Voetballers gebaat bij training en suppletie

Een supplement bestaande uit een mix van antioxidanten en andere nutriënten leidt tot een afname van de concentratie creatinekinase (CK) en oxidatieve stress en kan een positieve bijdrage leveren aan het uithoudingsvermogen van voetballers.
Aan de studie namen 22 mannelijke voetballers deel. Aan het begin en einde van het voorseizoen werd een maximale belastingtest gedaan waarbij de VO2max, de snelheid- en melkzuurdrempel, tijd tot het optreden van vermoeidheid, concentratie hydroperoxiden, 8-isoprostaan (marker voor oxidatieve stress) en creatinekinase werd bepaald. Een toename van CK duidt op spierschade of een verhoogde spierafbraak bij zware spierarbeid.
Na de eerste test kregen de voetballers willekeurig gedurende 20 dagen een supplement bestaande uit antioxidanten en andere nutriënten (suppletiegroep) of een middel met een vergelijkbare calorische waarde (controlegroep). Na de suppletieperiode was de VO2max, snelheid- en melkzuurdrempel en tijd tot het optreden van vermoeidheid significant verbeterd in beide groepen. Er was echter geen significante verbetering van de prestatie. Bij de personen in de suppletiegroep was de verandering in de CK-concentratie tijdens rust gedurende het voorseizoen significant lager dan bij de personen in de controlegroep. Daarnaast nam de concentratie 8-isoprostaan significant af in de suppletiegroep bij de tweede inspanningstest ten opzichte van de eerste test. In de controlegroep nam de respons juist toe. Een vergelijkbaar patroon werd gezien voor de concentratie hydroperoxiden.
Training tijdens het voorseizoen leidt tot een significante toename van de VO2max, de snelheid- en melkzuurdrempel en de tijd tot het optreden van vermoeidheid. Een mix van antioxidanten en andere nutriënten geeft bovendien een afname van creatinekinase en oxidatieve stress.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+