Vitamine D-suppletie voor obese jongeren

Obese jongeren hebben baat bij een hoge dosis vitamine D. Suppletie kan namelijk de insulinegevoeligheid verhogen.

Personen met overgewicht hebben een verhoogde kans op een vitamine D-tekort. Een tekort is in verband gebracht met het metabool syndroom en diabetes type-2. In de studie werd bekeken wat het effect van vitamine D in een dagdosis van 4000 IE was op markers van insulinegevoeligheid en ontstekingen. Er namen 35 obese adolescenten aan de studie deel. Hun gemiddelde leeftijd was 14 jaar en ze hadden een gemiddelde BMI van 40 kg/m2. De gemiddelde vitamine D-spiegel was bij aanvang van de studie 49 nmol/l. De jongeren werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep.

Na zes maanden was de toename van de vitamine D-spiegel in de suppletiegroep 49 nmol/l en in de placebogroep 7 nmol/l. Dit verschil was met 42 nmol/l significant. De nuchtere insulinespiegel nam daarentegen significant af in de suppletiegroep ten opzichte van de placebogroep (-6,5 μU/mL versus +1,2 μU/mL). Ook de insulineresistentie nam significant af onder invloed van suppletie (-1,36 versus +0,27), evenals de ratio leptine/adiponectine (-1,41 versus +0,10). Suppletie was niet van invloed op de BMI, ontstekingsmarkers en de glucosespiegel.

Suppletie met een hoge dosis vitamine D kan de gevoeligheid voor insuline verbeteren bij jongeren met ernstig overgewicht en kan zodoende een zinvolle aanvulling zijn op de huidige behandeling van obesitas.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+