Evidenced based medicine (EBM)

(letterlijk: op bewijs gebaseerde geneeskunde). Geneeskundig handelen op basis van de integratie van het best beschikbare bewijs uit goed uitgevoerd klinisch onderzoek, de klinische expertise van de behandelaar, de normen en waarden van de individuele patiënt én de omstandigheden waarin de patiënt verkeert. [Sackett et al; BMJ 1996; 312(7023):71-2]