Verbetering artritis door glucosamine en wandelen

Personen met artrose in de knieën of heupen hebben baat bij glucosamine in combinatie met een wandelprogramma van minimaal 30 minuten per dag, drie dagen van de week.
Aan de studie namen 36 personen deel in de leeftijd van 42 tot 73 jaar. De deelnemers waren lichamelijk inactief. Ze werden gedurende 6 weken behandeld met 1500 mg glucosaminesulfaat. Daarna werd de behandeling gecontinueerd terwijl ze gedurende 12 weken deelnamen aan een wandelprogramma. Ze werden verdeeld in twee groepen waarbij de proefpersonen in de eerste groep drie dagen per week moesten wandelen en de personen in de tweede groep vijf dagen per week. Met behulp van een stappenteller werd het aantal stappen geregistreerd. De eerste zes weken moesten de proefpersonen een minimum van 3000 stappen per dag halen en in de laatste zes weken een minimum van 6000 stappen. Na 6, 12, 18 en 24 weken werden gegevens verzameld over de lichamelijke activiteit en het lichamelijk functioneren. Daarnaast werd met behulp van de WOMAC-osteoartritis-index de mate van pijn, stijfheid en het functioneren vastgesteld.
Tijdens de eerste zes weken van de studie waarbij de proefpersonen alleen behandeld werden met glucosamine verbeterden significant de lichamelijke activiteit en het functioneren evenals de score op de WOMACtest. Tussen de start van het wandelprogramma en het einde van de studie (na 24 weken) verbeterden deze parameters nog meer. De beste resultaten werden gevonden tussen de 6e en 12e week. Er werd geen verschil waargenomen tussen beide wandelgroepen.
Een wandelprogramma bestaande uit minimaal 3000 stappen per dag (ongeveer 30 minuten) op minimaal drie dagen van de week in combinatie met 1500 mg glucosaminesulfaat vermindert symptomen gerelateerd aan artrose. Vervolgstudies met een groter aantal proefpersonen zijn gewenst om deze resultaten te bevestigen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+
x

5

Gratis artikelen

Abonnement | Login