Vitamine A en mazelencomplicaties

Het effect van één dosis vetoplosbare vitamine A (200.000 IU) op het verloop van mazelen werd onderzocht bij 110 kinderen en vergeleken met 90 kinderen die een placebo kregen. Ziekte gerelateerd aan mazelen werd gedefinieerd als het voorkomen van symptomen en tekenen van acute respiratoire infectie (o.a. hoest, pneumonie). Onderzoek vond plaats dagelijks gedurende 3 dagen en wekelijks gedurende een maand. Alleen na 4 weken bleek in de placebogroep vaker hoest en pneumonie voor te komen dan in de vitamine-A-groep. Longitudinale analyse, waarbij de gezondheidstoestand aan het begin van het onderzoek werd meegenomen, gaf een iets gunstiger effect van vitamine A te zien. Het effect was niet significant. Vorig onderzoek met twee maal 200.000 IU wateroplosbare vitamine A liet een groter effect zien in de preventie van complicaties van mazelen. De aanbeveling van de WHO om één dosis vetoplosbare vitamine A te geven aan kinderen met mazelen dient opnieuw bezien te worden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+