Vitamine A en vitamine E laag bij acne

huiUit een studie bleek dat naarmate de ernst van acne toenam, de concentraties vitamine A en vitamine E in het bloedplasma lager waren.
In het onderzoek werden 100 personen met gediagnosticeerde onbehandelde acne vergeleken met 100 gezonde controlepersonen op vitamine A en vitamine E in het bloedplasma.
Personen met acne hadden significant lagere concentraties vitamine A en vitamine E dan de controlepersonen: respectievelijk voor vitamine A 336,5 mcg/l tegen 418,1 mcg/l en voor vitamine E 5,4 mg/l tegen 5,9 mg/l. Personen met ernstiger acne hadden lagere concentraties vitamine A en vitamine E dan personen met een mildere vorm van acne.
Lage waarden voor vitamine A en vitamine E zouden kunnen bijdragen aan het verergeren van acne.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+