Vitamine

voor het leven noodzakelijke stof die in geringe hoeveelheden nodig is om stofwisselingsprocessen te laten verlopen. Wordt vaak omgezet in een coënzym dat samen met een enzym chemische reacties in het lichaam laat verlopen (kataliseert).

Artikelen over Vitamine