Ziekenhuisopname door maagzuurremmers

Gebruik van protonpompremmers, een type maagzuurremmers zoals omeprazol, verhoogt de kans op een ziekenhuisopname door een magnesiumtekort, zeker wanneer gelijktijdig plaspillen (diuretica) worden gebruikt.

Voor de studie werden gegevens geselecteerd uit een ziekenhuisdatabank van Ontario in Canada over een periode van tien jaar. Er werd gezocht naar patiënten van 66 jaar en ouder die waren opgenomen in verband met hypomagnesiëmie. Het betrof in totaal 366 patiënten. Met behulp van een andere databank werd informatie verzameld over het gebruik van maagzuurremmers en vergeleken met een controlegroep van bijna 1500 personen.

Recent gebruik van protonpompremmers, gedefinieerd als ‘in de afgelopen 90 dagen’, ging gepaard met een significant verhoogde kans van 43% op hospitalisatie door magnesiumtekort. Bij patiënten die tevens diuretica gebruikten bedroeg dit risico maar liefst 73%. Het gebruik van een ander type maagzuurremmers dat overigens minder frequent wordt voorgeschreven – de zogenaamde H2-receptorantagonisten – ging niet gepaard met een verhoogde kans op hypomagnesiëmie.

De veelgebruikte protonpompremmers verhogen het risico van een ernstig magnesiumtekort, zeker bij gelijktijdig gebruik van diuretica. Artsen moeten alert zijn op ernstige symptomen van hypomagnesiëmie zoals toevallen en hartritmestoornissen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+