Definitie

Formaldehyde

stof die onder andere bij het roken vrijkomt en aanleiding geeft tot allergieën en waarschijnlijk kankerverwekkend is. Wordt ook uit spaanplaat uitgescheiden. Daarom wordt dit niet meer gebruikt.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+