Zoekresultaten

Keizersnede vergroot kans op overgewicht en allergie

Kinderen die middels een keizersnede ter wereld komen, hebben meer kans op overgewicht en allergieën. Dit is een gevolg van een andere darmmicrobiota. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt van moeders met hun kinderen die deelnamen aan de Canadese CHILD-cohortstudie. Van meer dan 1600 pasgeborenen werden ontlastingsmonsters verzameld en geanalyseerd. Ditzelfde gebeurde op een leeftijd van drie maanden, één en...

Pinda-allergie begint in de darm

IgE-producerende (IgE+) B-cellen en plasmacellen spelen een centrale rol bij voedselallergieën zoals een pinda-allergie. Tot nu toe werd bij onderzoek naar voedselallergieën vooral gekeken naar de concentraties van deze cellen in het bloed, maar niet naar de aanwezigheid ervan in organen die met het allergeen in aanraking komen. In de huidige studie werd dit wél onderzocht en bleek dat vooral...

Interactie microbiota en medicijnen

De humane microbiota is van invloed op ontgiftingsprocessen en daarmee op de werking van medicijnen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Pennsylvania State University. De humane microbiota bestaat uit de microbiota van de huid, vagina, mond en darm waarbij ieder gebied een specifieke samenstelling en functie heeft. Modulatie van de microbiota door middel van pro- en prebiotica heeft zijn...

Darmflora kind link met allergierisico

Een gunstige samenstelling van de darmmicrobiota bij jonge kinderen is gerelateerd aan een kleinere kans op astma en allergieën. Dit blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd werd door Maastrichtse wetenschappers. De wetenschappers analyseerden ruim 1500 ontlastingmonsters van jonge kinderen. De monsters werden verzameld 5, 13, 21 en 31 weken na de geboorte. Later werd van 440 kinderen in een leeftijd...

Vitamine D plus antihistaminicum bij hooikoorts

Suppletie met vitamine D, gecombineerd met het antihistaminicum cetirizine, vermindert hooikoortsklachten. Voor het onderzoek werden tachtig personen met hooikoorts (allergische rinitis) geselecteerd. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van dertig jaar en hadden bij aanvang van het onderzoek een vitamine D-tekort (gemiddeld 36 nmol/l). Ze werden vervolgens willekeurig verdeeld over een groep die suppletie plus cetirizine kreeg en een controlegroep met...

Voedseltesten nauwkeuriger dan allergietest

Orale voedseltesten verkleinen de kans op een verkeerde diagnose en daarmee een verkeerde behandeling van een allergie. Bovendien kunnen toekomstige allergieën mogelijk voorkomen worden. Bij een orale voedseltest wordt een kleine hoeveelheid van het voedsel via de mond (oraal) ingenomen en wordt bekeken of een allergische reactie optreedt. Tijdens het jaarcongres van de American College of Allergy, Asthma and Immunology...

Voedselallergie en dysbiose darmflora

Een verstoorde samenstelling van de darmflora is gerelateerd aan voedselallergie bij kinderen en muizen. De wetenschappers verzamelden iedere vier tot zes maanden ontlastingmonsters van 56 kinderen met een voedselallergie en vergeleken deze met die van 98 kinderen zonder een allergie. Muizen die gevoelig reageerden op eieren kregen de ontlastingmonsters van een van beide groepen kinderen toegediend. Muizen die de ontlasting...

Keizersnede verstoort overdracht microbiota

Tijdens een natuurlijke bevalling worden bacteriën van de moeder overgedragen op het pasgeboren kind. Dit stimuleert het immuunsysteem van het kind. Deze transmissie vindt echter niet plaats bij kinderen die via een keizersnede ter wereld komen. Wetenschappers van de Universiteit van Luxemburg maakten een vergelijking tussen de darmmicrobiota van kinderen die middels een natuurlijke bevalling ter wereld kwamen en kinderen...

Visolie en probiotica: ‘must’ tijdens zwangerschap

Suppletie met visolie en probiotica tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op allergie en eczeem bij het kind. Dit blijkt uit een grootschalige studie. Voor de meta-analyse werden meer dan vierhonderd studies met anderhalf miljoen proefpersonen onderzocht. De studies waren door wetenschappers geselecteerd uit diverse medische databanken vanaf het jaar 1946. Uit negentien studies bleek dat suppletie met probiotica...

Vitamine D tijdens zwangerschap voorkomt allergie

Suppletie met vitamine D tijdens de zwangerschap verkleint de kans op allergische klachten bij het nageslacht. De wetenschappers doorzochten diverse medische databanken en selecteerden studies waarin het effect van vitaminesuppletie tijdens de zwangerschap en de kans op allergische aandoeningen bij het nageslacht was onderzocht. Uiteindelijk selecteerden ze vijf relevante studies waarvan in drie studies het effect van vitamine D bij...

Effectieve behandeling pinda-allergie

Wetenschappers van de Melbourne's Murdoch Childrens Research Institute in Australië hebben een effectieve behandelmethode ontwikkeld voor kinderen met een levensbedreigende pinda-allergie. De studie startte in 2013 met 56 allergische kinderen. De kinderen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende anderhalf jaar een placebo of pindameel in een oplopende hoeveelheid gecombineerd met een hoge dosis Lactobacillus rhamnosus....

Omega 3-rijke moedermelk voorkomt allergie

Suppletie met omega 3-visvetzuren tijdens de zwangerschap verkleint de kans op een allergie bij het kind. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Acta Paediatrica. Aan de studie namen 95 zwangere vrouwen deel die een verhoogde kans hadden op het krijgen van een kind met een allergie. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep ingedeeld....

Nieuwe richtlijnen voor voedselallergie

Baby’s die tijdens hun eerste levensjaar worden blootgesteld aan allergenen (eiwitten die een allergische reactie opwekken) hebben minder kans op de ontwikkeling van een voedselallergie later in het leven. In Australië werden twee bijeenkomsten georganiseerd waaraan dertig allergie-experts deelnamen. Doel van de bijeenkomsten was om consensus te bereiken en richtlijnen te ontwikkelen met betrekking tot voeding voor kinderen om zodoende...

Minder kans op astma met omega-3

Het nageslacht van moeders die in het laatste trimester van hun zwangerschap gesuppleerd worden met omega 3-visvetzuren hebben significant minder kans op astma. Dit blijkt uit een Deense studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Er namen 736 zwangere vrouwen deel aan de studie. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende het laatste...

Dysbiose darmflora en allergie

Personen met allergie hebben een minder diverse samenstelling van de darmflora. Dit concluderen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift EBioMedicine. Er werden vragenlijsten gebruikt van de American Gut Project. Tevens werden ontlastingmonsters geanalyseerd van 1879 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. De diversiteit van de darmflora werd gerelateerd aan het risico van allergieën voor levensmiddelen zoals pinda’s, noten en...

Probiotica verkleinen kans op eczeem

Suppletie met probiotica voor en na de geboorte verkleint de kans op allergisch eczeem. Voor de meta-analyse werden 25 studies geselecteerd met meer dan 4000 proefpersonen. De studies waren gepubliceerd in de periode van 2001 tot 2012. In de studies werd het effect van probioticasuppletie onderzocht op het ontstaan van allergische aandoeningen waaronder eczeem en astma bij kinderen tot een...

Vetzuursamenstelling navelstreng van invloed op allergie

Baby’s met een hoge concentratie meervoudig onverzadigde vetzuren in het bloed van de navelstreng hebben meer kans op allergie. Er werd een groep van bijna 800 baby’s vanaf de geboorte in 1996 en 1997 gedurende dertien jaren gevolgd. Van de kinderen hadden er 37 op dertienjarige leeftijd atopisch eczeem en 44 kinderen hadden luchtwegklachten gerelateerd aan allergie. De resultaten van...

Sublinguale immunotherapie blijkt effectief

Sublinguale immunotherapie verdient het voordeel van de twijfel. Dit blijkt uit een meta-analyse, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift JAMA. Het toedienen van een oplossing van allergenen onder de tong wordt door de Food and Drug Administration (FDA) niet bewezen geacht. Desondanks wordt de therapie veelvuldig toegepast bij personen met allergische astma, rhinitis (ontsteking neusslijmvlies) en conjunctivitis (bindvliesontsteking). Voor de meta-analyse...

Minder allergie bij visetende baby

Baby’s die regelmatig vis eten hebben op oudere leeftijd minder kans op allergieën. In de Zweedse studie werd een groep van 3285 pasgeboren baby’s gevolgd tot hun twaalfde levensjaar. De ouders vulden een vragenlijst in over de leefstijl van de kinderen op een leeftijd van 1, 2, 4, 8 en 12 jaar. Ook werd gevraagd naar allergieklachten. Op eenjarige leeftijd...

Boek ‘Kinderen en Voedselallergie’

Wat doe je als je (pasgeboren) kind ontroostbaar huilt, voeding weigert, last heeft van darmkoliek en/of eczeem, overmatig spuugt of gewicht verliest? Het is meestal het begin van een zware zoektocht om te achterhalen wat je kind mankeert. De diagnose ‘voedselallergie’ wordt soms pas gesteld als al veel leed geleden is. Het boek 'Kinderen en voedselallergie' biedt daarom (h)erkenning, orthomoleculaire adviezen en tips.

Minder allergie na zwangerschap met visolie

In een nieuw onderzoek bestudeerden dr. Maria Makrides en haar collega’s van de universiteit van Adelaide (Australië) 706 peuters van moeders die aan een visoliestudie tijdens de zwangerschap hadden deelgenomen. De moeders in deze studie hadden 900 mg omega 3-visolie per dag of placebo’s genomen, vanaf de 21e week van de zwangerschap. De visolievetzuren leken over het geheel genomen geen...

Meer allergie en astma bij weinig zonlicht

Een team van Britse en Amerikaanse onderzoekers onder leiding van dr. Nick J.Osborne van het Peninsula College of Medicine and Dentistry in Groot-Brittannië, vond dat het risico van allergieën en astma door pinda’s en kipei correleerde met de blootstelling aan zonlicht. Een verminderde blootstelling aan zonlicht bleek gerelateerd aan een verhoogd risico van deze gezondheidsproblemen.

Vitamine D mogelijk van invloed op darmflora

Er zijn reeds aanwijzingen dat een veranderde darmflora of een afname van de diversiteit van invloed is op het risico van atopische aandoeningen, astma en obesitas. Nieuwe bevindingen wijzen op een belangrijke rol van de vitamine D-stofwisseling in de homeostase van de darmflora. Klinische studies zijn echter noodzakelijk om meer inzicht te verkrijgen in deze relaties.

Omega 3-vetzuren verminderen atopische aandoeningen

Omega 3-vetzuursuppletie tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode verkleint de kans op atopische aandoeningen bij kinderen tot 2 jaar. Er werden 145 zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een allergisch kind verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze kregen vanaf de 25e zwangerschapsweek tot en met de eerste 3,5 maand van de borstvoedingsperiode dagelijks 1,6 gram EPA en 1,1 gram...

CLA zinvol bij coeliakie?

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) vermindert oxidatieve stress als gevolg van coeliakie. Coeliakie is een chronische darmaandoening gepaard gaande met autoimmuunreacties die worden uitgelokt door eiwitdeeltjes van gluten, gliadinen en gluteninen. Van het eiwit gliadine is in vivo aangetoond dat het belangrijke verdedigingsmechanismen in de darm kan lamleggen. CLA kan dit voorkomen doordat het de zogenaamde Nrf2 (nuclear factor erythroid...

Gezondere darm bij biggen met omega 3-vetzuren

Onderzoek bij biggen heeft laten zien dat omega 3-vetzuren de rijping van de darm in de eerste weken na de geboorte stimuleren. Bovendien verbetert de respons van immuuncellen in de darm op bacteriën en vreemde stoffen, waardoor op de lange termijn de kans op allergieën wellicht afneemt. Een groep zeugen kreeg tijdens de zwangerschap en lactatieperiode een voeding rijk aan...

Zwangerschap: foliumzuursuppletie en allergie

Foliumzuursupplementen tijdens het derde trimester van de zwangerschap verhoogt de kans op eczeem bij het kind, maar veroorzaakt geen andere allergische aandoeningen of overgevoeligheidsreacties. Aan de studie namen 628 zwangere vrouwen deel. Ze waren allen in het laatste trimester van de zwangerschap. Informatie over de foliumzuurstatus werd verkregen via vragenlijsten met betrekking tot voedingsgewoonten en via bloedafname bij de moeder...

Minder kans op eczeem bij optimale darmflora

Minder diversiteit van bacteriën in de darmen verhoogt het risico van atopisch eczeem bij kinderen. Er werden ontlastingmonsters genomen van 40 kinderen bij een leeftijd van 1 week, 1 maand en 12 maanden. Van de kinderen hadden er 20 atopisch eczeem. De overige 20 kinderen waren gezond. Met behulp van een speciale techniek werd het DNA van bacteriën in de...

Minder atopie bij ongevaccineerde kinderen

Bij kinderen die niet gevaccineerd zijn komen minder atopische reacties voor waaronder astma, hooikoorts en neurodermatitis (jeukende huiduitslag) in vergelijking met gevaccineerde kinderen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een wereldwijde studie naar de gezondheid van ongevaccineerde kinderen. De onderzoekers hopen met de studie meer inzicht te verkrijgen in de werkzaamheid en schadelijke bijwerkingen van vaccins. Via een vragenlijst...

Meer allergieën bij vitamine D-gebrek

Kinderen en jongeren hebben een grotere kans op allergische reacties wanneer hun vitamine D-spiegel onvoldoende is. De studie werd uitgevoerd bij meer dan 3000 kinderen en jongeren en bijna 3500 volwassenen. De vitamine D-concentratie werd gerelateerd aan het aantal allergische reacties. Hierbij werd gecorrigeerd voor factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn. Bij kinderen en jongeren met een vitamine D-tekort...

Pijnboombastextract werkzaam bij hooikoorts

Gebruik van pijnboombastextract vermindert symptomen van allergische rhinitis (hooikoorts) wanneer minstens 5 weken voor aanvang van het pollenseizoen wordt gestart met suppletie. Aan de studie namen 39 personen deel met hooikoorts die willekeurig werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Ze werden vanaf 5 tot 8 weken voor aanvang van het pollenseizoen behandeld met tweemaal daags 50 mg pijnboombastextract (Pycnogenol)...

Minder eczeem en astma met vitamine E

Vitamine E verlaagt de kans op eczeem of astma bij kinderen. Carotenoïden, waartoe bètacaroteen behoort, blijken niet van invloed te zijn op allergiegerelateerde aandoeningen. De studie werd uitgevoerd bij 396 kinderen in de leeftijd van 10 en 13 jaar. Van deze kinderen hadden er 240 eczeem, een piepende ademhaling of astma. Bij de kinderen werd de concentratie van vitamine E...

Pinda-, melk- en ei-allergie in Nederland

In opdracht van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) voerde het RIVM een onderzoek uit naar trends in het voorkomen van voedselallergie voor pinda, melk en ei in Nederland. Tussen 1995 en 2007 was in Nederland het aantal mensen dat allergisch is voor pinda's toegenomen. Bij kinderen was het percentage niet gestegen. Voedselallergie voor koemelk en ei was in alle leeftijdsgroepen...

Pinda-allergie onder controle

Onderzoekers van Cambridge University Hospital in Engeland vonden dat een pinda-allergie waarschijnlijk te verhelpen is door te te beginnen met toediening van zeer lage hoveelheden en deze vervolgens langzaam te verhogen.Op het congres van de American Association for the Advancement of Science presenteerde dr. Anderw Clark zijn onderzoek met 23 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Deze kregen zeer...

Vroeg beginnen met multi verkleint kans op allergie

Aan het vooraanstaande Karolinska Instituut in het Zweden heeft men onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen multivitaminegebruik en allergie onder kinderen. Hieruit bleek dat het nuttig is op jonge leeftijd met suppletie te beginnen. De onderzoekers gebruikten data uit een Zweeds geboortecohort. De ouders van bijna 2500 kinderen vulden vragenlijsten in over leefstijl, waaronder het gebruik van vitaminesupplementen, omgevingsfactoren en...

Minder allergieën met visolie tijdens zwangerschap

Suppletie met visolie tijdens de zwangerschap en ten tijde van de borstvoeding leidt mogelijk tot een verminderd risico van allergieën en eczeem bij het kind. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuwe Zweedse studie.Aan het onderzoek namen 145 zwangere vrouwen deel die zelf allergisch waren of van wie de echtgenoot of eerdere kinderen met allergieën te maken hadden. Vanaf...

Nederlands onderzoek: minder kans op eczeem met probiotica

De kans op het ontstaan van eczeem bij kinderen met een aangeboren aanleg voor allergie vermindert drastisch door het inzetten van een probiotica-mix. Dat blijkt uit de PandA-studie, uitgevoerd door Utrechts onderzoekers.Na twee jaar bleek een mengsel van Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis en Lactococcus lactis preventief te werken bij kinderen met een hoog risico van de ontwikkeling van eczeem. De...

Kind minder allergie met vitamine D tijdens zwangerschap

Het is bekend dat vitamine D immunologische effecten heeft. Wetenschappers veronderstellen dan ook dat deze voedingsstof een mogelijke rol speelt bij allergische aandoeningen.Uit een Finse studie is onlangs gebleken dat een hogere vitamine D-inname tijdens de zwangerschap het risico kinderen te krijgen die astma en/of hooikoorts (allergische rhinitis) ontwikkelen mogelijk verlaagt.Het onderzoek betrof 1669 kinderen en hun moeders. De moeders...

Vitamine D-status en cognitieve functie ouderen

Een onderzoeksteam van Britse en Amerikaanse wetenschappers vonden een verband tussen de vitamine D-status en de cognitieve functie van ouderen. Bij degenen met een verminderd cognitief functioneren werd namelijk significant vaker een lagere bloedwaarde voor vitamine D gemeten. Deze bevinding ondersteunt de resultaten van eerdere studie waarin ook al een verband werd gevonden tussen een lagere vitamine D-status en een...

Hogere inname vitamine C verlaagt risico jicht

Meer vitamine C verlaagt het risico van jicht en een verhoogde concentratie urinezuur in het bloed. Dit bleek uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard School of Public Health.De studie betrof 1387 mannen zonder hoge bloeddruk. Zij hadden een BMI lager dan 30 kg/m2. Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werden de...

Antioxidanten gunstig bij tinnitus

Personen met tinnitus (oorsuizen) zonder bekende oorzaak zijn mogelijk gebaat bij suppletie met antioxidanten. Dit bleek uit een studie met 31 mannen en vrouwen met eenzijdige idiopathische tinnitus. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar. Een week vooraf aan de onderzoeksperiode kregen ze, om de invloed van de voeding op zuurstofradicalen tijdens het onderzoek uit te kunnen sluiten,...

Calcium plus vitamine D gunstig bij afvallen

Suppletie van calcium plus vitamine D tijdens een poging om af te vallen heeft gunstige effecten op het bloedlipidenprofiel. In een placebogecontroleerde dubbelblinde studie met 63 gezonde, te dikke vrouwen met een calciuminname van minder dan 800 mg per dag werd een regime van caloriebeperking van 700 Kcal per dag gedurende 15 weken uitgevoerd. De vrouwen werden ingedeeld bij één...

Appels en vis goed voor ongeboren kind

Het eten van appels en vis tijdens de zwangerschap voorkomt mogelijk astma en allergie bij het kind. In een studie werden 1212 kinderen gevolgd tot hun vijfde levensjaar. De voedselinname van de moeder werd gemeten met behulp van een vragenlijst. In het onderzoek waren betrokken fruit, groentes, vruchtensappen, vollegraanproducten, vis, zuivel en vetbevattende spreads. Daarnaast werden eventuele klachten bij het...

Yoga tegen angst en depressie

Uit onderzoek blijkt dat de beoefening van yoga de concentratie gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen verhoogt. Dit wijst op de inzetbaarheid van yoga bij de behandeling van condities waarbij sprake is van een lage GABA-status zoals angst en depressie. De studie werd uitgevoerd met 8 personen die regelmatig aan yoga deden en deelnamen aan een 60 minuten durende asana-yogasessie en...

Voeding tijdens zwangerschap en allergie baby

Tijdens de zwangerschap kan zowel voeding die allergieën veroorzaakt als voeding die rijk is aan omega 6-vetzuren het risico van allergische ziekten bij de nakomelingen vergroten. Voeding die rijk is aan omega 3-vetzuren verkleint dit risico. De gegevens van een Duitse groep van 2.641 kinderen van twee jaar oud werden geanalyseerd. De voeding van de moeder tijdens de laatste vier...

Vitamine E wellicht bij hooikoorts

Suppletie met vitamine E is wellicht een waardevolle aanvulling op medicaite bij hooikoorts. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat vitamine E allergische immuunresponsen kan verminderen. Toch is er nog niet eerder een studie gedaan naar de effecten van vitamine E bij hooikoorts. In dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek kregen 112 patiënten met hooikoorts, 800 mg vitamine E of een placebo naast...

Micronutriënten verbeteren immuniteit

Uit een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek onder 138 gezonde vrijwilligers tussen 40 en 80 jaar bleek suppletie met een combinatie van vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en zink een verbetering van de cellulaire afweerreactie te geven. Er werden vier verschillende behandelingen uitgetest voor een periode van 10 weken. Groep 1 kreeg 1,2 gram rundercolostrumconcentraat per dag (gelijkwaardig aan 500 mg immunoglobuline...

Probiotica tegen hooikoorts

Uit een Japans onderzoek blijkt dat probiotica allergische reacties als gevolg van Japanse cederpollen verminderen. Gedurende het pollenseizoen van de Japanse ceder hebben in een dubbelblind onderzoek 44 personen die allergisch zijn voor pollen van deze boom, dertien weken Bifidobacterium longum BB536 of een placebo gekregen. Bloedmonsters werden voor en tijdens het onderzoek genomen. De symptomen als gevolg van de...

Schizofreen? Denk om gluten

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2004 [2 pagina’s] Zouden psychiaters de British Medical Journal lezen? Het is te hopen voor schizofreniepatiënten die een overgevoeligheid voor gluten hebben. Want in het tijdschrift wordt een relatie gelegd tussen deze psychiatrische aandoening en glutenovergevoeligheid, coeliakie. Dit betekent dat een eenvoudige test voor hen ontslag uit de psychiatrische inrichting zou kunnen betekenen. Ze moeten...

Keuze oliën van invloed op hooikoorts?

Onderzoek toont aan dat bepaalde voeding van invloed is op seizoensgebonden hooikoorts. Tijdens het onderzoek werd de voeding van 334 volwassenen met hooikoorts en 1336 volwassenen zonder allergie beoordeeld. De hoeveelheid van de diverse antioxidanten en vetzuren uit de verschillende producten die ze aten werd berekend. De antioxidant vitamine E verminderde de kans op hooikoorts, terwijl de antioxidant bètacaroteen de...

Visolie tijdens zwangerschap voorkomt allergie baby

Wanneer vrouwen tijdens de zwangerschap capsules met visolie gebruiken, dan hebben hun baby’s minder kans op allergieën. Dr. Susan Prescott van de University of Western Australia in Perth onderzocht 83 zwangere vrouwen met een erfelijke vorm van allergie, hooikoorts of astma. Zij kregen vanaf de twintigste zwangerschapsweek tot aan de geboorte iedere dag visoliecapsules met daarin 3,7 g omega 3-vetzuren...

Lactobacillus vermindert allergie

Babyvoeding met Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) kan atopisch eczeem en koemelkallergie verminderen. Dit is de conclusie van de Finse onderzoeker dr. Pirkka Kirjavainen. Aan de dubbelblinde, placebogecontroleerde studie deden 35 baby’s met atopisch eczeem en koemelkallergie mee. Op de leeftijd van vijfenhalve maand werden de baby’s in drie groepen verdeeld. De placebogroep, bestaande uit acht kinderen, kreeg wei te drinken....

Probiotica tegen huidontsteking

Een combinatie van de melkzuurbacteriën L. rhamnosus en L. reuteri helpt tegen atopische dermatitis, een erfelijke vorm van huidontsteking. Bij personen die daarbij allergisch waren was het effect het grootst. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken. In een dubbelblind placebogecontroleerde studie kregen kinderen van één tot dertien jaar met atopische dermatitis gedurende zes weken twee keer...

Gammalinoleenzuur tegen huidovergevoeligheid

Suppletie met gammalinoleenzuur (GLA) bij baby's met een hoog erfelijk risico voor overgevoeligheid van de huid lijkt de ernst van de aandoening te verminderen als de kinderen ouder worden. Echter de IgE-concentratie verandert niet. Dit concludeert dr. van Gool van de Universiteit van Maastricht in een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. In dit onderzoek werden 118 baby's waarvan de moeders een overgevoeligheidsreactie...

Antibioticagebruik door zwangere vrouwen

Kinderen lopen een grotere kans allergieën te ontwikkelen wanneer hun moeder tijdens de zwangerschap antibiotica heeft gebruikt of aan een infectie heeft geleden. Hierdoor hebben deze kinderen vaker astma, eczeem en hooikoorts. Deze conclusie trokken Britse onderzoekers nadat ze de medische gegevens van bijna 25.000 kinderen en hun moeders hadden bekeken. Ongeveer eenderde van de vrouwen kreeg gedurende haar zwangerschap...

Probiotica tegen darmziekten

Dr Ross Butler uit Adelaide heeft een test ontwikkeld waarmee hij de effectiviteit van probiotica kan meten in urine en uitademingslucht. Nadat gezonde volwassenen twee dagen yoghurt hadden gekregen, bleek uit de urinetest dat de darmen minder permeabel waren geworden. Dit is positief, aangezien permeabele darmen ('leaky gut') kunnen leiden tot allergie en diarree.Een andere open studie die op het...

Zoethoutwortel, een fenomenaal geneeskrachtig kruid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2001 [7 pagina’s] De vraag is gerechtvaardigd of zoethoutwortel anticarcinogeen, antihepatotoxisch, anti-allergisch en antiviraal werkt door verhoging van de antioxidantcapaciteit in het lichaam. Op deze en andere vragen zal dit artikel pogen een antwoord te geven. Wanneer men een ethnobotanische verkenning uitvoert door de grote Europese, Afrikaanse en Aziatische culturen, dan stuit men telkens op...

Vette voeding stimuleert allergie pasgeborene

Kinderen hebben een grotere kans op allergieën wanneer de moeder tijdens de borstvoeding een voedingspatroon vol van hamburgers, vette snacks en andere vetrijke producten aanhield, zo blijkt uit Fins onderzoek Volgens onderzoeker dr. U. Hoppu is het veranderen van voedingspatroon aan te raden. Moeders die tijdens de periode van borstvoeding erg veel verzadigde vetten naar binnen werkten, bleken namelijk 16%...

Astma op de loer bij hoge fastfoodinname

Fastfood, weinig zuivel en groenten zijn dé ingrediënten voor een verhoogde kans op benauwdheid bij kinderen.Dr. Anthony Seaton legt uit dat hier een mogelijke verklaring ligt voor de wereldwijde toename in kinderallergieën en astma. Seaton toonde aan dat astma in de familie, een hoge fastfoodconsumptie en een lage inname van melk, groente, voedingsvezel, vitamine E en calcium tot een grotere...

Is ME te behandelen als HPU?

'Veel vrouwen kampen met 'vage' klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.' Dit zei dr. John Kamsteeg, biochemicus en oprichter van het Klinisch Ecologisch Allergie Centrum (KEAC) te Weert, tijdens de presentatie van het...

HPU

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2000 [2 pagina’s] Onbekende stofwisselingsziekte verklaart 'vage' vrouwenkwalen ‘Veel vrouwen kampen met ‘vage’ klachten als vermoeidheid, allergieën, migraine en depressies. Een groot aantal van hen lijdt waarschijnlijk aan de erfelijke stofwisselingsziekte hemopyrrollactamurie (HPU). Ik denk dat HPU de komende jaren zal uitgroeien tot een veelgestelde diagnose.’ Dit zijn de woorden van dr. John Kamsteeg. Hij...

Hyperactiviteit het gevolg van allergische reactie?

Sommige voedingsstoffen kunnen het ontstaan van attention deficit/hyperactivity disorder oftewel ADHD bevorderen. Dit bleek uit een analyse van 23 onderzoeken naar het gedrag van kinderen die in de laatste twintig jaar zijn uitgevoerd. Volgens de onderzoekers hebben de overheid, de voedingsmiddelenindustrie en medici bewijzen, die aantoonden dat sommige voeding(sstoffen)leidden tot ADHD, genegeerd. Michael Jacobson, directeur van the Center for Science...

Allergieën vergroten kans op sneller overlijden

Allergieën vormen een risicofactor voor kransvatziekten, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Dr. Jeannette Hospers van de Rijksuniversiteit in Groningen en collega's uit de Verenigde Staten onderzochten gegevens van 5.382 patiënten uit de periode 1965 - 1972. In deze periode stierven 507 mensen door kransvatziekten. Volgens Hospers bleek dat er een relatie was tussen gevoeligheid voor allergieën en overlijden als gevolg...

Arme astmatici vaker allergisch

Mensen die van lagere sociale komaf zijn hebben een grotere kans op allergieën tegen huisstofmijten of kakkerlakken, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Volgens drs. Prem Kumar en Anita Arora is de gevoeligheid voor astma en sterfte als gevolg daarvan het hoogst onder de zwarte bevolking die uit de stad afkomstig is. Hierbij is het zeer goed mogelijk dat een...

Transvetzuren veroorzaken astma onder kinderen

Astma en andere symptomen komen mogelijk voort uit de inname van transvetzuren, zo blijkt uit meerdere onderzoeken in Europa.Volgens onderzoeker dr. Stephan Weiland van de University of Munster in Duitsland was al aangetoond dat er een verband is tussen bepaalde meervoudige onverzadigde vetzuren en het ontstaan van astma en allergieën bij kinderen. Of dit nu met een cis- of transconfiguratie...

Huisdieren beperken

hooikoortsKinderen die op jonge leeftijd met huisdieren in aanraking komen hebben later minder kans op hooikoorts, astma en allergieën, zo blijkt uit Zweeds onderzoek. Dr. B. Hesselmar van de Sahlgrenska University Hospital in Goteborg onderzocht met zijn team 2.500 kinderen. Hij probeerde te ontdekken of contact tussen jonge kinderen en huisdieren inderdaad minder gevallen van allergie opleverde.Kinderen die al tijdens...

Migraine, oorzaak en therapie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1999 [7 pagina’s] Klassiek is het onderzoek van Egger dat in 1983 in The Lancet werd gepubliceerd onder de titel 'Is migraine food allergy?'. Vooral in die tijd opmerkelijk omdat het fenomeen voedselallergie bepaald niet algemeen was geaccepteerd. Egger vond dat 82 van 88 Engelse kinderen (93%!) die leden aan frequente en hevige migraine-aanvallen herstelden door bij...

Luchtverontreiniging bedreigt astmatische kinderen

Kinderen die gevoelig zijn voor astma of allergieën blijken vaak ook slachtoffer van luchtverontreiniging te zijn, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Volgens dr. Marike Boezen van de Rijksuniversiteit Groningen moeten er gerichte (voorlichtings)programma's komen voor deze kinderen waardoor zij minder gevaar lopen. In navolging van vele onderzoeken die de schadelijke werking van luchtverontreiniging al benadrukten, onderzocht Boezen met haar team...

Chronische vermoeidheid regelmatig door allergie veroorzaakt

Allergie voor voedsel, planten of dieren kan bij sommige mensen de oorzaak zijn van het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME), zo blijkt uit onderzoek dat dr. James Jones aan de National Jewish Medical and Research Center uitvoerde. Jones onderzocht vier verschillende groepen: één met ME-patiënten, één met allergie-patiënten, één met depressieve personen en een controlegroep. In totaal werden 120 mensen 3 jaar...

Epilepsie: meet homocysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1998 [2 pagina’s] 'Moeders die tijdens de zwangerschap geneesmiddelen tegen epilepsie gebruiken, hebben twee en eenhalf maal meer kans op een kind te krijgen met een aangeboren afwijking. Dat blijkt uit een onderzoek waarop Bettina Samrén op 15 april hoopt te promoveren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.' Aldus De Telegraaf van 11 april 1998....

Vitamine E is effectief tegen huidallergie

Ouderen worden beter beschermd tegen huidallergieën bij een suppletie met vitamine E. Aan het onderzoek werkten 88 gezonde mensen mee van 65 jaar of ouder. Ze kregen 4 maanden 0, 60, 200 of 800 mg vitamine E (1 mg vitamine E = 1,1 IE) per dag toegediend. De resultaten voor de suppletiegroep waren opmerkelijk. Vooral tegen huidallergieën werd een grotere...

Antioxidanten en bronchiale hyperreactiviteit

De toename van allergie en astma in de westerse wereld zou te maken kunnen hebben met tekorten aan bepaalde nutriënten als gevolg van de veranderde voeding. In dit onderzoek met 90 Schotse proefpersonen werd de relatie bestudeerd tussen antioxidanten en macronutriënten in de voeding en het optreden van allergie en bronchiale hyperreactiviteit (BHR; de contractiegevoeligheid van de spieren rond de...

Parasieten en Chronische vermoeidheid?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1997 [4 pagina’s] 'We hebben hier in de Verenigde Staten te maken met een enorm probleem met parasieten. Het is alleen nog niet onderkend.' Dit zei in 1991 dr. Peter Weina, hoofd van de afdeling Pathobiology van de Walter Reed Army Institute of Research. De Amerikaanse orthomoleculaire arts Leo Galland sluit zich hier volledig bij...

Van Autisme tot Alzheimer

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1997 [3 pagina’s] Organische zuren zetten ons op het spoor! Be­kend is dat dysbiose een belang­rijke rol speelt bij voedselintolerantie, allergieën, huidklachten en spijsverterings­klachten. Nieuw zijn verban­den tussen dysbiose en diverse neurologi­sche, psychi­atri­sche en gas­troin­testinale stoor­nis­sen. Belang­rijk aanknopings­punt is dat stofwisselingsproducten van de pathogene flora, met name organische zuren, in de urine kunnen worden gemeten....

Borstvoeding beschermt tegen allergie

De Finse onderzoeker Saarinen heeft in 1979 al onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat baby's die minstens een half jaar borstvoeding hadden gekregen na hun derde levensjaar minder allergische klachten hadden dan baby's die al eerder speenvoeding hadden gekregen. Atopisch eczeem kwam het minst voor bij kinderen die een half jaar de borst hadden gekregen. Voedsel- en luchtwegallergie kwam het meest...

Lood en allergie bij kinderen

Van 144 kinderen tussen 9 maanden en 6 jaar had bijna de helft een te hoge plasmaspiegel voor lood, boven 10 mcg/dl. Deze kinderen hadden tevens meer IgE-antilichamen in hun bloed dan de kinderen uit de controlegroep. De aanwezigheid van lood kan mogelijk een allergische reactie uitlokken. Mogelijk is er ook een verband tussen lood en astma, aangezien het aantal...

Dieet en koliek bij baby’s

De effectiviteit van een dieetverandering werd onderzocht bij 115 baby's van 4 tot 16 weken oud, waarvan 38 flesvoeding en 77 borstvoeding kregen en die allen last hadden van buikkrampjes. Kinderen met flesvoeding werden verdeeld in een groep die caseïnehydrolysaat kreeg en een groep die koemelk kreeg. Alle moeders van kinderen die borstvoeding kregen, kregen een dieet vrij van additieven,...

Haver goed verdragen bij glutenovergevoeligheid

Coeliakie is een overgevoeligheid voor gluten. Patiënten met deze ziekte krijgen irritaties aan de darmwand wanneer ze voedingsmiddelen gebruiken waarin gluten zijn verwerkt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld tarwe, maar ook andere granen die in een groot aantal voedingsmiddelen voorkomen. Daarom is een streng glutenvrij dieet bij deze ziekte geboden. Tarwe, rogge en gerst zijn verboden. Maïs en rijst bevatten geen gluten...

Allergische colitis bij kinderen

Hoewel allergische colitis bij volwassenen ook voorkomt, worden baby's het vaakst getroffen door deze aandoening. De ziekte kenmerkt zich door ontstekingen in het rectum en de dikke darm die veroorzaakt worden door immuunreacties op bepaalde voedingsmiddelen. Deze ontstekingen gaan gepaard met rectale bloedingen die gunstig en snel reageren op eliminatie van het allergene voedingsmiddel of voedingsmiddelen.Voedingsmiddelen die het vaakst allergische...

Pseudoallergeenvrij dieet in de behandeling van chronische urticaria

Vierenzestig patiënten met een gewone urticaria namen deel aan een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek. Ze werden getest op voedseladditieven via een orale provocatietest. Na een pseudoallergeenvrij dieet van 2 weken had 73% van de patiënten een significante afname van hun symptomen, terwijl slechts 19% van deze patiënten reageerde op enkele pseudoallergenen na een provocatie test. Het volgen van een zeer strikt,...

Voedselallergie: een wolf in schaapskleren

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1995 [7 pagina’s] 1918. Nadat hij in de eerste wereldoorlog als oorlogsfotograaf werkzaam is geweest, start Herbert Rinkel zijn geneeskundestudie. Hij is getrouwd, heeft een zoon en geen geld. Om geld te besparen leeft hij de volgende vier jaar vrijwel uitsluitend van de eieren, die zijn vader, een boer, hem per krat toestuurt. Tijdens zijn...

Hypo-allergene formules

Koemelk-allergie komt voor bij zo'n 2% tot 3% van de kinderen. Koemelk bevat meer dan 30 consistente eiwitten en vele daarvan kunnen bij kinderen met een erfelijke aanleg een stijging van het IgE veroorzaken. De belangrijkste antigenen zijn waarschijnlijk bètalactoglobuline, alfalactalbumine, runderserum globuline, albumine en caseïne. Er is een grote kans op kruis-antigeniciteit tussen koemelk en alternatieven zoals geite -...

Infectieziekten: zink regelt immuunswitch (deel 2)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1994 [7 pagina’s] Er is zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit praktische overwegingen, namelijk hoe ernstige infectieziekten in de zeer nabije toekomst te behandelen, alle reden voor om de complexe sturing van de Th1/­Th2-switch aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. In deze artikelenreeks van drie wordt getracht om dit onderzoek in zo beknopt en een­voudig...

Infectieziekten: zink regelt immuunswitch (deel 1)

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1994 [5 pagina’s] Bedreigende macromoleculen en organismen leiden bij vele honderden miljoenen mensen tot ziekten zoals AIDS, tuberculose, lepra, schistosomiasis, leishmaniosis, ziekte van Pfeiffer en allergieën. Vaak leidt dit tot chronische verstoring of zelfs tot definitief verlies van integriteit of sterfte, maar meestal worden deze bedreigingen effectief het hoofd geboden. Elk levend wezen tracht, onder...

Vakantie zonder zonneallergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1993 [3 pagina’s] Huidartsen, maar ook huisartsen en soms zelfs de internist vinden steeds vaker patiënten met een zonneallergie op hun spreekuur. Terwijl vroeger de eerste patiënten met zonneallergie zich meldden tussen Pasen en Pinksteren, melden zij zich tegenwoordig bijna dagelijks. Het continue toeristenverkeer naar zonnige oorden draagt hieraan bij. Dat van de dertien miljoen...

Vitamine C als anti-histaminicum

In vitro proeven leverden bewijsvoering voor de ontgiftigende werking van vitamine C op histamine. Door dr. Carol S. Johnston, Department of Family Resources and Human development, Arizona State university, Tempe, Verenigde Staten, werd in onderzoek met humane vrijwilligers de ontgiftigende werking van vitamine C op histamine in vivo overtuigend aangetoond. Een groep deelnemers bestaande uit vijf vrouwen en vier mannen...

Van 100% WAO naar 100% werk

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [4 pagina’s] In de orthomoleculaire praktijk krijgen we meer en meer te maken met 'slopende' ziektes, waardoor jonge mensen in de kracht van hun leven worden uitgeschakeld. Het zijn de typische nieuwe welvaartsziekten (of milieuziekten?) zoals ME, hypoglycemie, allergieën, fibromyalgie, spasmofilie en Candida-infecties. De grote moeilijkheid is, zeker voor de patiënt, dat deze ziektes...

Van allergie tot candida

Artikel van de hoofdredacteur uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 1992 [1 pagina] Dagelijks is er tegenwoordig iets te lezen over allergieën. Voedselallergie is een begrip dat nu algemeen geaccepteerd is als een bestaand fenomeen. Dat was tien jaar geleden nog geenszins het geval. Het waren de patiënten zelf, of de ouders van patiëntjes die een belangrijke steen hebben bijgedragen aan deze...

Schimmelallergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1991 [8 pagina’s] Zoals is gebleken in het eerste deel van dit artikel in Orthomoleculair nr.6 van 1990 (pagina 247) is de rol van schimmels in ons dagelijks leven de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daardoor komt de mens meer dan ooit met schimmelallergeen in aanraking.  Tegelijkertijd ziet men de frequentie van schimmelallergie, maar ook van...

Unieke functie voor vitamine C

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [4 pagina’s] Dit artikel is het vervolg op een eerste artikel dat in Orthomoleculair nr. 5 is gepubliceerd. Dr. Cathcart beschrijft hoe het kan dat zeer hoge dosis vitamine C effectief zijn. Door een aantal artsen zijn goede resultaten bereikt met zeer hoge doses ascorbaat (vitamine C) bij de behandeling van ziekten waarbij vrije...

Immunologie van allergische aandoeningen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1990 [7 pagina’s] De immunologie is een complexe wetenschap. Tal van reactiemechanismen komen in het lichaam op gang wanneer deze in contact komt met stoffen van buitenaf. De allergische reactie is wellicht de meest voorkomende. Een bespreking van de immunologische achtergronden is daarom zeer op zijn plaats. Een toenemend aantal chemische verbindingen wordt in industrie,...

Toename allergie door hygiëne?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1990 [6 pagina’s] Allergieën worden met de dag een groter probleem. Beperkten deze zich vroeger tot pollen, de huismijt en de kat, nu worden allergieën gevonden tegen allerhande voedingsbestanddelen, bouwmaterialen en andere chemische stoffen tot drukinkt toe. Veel is geschreven over de therapie. Maar wat zijn de oorzaken van deze enorme toename? Dankzij onze schonere...

Schimmelallergie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1990 [7 pagina’s] Doel van dit artikel is een beschrijving te geven van de ecologie van schimmels zodat de meest voorkomende schimmelallergiëen kunnen worden herkend en om omstandighe­den te kunnen inschatten die bij schimmelallergie van groot belang kunnen zijn. Om de leesbaarheid te vergroten is niet altijd een strikt onderscheid gemaakt tussen schimmelsporen en conidiën....

Allergie en milieu

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1989 [7 pagina’s] De  milieugeneeskunde,  een discipline die in de  Verenigde Staten en in Engeland de afgelopen dertig jaar grote  vorderingen heeft  gemaakt,  is  op het vaste land van Europa  door  weinigen aanvaard   en   wordt  door  vele  collega's  nog   met   argwaan gadegeslagen.  In  dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten  van  de  milieugeneeskunde.   Allergieën ...

Kinderen, allergie en gedrag

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1988 [4 pagina’s] Gedrags- en leerstoornissen bij kinderen brengen vele ouders en leraren tot wanhoop. Toch blijkt de oplossing in sommige gevallen veel simpeler dan het probleem. Het elimineren van bepaalde stoffen uit de voeding, bijvoorbeeld salicylaten of kleurstoffen of van zware metalen uit het lichaam geeft vaak al op zeer korte termijn verbeteringen te zien....
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+