Vitamine D en eierstokkanker bij zware vrouwen

Bij te zware vrouwen bleek er een relatie te bestaan tussen de hoeveelheid vitamine D in het bloed en de kans op het ontstaan van eierstokkanker. Bij vrouwen met een normaal gewicht was dit niet het geval.
In een studie werden 224 vrouwen met eierstokkanker en 603 gematchte gezonde proefpersonen onderzocht. De vrouwen waren tussen 34 en 73 jaar oud. Er werd geen relatie gevonden tussen de hoeveelheid 25-hydroxyvitamine D (een maat voor de totale hoeveelheid vitamine D), 1,25-dihydroxyvitamine D (de biologisch actieve vorm van vitamine D) en het risico van eierstokkanker. Maar werd de groep vrouwen met een BMI groter dan 25 kg/m2 apart geanalyseerd, dan bestond wel een verband tussen de hoeveelheid vitamine D en ovariumkanker. De kwart vrouwen uit deze groep met de meeste vitamine D bleken 61% minder kans te hebben op deze vorm van kanker in vergelijking met de kwart vrouwen met de laagste hoeveelheid vitamine D. Verder bleek dat bij deze vrouwen met een totale hoeveelheid aan vitamine D van 32 ng/ml of meer de kans op ovariumkanker met 36% kleiner te zijn dan bij vrouwen met minder dan 32 ng/ml vitamine D. Verder onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+