Vitamine E voor de hersenen

Vitamine E kan de progressie van beschadigingen in de witte stof van de hersenen tegengaan. De zogenaamde White Matter Lesions (WML’s) kunnen een gevolg zijn van aandoening aan de bloedvaten in de hersenen en kunnen leiden tot neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer.

Aan de studie namen 121 personen met WML’s deel met een minimale leeftijd van 35 jaar. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende twee jaar tweemaal per dag 200 mg vitamine E (als gemengde tocotriënolen) of een placebo. Jaarlijks werd met behulp van MRI-scans de ernst van de WML’s vastgesteld.

In de placebogroep nam de gemiddelde omvang van WML’s toe tijdens de twee jaar durende studie. In de suppletiegroep werd geen progressie van WML’s gezien. Na twee jaar was de gemiddelde omvang van WML’s in de placebogroep significant groter dan in de suppletiegroep.

Dit is tot nu toe de grootste humane studie naar de neuroprotectieve werking van vitamine E. De resultaten laten zien dat suppletie met gemengde tocotriënolen de hersenen beschermt tegen degeneratie.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+