Visolie bij raynoud’s syndroom

In een casusrapport wordt melding gemaakt van de gunstige effecten van visolie bij een vijfjarig patiëntje met raynoud’s syndroom. Na zes weken een dosis van 3900 mg visolie per dag te hebben gebruikt gedurende en periode van zes weken, nam de tijd die nodig was om vaatkrampen in de vingers door koude op te wekken toe van één naar dertig minuten. Na drie jaar behandeling was de koudetolerantie van het kind toegenomen tot drie uur. Er werden geen bijwerkingen gevonden. De auteurs concluderen dat visolie in dit geval de verschijnselen van raynoud’s syndroom verbeterde. Zij menen dat meer en placebo gecontroleerd onderzoek nodig is om de gunstige effecten van visolie bij raynoud’s syndroom te bevestigen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+