Vitamine D essentieel voor balletdansers

Balletdansers hebben veelal een tekort aan vitamine D en daarmee een verhoogde kans op blessures. Suppletie met de vitamine kan het blessurerisico verlagen.

Aan de studie namen 24 professionele dansers van Birmingham Royal Ballet deel. Allen hadden een vitamine D-tekort. Zeventien van hen kregen gedurende vier maanden dagelijks 2000 IE vitamine D (suppletiegroep), de overige zeven dansers kregen geen vitamine D gesuppleerd (controlegroep).

Suppletie met de vitamine leidde tot een significante verbetering van de spierkracht. Dit bleek uit een toename van de isometrische spierkracht met gemiddeld 19% en een toename van de verticale spronghoogte met 7%. Ook was het aantal blessures in de suppletiegroep significant minder dan in de controlegroep.

De combinatie van een vitamine D-tekort en de fysiek zware trainingen maakt dat balletdansers zeer gevoelig zijn voor blessures. Suppletie met vitamine D kan het blessurerisico significant beperken.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+