Vitamine E helpt bij tardieve dyskinesie

Psychiatrische patiënten die lange tijd neuroleptica gebruiken, lopen het risico op de ontwikkeling van tardieve dyskinesie. Zij krijgen dan last van onwillekeurige bewegingen van vooral de mond, de lippen en de tong. Op langere termijn kunnen ook onwillekeurige bewegingen in armen, benen, romp en bekken optreden. Onderzoekers vermoeden dat vrije radicalen een rol spelen bij het ontstaan van deze aandoening. Neuroleptica blijken de concentratie van het belangrijke antioxidantenzym glutathionperoxidase te verlagen. Ook zijn er bewijzen voor een grotere vrije radicaalproductie na inname van deze geneesmiddelen. Als deze theorie klopt, dan zou vitamine E, een belangrijke antioxidant vitamine, dit proces kunnen tegengaan. De Amerikaanse onderzoeker James Lohr en zijn collega’s onderzochten 35 patiënten die zij dagelijks ofwel 800 IE vitamine E gaven, ofwel een placebo. Het grootste deel van de patiënten (29) leed aan schizofrenie, de overigen aan stemmingsstoornissen. Na twee maanden bleek in de groep patiënten die vitamine E hadden gekregen duidelijk minder symptomen van tardieve dyskinesie voor te komen dan in de placebogroep. Het effect was het sterkst bij patiënten die minder dan vijf jaar aan tardieve dyskinesie leden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+