Walnoten goed voor endotheelfunctie

Het dagelijks eten van walnoten heeft een gunstig effect op de cardiovasculaire gezondheid van patiënten met suikerziekte. Dat wordt geconcludeerd naar aanleiding van de resultaten van een nieuwe studie van onderzoekers van Yale University School of Medicine in de VS.
Het onderzoek betrof 24 suikerpatiënten met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Bij de willekeurige helft van hen werd de voeding dagelijks aangevuld met 56 gram walnoten, bij de andere helft niet. Daarna volgde opnieuw een periode van 8 weken waarin deze behandelingen werden omgekeerd. Na iedere behandelfase werd, aan de hand van de flowgemedieerde vaatontspanning (FMD), de endotheelfunctie vastgesteld. Daarnaast werd onderzoek verricht ter bepaling van de verschillende bekende markers voor hart- en vaatziekten.
Uit analyse van deze gegevens bleek dat het met walnoten verrijkte dieet, ten opzichte van het dieet zonder walnoten, tot een significante verbetering van de endotheelfunctie leidde. Daarnaast ging het eten van walnoten gepaard met een stijging van de nuchtere glucosespiegel en dalingen van de totaal- en LDL-cholesterolspiegel. Dit vergeleken met de waarden bij aanvang. Deze veranderingen verschilden echter niet significant van die als gevolg van het controledieet zonder walnoten. Zowel het dieet mét als zonder walnoten leidde niet tot significante veranderingen in HbA1c, de insulinegevoeligheid en de verschillende antropometrische waarden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+