Vitamine C voorkomt atriumfibrilleren

Toediening van vitamine C, zowel intraveneus als oraal, verkleint significant de kans op atriumfibrilleren na een hartoperatie. Atriumfibrilleren is een veelvoorkomende hartritmestoornis die leidt tot een verhoogde kans op een herseninfarct of hartfalen. Na een hartoperatie treedt bij ongeveer 30% van de patiënten deze ritmestoornis op.

Voor de review doorzochten de wetenschappers diverse medische databanken. Uiteindelijk werden vijftien studies geselecteerd met in totaal 2050 proefpersonen. In veertien studies was het effect van vitamine C-suppletie onderzocht bij patiënten na een hartoperatie en in één studie werd bekeken of vitamine C de kans op een herhaling van atriumfibrilleren verkleinde na toediening van cardioversie (elektrische schok).

Er waren vijf studies uit de Verenigde Staten. In deze studies werd geen effect gezien van vitamine C-suppletie op het risico van atriumfibrilleren. De resultaten van de negen andere studies toonden daarentegen een significante risicoreductie van atriumfibrilleren met 44% onder invloed van vitamine C. In de studie met cardioversie bleek vitamine C de kans op atriumfibrilleren met 87% significant te verkleinen. Suppletie met vitamine C had als bijkomend voordeel dat het verblijf in het ziekenhuis en op de intensive care afdeling met respectievelijk 13% en 8% afnam. Er werden geen bijwerkingen gerapporteerd van vitamine C toediening.

Vitamine C verkleint het risico van postoperatief atriumfibrilleren en kan leiden tot een kortere opnameduur in het ziekenhuis. Het effect van de vitamine kan verklaard worden door de antioxidatieve werking.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Vitamine C voorkomt atriumfibrilleren

Suppletie met vitamine C is een veilige manier om het risico van atriumfibrilleren te verkleinen na een bypassoperatie.

Er werden honderd patiënten die een bypassoperatie moesten ondergaan verdeeld in een suppletie- en controlegroep. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 61 jaar. De vijftig patiënten in de suppletiegroep kregen voor de ingreep 2 gram vitamine C oraal toegediend. Na de ingreep kregen ze gedurende vijf dagen tweemaal daags 500 mg vitamine C. De overige vijftig patiënten kregen niks toegediend. Alle patiënten verbleven na de operatie op de intensive-care afdeling en gedurende 72 uur werd het hartritme geregistreerd met behulp van een holter.

In de controlegroep kregen zestien patiënten atriumfibrilleren in vergelijking met vier patiënten in de suppletiegroep (32% versus 8%). Het verschil tussen beide groepen was significant. De gemiddelde  verblijfsduur op de intensive-care afdeling was significant korter in de suppletiegroep ten opzichte van de controlegroep (1,8 versus 2,1 dagen). Ook was de verblijfsduur in het ziekenhuis significant korter in de suppletiegroep ten opzichte van de controlegroep (5,3 versus 5,7 dagen). Zowel de inname van vitamine C als de bezinking (BSE) was significant van invloed op het risico van atriumfibrilleren na de ingreep.

Al eerder werd in studies aangetoond dat suppletie met antioxidanten het risico van atriumfibrilleren na een bypassoperatie kan verkleinen. De resultaten van deze studie bevestigen deze bevinding. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+