Vitamine D voorkomt astma-aanval

Suppletie met vitamine D verkleint de kans op een astma-aanval (exacerbatie), vooral bij personen met een tekort aan de vitamine. Dit blijkt uit een meta-analyse.

Er werden veertien studies geselecteerd waarbij het effect van vitamine D-suppletie bij astma was onderzocht. De resultaten van de studies – met in totaal meer dan 1400 proefpersonen – werden opnieuw geanalyseerd.

Suppletie met vitamine D ging gepaard met een significant kleinere kans van 27% op een astma-aanval. Het beschermend effect werd vooral gezien bij personen met een vitamine D-tekort (<75 nmol/l). Bij personen met een tekort aan de vitamine én een verminderde longcapaciteit, werd bovendien een verbetering van de longcapaciteit gezien. Deze personen konden bij een longtest niet zo’n groot volume binnen één seconde uitademen (FEV1<80%). Maar de FEV1-waarde verbeterde na suppletie met vitamine D. Suppletie was niet van invloed op de ervaren mate van symptomen en op de concentratie van de ontstekingsremmende cytokine IL-10.

Bij personen met astma én een vitamine D-tekort kan suppletie met de vitamine een gunstige invloed hebben op het beloop van de aandoening.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Vitamine D voorkomt astma-aanval

Suppletie met vitamine D verkleint significant het risico van een astma-aanval bij kinderen.

Voor de review werden de resultaten van zeven relevante studies opnieuw geanalyseerd. In de studies werd het effect van vitamine D-suppletie vergeleken met een placebo of geen interventie. Het betrof kinderen in de leeftijd tot achttien jaar.

Suppletie met de vitamine leidde niet tot een significante risicoreductie van acute luchtweginfecties (bijvoorbeeld longontsteking), sterfte of ziekenhuisopnames als gevolg van luchtweginfecties. Maar bij kinderen die astma hadden leidde vitamine D-suppletie tot een significante afname van het aantal astma-aanvallen met maar liefst 74%.

Volgens de wetenschappers is suppletie met vitamine D niet zinvol ter preventie van acute luchtweginfecties bij gezonde kinderen, maar kan het wel toegediend worden aan kinderen met astma.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+