Zoekresultaten

Energiedrank nadelig voor hart en bloeddruk

De consumptie van energiedrankjes verhoogt de bloeddruk en heeft een nadelige invloed op het hartritme. Aan het onderzoek namen 38 gezonde proefpersonen deel met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. De deelnemers kregen in willekeurige volgorde energiedrank, een placebodrank en placebodrank met slechts een enkel ingrediënt van de energiedrank (cafeïne, taurine of glucuronolacton). Ze kregen de drankjes in een hoeveelheid...

Ziekenhuisopname door maagzuurremmers

Gebruik van protonpompremmers, een type maagzuurremmers zoals omeprazol, verhoogt de kans op een ziekenhuisopname door een magnesiumtekort, zeker wanneer gelijktijdig plaspillen (diuretica) worden gebruikt. Voor de studie werden gegevens geselecteerd uit een ziekenhuisdatabank van Ontario in Canada over een periode van tien jaar. Er werd gezocht naar patiënten van 66 jaar en ouder die waren opgenomen in verband met hypomagnesiëmie....

uit 1994 – Magnesium therapie om ouder te worden?

(opnieuw gepubliceerd op 30 september 2017, als reactie op het Telegraaf-artikel van 29 september: hartkrampen miskend) Lees ook: https://bibliotheek.ortho.nl/10003/ziekenhuisopnames-door-magnesiumtekort/ Mensen met magnesiumdeficiëntie hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen, met name te vroege ventrikelconctracties ten gevolge van een verminderde functie van de natrium-kalium-ATPase pomp. Magnesium heeft zijn goede werking laten zien in een tal van ritmestoornissen. Ventriculaire tachycardie kan men in...

Coënzym Q10 zinvol bij atriumfibrilleren

Suppletie met coënzym Q10 kan het aantal aanvallen van atriumfibrilleren significant verminderen bij patiënten die lijden aan hartfalen. In de Chinese studie werden 102 patiënten met hartfalen en atriumfibrilleren en een gemiddelde leeftijd van 62 jaar verdeeld in een suppletie- en controlegroep. In de suppletiegroep kregen de patiënten naast de reguliere medicatie coënzym Q10 gesuppleerd. De deelnemers in de controlegroep...

Geen atriumfibrilleren door koffie

De consumptie van koffie leidt niet tot een verhoogd risico van atriumfibrilleren, een hartritmestoornis waarbij de boezems van het hart onregelmatig en vaak te snel samentrekken. Zweedse wetenschappers maakten gebruik van gegevens van twee cohortstudies. Het betrof de Cohort of Swedish Men waaraan bijna 42.000 mannen deelnamen en de Swedish Mammography Cohort waaraan bijna 35.000 vrouwen deelnamen. Van de deelnemers...

Olijfolie beschermt tegen hartritmestoornis

Het mediterraan voedingspatroon met extra-vierge olijfolie beschermt tegen het risico van hartritmestoornissen. Dit blijkt uit de befaamde Spaanse PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) studie. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld. Personen in de eerste groep volgden een mediterraan voedingspatroon en kregen daarbij extra-vierge olijfolie. Personen in de tweede groep volgden eveneens een mediterraan voedingspatroon met extra noten. Proefpersonen in...

Vitamine B12-tekort bij hartritmestoornis

Een vitamine B12-tekort speelt mogelijk een rol bij het Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom (POTS). POTS wordt gekenmerkt door een plotse stijging van de hartslagfrequentie die binnen tien minuten optreedt na opstaan. De aandoening wordt veroorzaakt door een abnormale activiteit van het autonome zenuwstelsel en treft vooral adolescenten. Aan de studie namen 125 kinderen met POTS en 50 gezonde controlepersonen deel...

Vitamine C voorkomt atriumfibrilleren

Suppletie met vitamine C is een veilige manier om het risico van atriumfibrilleren te verkleinen na een bypassoperatie. Er werden honderd patiënten die een bypassoperatie moesten ondergaan verdeeld in een suppletie- en controlegroep. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 61 jaar. De vijftig patiënten in de suppletiegroep kregen voor de ingreep 2 gram vitamine C oraal toegediend. Na de ingreep...

Review: antioxidanten voorkomen atriumfibrilleren

Preventief gebruik van vitamine C en E verlaagt significant het risico van atriumfibrilleren na een cardiale ingreep. Voor de review werden 5 studies geïncludeerd met een totaal van 567 proefpersonen (284 personen in de suppletiegroep en 283 personen in de controlegroep). In de studies werd het effect van antioxidantensuppletie op postoperatief atriumfibrilleren onderzocht. Suppletie met vitamine C en E leidde...

Visvetzuren beschermen tegen atriumfibrilleren

Een hoge bloedconcentratie van omega 3-vetzuren - in het bijzonder van DHA - beschermt tegen het risico van atriumfibrilleren. In de periode van 1992 tot 2006 werden meer dan 3300 Amerikaanse vijfenzestigplussers gevolgd die aan het begin van de studie geen atriumfibrilleren of hartfalen hadden. In het bloedplasma werd de concentratie van eicosapentaeenzuur (EPA), docosapentaeenzuur (DPA) en docosahexaeenzuur (DHA) gemeten....

Visoliesuppletie zinvol bij hartritmestoornissen

Visoliesuppletie voorkomt een mechanische verslechtering van de linkerboezem als gevolg van een ingreep waarbij chronische atriale aritmieën hersteld worden. Voor de studie werden 49 patiënten die een ingreep moesten ondergaan voor boezemflutter of atriumfibrilleren willekeurig verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De patiënten in de suppletiegroep kregen gedurende minimaal één maand voorafgaand aan de ingreep dagelijks 6 gram omega 3-vetzuren....

Yoga effectief bij atriumfibrilleren

Yoga is een veilige en effectieve behandelingmethode van atriumfibrilleren. Dat stelden onderzoekers van de University of Kansas vast.De studie werd uitgevoerd bij 49 proefpersonen met atriumfibrilleren. Ze waren in de leeftijd van 25 tot 70 jaar en verkeerden verder in een goede gezondheid. De eerste 3 maanden volgden de deelnemers hun eigen sportactiviteiten. Hierbij maakte de frequentie en intensiteit van...

Operatie: vitamine C voorkomt hartritmestoornis

Vitamine C-suppletie verkleint de kans op atriumfibrilleren na een hartoperatie en verkort het ziekenhuisverblijf.Voor de studie werden 170 patiënten die een bypassoperatie met hart-longmachine ondergingen verdeeld in een suppletie- en controlegroep. De personen in de suppletiegroep kregen 3 uur voor en na de ingreep 2 gram vitamine C. Daarna kregen ze tweemaal per dag 500 mg vitamine C tot de...

Magnesium goed voor het hart

Een optimale bloedconcentratie, meestal door een hoge inname van magnesium, verkleint het risico van ernstige hartritmestoornissen die vaak plotse hartdood tot gevolg hebben. Voor de analyse werden de gegevens van de Nurses' Health Study gebruikt. Aan deze grootschalige studie in de Verenigde Staten namen 88.375 vrouwen deel die bij aanvang van de studie geen hartproblemen hadden. Iedere 2 tot 4...

Visolie voorkomt atriumfibrilleren

Uit een prospectieve cohortstudie bleek een verband tussen een hoge serumspiegel omega 3-vetzuren en een verlaagd voorkomen van atriumfibrilleren. Aan de studie namen 2174 mannen deel die bijna 18 jaar werden gevolgd. Vooral DHA bleek een gunstige invloed te hebben.

Omega 3-vetzuren en xuezhikang gunstig voor hart en bloedvaten

Zowel omega 3-vetzuren als het traditionele Chinese voedingssupplement Xuezhikang, een derivaat van rodegistrijst, spelen een belangrijke rol het handhaven van een goede gezondheid van hart en bloedvaten. Dat concluderen wetenschappers naar aanleiding van een review van studies waarin de cardiovasculaire effecten van deze voedingsstoffen, evenals die van knoflook, werden bestudeerd. Xuezhikang wordt in de traditionele Chinese geneeskunde al sinds lange...

Atriumfibilleren komt frequent voor

Zo'n 240.000 Nederlanders lijden aan atriumfibrilleren zonder het te weten. Daardoor is hun kans om te overlijden met 50% gestegen. Dat zegt de onderzoeker dr. Jan Heeringa van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Bij atriumfibrilleren trekken de hartkamers onregelmatig en te snel samen, terwijl de boezems niet bewegen. Symptomen zijn niet erg en tamelijk aspecifiek zoals duizeligheid, vermoeidheid en...

Met omega 3-vetzuren minder hartritmestoornissen

Een hogere inname van omega 3-vetzuren vermindert mogelijk het risico van ventriculaire hartritmestoornissen. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie waaraan 260 hartinfarctpatiënten deelnamen. Patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt lopen een verhoogd risico van ventriculaire hartrimestoornissen.Met behulp van een vragenlijst werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Daarnaast werd, aan de hand van een 24-uurs electrocardiogram (ECG),informatie verkregen...

Vitamine E gunstig bij nefropathie

Patiënten met nefropathie en een laag vitamine E-gehalte hebben baat bij vitamine E-suppletie om oxidatieve stress te verminderen. In de studie kregen 28 patiënten met nefropathie 400 mg vitamine E per dag gedurende 6 maanden. Na 3 en 6 maanden werd de concentratie van de antioxidant glutathion en van het malondialdehyde gemeten. Ook werd de nierfunctie bepaald. Aan het begin...

Ogen blijven beter met intensief sporten

Intensieve sportbeoefening biedt mogelijk bescherming tegen achteruitgang van het gezichtsvermogen. Uit de resultaten van een Amerikaanse studie, waarvoor bijna 29.000 mannelijke en 12.000 vrouwelijke hardlopers meer dan 7 jaar werden gevolgd, blijkt dat deze intensieve sportbeoefening het risico verlaagt van zowel cataract (grijze staar) als van leeftijdgerelateerde maculadegeneratie (LMD) te ontwikkelen verlaagt. Aan het einde van de volgperiode rapporteerden 733...

Soja beschermt tegen prostaatkanker

De consumptie van soja is mogelijk gunstig voor mannen die een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van vergevorderde stadia van prostaatkanker. Dit bleek uit een studie met 58 mannen bij wie dit het geval was. Dit vanwege de positieve invloed van soja op het oestrogeenmetabolisme dat een rol speelt bij de ontwikkeling van deze hormoongerelateerde kankersoort. De mannen werden...

Vijandigheid en risico hart- en vaatziekten

Vijandigheid als persoonlijkheidskenmerk wordt in verband gebracht met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt nu dat uitputting van de concentraties antioxidanten die een gezond effect hebben op het hart hieraan mogelijk ten grondslag ligt. Dit kan op zijn beurt verband houden met het feit dat vijandige personen vaker ongezond eten, roken en drinken. Aan het onderzoek...

Vis beschermt tegen hartritmestoornissen

Langdurige consumptie van vis heeft mogelijk een beschermende werking tegen het ontstaan van hartritmestoornissen bij gezonde volwassenen. Aan het onderzoek namen 1514 mannen en 1528 vrouwen deel met leeftijden van 18 tot 89 jaar. Bij iedere deelnemer werd een elektrocardiogram (ECG) gemaakt en met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Op een ECG kan de lengte van...

Hartritmestoornissen en thee- en koffiegebruik

Een gemiddeld theegebruik van 14 koppen thee per week verlaagt de kans op hartritmestoornissen die volgen na een hartinfarct. Bijna 3900 patiënten die recent een hartinfarct hadden gehad, werden na hun infarct ondervraagd over hun thee- en koffiegebruik een jaar voor hun infarct. Het bleek dat onder de matige theedrinkers (minder dan 14 koppen per week) 30% minder ventriculaire arritmieën...

Omega 3-vetzuren bij harttransplantaties

Suppletie met omega 3-vetzuren verlaagt de hartslag en verhoogt de activiteit van de hartkamers na een harttransplantatie. Dit is uit 2 klinische studies gebleken. In het eerste onderzoek ontvingen 7 patiënten een supplement met 3,4 gram omega 3-vetzuren per dag en 4 patiënten ontvingen een placebo gedurende een periode van 4 maanden na de transplantatie. In het tweede onderzoek ontvingen...

Visolie verlaagt hartslag in rust

Een relatief lage hartslag in rust is gewoonlijk een gezond teken. Daarentegen een hoge hartslag in rust verhoogt het risico van plotselinge hartdood. In een crossover studie met 18 mannen die een dagelijkse suppletie kregen van visolie met omega 3-vetzuren (225 mg EPA en 585 mg DHA) gedurende twee maanden, daalde de hartslag in rust van 73 naar 68 slagen...

Soja en borstkanker

Het gebruik van soja laat een kleine vermindering van het risico van borstkanker zien. Het verschil is echter te klein om een echt duidelijke aanbeveling te doen. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na een meta-analyse van achttien onderzoeken.Omdat bij Aziatische vrouwen borstkanker veel minder voorkomt dan bij westerse vrouwen (39 tegen 133 per 100.000) en het borstkankerrisico toeneemt wanneer Aziatische vrouwen...

Dierexperiment: hoe omega 3-vetzuren werken

Het tenminste twee keer per week eten van vette vis, zoals zalm of tonijn, helpt een plotselinge hartdood voorkomen. Dat is reeds lang bekend. Ook is bekend dat dit zeer waarschijnlijk het gevolg is van de omega 3-vetzuren in deze vette vis. Maar hoe deze vetzuren werken, is onlangs verder opgehelderd door dr. Alexander Leaf van Harvard. De vetzuren blijken...

Kalium tegen beroerte

Mensen die minder kalium binnenkrijgen, lopen meer kans getroffen te worden door een beroerte. Mensen die plaspillen gebruiken moeten tevens de concentratie kalium in het bloed in de gaten houden: een lagere concentratie leidt tot een groter risico van een beroerte. In het tijdschrift Neurology doet dr Deborah Green verslag van haar studie onder 5600 vrijwilligers van 65 jaar en...

Fastfood

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2002 [4 pagina's] Alles standaard, behalve de koe... Overgewicht, vooral bij kinderen, is een groot probleem. Het is een voorbode voor vele ziekten, waarvan suikerziekte wellicht de meest in het oog springende is. Maar ook andere ziekten, van depressie tot aan kanker, zijn gerelateerd aan deze gesteldheid. Volgens professor R.J. Heine, hoogleraar diabetologie aan de...

Luchtvervuiling verantwoordelijk voor long en hartproblemen

Steeds meer onderzoeken vestigen de aandacht op de problemen die luchtvervuiling, schadelijke gassen en vuildeeltjes, geeft voor de ademhalings- en kransslagaderfunctie. Epidemiology publiceerde in de januari-editie de resultaten van 3 onderzoeken over de gevolgen van luchtvervuiling. Uit één van de onderzoeken onder 40 kinderen die leven even buiten Mexico Stad is gebleken dat de hoeveelheid ozon en bepaalde vuildeeltjes de...

Visconsumptie bevordert overleving na een hartinfarct

Een lage 'heart rate variability' (HRV) is één van de sterkst voorspellende factoren voor aritmische verschijnselen en overlijden na een hartinfarct. Uit dierproeven is gebleken dat omega 3-vetzuren anti-aritmische effecten hebben. In deze studie werd bij 52 patiënten, die een hartinfarct hadden gehad, het effect van visconsumptie op de HRV bestudeerd. De groep van patiënten die minstens twee keer per...

Magnesium en kalium bij ventriculaire aritmieën

Magnesium (Mg) en kalium (K) spelen een belangrijke rol bij de handhaving van de elektrolythomeostase en daarmee bij de electrische stabiliteit van het hart. Daarom werd bij 232 patiënten met frequente, maar stabiele ventriculaire aritmieën gekeken naar het effect van magnesium- en kaliumsuppletie. Orale inname van 145 mg Mg/dag en 470 mg K/dag (resp. 6 mmol en 12 mmol als...

Magnesium bij bypass-operaties

Intraveneus toegediend magnesium kan de sterfte en het optreden van zware aritmieën na een acuut hartinfarct verminderen. In deze gerandomiseerde dubbelblinde klinische studie werd nagegaan in hoeverre magnesium van belang kan zijn voor patiënten die een bypass-operatie ondergaan. Aritmieën na de operatie zijn een belangrijke doodsoorzaak voor deze patiënten, en een verlaagd magnesiumgehalte komt veel voor bij deze patiënten. Aan...

Magnesium bij acuut hartinfarct

Sterfte als gevolg van een acuut hartinfarct kan afnemen door het intraveneus inspuiten van magnesium. Dit is de conclusie van een Israëlische studie onder 194 patiënten, die met een acuut hartinfarct werden opgenomen. 96 van deze patiënten kregen 48 uur lang intraveneus magnesium toegediend, terwijl 98 mensen een placebo kregen. De resultaten waren duidelijk beter bij de 'magnesiumpatiënten': er traden...

Visolie en aritmie

Onderzocht werd of omega 3-vetzuren een gunstig effect hebben bij personen die aritmieën hebben in de vorm van VPC's (ventriculaire premature complexen). Gedurende 4 maanden kregen 79 personen of 0,9 gram EPA en 1,5 gram DHA per dag of een placebo met 5 gram linolzuur uit zonnebloemolie. De 40 personen uit de groep die visolie kreeg hadden 48 % minder...

Therapeutisch gebruik van magnesium, een overzicht.

Dit is een uitgebreid artikel waarin een overzicht wordt gegeven van de rol van magnesium bij ischemische hartziekten, myocard-infarct, ritmestoornissen, pre-eclampsie, hoge bloeddruk, astma en alcoholontwenningsverschijnselen. Magnesium is erg belangrijk in vele enzymsystemen, inclusief het ATP metabolisme wat van groot belang is voor de energieproduktie. De totale lichaamsvoorraad magnesium is zo'n 2000 mEq. Eén gram magnesiumsulfaat bevat ongeveer 98 mg...

Magnesium bij hartklachten, speciaal bij aritmie

In een overzichtsartikel over de rol van magnesium bij hartziekten, blijkt het mineraal magnesium van belang in een groot aantal celstofwisselingsreacties. Verlaagde concentraties magnesium in het serum tonen tekorten aan, maar een normale serumwaarde is geen garantie voor voldoende magnesiumvoorraden in het lichaam. Tekorten aan magnesium zijn geassocieerd met een veelvoud aan cardiovasculaire problemen. Grote doses magnesium kunnen effectief zijn...

Plotselinge hartstilstand en niet-kaliumsparende diuretica

Niet-kaliumsparende diuretica kunnen een kalium/magnesium gebrek versterken waarvan aritmieën en plotselinge dood het gevolg kunnen zijn. Een uitgebreid literatuuronderzoek liet een dosis-afhankelijke relatie zien tussen niet-kaliumsparende diuretica en een afname van het serum-kalium. Uit een klein aantal onderzoeken bleek dat deze geneesmiddelen het gevaar op ventriculaire aritmieën vergroten bij hoge bloeddruk-patiënten met een hartziekte. Ook bij patiënten zonder een aantoonbare...

De invloed van lichaamsbeweging op de plasmaconcentratie van kalium en van catecholaminen

Bij 13 gezonde jonge mannen die in een tredmolen renden tot ze het punt van uitputting hadden bereikt, werden de status van kalium en van de catecholaminen, epinefrine en norepinefrine, bepaald. De concentratie kalium steeg eerst gedurende het rennen en daalde zeer sterk erna. De concentraties van epinefrine en norepinefrine in het plasma stegen ook als gevolg van de inspanning...

Magnesium, kalium en Torsades de Pointes

Torsades de pointes' is een vorm van aritmie die wordt gekarakteriseerd door polymorfe tachycardie van de hartkamers met een verlenging van de QT-tijd. Het kan aangeboren zijn, maar het kan ook later in het leven ontstaan. Een kalium-gebrek is verreweg de meest voorkomende oorzaak, maar ook een magnesium-gebrek kan deze vorm van aritmie opwekken. Mensen die een vloeibaar proteïnen dieet...

Magnesium en aritmie na een hartoperatie

In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek gaf men 50 patiënten na afloop van een cardiopulmonaire bypass operatie, twee gram magnesium (intraveneus). 50 andere patiënten kregen een placebo. De patiënten die magnesium hadden gekregen, hadden significant minder last van ventriculai­re dysritmieën dan de patiënten die een placebo hadden gekregen. Aritmieën werden gevonden bij respectievelijk 16% en 34% van de patiënten. Patiënten die...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+