Vitamine D tijdens zwangerschap en luchtwegklachten

Wanneer de concentratie van vitamine D in het bloed van de navelstreng hoog is, vermindert de kans op luchtweginfecties en een piepende ademhaling bij het kind. Er werd geen verband gevonden met de incidentie van astma.
Voor de studie werden bloedmonsters uit de navelstreng genomen van 922 pasgeborenen. Hierin werd de vitamine D-concentratie bepaald. De ouders vulden bij 3 en 15 maanden en vervolgens jaarlijks tot een leeftijd van 5 jaar een vragenlijst in over de incidentie van luchtweginfecties, een piepende ademhaling en astma bij het kind.
De gemiddelde vitamine D-concentratie was 44 nmol/L. Bij 3 maanden was de kans op een luchtweginfectie bij een vitamine D-concentratie kleiner dan 25 nmol/L tweemaal zo groot in vergelijking met een vitamine D-concentratie groter dan 75 nmol/L. Hierbij werd gecorrigeerd voor de invloed van het seizoen waarin het kind geboren was. Tevens bleek een lage vitamine D-spiegel de kans op een piepende ademhaling significant te vergroten tijdens de eerste 5 levensjaren. Daarentegen werd geen verband gevonden tussen vitamine D en het risico van astma.
Een optimale vitamine D-status voor de geboorte kan luchtwegklachten bij het kind voorkomen. Dit geldt echter niet voor astma.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+