Definitie

Nitraat

conserveermiddel voor onder andere vlees. Kan zowel in vlees als in de maag worden omgezet in nitriet dat in combinatie met aminozuren weer wordt omgezet in de kankerverwekkende nitrosaminen. Komt door overbemesting teveel in groene bladgroenten voor.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+