Vitamine-E-suppletie niet effectief bij behandeling van hart- en vaatziekten

Een onderzoek waarbij vitamine-E-supplementen over een periode van meerdere jaren door hartpatiënten geslikt werden, liet geen betere resultaten zien dan het slikken van een placebo. In de zogenaamde HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation)-Study werden circa 9.000 mannen en vrouwen over een periode van viereneenhalf jaar gevolgd. Dagelijks slikten ze dan wel 400 IE vitamine E (ruim 13 maal de dagelijks aanbevolen hoeveelheid) of een placebo.1De onderzoekers ontdekten dat in de vitamine-E-groep uiteindelijk 750 ongewenste gebeurtenissen zoals hartaanvallen of beroertes en sterfgevallen als gevolg daarvan hadden plaatsgevonden. De placebogroep toonde ongeveer hetzelfde beeld. Behandeling van hart- en vaatziekten met vitamine E voorkwam dus in dit onderzoek niet verergering van de ziekte.In de HOPE-Study werd eveneens meegenomen wat de werking van een zogenaamde ACE-remmer was, een geneesmiddel om de bloeddruk te verlagen.2 Het resultaat was een vermindering van 20% van het aantal (fatale) hartaanvallen. Daarmee mag geconcludeerd worden dat ACE-remmers in sommige gevallen een goedkope en werkzame manier zijn om kransvataandoeningen te voorkomen. Vitamine E blijft ondanks de HOPE-Study een zeer belangrijk antioxidant. Uit de laatste ontwikkelingen blijkt dat het voorkómt dat essentiële vetten in voeding en in het lichaam gaan oxideren. Hier ligt mogelijk ook een verklaring voor het resultaat van de HOPE-Study. De werking van vitamine E komt immers naar voren wanneer er voldoende essentiële vetten in het lichaam aanwezig zijn. In de HOPE-Study is hiervoor niet gecontroleerd. Onderzoek van dr. Siguel toont aan dat mensen met kransvatziekten te lage concentraties essentiële vetten in hun bloed hebben.3 Aangezien de onderzoekers geen extra essentiële vetten gaven aan diegenen die dat nodig hadden, is dit misschien de verklaring voor het uitgebleven resultaat van de vitamine-E-suppletie. Het onderzoek met de ACE-remmers is dan wel bewezen, maar toch blijft het ver achter bij de resultaten van de Lyon Heart Study in Frankrijk.4,5 Daaruit bleek dat een voedingspatroon rijk aan het essentiële vetzuur alfalinoleenzuur veel minder bijwerkingen opleverde dan een ACE-remmer. Een doeltreffende behandeling met natuurlijke producten en een verandering van voedingspatroon is een moeilijker, maar wel veel gezondere manier om hart- en vaatziekten aan te pakken. Helaas is het voorschrijven en gebruiken van medicijnen een lagere drempel.Dr. Siguel, expert op het gebied van essentiële vetten raadt aan om in ieder geval de concentratie essentiële vetten in het lichaam op peil te houden. Per theelepel olie, bijvoorbeeld sojaolie, adviseert hij 50 tot 100 IE vitamine E met een maximum van 400 IE per dag. Een behandeling is verder het beste op te zetten samen met een deskundige.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+