Zoekresultaten

Review: ketogeen dieet bij epilepsie

Het ketogeen dieet en het Atkinsdieet zijn goede alternatieven voor personen met moeilijk behandelbare epilepsie. Dit blijkt uit een review die verscheen in het tijdschrift Neurology. Er werden vijf studies geselecteerd waaraan volwassen epilepsiepatiënten deelnamen die onvoldoende reageerden op een medicamenteuze behandeling. Van de patiënten die het ketogeen dieet volgden (ratio vet versus eiwitten en koolhydraten van 3 : 1)...

Omega-3 effectief bij epilepsie

Suppletie met de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) vermindert het aantal en de duur van epileptische aanvallen. Aan de studie namen vijftig personen deel met een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie. De deelnemers waren in een leeftijd van 18 tot 55 jaar en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De deelnemers werden maximaal medicamenteus behandeld maar...

Probiotica bij epilepsie

Suppletie met bepaalde probiotica kan het aantal epileptische aanvallen reduceren bij personen met een vorm van epilepsie die met medicatie niet goed te behandelen is. Er namen 45 epilepsiepatiënten deel aan het onderzoek. Ze kregen gedurende vier maanden dagelijks een probiotica-supplement. Het bestond uit acht stammen, waaronder Streptococcus thermophilus, Lactobacillen en Bifidobacteriën. Aan het begin en einde van de suppletieperiode...

Ketonensuppletie zinvol bij hyperbare zuurstoftherapie

In een rattenstudie bleek suppletie met ketonen en middellange ketenvetzuren (MCT’s) epileptische aanvallen te voorkomen bij hyperbare zuurstoftherapie. Hyperbare zuurstoftherapie is een behandelmethode waarbij de patiënt in een drukcabine 100% zuurstof inademt. De therapie wordt onder andere toegepast bij decompressieziekte bij duikers, diabetische wonden en koolmonoxidevergiftiging, maar geeft kans op epileptische insulten. De wetenschappers stelden ratten bloot aan 100% zuurstof...

Hoe ketogeen dieet bij epilepsie werkt

Het ketogeen dieet wordt wel geadviseerd bij slecht behandelbare vormen van epilepsie teneinde epileptische aanvallen te verminderen. Het dieet is bewezen effectief, maar het onderliggende werkingsmechanisme nog onopgehelderd. Een muizenstudie toont dat de darmflora een rol speelt bij de werking van het dieet. Uit het experiment met muizen bleek dat een verandering van de darmflora onder invloed van het ketogeen...

Minder insulten met ketogeen dieet

Opnieuw werd het effect van het ketogeen voedingspatroon bevestigd voor epilepsiepatiënten. Dit blijkt uit een promotiestudie uitgevoerd door promovendus Reina de Kinderen van de Universiteit Maastricht. In haar studie onderzocht ze de kwaliteit van leven van epilepsiepatiënten, voorkeuren ten aanzien van de diagnostiek, kosten gerelateerd aan medicijnbijwerkingen en de kosteneffectiviteit van het ketogeen dieet. Er werd geen onomstotelijk bewijs gevonden...

Omega 3 gunstig bij epilepsie

Suppletie met omega 3-visvetzuren kan bij kinderen het aantal epileptische aanvallen drastisch verminderen. In totaal namen zeventig kinderen met epilepsie deel aan de studie. Ze waren in de leeftijd van vier tot twaalf jaar en hadden onvoldoende baat bij de reguliere behandeling. Ze kregen willekeurig gedurende drie maanden dagelijks een supplement of een placebo. Het supplement bestond uit 1200 mg...

Visolie gunstig bij epilepsie

Personen met epilepsie die onvoldoende reageren op anti-epileptica kunnen baat hebben bij suppletie met een relatief lage dosis omega 3-visvetzuren. Aan de crossoverstudie namen 24 epilepsiepatiënten deel. De studie duurde in totaal 42 weken waarbij de personen in willekeurige volgorde een supplement met een relatief lage dosis omega 3-visvetzuren, hoge dosis omega 3-visvetzuren of een placebo (maïsolie) kregen. De behandelperiodes...

Visoliesuppletie bij epilepsie

Omega 3-visvetzuren kunnen het aantal epilepsieaanvallen verminderen bij personen die onvoldoende reageren op anti-epileptica. Omega 3-visvetzuren gaan prikkelbaarheid van neuronen tegen. Er namen 24 personen met epilepsie aan de crossoverstudie deel. De patiënten werden willekeurig in drie groepen verdeeld en kregen een placebo, een lagere dosis omega 3-visvetzuren (3 capsules per dag met in totaal 1080 mg EPA en DHA)...

Vitamine D noodzakelijk bij epilepsie

Een vitamine D-tekort komt veel voor bij patiënten met epilepsie. Bij bijna zeshonderd epilepsiepatiënten met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar werd in de periode van 2008 tot 2011 de vitamine D-status bepaald en gerelateerd aan het type anti-epileptica. Afhankelijk van de status werden ze in categorieën verdeeld. Er was sprake van een vitamine D-tekort bij een bloedspiegel lager dan...

Genvariatie, magnesium en epilepsie

Een gestoorde hersenontwikkeling en epilepsie kunnen een gevolg zijn van een magnesiumtekort door een genmutatie. De wetenschappers bestudeerden vijf families met mentale achterstand, epilepsie en een tekort aan magnesium. Tevens onderzochten ze het effect van een genmutatie bij zebravissen. Alle patiënten bleken een mutatie van het CNNM2-gen te hebben. Dit gen codeert voor het eiwit cycline-M2 (NNM2). Het NNM2-eiwit is...

Noodzaak van vitamine D-suppletie bij epilepsie

Kinderen met epilepsie behoren vitamine D-suppletie te krijgen. Dit concluderen onderzoekers op basis van bestudering van de beschikbare literatuur. Het is bekend dat kinderen en jongeren die anti-epileptica gebruiken een verhoogd botverlies hebben en twee- tot driemaal zoveel kans hebben op botfracturen in vergelijking met gezonde leeftijdgenoten. Studies naar de botdichtheid van kinderen met epilepsie laten inconsistente resultaten zien als...

Epilepsie behandelen met BCAA’s?

Een bepaalde vorm van autisme die gepaard gaat met epilepsie is te behandelen met essentiële aminozuren, de zogenaamde BCAA’s (Branched Chain Amino Acids; vertakte aminozuren). Dit blijkt uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Science. Wetenschappers van de University of San Diego en Yale vonden bij autistische patiënten met epilepsie een genmutatie (BCKDK) die leidt tot een versneld metabolisme van...

Nutriëntentekort bij ketogeen dieet

Epileptische kinderen die het ketogeen dieet volgen hebben een verhoogde kans op een tekort aan micronutriënten. Bij 91 kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar werd de concentratie van diverse micronutriënten gemeten voor en tijdens het volgen van een ketogeen dieet. De helft van de kinderen volgden het klassieke ketogeen dieet, terwijl de andere helft het zogenaamde Medium-Chain...

Vitamine C mogelijk van belang voor hersenen

Zenuwcellen in het netvlies (retina) van de ogen hebben vitamine C nodig om goed te kunnen functioneren. Dit is een nieuwe bevinding die impliceert dat vitamine C ook van belang is voor de hersenen. In de studie werd gebruikgemaakt van retina's van goudvissen die dezelfde biologische structuur hebben als humane retina's. Het bleek dat retinacellen een hoge vitamine C-concentratie hebben...

Ketogeen dieet met veelbelovende toepassingen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2011 [4 pagina’s] Epilepsie, hersentumoren en neurodegeneratieve ziekten? Onderzoekers van Johns Hopkins Medical University, afdeling neurologie en kindergeneeskunde, boeken goede resultaten met het ketogeen dieet bij epileptische kinderen. Ze noemen het dieet zeker zo effectief als een medicamenteuze behandeling terwijl de bijwerkingen geringer zijn. In het tijdschrift Advances in Pediatrics schreven zij een indrukwekkend overzichtsartikel....

Epilepsy, hyperhomocysteinemie

2009 Epilepsie Hyperhomocysteïnemie

Epilepsy

2009 Epilepsie

Kans voor kinderen met aangeboren PNPO-deficiëntie

Zodra bij baby’s epileptische encefalopathie is vastgesteld, zouden deze verplicht direct behandeld moeten worden met pyridoxal 5-fosfaat (PLP). Dit stellen Duitse onderzoekers van de universiteit van Heidelberg. Alleen op deze manier heeft een aantal van de kinderen met een erfelijke pyridoxamine 5-fosfaat oxidase (PNPO)-deficiëntie een kans op een normale ontwikkeling. De onderzoekers rapporteerden hun bevindingen bij een zestal kinderen met...

Acute beriberi na medicijngebruik

Beriberi is de klassieke gebreksziekte van vitamine B1, in Nederland vooral voorkomend onder personen met een hoge alcoholinname gepaard gaand met verwaarlozing van de voeding. Een 45-jarige man werd door de huisarts wegens heftige benauwdheid met spoed doorverwezen naar de afdeling Longziekten van het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. Onmiddellijk volgde opname op Interne Geneeskunde. De patiënt had een...

Omega 3-vetzuren voorkomen epileptische aanvallen

Uit onderzoek blijkt dat bij epileptische kinderen de frequentie en de hevigheid van de aanvallen afnemen door dagelijks omega 3-vetzuren te nemen. Dr S. Schlanger uit Israël leidde het onderzoek. Het doel was om te kijken of de dagelijkse consumptie van omega 3-vetzuren een effect had op epileptische aanvallen bij kinderen. Aan het onderzoek deden vijf patiëntjes mee. Zij besmeerden...

Bijwerkingen Ginkgo biloba

Epilepsiepatiënten moeten oppassen met het nemen van Ginkgo biloba. Dr Andrew Granger uit Perth (Australië) beschrijft twee gevallen van oudere mensen met epilepsie die goed onder controle was, waarbij Ginkgo het aantal epilepsie-aanvallen deed toenemen. Het ging om een 78 jaar oude man die achttien maanden geen aanval had gehad, maar binnen een periode van twee weken na inname van...

Epileptische aanvallen verdwijnen door dieet

Bij ongeveer 80% van de patiënten met epilepsie verhelpen medicijnen de problemen. Vaak heeft men meerdere medicijnen tegelijk nodig. Ongeveer 10% van de patiënten heeft geen baat bij medicijnen. voor hen is een dieet mogelijk een uitkomst. Omdat het eenvoudiger is om de ziekte met medicijnen te controleren als het volgen van een streng dieet, adviseert dr John Freeman het...

Melatoninespiegel ontregeld bij epilepsiepatiënt

Epilepsiepatiënten die moeite hebben om hun aanvallen onder controle te houden, blijken erg lage melatoninespiegels te hebben. Volgens de leider van het onderzoek dr. Carl Bazil valt het op dat melatoninespiegels meteen na een aanval tot grote hoogte stijgen; Circa 60% boven de waarde die normaal is. Op grond van zijn onderzoek acht Bazil het aannemelijk om melatoninesupplementen aan deze...

Minder epilepsieaanvallen door vetrijk voedingspatroon

Kinderen met epilepsie kunnen middels een ketogeen dieet hun aanvallen beter in de hand houden, zo blijkt uit een eerste onderzoek. Aan het onderzoek werkten 17 kinderen mee die regelmatig epilepsie-aanvallen hadden. Zij kregen voeding met veel vet, voldoende eiwit en weinig koolhydraten die verspreid werd over drie dagen. Daarna werd 36 uur gevast. De ouders hielden een maand bij...

Ketonrijke voeding alternatief voor epilepsiepatiëntjes

Een voedingspatroon rijk aan ketonen vermindert de hevigheid van epilepsieaanvallen bij kinderen en is mogelijk een goed alternatief voor bestaande behandelingen, aldus Canadese onderzoekers.Dr. Abeer Hassan en collega's onderzochten 52 kinderen die aan epilepsie leden en stelden een ketonrijk dieet in. Ze ontdekten dat bij 35 kinderen het aantal aanvallen met meer dan 50% verminderde. Bij 6 kinderen verdwenen de...

Epilepsie-medicijnen verlagen carnitinespiegels

Kinderen met epilepsie moeten regelmatig hun carnitinespiegel in het bloed laten controleren. Tot deze conclusie komt dr. Manuel Castro-Gago die met zijn team 32 kinderen met epilepsie volgde voor en na de behandeling met medicijnen tegen deze ziekte. De Spanjaarden ontdekten dat de kinderen door de medicijnen valproïnezuur (Depakine®), carbamazepine (Tegretol®) en fenobarbital relatief lagere carnitinespiegels kregen. Er werd geen...

Epilepsie: meet homocysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1998 [2 pagina’s] 'Moeders die tijdens de zwangerschap geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken, hebben twee en eenhalf maal meer kans op een kind te krijgen met een aangeboren afwijking. Dat blijkt uit een onderzoek waarop Bettina Samrén op 15 april hoopt te promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.' Aldus De Telegraaf van 11 april 1998....

Osteopenie bij niet ambulante epilepsiepatiëntjes met anti-epileptica

Talrijk, maar ook inconsistent, zijn de meldingen van een abnormale status van vitamine D, calcium en bot door het gebruik van anti-epileptica. Deze rapportages zijn moeilijk te interpreteren, vanwege de uiteenlopende studieopzet en het wel of niet rekening houden met de ambulante status van de patiënten. Afwijkende serumgehaltes zijn gevonden van calcium, 25 hydroxycholecalciferol, fosfor en alkalische fosfatase. Deze worden...

Voeding kan epilepsie aanvallen terugdringen

In dit overzichtsartikel in het vakblad 'Epilepsia' wordt uitvoerig ingegaan op het gebruik van een speciaal dieet in de behandeling van epilepsie, het zogenaamde ketogeen dieet. Met dit dieet probeert men om de hersenen zoveel mogelijk op de zogenaamde ketonlichamen te laten werken, de brandstof voor de hersenen, als er niet voldoende glucose voorhanden is. Met name vasten leidt tot...

Verlaagde carnitinespiegels en antiepileptica

Regelmatig wordt een verlaagde serumspiegel van carnitine gerapporteerd bij patinten die medicijnen gebruiken tegen epilepsie. Dit wordt met name bij het gebruik van valpronezuur (Depakine) waargenomen. De auteurs stellen zich de vraag of dit veroorzaakt wordt door de antiepileptica of dat dit gerelateerd is aan de ziekte. Om dit duidelijk te krijgen moet de carnitinespiegel gemeten worden voordat met de...

Vitamine B1 en foliumzuur bij epilepsie

72 epileptische patiënten die al geruime tijd fenytoïne, al dan niet in combinatie met fenobarbital, innamen, werden in 4 groepen verdeeld. Groep 1 kreeg twee placebo's, groep 2 kreeg een placebo plus 5 milligram foliumzuur, groep 3 kreeg een placebo plus 50 milligram vitamine B1 en groep 4 kreeg 5 milligram foliumzuur plus 50 milligram vitamine B1. Aan het begin...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+