Vitamine C gunstig bij behandeling H. pylori

Vitamine C als aanvulling op de standaardmedicatie ter bestrijding een H.pylori-infectie verhoogt de slagingskans van de behandeling, zo blijkt uit een Iraanse studie.
Voor het onderzoek werden 281 patiënten met een H. pylori-infectie in twee willekeurige groepen verdeeld. Eén groep kreeg gedurende 2 weken de bij een H. Pylori-infectie gebruikelijke standaardmedicatie met antibiotica (1 gram amoxicilline, tweemaal 500 mg metronidazol, tweemaal 240 mg bismuth en viermaal 40 mg omeprazol per dag). Bij de andere groep werd deze behandeling aangevuld met een dagelijkse dosis van 500 mg vitamine C. Vier weken later werd bij alle patiënten een ureum-ademtest uitgevoerd om vast te stellen of H. pylori al dan niet succesvol was uitgeroeid.
Hieruit bleek dat de eradicatie van H. pylori in de groep die aanvullend met vitamine C werd behandeld in 78% van de gevallen was geslaagd. Dit tegen een kleiner percentage van 50% in de groep die alleen standaardmedicatie kreeg.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+