Vetzuursamenstelling in plasma en risico op atherosclerose

De vetzuursamenstelling van plasmafosfolipiden wordt gezien als een belangrijke parameter voor het bepalen van het risico op atherosclerose. In deze studie werd bij 2872 blanke mannen en vrouwen gekeken naar het verband tussen vetzuurfracties verzadigd (VZV), enkelvoudig- (EOV) en meervoudig onverzadigd (MOV) in cholesterol- en fosfolipiden-esters in plasma en de mate van vaatwandverdikking (in een nekslagader). In het algemeen hadden mannen hogere niveaus van de risicofactoren voor atherosclerose (LDL-cholesterol, energie- en vetinname). Bij zowel mannen als vrouwen was de mate van vaatwandverdikking significant en positief gecorreleerd met het gehalte VZV en met het gehalte EOV. Naarmate het gehalte aan MOV in de voeding toenam en de ratio MOV/VZ hoger, bleek de vaatwandverdikking geringer te zijn. Aanbevelingen om minder verzadigde vetten te eten worden door deze studie dus ondersteund.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+