Vitamine E en vitamine C suppletie en mortaliteit ouderen

Verhoogde inname van antioxidanten, bijvoorbeeld van vitamine E en ook van vitamine C, blijken in diverse onderzoeken geassocieerd met een lagere sterftekans. In het kader van de Amerikaanse Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly, EPESE, werd het gebruik van vitamine E en vitamine C in supplementvorm onderzocht bij een groep van 11178 personen in de leeftijd van 67 tot 105 jaar. Aan de deelnemers werd gevraagd alle niet door de arts voorgeschreven middelen inclusief vitaminensupplementen te rapporteren. In de onderzoeksperiode 1984 tot 1993 overleden 3490 deelnemers. Gebruik van een vitamine-E-supplement was geassocieerd met een vermindering van het risico op algehele sterfte en een vermindering van de sterfte aan kransvaatziekten. Ook werd een associatie gevonden tussen vitamine-E-gebruik in supplementvorm en een lagere kans op overlijden aan kanker. Gelijktijdig gebruik van vitamine E en vitamine C was geassocieerd met een verlaagd algeheel overlijdensrisico, alsmede aan kransvaataandoeningen. Vitamine-C-supplementen alleen hadden geen effect op de verlaging van het overlijdensrisico. In dit onderzoek werd een onafhankelijk beschermend effect voor vitamine E uit supplementen gevonden op het algeheel overlijdensrisico en voor het risico op overlijden aan kransvaatziekten. De auteurs merken op dat de gevonden resultaten in overeenstemming zijn met de hypothese dat het gebruik van antioxidantsupplementen het overlijdensrisico kan verlagen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+