Vitamine K1-status en sterfte

Een lage concentratie van vitamine K1 (fylloquinon) is geassocieerd met een verhoogde sterftekans. Er werd geen verband gevonden met hart- en vaatziekten.

Voor de meta-analyse werd gebruikgemaakt van drie cohortstudies: de Health Aging and Body Composition Study, the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis en de Framingham Offspring Study. In totaal namen bijna vierduizend proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Bij de deelnemers was de nuchtere fylloquinonspiegel bepaald. Op basis van de bloedconcentraties werden ze ingedeeld in drie groepen: ≤0,5 nmol/l, >0,5-1,0 nmol/l en >1,0 nmol/l.

Tijdens de volgperiode van dertien jaar kregen 858 personen een hart- of vaataandoening en 1209 personen overleden. Er werd geen significant verschil gezien tussen de drie groepen en de kans op hart- en vaatziekten. Wel bleek dat personen met een lage fylloquinonconcentratie (≤0,5 nmol/l) met 19% significant meer kans hadden om te overlijden (alle oorzaken) ten opzichte van personen met een hoge bloedspiegel van vitamine K1 (>1,0 nmol/l). De sterftekans bij personen met een bloedconcentratie tussen 0,5-1,0 nmol/l was vergelijkbaar met die van deelnemers met een bloedconcentratie >1,0 nmol/l. Er werd onder andere gecorrigeerd voor de leeftijd, geslacht, etniciteit, rookstatus, medicatiegebruik en het triglyceriden- en cholesterolgehalte.

Er blijkt een verband tussen de vitamine K1-concentratie en het sterfterisico. In vervolgstudies moet onderzocht worden of een hogere inname van vitamine K1 zinvol is voor personen met een lage status van de vitamine.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+