Vitamine D en ziekte van Crohn

Suppletie met vitamine D kan symptomen verlichten en de kwaliteit van leven verbeteren van personen met de ziekte van Crohn.

In de studie werden 27 patiënten met de ziekte van Crohn tijdens een stabiele fase verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Het supplement bestond uit 2000 IE vitamine D per dag en werd gedurende drie maanden gegeven, evenals de placebo. Aan het begin en einde van de studie werden diverse parameters bepaald.

Na drie maanden was de vitamine D-spiegel significant hoger in de suppletiegroep dan in de placebogroep. In de suppletiegroep werd een toename gezien van de antimicrobiële peptide cathelicidine IL-37. Tevens bleef de intestinale permeabiliteit – de doorlaatbaarheid van de darmbarrière – in de suppletiegroep intact. Daarentegen nam bij de patiënten in de placebogroep de intestinale permeabiliteit van de dunne darm en de twaalfvingerige darm significant toe. Patiënten met een vitamine D-spiegel van minimaal 75 nmol/l hadden een significant lagere CRP-waarde, een significant betere levenskwaliteit en significant hogere concentraties van IL-37 in vergelijking met personen met een lagere vitamine D-status.

Een kortdurende behandeling met een adequate vitamine D-dosis leidt tot gunstige effecten bij personen met de ziekte van Crohn en kan mogelijk een achteruitgang van de aandoening voorkomen of vertragen. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+