Vitamine D-suppletie op Intensive Care

Vroegtijdige toediening van een hoge dosis vitamine D heeft geen invloed op de sterftekans van ernstig zieken op een intensive-care afdeling.

Voor het onderzoek werden 1360 ernstig zieken geselecteerd die verbleven op een intensive-care afdeling. Van deze patiënten werd bij 1078 een vitamine D-tekort vastgesteld (<50 nmol/l). Deze proefpersonen werden vervolgens willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de zieken eenmalig een dosis van 540.000 IE vitamine D rechtstreeks in het maagdarmkanaal (enteraal) toegediend, de andere deelnemers kregen een placebo.

Na drie dagen was in de suppletiegroep de gemiddelde vitamine D-spiegel 117 nmol/l, in de placebogroep was die met een gemiddelde van 28 nmol/l significant lager. De kans om binnen drie maanden te overlijden verschilde echter niet significant tussen beide groepen. In de suppletiegroep bedroeg de mortaliteit 24% en in de placebogroep was dit 21%. De ernst van het vitamine D-tekort bij aanvang was niet van invloed op het effect van suppletie op de mortaliteit.

Suppletie met vitamine D aan ernstig zieken die verblijven op een intensive-care afdeling heeft geen voordeel boven een placebo voor wat betreft de sterftekans.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+