Vitamine C en B6 gunstig voor hart

Wanneer vrouwen voor hun osteopenie met calcium, vitamine C, B6 en proline worden behandeld, verlaagt dit risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Calciumsuppletie alleen gaf dit effect niet.
De resultaten van eerder onderzoek wezen al op een mogelijk verband tussen hart- en vaatziekten en botverlies. De studie betrof 60 vrouwen van middelbare leeftijd. Van hen hadden 20 een normale botmineralendichtheid (BMD). Zij kregen gedurende 1 jaar dagelijks een placebo. De overige vrouwen hadden een lage BMD en werden, in twee groepen van 20, gedurende dezelfde periode dagelijks gesuppleerd met ofwel calciumcarbonaat, ofwel een combinatie hiervan met 500 mg vitamine C, 75 mg vitamine B6, gecombineerd met proline. Bij aanvang en na de suppletieperiode werden de homocysteïneconcentratie en lipidenwaarden in het bloed bepaald. Deze gelden als risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Aan het einde van de onderzoeksperiode werden er in de placebogroep en de groep die met alleen calciumcarbonaat was behandeld geen veranderingen gezien in de gemeten variabelen. In de groep die tevens vitamine C en B6 had gekregen werden echter significante dalingen gezien in de concentraties totaal-cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden. Deze dalingen waren respectievelijk 4%, 7% en 25%. Daarnaast steeg de concentratie HDL-cholesterol significant met 14% en liet de concentratie homocysteïne een dalende trend zien.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+