Vitamine C vaak laag bij Canadese jongvolwassenen

De resultaten van een recente studie wijzen op een tekort aan vitamine C bij ongeveer 1 op de 7 Canadese jongvolwassenen. Dit is volgens de onderzoekers deels te wijten aan een onvoldoende inname van deze vitamine met de dagelijkse voeding.
Het onderzoek betrof 979 niet-rokende mannen en vrouwen van 20 tot 29 jaar. Zij namen deel aan de Toronto Nutrigenomics and Health Study van 2004 tot 2008. Bij allen werd de vitamine C-status bepaald. Daarnaast werd gekeken naar de mogelijke verbanden hiervan met verschillende markers voor chronische ziekten. Ook werd er, aan de hand van een vragenlijst, informatie verkregen over het voedingspatroon.
Uit de metingen bleek dat 53% van alle deelnemers een voldoende hoge, 33% een suboptimale en 14% een te lage bloedspiegel voor vitamine C had. Daarnaast toonden degenen die vitamine C-deficiënt waren, vergeleken met degenen bij wie voldoende hoge vitamine C-spiegels waren gemeten, een significant hogere CRP. Ook hun bloeddruk was significant hoger en voor de buikomvang en de BMI werden eveneens hogere waarden vastgesteld. Dit duidt op een verhoogd risico van chronische aandoeningen.
Het risico van een te lage vitamine C-spiegel bleek 3,4 maal groter onder degenen van wie de voeding minder dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C bevatte. Dit vergeleken met degenen die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor deze vitamine wel haalden.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+