Vitamine C tegen de griep en verkoudheden

Uit onderzoek bij 168 proefpersonen bleek dat een vitamine C-suppletie bescherming gaf tegen griep en verkoudheid. De proefpersonen hadden significant minder griep en verkoudheid dan de proefpersonen in de controlegroep. Aan het onderzoek van de Britse onderzoekers dr. M van Straten en dr. P Josling deden 168 proefpersonen mee. De proefpersonen werden verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg gedurende 60 dagen in de periode november tot februari dagelijks een suppletie met 2 x daags 500 mg Ester-C, de andere groep kreeg gedurende dezelfde periode een placebo en diende als controlegroep. Alle proefpersonen hielden dagelijks een dagboek bij waarin ze griep en verkoudheden vermelden. Ook vulden de proefpersonen dagelijks op een 5-puntsschaal in hoe gezond ze zich voelden. Het onderzoek had de opzet van een gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde studie. Uit het onderzoek bleek dat de suppletiegroep significant minder verhoudheden en griep rapporteerden dan de controlegroep. De duur van de griep was ook significant korter in de suppletiegroep dan in de controlegroep. De proefpersonen uit de suppletiegroep ondervonden weinig bijeffecten van de vitamine C-suppletie.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+