Zoekresultaten

EPA effectief bij preventie hart- en vaatziekten

Suppletie met een hoge dosis van het omega 3-visvetzuur EPA (eicosapentaeenzuur) is even effectief als een statine (cholesterolverlager) bij de preventie van hart- en vaataandoeningen. Dit stelt hoofdonderzoeker van de REDUCE-IT studie, dr. Deepak L. Bhatt van Harvard Medical School, op een congres van de American Heart Association. Aan deze studie namen meer dan 8000 proefpersonen deel van 45 jaar...

Luteïne effectief bij laaggradige ontsteking

Luteïne gaat chronische inflammatie tegen bij personen met angina pectoris. Aan de studie namen 134 patiënten met angina pectoris en 59 personen met een acuut myocardinfarct deel. Bij de deelnemers werden in het bloed de concentraties bepaald van luteïne, zeaxanthine, bèta-cryptoxanthine, lycopeen, alfa- en bètacaroteen en de inflammatoire cytokine IL-6. Bij 42 proefpersonen werden deze concentraties opnieuw bepaald drie maanden...

Slechtste producten ter wereld

Consumers International maakte onlangs bekend wie de winnaars zijn van de International Bad Products Award 2007. De hoofdprijs is gegaan naar Takeda Pharmaceuticals voor het adverteren van Rozerem, slaaptabletten voor kinderen. Rozerem werd in advertenties aangeprezen met foto\'s van kinderen in klaslokalen en in schoolbussen zonder vermelding van enige bijwerkingen. Onvermeld bleef bovendien dat de veiligheid van Rozerem voor gebruik...

Gammatocoferol voorkomt trombose

Suppletie met gammatocoferol, een vorm van vitamine E, kan trombose voorkomen door zijn gunstige invloed op de vetsamenstelling en de activiteiten van de bloedplaatjes. In een dubbelblinde studie werden 39 personen in 3 groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 5 weken dagelijks 100 mg gammatocoferol. De personen in de tweede groep kregen 200 mg gammatocoferol. In...

EPA voorkomt hartaandoeningen

Suppletie met het omega 3-vetzuur EPA biedt bescherming tegen hartziekten bij mensen met een verhoogd cholesterolgehalte. Dit is de conclusie van een Japans onderzoek dat recent gepubliceerd werd in het gezaghebbende tijdschrift de Lancet. Aan het onderzoek namen meer dan 18.000 personen deel met een verhoogd cholesterolgehalte van 6,5 mmol/L of hoger. De proefpersonen werden willekeurig verdeeld over twee groepen....

Diameter LDL bepaalt mede risico dichtslibbing

Hoe kleiner de LDL-deeltjes, hoe hoger het risico van dichtslibbing van de kransvaten. Daarbij helpt de LDL-diameter het risico van een ischemische hartziekte (IHZ) nauwkeuriger te voorspellen dan met de traditionele lipidengehaltes, zoals het LDL- en het HDL-cholesterolgehalte. Dit concluderen onderzoekers van de Laval University in Quebec in Canada. Gedurende vijf jaar werden 2057 mannen gevolgd die aan het begin...

Thee beschermt tegen hart- en vaatziekten

Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer dan zes koppen zwarte thee per dag drinken significant minder kans lopen om hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan mensen die geen thee drinken. Dr. Iman Hakim leidde het team van onderzoekers van de King Saud Universiteit in Saoedi Arabië. Zij onderzochten de consumptie van zwarte thee bij 3.430 Saoedi-Arabiërs en het voorkomen...

Vitamine C suppletie tegen hartinfarct

Het slikken van een vitamine C-supplement vermindert de kans op een hartinfarct en op angina pectoris met fatale afloop. Dit is het resultaat van een onderzoek van dr. Stavroula Osganian uit Boston. In 1980 hebben 85.118 verpleegkundigen gedetailleerde vragenlijsten ingevuld over hun voedingsgewoonten en de inname van vitamine C. Na zestien jaar bleek dat 1356 vrouwen een hartinfarct hadden gekregen...

Voedingsreep met arginine bij angina

Een in Amerika ontwikkelde voedingsreep verrijkt met vooral L-arginine blijkt een goede uitwerking te hebben op patiënten met angina pectoris. De reep verbetert niet alleen het functioneren van de bloedvaten, maar laat ook de inspanningscapaciteit en de kwaliteit van leven toenemen. Angina pectoris is een toestand waarbij de hartspier niet genoeg zuurstof krijgt door vernauwing van de kransslagaderen. Het aminozuur...

Trombose en verhoogde homocysteïne*

Een verhoogde homocysteïnespiegel van patiënten met plotselinge kransvatziekten houdt waarschijnlijk verband met verhoogde Factor-VIIa-spiegels en prothrombinedeeltjes. De Londense arts dr. Mohamed Al-Obaidi onderzocht in totaal 117 patiënten met plotselinge kransvatziekten. In de groep hadden 57 een acute hartaanval gehad en de rest leed aan onstabiele angina pectoris. Ter controle werden 18 patiënten met pijn op de borst,niet van cardiale aard,...

Conditietest indicator voor hartaanvalrisico

Mannen van middelbare leeftijd die tijdens een conditietest ontdekken dat ze een lichte hartproblemen hebben, moeten extra alert zijn. De kans dat deze groep een echte hartaanval krijgt, is 46%. Mensen die nooit lichte hartproblemen hebben gehad, hebben 11% kans hierop. Met name mannen van middelbare leeftijd en ouder lopen een groter risico geeft dr. Leslie Katzel aan. Hij onderzocht...

L-arginine; minder pijn op de borst

Patiënten die dagelijks een L-arginine pil slikken, hebben minder pijn op de borst en een betere bloedstroom in de kransvaten, zo blijkt uit een publicatie in Circulation. Vergeleken met patiënten die in dezelfde periode dagelijks placebo slikten, hadden deze arginine- gebruikers veel minder pijn, legt hoofdonderzoeker Amir Lerman uit. Hij verwacht dat L-arginine-suppletie mogelijkerwijs als nieuwe behandelmethode wordt ingezet bij...

3 gram vitamine C samen met harttabletjes

Vitamine-C-suppletie blijkt de gewenning aan tabletjes tegen pijn op de borst teniet te kunnen doen. Dat betekent dat vitamine C heel goed samen gegeven kan worden. Duitse onderzoekers onder leiding van dr. Eberhart Bassenge onderzochten in een gekruist onderzoek negen gezonde mensen die behandeld werden met glyceryltrinitraat en vitamine C (drie keer per dag 1000 mg) of met glyceryltrinitraat en...

L arginine verbetert het uithoudingsvermogen bij stabiele angina pectoris

L-arginine heeft een gunstig effect op endotheelafhankelijke vaatresponsen bij patiënten met hyperlipidemie, bij een harttransplantatie en bij patiënten met microvasculaire angina pectoris. Dit onderzoek richtte zich op de vraag of L-arginine een zodanige invloed op de vaatverwijding heeft bij lichamelijke inspanning, dat het uithoudingsvermogen kan toenemen. Vijfentachtig geselecteerde patiënten met stabiele angina pectoris, die hersteld waren van een hartinfarct kregen...

Foliumzuurgebrek verhoogt het risico op hart en vaatziekten

Foliumzuur is vooral bekend omdat het wordt aangeraden aan aanstaande moeders ter voorkoming van een open ruggetje of een hazenlip bij de baby. Foliumzuur staat tegenwoordig echter ook in de belangstelling vanwege zijn beschermende werking tegen hart- en vaatziekten. Deze werking werd nog eens bevestigd in een groot Canadees onderzoek waaraan meer dan 5000 mannen en vrouwen meededen. De deelnemers...

Vitamine E tekort bij angina pectoris

Angina pectoris is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door pijn op de borst die meestal optreedt na zware lichamelijke inspanning. In een dergelijke toestand krijgt de hartspier niet meer voldoende zuurstof doordat de bloedtoevoer naar de hartspier wordt belemmerd. Atherosclerose (aderverkalking) kan de oorzaak zijn, maar ook krampen in de kransslagaders kunnen een verminderde bloedtoevoer tot gevolg hebben. Bij deze...

Angina pectoris, coronaire hartziekten en magnesiumdeficiëntie

Samentrekkingen van de coronairvaten spelen een belangrijke rol bij angina en een groot aantal ischemische hartziekten. In vitro blijkt magnesiumdeficiëntie tot samentrekkingen van deze arteriën te leiden en intraveneuze toediening van magnesium blijkt aanvallen van angina te kunnen verzachten. Negentien patiënten met vasospastische angina kregen vier uur lang een infuus met 0,2 mEq magnesiumsulfaat per kilogram lichaamsgewicht in 50 ml...

Visolie bij angina pectoris

20 patiënten met angina pectoris kregen 10 gram visolie per dag en 19 patiënten met dezelfde aandoening kregen 10 gram Italiaanse olijfolie. Het aantal angina pectoris aanvallen daalde met 41% in de visolie-groep, maar veranderde niet in de olijfolie-groep. Ook nam alléén in de visolie-groep het gebruik van glyceryltrinitraat af. Daarnaast nam 8 tot 12 weken na de aanvang van...

Vrije radicalen bij ischemische hartziekten

In dit onderzoek werd het zuurstof vrije radicalen systeem in 29 patienten met acute en chronische myocard ischemische syndromen onderzocht en vergeleken met 9 gematchte gezonde controlepersonen. Bij instabiele angina pectoris en bij het acute myocardinfarct waren het superoxide anion, malondialdehyde en glutathionreductase verhoogd, terwijl het superoxidedismutase en catalase verlaagd waren. Bij stabiele angina pectoris was het superoxide anion niveau...

Magnesium bij aritmieën en myocard Infarct

Magnesiumdeficiëntie wordt geschat voor te komen bij 20-80% van de bevolking. Artsen missen in het algemeen een magnesium deficiëntie omdat magnesium vaak niet gemeten wordt. Hypomagnesemie is geassocieerd met angina, secundair aan coronaire vaatspasmen. Het is aangetoond dat magnesium-therapie bij acute ischemie en myocard infarct de levensbedreigende ventriculaire tachyaritmie vermindert. In zeven afzonderlijke onder­zoeken, met meer dan 13.900 patiënten, heeft...

Antioxidant status bij angina pectoris

Bij 200 mannen met stabiele of instabiele inspannings angina werd de lipide-peroxidatie en antioxidant status vergeleken met die van controle­personen. Bij beide groepen patiënten was de concentratie lipide-peroxiden hoger dan bij de controlepersonen en was er een significante toename in de concentratie ceruloplasmine en vitamine E. Er was geen verschil in de concentratie transferrine. Een verklaring voor de hoge vitamine...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+