Vitamine C effectief na hartoperatie

Vitamine C staat de laatste tijd in de belangstelling vanwege de toepassing op de intensive care. Of de vitamine ook effectief is na een hartoperatie, werd door Duitse wetenschappers onderzocht en beschreven in een review.

Inmiddels is het nut van vitamine C bewezen voor verschillende acute stresssituaties zoals sepsis, shock, trauma’s, brandwonden en ischemie-reperfusieletsels. Bij ischemie-reperfusieletsels treedt een ontstekingsreactie op wanneer organen doorbloedt worden na een initieel zuurstoftekort. Perioden van ischemie en reperfusie treden vaak op tijdens en na een hartoperatie. Reden voor de wetenschappers om te onderzoeken of vitamine C-suppletie effectief is bij hartchirurgie.

Enkele klinische studies leveren robuust bewijs voor een gunstig effect van vitamine C op orgaanstoornissen als gevolg van een hartoperatie. De vitamine is in staat belangrijke orgaansystemen, cardiovasculaire, neurologische en renale systemen, te beschermen tegen ontstekingen en oxidatieve stress. De vitamine blijkt veilig en er werden geen ernstige bijwerkingen vermeld. De veiligheid, de lage kosten van productie en de bekendheid van de vitamine pleiten voor een grootschaliger toepassing na een hartoperatie. Desondanks ontbreekt het aan voldoende, degelijke studies om te komen tot richtlijnen voor de toedieningsvorm (oraal en/of intraveneus), het moment van toediening en doseringen.

Vitamine C heeft de potentie toegepast te worden bij hartchirurgie. Vervolgstudies zijn nodig om te komen tot concrete aanbevelingen voor toediening.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+