Vitamine C bij arseenvergiftiging

In een current trend in Ortho 1, 2002, wordt melding gemaakt van chronische arseenvergiftiging in China, India en Bangladesh. Een therapie met 200 microgram selenium per dag bleek werkzaam. Naar aanleiding van studies naar het omvangrijke probleem van chronische arseenvergiftiging door verontreinigde drinkwaterputten in Bangladesh wijst de chemicus James Mauser op een in vergetelheid geraakte remedie. In het begin van de 20e eeuw bestreed de Duitse patholoog en Nobelprijswinnaar Paul Ehrlich de ziekte syfilis met arseenpreparaten. Soms had dit arseenvergiftiging tot gevolg. In de jaren dertig vermeldde de Chemical Abstracts injecties met vitamine C als doeltreffende remedie om arseen te ontgiften. Met de opkomst van penicilline geraakte ook deze methode in het vergeetboek. Zelf werkte Mauser tientallen jaren aan winnings- en zuiveringsprocessen voor arseen. Om de potentieel schadelijke effecten van blootstelling aan arseen te minimaliseren slikte hij hoge doses vitamine C.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+