Vitamine E voorkomt bijwerking cisplatina

Vitamine E beschermt tegen neurotoxiciteit als gevolg van het cytostaticum cisplatina.
Aan de studie namen 108 patiënten deel die behandeld werden met het medicijn. De personen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen tot 3 maanden na de chemotherapie 400 mg vitamine E per dag of een placebo. De ernst van neurotoxiciteit werd bepaald aan de hand van een gevalideerde vragenlijst; de totale neuropathische score.
Van de 108 patiënten kregen 68 personen een klinisch en neurofysiologisch onderzoek na afloop van de chemotherapie. De kans op neurotoxiciteit was significant kleiner bij de personen in de supplementgroep ten opzichte van de patiënten in de placebogroep (6% versus 42%). Tevens bleek de ernst van neurotoxiciteit significant lager in de supplementgroep ten opzichte van de placebogroep (totale neuropathische score 1,4 versus 4,1).
Vitamine E blijkt te beschermen tegen neurotoxiciteit als gevolg van cisplatina en verlaagt het risico van neurotoxiciteit met 86%. Geadviseerd wordt om bij gebruik van cisplatina vitamine E te suppleren.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+