Definitie

Atoom

Kleinste deeltje van een enkelvoudige stof (element), bestaand uit een kern (met onder andere neutronen) en daaromheen electronen. De bouwsteen van moleculen.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+