Vitaminetekorten bij dwangstoornis

Kinderen en jongeren met een obsessief, compulsieve stoornis (dwangstoornis) hebben veelal een tekort aan vitamine B12 en vitamine D.

Aan de studie namen 52 kinderen en jongeren met een dwangstoornis deel. Tevens was er een controlegroep van 30 gezonde kinderen en jongeren. Bij de deelnemers werden de concentraties van vitamine B12, foliumzuur, vitamine D en homocysteïne bepaald. Tevens werd nagegaan in hoeverre ze klachten hadden van angst, depressies en dwangmatige gedachten. Dit gebeurde met behulp van de state-trait anxiety inventory 1 en 2, Kovacs Depression Inventory en Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS).

Kinderen met een dwangstoornis hadden in vergelijking met de controlegroep meer angstklachten en depressies. Bovendien hadden ze ten opzichte van gezonde kinderen een significant lagere vitamine B12- en D-spiegel, terwijl de homocysteïnespiegel significant hoger was. Er werd geen significant verschil gezien tussen beide groepen voor wat betreft de foliumzuurstatus.

Het 1-koolstofmetabolisme waarbij vitamine B12 nauw betrokken is, is reeds eerder in verband gebracht met psychiatrische aandoeningen. Recente studies tonen bovendien een relatie tussen vitamine D en psychiatrische ziekten. De huidige bevindingen bevestigen een verband tussen deze vitamines en dwangstoornissen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+