Ziekte van Crohn, hoger risico bij lage vitamine D-status

Patiënten met de ziekte van Crohn zijn mogelijk gebaat bij vitamine D-suppletie. Een studie in India wees namelijk uit dat deze aandoening met een lagere vitamine D-status gepaard gaat.
Voor het onderzoek werd bij 34 volwassen patiënten met de ziekte van Crohn en 34 controlepersonen de bloedspiegel voor 25(OH)D bepaald. Hierbij werd tevens de mogelijke invloed van de mate van zonblootstelling, de consumptie van melk, en de ziekteactiviteit nagegaan.
Uit het bloedonderzoek bleek dat de gemiddelde 25(OH)D-spiegel van de patiënten met de ziekte van Crohn significant lager was dan die van degenen zonder deze aandoening, namelijk 40 tegen 57 nmol/l. Daarnaast werd gezien dat de 25(OH)D-spiegel lager was naarmate de ziekteactiviteit hoger was. Hetzelfde gold naarmate de blootstelling aan de zon minder was.
De onderzoekers geven echter aan dat er meer onderzoek nodig is om de effecten van vitamine D-suppletie bij patiënten met de ziekte van Crohn vast te stellen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+