Zoekresultaten

EPA vermindert vasculaire inflammatie

Suppletie met het omega 3-visvetzuur eicosapentaeenzuur (EPA) vermindert acute en chronische inflammatie van de bloedvaten. Het effect is groter dan van het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA). Aan het onderzoek namen veertig gezonde vrijwilligers deel. Ze werden willekeurig in vier groepen verdeeld en kregen gedurende een maand dagelijks 4 gram EPA, DHA, visolie (ratio EPA/DHA 2:1) of een placebo. Vervolgens werd...

Knoflookextract remt aderverkalking

Suppletie met een extract van gerijpte knoflook gaat aderverkalking (atherosclerose) tegen en verkleint zodoende mogelijk de kans op hart- en vaatziekten. Aan het Europese onderzoek namen 93 proefpersonen deel met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De deelnemers ondergingen een CT-scan waarna de zogenaamde ‘calciumscore’ werd berekend. De calciumscore is een maat voor de hoeveelheid calcium in de kransslagaders....

Atherogeen effect van sucroserijke voeding

Voeding rijk aan sucrose bevordert metabole inflammatie en daarmee het proces van atherosclerose, zo blijkt uit een muizenexperiment. In het experiment werden muizen met een verhoogde kans op aderverkalking willekeurig in twee groepen verdeeld. In een groep kregen de muizen gedurende 24 weken vetrijke voeding zonder sucrose en in de andere groep kregen de muizen het omgekeerde (sucroserijke, vetarme voeding)....

Minder kans op atherosclerose met omega-3

Een adequate bloedspiegel van omega 3-visvetzuren verkleint de kans op atherosclerose. Aan de studie namen bijna duizend mannen deel van middelbare leeftijd, 40 tot 49 jaar. Het betrof Amerikaanse en Japanse mannen zonder hart- en vaatziekten. In het bloedserum werd de concentratie van de omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) bepaald. Tevens werd de mate van verkalking van de...

Calciumsuppletie niet zonder vitamine K2

Het wijdverbreid gebruik van calciumsupplementen heeft een keerzijde. Calciumsuppletie blijkt de kans op atherosclerose te vergroten wanneer de vitamine K2-inname ondermaats blijft. Dit concluderen wetenschappers van onder andere de universiteit van Amsterdam en Maastricht in een review. De wetenschappers baseren hun conclusie op meer dan 140 publicaties. Ze stellen dat suppletie met een hoge dosis calcium de kans op atherosclerose...

Darmflora en kans op atherosclerose

De samenstelling van de darmflora blijkt een rol te spelen bij het risico van atherosclerose. De wetenschappers analyseerden de bloedconcentraties van specifieke metabolieten geproduceerd door darmbacteriën in drie verschillende groepen (totaal 316 patiënten). De eerste groep bestond uit personen met plaquevorming die voorspelbaar is op basis van traditionele risicofactoren zoals een verhoogd cholesterolgehalte (90%), de tweede groep uit personen met...

Groene thee voorkomt atherosclerose

Epigallocatechine-3-gallaat (EGCG), een belangrijk bestanddeel van groene thee, gaat de vorming van plaques in bloedvaten tegen en verkleint hiermee mogelijk de kans op hart- en vaatziekten. Amerikaanse en Britse wetenschappers voerden een experiment uit om de invloed van EGCG op plaques in bloedvaten te onderzoeken. Bij een vergevorderd stadium van atherosclerose zorgt het eiwit apolipoproteïne A-1 (apoA-1) voor de vorming van...

Meervoudig onverzadigde vetzuren beschermen hartpatiënt

Een hoge inname van meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 3- én omega 6-vetzuren) beschermt hartpatiënten doordat de vetzuren inflammatie tegengaan en daarmee de kans op atherosclerose verkleinen. Als onderdeel van de Braziliaanse BALANCE Program Trail werden gegevens verzameld van 364 hartpatiënten. Hun voedingspatroon werd geanalyseerd op basis van een 24-uurs voedingsdagboek. Tevens werd in het bloed de samenstelling van de vetzuren...

Citrusflavonoïden en atherosclerose

Flavonoïden afkomstig van citrusvruchten hebben een gunstig effect op het vetspectrum en kunnen mogelijk atherosclerose tegengaan. Wetenschappers van de University of Western Ontario (Canada) verzamelden studies waarin het effect van citrusflavonoïden op het vetspectrum was onderzocht. Epidemiologische studies toonden een verband tussen de consumptie van citrusvruchten en een lager risico van hart- en vaataandoeningen. Ook is er bewijs vanuit laboratorium-...

Vitamine D en insulineresistentie

Vitamine D speelt een belangrijke rol bij de preventie van insulineresistentie en atherosclerose. Dit blijkt uit een muizenstudie. Bij de muizen werden de vitamine D-receptoren in de macrofagen verwijderd. Dit leidde niet alleen tot insulineresistentie door accumulatie van M2 (ontstekingsremmende) macrofagen in de lever, maar leidde tevens tot een verhoogde secretie van ontstekingsbevorderende cytokinen. Daarnaast nam de glucoseproductie in de...

Knoflook tegen atherosclerose?

Allicine, het werkzame bestanddeel van knoflook, kan mogelijk worden ingezet voor de preventie van atherosclerose. Eerste aanwijzingen hiervoor werden gevonden in een muizenstudie. De Taiwanese wetenschappers verdeelden een bepaald type mannelijke muizen (C57BL/6) in vier groepen. In de eerste groep kregen de muizen gedurende zes weken standaardvoeding (controlegroep), in de tweede groep kregen de muizen L-carnitine toegevoegd aan hun voeding...

Resveratrol remt atherosclerose

Resveratrol, een bioactieve stof in rode wijn, kan het proces van atherosclerose remmen en daarmee de kans op hart- en vaatziekten verkleinen. Chinese wetenschappers legden het onderliggende werkingsmechanisme bloot. De wetenschappers voerden hun experiment uit bij muizen. Ze onderzochten of resveratrol via de darmflora van invloed was op de vorming van atherosclerose. Het bleek dat resveratrol de concentratie van TMAO...

Vitamine D-tekort: risico voor atherosclerose

Een tekort aan vitamine D is een onafhankelijke risicofactor voor het ontstaan van atherosclerose, zo blijkt uit een presentatie tijdens het jaarcongres van de American College of Cardiology. Wetenschappers onderzochten bij bijna 1500 patiënten de vitamine D-status. Bij een concentratie lager dan 50 nmol/l was sprake van een tekort. Van een ernstig vitamine D-tekort was sprake bij een concentratie van...

Flavanolen veranderen genexpressie

Dagelijkse suppletie met flavanolen afkomstig uit druivenpitten leidt tot een veranderde genexpressie en heeft daarmee mogelijk een gunstig effect op de bloedvaten. Aan de studie namen dertien mannelijke rokers deel. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks 200 mg monomere en oligomere flavanolen. Er werd gekeken welk effect dit had op de genexpressie in witte bloedcellen (leukocyten) en op de DNA-methylering,...

Visconsumptie beschermt Japanse man

De hoge inname van omega 3-visvetzuren beschermt Japanse mannen tegen atherosclerose in de kransslagaders. Aan de cohortstudie namen 214 Japanse mannen en 152 blanke Amerikaanse mannen deel. Bij aanvang van de studie in de periode van 2002 tot 2006 waren ze in de leeftijd van 40 tot 49 jaar en hadden een coronaire calciumscore van nul. De coronaire calciumscore wordt...

Lage vitamine K1-status gerelateerd aan atherosclerose

Een lage vitamine K1-spiegel is geassocieerd met een verergering van atherosclerose. Dit geldt vooral voor personen met medicatie voor hoge bloeddruk. Bij bijna 300 proefpersonen met een ernstige mate van atherosclerose werd de vitamine K1-status bepaald, evenals bij 561 controlepersonen zonder atherosclerose. De mate van aderverkalking werd gemeten bij aanvang van de studie en na een volgperiode van gemiddeld 2,5...

Q10 en B6 beschermen tegen kransslagaandoening

Een hoge bloedconcentratie van coënzym Q10 en vitamine B6 verkleint de kans op een coronaire hartaandoening. Er werden 45 patiënten geselecteerd waarbij een van de grote kransslagaders voor minimaal 50% was afgesloten. Hun gegevens werden vergeleken met een groep van 89 gezonde personen. In het bloedplasma werd de concentratie van coënzym Q10 en vitamine B6 bepaald. Bloedspiegels van andere nutriënten...

Q10 en knoflook tegen atherosclerose

Een supplement met coënzym Q10 en knoflookextract kan de progressie van atherosclerose vertragen. Tijdens het symposium van de American College of? Cardiology presenteerde Dr. Matthew Budhoff de studie waarin het effect van de combinatie coënzym Q10 en knoflook werd vergeleken met een placebo. Er namen 65 brandweerlieden met atherosclerose deel aan de studie. Ze werden in een suppletie- en placebogroep...

Inzicht in anti-atherogene werking van CLA

Het gunstige effect van geconjugeerd linolzuur (CLA) bij atherosclerose is mogelijk een gevolg van een veranderde eiwitexpressie in de bloedplaatjes. Dit blijkt na analyse van het proteoom (verzameling van eiwitten) in de bloedplaatjes. Voor de studie werden 40 proefpersonen geselecteerd met overgewicht die verder in een goede gezondheid verkeerden. Ze kregen willekeurig gedurende 3 maanden dagelijks 4 gram CLA-olie of...

Cranberrysap goed voor botten en vaten?

Consumptie van 2 glazen cranberrysap per dag kan verharding van de arteriën tegengaan. Aan de studie namen 84 proefpersonen met endotheeldysfunctie - een gestoorde endotheelcelafhankelijke vaatverwijding – en cardiovasculaire risicofactoren deel. Hun gemiddelde leeftijd was 50 jaar. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende 4 maanden dagelijks 2 glazen cranberrysap of een placebodrank (230 ml...

Foliumzuursuppletie tegen atherosclerose

Foliumzuursuppletie remt de ontwikkeling van atherosclerose, vooral bij personen met nierziekten en een verhoogd cardiovasculair risico. Voor de meta-analyse werden 10 studies met een totaal van meer dan 2000 proefpersonen onder de loep genomen. Bij alle studies werd het effect van foliumzuursuppletie op veranderingen in de intima-media dikte (IMD), de dikte van de binnenste twee lagen van de halsslagaderwand (carotis)...

Omega 3-vetzuren voorkomen verdikking arteriën

Suppletie met omega 3-vetzuren voorkomt een verdikking van de arteriële wanden als gevolg van een laag geboortegewicht. Een verminderde foetale groei is een cardiovasculaire risicofactor en wordt in verband gebracht met een verdikking van de arteriële wanden. Aan de studie namen 616 kinderen deel die reeds voor de geboorte waren geselecteerd. De kinderen werden op de uitgerekende datum geboren. Ze...

Quercetine mogelijk tegen aderverkalking

Onderzoek van TNO toont aan dat quercetine atherosclerose tegengaat. Deze polyfenol wordt onder andere gevonden in thee, broccoli, groene bladgroenten en citrusvruchten.In de studie werd gebruikgemaakt van humane lever- en endotheelcellen en experimenten met muizen. Uit het experiment met de endotheelcellen bleek dat quercetine de vetzuurperoxidatie tegengaat en anti-inflammatoire eigenschappen heeft. Dit laatste werd aangetoond door een verminderde expressie van...

Rattenstudie: groene thee vermindert buikvet

Een groenethee-extract voorkomt de vorming van visceraal (buik-)vet en verlaagt zodoende het risico van hart- en vaataandoeningen. Daarnaast leidt het extract in een hoge dosering tot een verminderde eiwitvertering. Dit blijkt uit een dierstudie. De ratten werden verdeeld in drie groepen. Ze werden gedurende 8 weken gevoerd met een vetrijk dieet (controlegroep). Daarnaast kregen de ratten in de suppletiegroepen nog...

Thee vermindert mogelijk plaquevorming

Het drinken van thee door jongvolwassenen vermindert atherosclerose in de kransslagaders op latere leeftijd. De inname van koffie en cafeïne had geen invloed. Dit blijkt uit de resultaten van de Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) studie, waaraan 5115 blanke en zwarte volwassenen deelnamen. Bij aanvang van de studie in de jaren 1985 en 1986 waren de deelnemers...

Zink en ontstekingsfactoren

Aan de studie namen 40 personen in de leeftijd van 56 tot 83 jaar deel. Dagelijkse suppletie met 45 mg zink als gluconaat gedurende 6 maanden verlaagde de concentratie van ontstekingsstoffen zoals C-reactief proteïne en interleukine-6. Daarnaast daalde onder andere de concentratie van malondialdehyde, een marker voor vrijeradicalenactiviteit. Zink helpt zo mogelijk tegen atherosclerose.

Minder ontstekingen door citrusfruit

Het eten van veel citrusvruchten kan ontstekingen tegengaan. Dit komt door specifieke flavonoïden, die antioxidatieve activiteit hebben. Voor de studie werden vragenlijsten geanalyseerd van vrouwen die aan de Nurses' Health Study deelnamen. Via de vragenlijsten - die in 1990 werden afgenomen - werd informatie verzameld over de inname van flavonoïden. Ook werd nagegaan wat de grootste voedingsbron was van deze...

Aardbeien goed voor hart en vaten

Aardbeien bevatten veel antioxidanten en hebben een gunstige invloed op verschillende risicofactoren van hart- en vaatziekten. Medewerkers van de Oklahoma State University onderzochten daarom het effect van suppletie van gevriesdroogde aardbeien op het bloedbeeld van mensen met het metabool symdroom. Tijdens de studie dronken 2 mannen en 25 vrouwen met het metabool syndroom dagelijks 8 weken lang een aardbeiendrank of...

Groene thee houdt kransslagaders gezond

Het drinken van groene thee beschermt mannen tegen dichtslibbing van de kransslagaderen. Voor vrouwen gaat dit helaas niet op. Dit is de uitkomst van een Chinese studie onder 520 patiënten. Deze poefpersonen ondergingen een angiografie en werden op basis van de uitslag verdeeld over twee groepen: een groep met en een groep zonder kransvatziekten. Onder mannen bleek consumptie van groene...

Cacao gunstig voor hart en vaten

Patiënten met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten zijn mogelijk gebaat bij een verhoogde consumptie van cacao. Het zou namelijk een remmend effect hebben op het proces van atherosclerose. Dit stellen Spaanse wetenschappers naar aanleiding van een nieuwe studie. Cacao is een rijke bron van de antioxidatieve flavonoïden. Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname van 42 personen met een...

Pecorino beschermt tegen atherosclerose

Dagelijks lekker de typisch Italiaanse schapenkaas Pecorino beschermt mogelijk tegen de ontwikkeling van atherosclerose, zo stellen Italiaanse wetenschappers van de University of Florence.Schapenmelk is van nature een rijke bron van geconjugeerd linoleenzuur (CLA). En in sommige eerdere studies werd al een gunstig effect van CLA op de vetsamenstelling van het bloed van gezonde personen vastgesteld.In het nieuwe onderzoek, waaraan 10...

Gingko biloba mogelijk gunstig bij dementie

Dementiepatiënten zijn mogelijk gebaat bij suppletie met het extract van Gingko biloba. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaans onderzoek waarin 400 demente patiënten, in willekeurige groepen verdeeld, gedurende 22 weken dagelijks 240 mg van een gepatenteerd Gingko biloba-extract of een placebo kregen.Aan het einde van de suppletieperiode waren degenen die met Gingko biloba werden gesuppleerd er significant beter...

B-vitaminen vertragen atherosclerose

Suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 blijkt de eerste ‘sluipende’ stadia van atherosclerose te vertragen. Dat blijkt uit studie van de University of Southern California in de VS.Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname van 506 personen tussen 40 en 89 jaar oud en een homocysteïnespiegel hoger dan 8,5 mmol/l. Geen van hen had suikerziekte of een cardiovasculaire aandoening....

Jongvolwassenen met overgewicht gebaat bij antioxidanten

Suppletie met antioxidanten is gunstig voor jongvolwassenen met overgewicht. Het leidt tot verbetering van verschillende risicofactoren voor suikerziekte en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Het onderzoek betrof een groep van 48 jongvolwassenen met overgewicht en met een normaal lichaamsgewicht. De leeftijden varieerden van 18 tot 30 jaar. De ene helft werd gedurende 8...

Spirulina gunstig voor bloeddruk en cholesterol

Spirulina heeft een gunstig effect op het cholesterol en andere lipidenwaarden in het bloed en werkt tevens bloeddrukverlagend. Aan de studie namen 36 personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar deel, waarvan 16 mannen en 20 vrouwen. Voor aanvang en aan het einde van de suppletieperiode werden de lipidenwaarden bepaald, alsook het aspartaat-aminotransferase (ASAT), BMI en bloeddruk. De...

Atherosclerosis, Cardiovascular disease

2008 Aderverkalking; Atherosclerose; Hart- en vaatziektes;

Verlichting zonnebrand

In Clinician Reviews werd een praktische tip gepubliceerd om zonnebrand te verlichten. Thackaberry raadt aan om sterke thee te zetten en af te laten koelen. Drenk vervolgens een schone zakdoek in de thee en houdt deze op de zonverbrande plek totdat deze warm aanvoelt. Herhaal dit tot de pijn afneemt. De behandeling voorkomt blaarvorming en roodheid.

Colorectal cancer, Cancer

2009 Dikke darm kanker Kanker

Stomach cancer

2008 Maagkanker

Suppletie vitamines B, C en E gunstig voor HIV-patiënten

HIV-positieve zwangere vrouwen in een arme leefomgeving zijn gebaat bij suppletie met een vitamine B-complex en vitamine C en E. Dit bleek uit een studie onder 1078 HIV-positieve zwangere vrouwen uit Dar es Salaam, Tanzania, die vanaf april 1995 tot juli 1997 dagelijks met deze combinatie van vitamines werden gesuppleerd. Bij aanvang van de onderzoeksperiode vertoonde 42% van hen depressieve...

Probiotica tegen maag- en darmproblemen door stress

Suppletie met probiotica heeft een gunstige invloed op aan stress gerelateerde maag- en darmproblemen. Dit bleek uit een studie waaraan 75 vrijwilligers met chronische stressklachten deelnamen met leeftijden van 18 tot 60 jaar. In twee willekeurige groepen verdeeld kregen ze gedurende 3 weken dagelijks ofwel een probioticasupplement ofwel een placebo. Het probioticasupplement bevatte de bacteriestammen Lactobacillus acidophilus en Bifidobacterium longum....

Meer vitamine E en plantaardige olie geven hoger HDL

Gegevens uit de InCHIANTI-studie wijzen op een gunstig effect van vitamine E en plantaardige olie ten aanzien van perifere vaatziekten. Er namen 1251 zelfstandig wonende personen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar deel aan de studie. Een dagelijkse inname van tenminste 34,4 gram plantaardige olie en minstens 7,7 mg vitamine E was geassocieerd met een significant 60% lager risico...

Vermindert visolie hartschade na bypassoperatie?

Visoliesuppletie vóór een bypassoperatie vermindert mogelijk de schade aan het hart erna. Dit concluderen onderzoekers na een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. Personen met een vernauwing van de kransslagaderen hebben een grotere kans op angina pectoris, een hartaanval of andere hartafwijkingen. Bij een bypassoperatie worden de kransslagaders van het hart omgeleid, zodat de kans hierop wordt verkleind. Veertig patiënten die gepland stonden...

Hogere DHA-spiegels remmen atherosclerose bij vrouwen

Een Finse cohortstudie met 208 vrouwen in de menopauze met kransvatziekte toonde gunstige effecten van docosahexaeenzuur (DHA) op het beloop van de aandoening. Het onderzoek strekte zich uit over een periode van 3,2 jaar. Vrouwen met verhoogde concentraties DHA in de bloedlipiden bleken een tragere progressie van het atherosclerotische proces in de kransvaten te hebben. Ook traden bij hen minder...

Meta-analyse: geen bewijs dat supplementen hart- of vaatziekten voorkomen

In de American Journal of Clinical Nutrition werd een meta-analyse gepubliceerd van dubbelblind placebogecontroleerde onderzoeken met voedingssupplementen op de voortgang van atherosclerose. De conclusie was dat deze meta-analyse liet zien dat er geen bewijs is dat voedingssupplementen een hartinfarct, een beroerte of overlijden als gevolg van een of andere hart- of vaatziekte helpen voorkomen. In de meta-analyse waren zestien klinische...

Volkorenproducten goed bij ouderdomssuiker

Vrouwen met ouderdomssuiker kunnen hun risico van hartproblemen verkleinen door meer volkorenproducten, zemelen en ontbijtgranen te gebruiken. Dit concluderen onderzoekers van Harvard na bestudering van gegevens van deelnemers aan de Nurses’ Health Study. De gegevens van 902 vrouwen met ouderdomssuiker werden nader bekeken. Gecorrigeerd werd voor leeftijd, BMI, manier van leven en variatie in voeding. Er werd gekeken naar inname...

Walnoten goed voor bloedvaten

Uit een Spaanse studie blijkt dat walnoten de elasticiteit van de bloedvatwand gunstig beïnvloedt bij patiënten met een hoog cholesterol. Daardoor wordt het risico van hart- en vaatziekten door het eten van walnoten mogelijk verlaagd. Dr. Emilio Ros uit Barcelona deed een vier weken durende studie waarin achttien mannen en vrouwen met een hoog cholesterol mediterraans moesten eten. In de...

Vitaminen plus type haptoglobine bepaalt risico hartziekten

Extra vitamine C en E kunnen vrouwen helpen om hartziekten te voorkomen. Maar afhankelijk van een bepaald gen kunnen de vitaminen ook het dichtslibben van bloedvaten verergeren. Een simpele bloedtest die genetische variaties in het bloedeiwit haptoglobine kan bepalen, zou kunnen voorspellen of voedingssupplementen voordelig of juist nadelig werken bij vrouwen met suikerziekte. Dr. Andrew Levy onderzocht 299 vrouwen na...

Combinatie vitamine C met E vermindert dichtslibben vaten

Suppletie met vitamine E én vitamine C vermindert het dichtslibben van de bloedvaten. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit van Kuopio in Finland. Aan het Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) Study deden 520 mannen en vrouwen na de overgang mee. Zij waren tussen de 45 en 69 jaar en hadden een cholesterolspiegel van 5,0 mmol/l. Zij kregen dagelijks 272...

Diameter LDL bepaalt mede risico dichtslibbing

Hoe kleiner de LDL-deeltjes, hoe hoger het risico van dichtslibbing van de kransvaten. Daarbij helpt de LDL-diameter het risico van een ischemische hartziekte (IHZ) nauwkeuriger te voorspellen dan met de traditionele lipidengehaltes, zoals het LDL- en het HDL-cholesterolgehalte. Dit concluderen onderzoekers van de Laval University in Quebec in Canada. Gedurende vijf jaar werden 2057 mannen gevolgd die aan het begin...

Luchtvervuiling slecht voor longen én hart

Een onderzoek naar de effecten van luchtvervuiling op de menselijke gezondheid, dat zestien jaar duurde, geeft als conclusie dat deze vervuiling niet alleen tot long- en ademhalingsproblemen leidt, maar ook tot hart- en vaatziekten. Dit laatste heeft zelfs vaker een dodelijke afloop dan de longziekten. Toch werd roken in het onderzoek als een veel grotere risicofactor dan luchtvervuiling gezien. Tijdens...

Atkinsachtig dieet veelbelovend voor hartpatiënten.

Een voeding met veel vet, maar met weinig koolhydraten resulteerde bij hartpatiënten in gewichtsverlies. Aan het onderzoek deden 23 patiënten mee die leden aan atherosclerose. Ze waren allemaal veel te zwaar. Vijftien van de deelnemers hadden een body mass index (BMI) van 36 kg/m2. Deze deelnemers hadden tevens last van het polycysteus ovarium syndroom (PCOS), een hormonale aandoening van de...

Laboratorium: antioxidanten en L-arginine goed voor bloedvaten

Op plaatsen waar veel druk op de bloedvaten staat, ontstaat sneller schade en slibben de bloedvaten sneller dicht. Onderzoekers vonden dat een combinatie van antioxidanten en L-arginine bloedvaten beschermden tegen deze schade. Een verstoorde bloedstroom, bijvoorbeeld door een vertakking van de bloedvaten, stimuleert de dichtslibbing (atherogenese). Dit geeft aan dat de hemodynamische omgeving een actieve rol speelt bij de vorming...

Laboratoriumonderzoek: DHEA atherogeen?

DHEA (de-hydro-epi-androsteron) dat als supplement wel gebruikt wordt om veroudering tegen te gaan, vergroot de vorming van schuimcellen. Dit is de conclusie van Australische onderzoekers in Sydney na het uitvoeren van een laboratoriumexperiment. In een laboratorium werden DHEA of een placebo toegevoegd aan menselijke endotheliale bloedvatcellen. Onder invloed van DHEA bleken meer schuimcellen gevormd te worden, hetgeen in het menselijk...

Isoflavonen goed voor hart en bloedvaten

Bij mannen met een normale bloeddruk en bij vrouwen na de overgang kunnen isoflavonen de stijfheid van slagaders en de totale vaatweerstand verminderen. Er is geen effect op de bloeddruk. Dit is de conclusie van Australische onderzoekers uit het Dandenong Hospital in Victoria. In een dubbelblindonderzoek kregen 46 mannen en 34 vrouwen tussen de 45 en 75 jaar dagelijks willekeurig...

Vitamine C en E tegen aderverkalking bij kinderen

De antioxidantencombinatie vitamine C en E verbetert de functie van de bloedvatwand bij kinderen met een te hoog cholesterolgehalte. Hoe vroeger deze kinderen worden opgespoord en de antioxidanten krijgen, hoe trager de aderverkalking zich ontwikkelt. Dit schreef dr. Marguerite Engler van de Universiteit van Californië in het tijdschrift Circulation. In een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek werden vijftien jongeren tussen de negen...

Geen suppletie na stenten

Uit Duits onderzoek is gebleken dat een combinatie van foliumzuur, vitamine B6 en B12 de kans op dichtslibbing verhoogt na het chirurgisch inbrengen van een stent in de coronaire arterie. Deze resultaten werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van the American College of Cardiology. Eerdere studies vonden dat een suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 de kans op...

Lycopeen en verdikking van de halsslagader

Lycopeen is een carotenoïde met antioxidatieve eigenschappen zonder provitamine A-activiteit. De voornaamste voedingsbronnen zijn tomaten en de eruit vervaardigde producten. Per land vertoont de gemiddelde dagelijkse inname ervan aanzienlijke verschillen: Spanje 1,3 mg, Verenigde Staten 6,6 mg en Finland 0,8 mg. Verondersteld wordt dat lage serumwaarden voor lycopeen predisponeren voor vroegtijdige atherosclerose. Door onderzoekers van de Universiteit van Kuopio in...

Lactobacillen tegen aderverkalking

Lactobacillen blijken bij rokers een aantal belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten te verlagen. Poolse onderzoekers concluderen op basis hiervan dat lactobacillen aderverkalking tegengaan. Dr. Marek Naruszewicz voerde een 6 weken durend, dubbelblind onderzoek uit, waaraan 36 regelmatige rokers (18 mannen en 18 vrouwen) tussen de 35 en 45 jaar meededen. Zij kregen, verdeeld over de dag, 400 ml van...

Alcohol in bier goed tegen hart- en vaatziekten

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat matige bierconsumptie de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Dit komt doordat de alcohol in bier de concentraties van de risicofactoren C-reactief eiwit en fibrinogeen in het bloed verlaagt. Uit onderzoek is bekend dat verhoogde concentraties C-reactief eiwit in het bloed de kans op aderverkalking vergroot. Een verhoging van fibrinogeen in het bloed wordt...

Honderdjarigen overleven belangrijkste doodsoorzaken

Mensen die minstens 100 jaar geworden zijn overleven de risico’s voor de voornaamste doodsoorzaken. Hieronder vallen kanker, een hartinfarct en veel ziekten waarbij de leefgewoonten een rol spelen. Onder deze ouderen eisen ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals hartfalen en neurologische aandoeningen relatief meer slachtoffers. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers van het St. Mary's Duluth Clinic Health System. Zij bekeken bijna 26.500 overlijdensakten en...

Vitamine E voorkomt aderverkalking

Vrouwen met een hoge vitamine E-inname hebben minder last van dichtslibbing van de slagaders dan vrouwen die weinig vitamine E binnenkrijgen. Hierdoor wordt de kans op hart- en vaatziekten en beroerten in de eerste groep kleiner. Dr Paolo Rubba onderzocht 310 vrouwen in de leeftijd 30 tot 69 jaar. Geen van de vrouwen nam vitaminesupplementen. Gekeken werd naar de hoeveelheid...

Vitamine E verlaagt LDL-cholesterol

Onderzoekers vonden dat een drie jaar durende suppletie met alfatocoferol geen effect had op de wanddikte van de arteria carotis communis. Wel werd er een verlaging van het LDL-cholesterol gevonden en een toename van de vitamine E-concentratie in het plasma. Epidemiologische studies vonden in het verleden een inverse relatie tussen de inname van vitamine E en de kans op cardiovasculaire...

Vitamine C- en E-suppletie tegen aderverkalking

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat vitamine C- of vitamine E-suppletie meer bescherming biedt tegen lipidenperoxidatie dan geen suppletie. Hierdoor wordt de kans op aderverkalking verminderd. De suppletie met een combinatie van vitamine C en E had geen additionele beschermende werking. Dr Han-Yao Huang van de Johns Hopkins University in Baltimore deed onderzoek naar het effect van vitamine C en E...

Soja tegen aderverkalking

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat soja en sojaproducten vrouwen na de menopauze beschermen tegen aderverkalking. De werking wordt toegeschreven aan de zogeheten fyto-oestrogenen die in soja worden gevonden. Deze stoffen houden de bloedvatwanden soepel en eleastisch. Na de menopauze vindt er een sterke daling van de hoeveelheid oestrogeen in het lichaam van de vrouw plaats. Deze afname wordt geassocieerd met...

Visolie goed na dotteren

Uit Italiaans onderzoek blijkt dat na suppletie met visolie na dotteren er minder kans is op gedeeltelijke of gehele dichtslibbing van de kransslagader. Aan het onderzoek deden 257 patiënten mee waarvan de kransslagader geheel of gedeeltelijk dichtgeslibd was. Alle patiënten werden in dit onderzoek gedotterd. Hieraan voorafgaand werden de patiënten verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg zes maanden...

Vitamine E bij hypercholesterolemie

Hypercholesterolemie gaat gepaard met een verhoogde concentratie vasculaire cel adhesie molecuul (VCAM-1) en een verlaagde concentratie stikstofoxide (NO). Een suppletie met vitamine E maakt dit ongedaan. Een verhoogde concentratie VCAM-1 en een verlaagde concentratie NO gaan vooraf aan aderverkalking. Aan het onderzoek van de Italiaan dr. Giovambattista Desideri deden 36 hypercholesterolemische patiënten mee en 22 leeftijds- en geslachtsgematchte proefpersonen. Zij...

Foliumzuur verlaagt homocysteïne

Suppletie met foliumzuur heeft een gunstig effect op de concentratie homocysteïne in het bloed. De bloedvaten reageren beter op de zuurstofbehoefte wanneer deze ergens in het lichaam toeneemt. Hierdoor kan foliumzuur een rol spelen bij de preventie van aderverkalking. Eerder onderzoek toonde al aan dat foliumzuur in staat was het homocysteïnegehalte gedurende acht weken te verlagen. Onderzoekers aan de Chinese...

Omega 3-vetzuren en aderverkalking

Een studie van dr. Peter Angerer liet geen verschil zien tussen een omega 3-vetzuren suppletiegroep en een controlegroep in de progressie van aderverkalking. Aan het onderzoek deden 223 patiënten met een coronaire hartziekte. Doel van de studie was om te kijken wat het effect was van een twee jaar durende suppletie met 1,65 g omega 3-vetzuren per dag op de...

Suppletie vitamine C en E na harttransplantatie

Suppletie met de vitamines C en E vertraagt de vernauwing en verharding van de kransslagaderen die vaak optreedt binnen een aantal jaar nadat patiënten een harttransplantatie hebben ondergaan. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat recentelijk is gepubliceerd in The Lancet. Veertig patiënten kregen binnen twee jaar na hun harttransplantatie gedurende een jaar tweemaal daags een supplement te slikken....

Vitamine E beschermt tegen aderverkalking

Vitamine E uit de voeding doet de dikte van de wand van de halsslagader afnemen. Dit kan duiden op een vermindering van het atherosclerotisch proces. Andere antioxidanten doen dit niet, zo blijkt uit een artikel verschenen in de Journal of the American College of Cardiology. Van 1.111 proefpersonen in de leeftijd van 27 tot 77 jaar werd middels een vragenlijst...

B-vitamines na dotteren

Inname van foliumzuur, vitamine B6 en B12 verlaagt de kans op het opnieuw dichtslibben van de kransslagaders na een dotterbehandeling. Dit is gepubliceerd in het tijdschrift de New England Journal of Medicine. Dr Schnyder van de University of California deed een onderzoek bij 205 patiënten die gedotterd waren. De helft van deze mensen kreeg gedurende zes maanden een behandeling met...

Zocor met vitamine B3 verlaagt risico hart- en vaatziekten

Een behandeling van het cholesterolverlagende simvastatine (Zocor) in combinatie met de B-vitamine niacine, verlaagt het risico van een hartaanval en andere slagaderlijke aandoeningen. Ook de cholesterolwaarden lieten een significante verbetering zien. Daaraan antioxidanten toegevoegd verzwakten het positieve effect. De antioxidanten alleen gaven een effect dat niet significant was. Dit is gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Tijdens het...

Cafeïne kan slagaders tijdelijk verharden

De hoeveelheid cafeïne in één kop koffie kan al de slagaderen voor minimaal twee uur verharden. De invloed van koffie op atherosclerose is vooral een punt voor personen met een hoge bloeddruk. Dit stelt dr Charalambos Vlachopoulos van het Henry Dunant Ziekenhuis in Athene. Hij gaf tien gezonde personen 100 milligram cafeïne, de hoeveelheid die overeenkomt met een kop koffie,...

Luteïne tegen hart- en vaatziekten

Luteïne is een antioxidant die volgens nieuw onderzoek kan voorkomen dat de slagaderen verharden en vernauwen. Hiermee is luteïne mogelijk één van de vele antioxidanten die hart- en vaatziekten of een beroerte helpen voorkomen. Gedurende een studie zijn 480 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd onderzocht. Dr James Dwyer en zijn collega’s van de University of Southern California vonden dat...

Laag vitamine-C-gehalte geassocieerd met atherosclerose

Mensen met perifere arteriële aandoeningen hebben lage vitamine-C-waarden in hun bloed, ongeacht de rook- of voedingsgewoonten. De onderzoekers van de Universiteit van Gent vergeleken bloedwaarden van vitamine C bij 85 mensen met perifere arteriële aandoeningen (Peripheral Artery Disease; PAD), 106 mensen met hoge bloeddruk en 113 gezonde personen. Uit deze studie is gebleken dat patiënten met PAD bijna twee maal...

Vitamine E beschermt slagaders

Onderzoekers van de University of Southern California hebben gevonden dat inname van hoog gedoseerde vitamine E capsules de kans op hart- en vaatziekten kan verminderen. De reden hiervoor is dat de vitamine arteriosclerose oftewel aderverkalking tegengaat. De aanbevolen hoeveelheid vitamine E is 15 milligram per dag. De maximum toelaatbare inname is 1000 milligram per dag. Bij een hogere inname is...

Vitamine C en groente verminderen kans op beroerte

Mensen die een hoge concentratie vitamine C in het bloed hebben en veel groente eten, hebben minder kans op een beroerte. De studie is gedaan aan de Medical Research Institute of Tokyo Medical en Dental University. Dit is de eerste studie die een omgekeerd evenredig verband laat zien tussen het risico van een beroerte en vitamine C in het bloed...

Aspirine werkt, vitamine E nauwelijks

Vaak wordt aspirine ingezet tegen hartziekte en beroerte. De werking van het alternatief vitamine E valt tegen, zo blijkt uit een Italiaans onderzoek. Dr Maria Roncaglioni, die het onderzoek leidde, toonde aan dat een dagelijkse lage dosis aspirine voor een bijna 50% kleinere kans op overlijden door een hartaanval of beroerte zorgde. Van een dagelijkse dosis vitamine E daarentegen konden...

Tomaat voor het hart

Een extra tomaatje is misschien zo slecht nog niet om hartziekte tegen te gaan, zo blijkt uit een Fins onderzoek. Mannen die lage concentraties van een antioxidant uit tomaten, het lycopeen, in hun bloed hadden, bleken meer symptomen van atherosclerose te hebben. Zij bouwden meer plaque op in hun vaten waardoor de kans op een hartaanval toenam. Lage lycopeenspiegels hielden...

Meer aderverkalking door woede

Woede stimuleert de dichtslibbing van bloedvaten, zo bleek uit onderzoek. De kans op een hartaanval is dan ook groter onder mensen die erg veel woede en frustratie in zich hebben. Wanneer deze mensen ook een erg kleine familie- en vriendenkring hebben, worden zij vaak niet gestimuleerd iets tegen hun hart- en vaatziekten te doen. De combinatie ‘frustratie-weinig sociale omgang’ blijkt...

Hoge ijzerconcentratie riskant

Alhoewel het een belangrijk element is, kan ijzer ook een serieuze bedreiging vormen voor het endotheel, de cellen aan de binnenkant van de bloedvatwand. Beschadigingen leiden tot een verharding van de vaten en uiteindelijk tot een mogelijke hartaanval. Dr. Hidehiro Matsuoka van de Kurume Medical School stelt dat bij hoge ijzerspiegels de werking van stikstofoxide in de vaten wordt tegengegaan....

Antioxidantcombinatie vertraagt vaatvernauwing

Zowel uit fundamenteel onderzoek als uit epidemiologische studies is de betrokkenheid van lipidenperoxidatie bij de vorming van plaques in de slagaderwand gebleken. Dat nu interventiestudies met antioxidanten worden uitgevoerd, ligt voor de hand. In één van deze studies, de Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention Study, kortweg ASAP, werden de effecten van vitamine E en vitamine C op vaatvernauwing van de...

Gember goed voor kransvaten

Gemberextracten hebben een bijzonder goede werking bij de bestrijding van kransvatziekte, zo blijkt uit een Israëlisch onderzoek. Volgens de onderzoekers voorkomt gember atherosclerose, verlaagd het de cholesterolspiegel en vermindert het de hoeveelheid geoxideerd LDL-cholesterol. Muizen die dagelijks 250 microgram gember consumeerden bleken 44% minder beschadigingen in de kransvaten te hebben. Verder daalde de cholesterolspiegel met 29% en de LDL-spiegel met...

Verhoogd Lp(a) en kransvatziekten

Verhoogde concentraties lipoproteïne (a), Lp(a), in het plasma worden door sommige onderzoekers beschouwd als een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. In recent onderzoek door dr. John Danesh van Redcliffe Infirmary te Oxford werden 27 gepubliceerde prospectieve studies geanalyseerd. In totaal betrof het 5436 gevallen van overlijden door kransvatziekten. Patiënten in het hoogste tertiel van de plasmawaarden voor Lp(a) hadden...

Cacao, voor fitte vaten

Cacao, het belangrijkste bestanddeel van chocolade, helpt hoogstwaarschijnlijk bij het voorkomen van beschadiging aan de bloedvatwanden door cholesterol. Het gaat hier wel om chocola zonder vet en dus niet om de vetrijke repen die overal in de schappen liggen, voegt dr. Tissa Kappagoda van de University of California hieraan toe. Hij ontdekte dat de grote hoeveelheid flavonoïden in de chocolade...

Oxycholesterol uit de voeding en hart- en vaatziekten

Het vaatwand-endotheel functioneert als een halfdoorlaatbare barrière voor stoffen in het bloed. Beschadiging van de vaatwand kan leiden tot vorming van atherosclerotische plaques door een verhoogde opname van geoxideerde cholesterolrijke lipoproteïnen. Geoxideerde lipoproteïnen, rijk aan oxycholesterol, worden inderdaad in hoge concentraties in atherosclerotische plaques aangetroffen. Oxycholesterol kan in de bloedbaan zijn gevormd door oxidatie van cholesterol, mogelijk onder condities van...

Vitamine B6 beschermt vatenstelsel nakomelingen atherosclerosepatiënt

De nakomelingen van patiënten met atherosclerose verkleinen hoogstwaarschijnlijk hun kansen ook deze aandoening te krijgen door extra foliumzuur en vitamine B6 te slikken. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek van dr. Stehouwer. In eerdere onderzoeken ontdekte Stehouwer al dat de gezonde kinderen van patiënten met atherosclerose hoge homocysteïnespiegels hebben. Voortbordurend op deze vondst onderzocht hij de suppletie van vitamine B6 en...

Hart- en vaatziekten niet door kindertijd bepaald

De manier waarop mensen leven en een aantal biologische factoren bepalen samen het risico van hart- en vaatziekten. Eerdere onderzoeken die aanduiden dat de kindertijd invloed zou hebben op het risico van hart- en vaatziekten worden door de Britse arts Douglas Lamont van de hand gewezen. De onderzoeker van het Royal Victoria Infirmary in Newcastle vergeleek gegevens uit de kindertijd...

GEZONDHEIDSEFFECT VAN VITAMINE E LIJKT BEPERKT

Vitamine E inname heeft nauwelijks een gunstig effect op aderverkalking en de immuunrespons bij rokers en bij ouderen. Alleen rokers met een erfelijke aanleg voor aderverkalking, vond Frouwkje de Waart een klein gunstig effect. Vitamine E is een antioxidant, dat wil zeggen dat het oxidatie van stoffen kan verhinderen. Geoxideerde stoffen zouden vaatwanden en celmembranen (betrokken bij de immuun respons)...

Hoe veroorzaakt homocysteïne vaatziekten?

In een groot aantal epidemiologische en klinische studies is homocysteïne als onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten tevoorschijn gekomen. Via de regulatie van de homocysteïnestofwisseling door een verhoogde inname van cofactoren, vooral van foliumzuur en in mindere mate van vitamine B12 en vitamine B6, kan het risico op vaatziekten worden verminderd. Het werkingsmechanisme van homocysteïne als oorzakelijke factor is niet...

Het verband tussen transvetzuren, magnesium, B-vitaminen en aderverkalking

Volgens een Amerikaanse expertcommissie op het gebied van voedingsonderzoek bevordert een voeding met transvetzuren en te weinig magnesium en bepaalde B-vitaminen, het proces van aderverkalking. Op de verpakking van moderne voedingsmiddelen zijn transvetzuren niet altijd aangegeven. Pakjes margarine in Nederland vermelden overigens meestal het gehalte aan transvetzuren. Frituurvet kan een hoog gehalte aan transvetzuren bevatten. Kant-en- klaarproducten zoals pizza's, pasta's,...

Meer koolhydraten in plaats van vet geen goed advies

Wanneer koolhydraatrijke voeding een groot deel uitmaakt van het dagelijkse voedingspatroon riskeren mensen aderverkalking, aldus dr. Gerald Reaven. Reaven is een vooraanstaande onderzoeker op het gebied van de suikerstofwisseling, verbonden aan Stanford Universiy in Californië. Hij ontdekte dat een koolhydraatrijk voedingspatroon de triglyceriden-concentraties in het bloed doet verhogen. Het risico van kransvataandoeningen is hier zeker aanwezig, aldus Reaven. Hij stelt...

Kransvataandoening na harttransplantatie behandelen met vitaminen

Na een harttransplantatie is het risico op een snel ontwikkelende arteriosclerose in het getransplanteerde hart sterk vergroot. Op het congres van de American Heart Association 1999 te Atlanta presenteerde de Duitse cardioloog prof dr. Jai Wun Park de resultaten van een vitaminentherapie bij patiënten met een donorhart. In een gerandomiseerd dubbelblind placebo gecontroleerde studie met 56 patiënten in hartklinieken in...

De invloed van hormonen op hart- en vaatziekten bij vrouwen

Hart- en vaatziekten zijn voor vrouwen, net als voor mannen de eerste doodsoorzaak in Nederland. Gezien de vergrijzing, en een relatief grotere toename van oudere vrouwen dan mannen in de samenleving, gaan hart- en vaatziekten bij vrouwen in de toekomst een veelvoorkomend probleem vormen. In haar proefschrift Oestrogenen, atherosclerose en hart- en vaatziekten bij vrouwen richt mw. I.C.D. Westendorp zich...

Foliumzuur herstelt conditie bloedvaten

Mensen met verhoogde homocysteïnespiegels kunnen door middel van foliumzuursuppletie de conditie van hun vaatwanden verbeteren. De Chinese onderzoeker dr. Kam Woo onderzocht 17 gezonde mensen met licht te hoge homocysteïnespiegels. Zij kregen willekeurig 8 weken placebo, vier weken tussentijd en 8 weken foliumzuur (10 mg/dag) of omgekeerd. Uit metingen die voor en na de achtwekelijkse periodes werden gedaan bleek dat...

Vitamine E reguleert waterstofperoxidehuishouding en voorkomt hart- en vaatziekten

Vitamine E is een belangrijk antioxidant dat hoogstwaarschijnlijk voorkomt dat bloed gaat klonteren. Hierdoor wordt de kans op hart- en vaatziekten zoals atherosclerose verkleind. Uit een Italiaans onderzoek is gebleken dat vitamine E waterstofperoxide aanpakt waardoor samensmelting van bloedplaatjes wordt voorkomen. Dit bleek uit zowel de laboratorium- als de in-vivo-onderzoeken. Door de tussenkomst van het waterstofperoxide kan vitamine E een...

Hoge dosis vitamine C beschermt bloedvaten

Vitamine C voorkomt hoogstwaarschijnlijk dat een te hoge homocysteïnespiegel bloedvaten beschadigt waardoor atherosclerose optreedt. Volgens dr. William Haynes blijkt homocysteïne niet alleen de grote bloedvaten te beschadigen, maar ook de kleine vaten die de bloeddruk regelen. Het lijkt erop dat vitamine C binnen enkele uren de vrije radicalen die door de homocysteïne veroorzaakt worden, wegneemt. Methionine komt veel voor in...

Toconietrolrijke vitamine E bijzonder werkzaam bij hoog cholesterol

Toconietrolrijke vitamine E blijkt de totale cholesterolspiegel bij patiënten met te hoge concentraties cholesterol in hun bloed te verminderen. Naast een verlaging van de totale cholesterolspiegel verhoogt het supplement ook HDL-spiegels en verlaagt het triglyceriden-concentraties in het bloed. Ook de hoeveelheid oxidatie in het lichaam verminderde, zo bleek uit metingen. Dr. Marvin Bierenbaum geeft aan dat het supplement een goed...

Thee houdt vaten schoon

Thee drinken is een erg goede methode om atherosclerose te voorkomen zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Dr. Johanna Geleijnse van de Erasmus Universiteit in Rotterdam analyseerde gegevens van ruim 3.450 deelnemers die twee tot drie jaar gevolgd waren. Alle deelnemers waren aan het begin van het onderzoek vrij van kransvatziekten. Geleijnse onderzocht de aorta en mat de hoeveelheid plaque. Het...

Link schildklierwerking en verhoogde homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels die verband houden met een vertraagde schildklierwerking en de kans op een beroerte vormen een risicofactor voor een versnelde vorm van atherosclerose. Aan de Cleveland Clinic werd onderzoek gedaan naar de invloed van een L-thyroxine-behandeling op verhoogde homocysteïnespiegels bij patiënten met een vertraagde schildklierwerking. De onderzoeksgroep bestond uit 4 mannen, die allen te hoge homocysteïnespiegels (gem. 15,1 mcmol/l)...

Atherosclerose en beroerte risico’s hoge homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels door een verminderde schildklierwerking vormen waarschijnlijk een risicofactor voor een versnelde artherosclerose, zo blijkt uit nieuw onderzoek.In onderzoek van dr. Wiam Hussein werd gecontroleerd of een l-thyroxine-behandeling homocysteïnespiegels lieten dalen bij 14 patiënten met een verminderde schildklierwerking.Aan het begin van het onderzoek hadden 4 mannen homocysteïnespiegels van gemiddeld 15,1 mcmol/l en 10 vrouwen 11,65 mcmol/l. De mannen uit...

Druivensap verbetert elasticiteit bloedvaten

Het drinken van blauwe druivensap werkt preventief ten aanzien van atherosclerose, ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Het bleek dat de elasticiteit van bloedvaten toenam na twee weken druivensap drinken. Daarnaast verminderde de oxidatie van LDL-cholesterol bij alle 15 deelnemers aan het onderzoek, waardoor dichtslibbing van bloedvaten werd tegengegaan. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat druivensap bloedklontering tegenging. Onderzoeker dr. John Folts...

Ginkgo beschermt ook tegen vaataandoeningen

Het kruid ginkgo biloba blijkt naast een mentaal ondersteunende werking ook te werken ter preventie van hart en vaatziekten. Het kruid heeft de eigenschap de bloedstroom te bevorderen. Hierdoor kan het lichaam op natuurlijke wijze sneller vrije radicalen aanpakken die anders schade aan de vaatwand zouden kunnen aanrichten. Naast deze antioxiderende werking zorgt een betere bloedcirculatie ook voor minder duizeligheid,...

L-arginine; minder pijn op de borst

Patiënten die dagelijks een L-arginine pil slikken, hebben minder pijn op de borst en een betere bloedstroom in de kransvaten, zo blijkt uit een publicatie in Circulation. Vergeleken met patiënten die in dezelfde periode dagelijks placebo slikten, hadden deze arginine- gebruikers veel minder pijn, legt hoofdonderzoeker Amir Lerman uit. Hij verwacht dat L-arginine-suppletie mogelijkerwijs als nieuwe behandelmethode wordt ingezet bij...

Knoflook ook plaque-remmer

Knoflook blijkt ook de opbouw van plaque in de vaatwanden tegen te gaan of zelfs te verminderen, aldus Duitse onderzoekers. Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat knoflook hoogstwaarschijnlijk de kans op hart- en vaatziekten verminderde doordat het de cholesterolspiegel verlaagde. In Duits onderzoek, dat werd gesponsord door een Duitse voedingssupplementenproducent, kregen 280 volwassenen dagelijks 900 mg knoflookpoeder of placebo....

Knoflook boekt goede resultaten atherosclerose-onderzoek

Knoflooksupplement voorkomt de ophoping van plaque en in sommige gevallen vermindert het plaque in bloedvaten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Na een vier jaar durend dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek is gebleken dat knoflook de opbouw van plaque tegengaat. Aangezien jaarlijks 1,7 miljoen Amerikanen te maken hebben met een verhoogde kans op hartaanvallen en beroertes zijn de resultaten van dit...

Vitamine E remt plaque-enzym

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben ontdekt dat vitamine E niet alleen werkt als beschermer tegen de oxidatie van LDL-cholesterol, maar dat de antioxidant ook op moleculair niveau werkzaam is. Vitamine E remt de activiteit van het enzym 5-lipoxygenase. Dit enzym is verantwoordelijk voor het vrijkomen van interleukin-1 bèta dat meehelpt plaque op te bouwen in bloedvaten. Volgens de onderzoekers...

Nieuwe indicator voor atherosclerose

Een nieuwe endogene stikstofoxide remmer, de asymmetrische vorm van di-methyl-arginine, is waarschijnlijk een nieuwe indicator voor atherosclerose, zo blijkt uit Japans/Amerikaans onderzoek. De onderzoekers, geleid door dr. Hiroshi Miyazaki, zagen dat patiënten met atherosclerose vaak een lage hoeveelheid stikstofoxide (NO) in de vaatwand beschikbaar hebben. Hierdoor achten zij het aannemelijk dat di-methyl-arginine een rol speelt bij de ontwikkeling van atherosclerose....

Atherosclerose mogelijk door stress veroorzaakt

Stress op de werkplek is de grote boosdoener bij atherosclerose onder mannen, zo blijkt uit onderzoek van Cheryl Nordstrom. De onderzoeker aan de University of Southern California vertelde op het Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in Orlando dat met name de mannen hierdoor problemen kregen. De vrouwen lagen veel minder in de vuurlinie. Nordstrom en collega's onderzochten 467...

Verschil onder- en bovendruk mogelijk indicator voor hartfalen

Wanneer het verschil tussen onder- en bovendruk groot is, dan is dat een onafhankelijke risicofactor voor hartfalen bij ouderen. Op grond hiervan kan mogelijk het risico op hart- en vaatziekten worden ingeschat, aldus dr. Claudia Chae van het Brigham and Women's Hospital in Boston. Over een periode van 3,8 jaar werden 1.621 mannen en vrouwen gevolgd. Gekeken werd naar de...

Atherosclerose begint al op jonge leeftijd

De preventie van atherosclerose moet al voor de leeftijd van vijftien jaar beginnen. Dit concludeerde onderzoeker dr. Jack P. Strong van de Louisiana State University Medical Center in New Orleans. Strong onderzocht 2.876 mensen in de leeftijd van 15 tot 34 jaar die allen overleden waren aan ongelukken. Autopsie wees uit dat de binnenbekleding van de kransslagader van jongeren in...

Homocysteïnespiegel risicofactor voor beroerte

Wanneer de homocysteïnespiegel in het bloed verhoogd is, dan bestaat er een grotere kans op een herseninfarct en dichtslibbing van de hersenvaten na een beroerte. Het onderzoek naar homocysteïnespiegels van 78 mannen die een beroerte gehad hadden en 140 ziekenhuispatiënten werd verricht door een internationaal team onder leiding van dr. Jun-Hyun Yoo. In de laatste groep werden ook nog 55...

Vitamine C, vitamine E en bètacaroteen bron van jeugdigheid

Dierproeven laten zien dat antioxidanten in voldoende mate aanwezig moeten zijn om jong te blijven. Professor Christiaan Leeuwenburgh van de University of Florida's College of Health and Human Performance liet zien dat antioxidanten uit bijvoorbeeld voedingssupplementen verouderingsprocessen op diverse orgaansystemen kan doen vertragen. Eén van de belangrijkste ontdekkingen was dat antioxidanten de afbraak van skeletspieren hielp verminderen waardoor veroudering eveneens...

Alcoholconsumptie en atherosclerose

Het effect van de regelmatige consumptie van alcoholische dranken op atherosclerose blijft een controversieel onderwerp. In de Bruneck Studie, uitgevoerd olv.dr Stefan Kiechl van de Innsbruck Universiteitskliniek, Oostenrijk, wordt de conclusie getrokken dat de regelmatige inname van 50 gram alcohol of meer per dag schadelijk is. De onderzoekers stellen dat het alcoholequivalent van twee glazen wijn of twee flesjes bier...

L arginine vermindert adhesie van monocyten aan de vaatwand

Hypercholesterolemie verlaagt de stikstofoxide (NO)-activiteit van endotheelcellen. Dit maakt interacties mogelijk tussen endotheelcellen en monocyten, een proces dat een inleiding tot atherogenese kan zijn. Omdat L-arginine de productie van NO stimuleert, werd een studie uitgevoerd onder 20 patiënten met hypercholesterolemie naar het effect van L-arginine op de adhesie van monocyten aan endotheelcellen. Hieruit bleek dat orale suppletie (8,4 gram arginine-HCl/dag)...

Antioxidantstatus en verdikking van de arteria carotis

Weinig epidemiologische studies berichten over de gecombineerde effecten van lipidenperoxidatie en antioxidantstatus op atherosclerose. Aan de Etude sur le Vieillissement Arteriel (EVA) werd deelgenomen door 1187 mannen en vrouwen in de leeftijd van 59 tot 71 jaar, zonder voorgeschiedenis van kransvaataandoeningen of cerebrovasculair accident (CVA). EVA betreft een vier jaar durend onderzoek naar de cognitieve en vasculaire veroudering. Lipidenperoxidatie in...

Meervoudig onverzadigde vetzuren en cognitieve functies

Atherosclerose is een ziekte, waarbij ook de cognitieve functies worden aangetast. Meervoudig onverzadigde vetzuren (MOV) en antioxidanten spelen een rol bij atherosclerose en mogelijk dus ook bij de veranderingen in de cognitieve functies. Om deze hypothese te onderzoeken werden bij enkele honderden mannen in de leeftijd van 69 - 89 jaar, die eerder aan de Zutphenstudie hadden deelgenomen, de cognitieve...

Knoflook remt aderverkalking

Knoflook (Allium sativum) is in meerdere opzichten goed voor de bloedvaten. Het heeft een gunstig effect op de bloeddruk, de bloedlipiden en de viscositeit van het bloed. Bovendien vermindert het plaquevorming en verlies aan elasticiteit van de vaatwand. Deze effecten werden geobserveerd in een onderzoek waarbij de conditie van de bloedvaten van gezonde vrijwilligers tussen 50 en 80 jaar oud...

Actief serum vitamine D beschermt tegen aderverkalking

Calcificatie is een proces dat nagenoeg altijd optreedt bij atherosclerose. Vanwege eerdere suggesties dat het proces van aderverkalking overeenkomsten vertoont met de botvorming is in deze studie gekeken naar de relatie tussen de serumniveaus van bij de botvorming betrokken factoren (osteocalcine, parathormoon en 1,25-dihydroxyvitamine D3 (actieve vorm van vitamine D3) en de mate van aderverkalking bij 160 mensen met een...

Vetzuursamenstelling in plasma en risico op atherosclerose

De vetzuursamenstelling van plasmafosfolipiden wordt gezien als een belangrijke parameter voor het bepalen van het risico op atherosclerose. In deze studie werd bij 2872 blanke mannen en vrouwen gekeken naar het verband tussen vetzuurfracties verzadigd (VZV), enkelvoudig- (EOV) en meervoudig onverzadigd (MOV) in cholesterol- en fosfolipiden-esters in plasma en de mate van vaatwandverdikking (in een nekslagader). In het algemeen hadden...

Vitamine E beschermt bij ischemische hartziekten tegen niet fataal hartinfarct, maar niet tegen fataal hartinfarct

In dit prospectieve, placebogecontroleerde, dubbelblinde interventieonderzoek kregen 2002 patiënten met atherosclerose van de coronaire arteriën of dagelijks een dosis vitamine E of een placebo. De onderzoekers startten met iedereen uit de vitamine-E-groep 800 IE per dag te geven, maar in de loop van de studie hebben ze de dosis teruggeschroefd naar 400 IE alfatocoferol, omdat ze bewijzen meenden te hebben,...

Zink en antioxidanten tegen ouderdomsblindheid

De belangrijkste oorzaak van het verlies van gezichtsvermogen bij ouderen is het minder goed functioneren van de cellen van de 'gele vlek' (macula lutea). De aandoening die hiermee samenhangt en tot blindheid kan leiden heet maculadegeneratie. Het ontstaan van deze ziekte hangt mogelijk samen met het voortschrijden van aderverkalking (atherosclerose) en met een verminderde verdediging tegen vrije radicalen. Om deze...

De ernst van hartziekten hangt samen met vitamine E status

De Zweedse onderzoeker Jan Regnström en zijn collega's bestudeerden het vitamine E-gehalte in het bloed en in het LDL bij 64 mannen jonger dan 45 jaar die net een hartinfarct hadden overleefd. Deze vitamine E-gehaltes werden later in verband gebracht met de mate waarin de slagaders waren dichtgeslibd en vergeleken met dezelfde waarden van 35 gezonde mannen die als controlepersonen...

Vitamine E en LDL oxidatie

Geoxideerd LDL (low density lipoproteïne) bevordert atherosclerose. Dit onderzoek richtte zich op de vraag, welke minimumdosis vitamine E nodig is om de gevoeligheid van LDL voor oxidatie significant te verlagen. 42 gezonde vrijwilligers werden at random in 4 groepen verdeeld en kregen 6 weken lang resp. een placebo of 500, 1000 of 1500 IU vitamine E per dag (D-alfatocoferol). Ze...

Antioxidanten en verdikking van de arteria carotis

Tal van epidemiologische, experimentele en klinische onderzoeken geven als uitkomst een vermindering van atherosclerose door antioxidanten. In de Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study (CLAS) werden reeds veel gegevens verzameld en gerapporteerd. Tussen 1980 en 1984 namen 188 niet?rokende, 40 tot 59 jaar oude mannen deel aan CLAS. Alle deelnemers hadden een bypass van de hartslagader. Door ultrasooncans van de halsslagader, iedere...

Combinatie visolie en vitamine E vermindert LDL oxidatie

Het bloedlipide LDL is gevoelig voor oxidatie. In dit onderzoek werd het effect van vitamine E op de oxideerbaarheid van LDL onderzocht bij 48 vrouwen in de menopauze die een visoliesupplement gebruikten. De ene helft kreeg bovendien hormoontherapie met oestrogeen en progestine, de andere helft niet. De studie bestond uit 4 periodes van 5 weken met daartussen steeds een periode...

De relatie tussen antioxidanten uit de voeding en cognitieve functies bij ouderen

Antioxidanten spelen een rol bij processen als atherosclerose, veroudering en schade aan zenuwcellen en bij processen die de cognitieve functie aantasten, zoals bij dementie. De cognitieve functie omvat geheugen, probleemoplossend vermogen, oriëntatie en abstractienivau. In een bevolkingsonderzoek werd bij 5.182 mensen tussen de 55 en 95 jaar bestudeerd of er een verband was tussen de inname van bètacaroteen, vitamine C...

Vitamine E beschermt tegen de oxidatie van vetten en van cholesterol

Een hoog cholesterolgehalte en dan met name een ongunstige verhouding tussen het 'goede' HDL-cholesterol en het 'slechte' LDL-cholesterol, is de bekendste risicofactor voor hart- en vaatziekten. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat niet zozeer het cholesterolgehalte zelf bepalend is, dan wel de mate waarin het is geoxideerd. 48 vrouwen kregen tijdens vijf verschillende perioden van vijf weken dagelijks 15...

Voedingssupplementenprogramma stopt vroege atherosclerose

In deze studie werden de effecten van een uitgebreid voedingssupplementenprogramma bestudeerd op de progressie van aandoeningen van de kransslagader. Het voedingssupplementenprogramma omvatte een breed scala van nutriënten. Een multipreparaat bestemd voor gebruik in de preventie en het terugdringen van hart- en vaatziekten maakte hier tevens deel van uit. Een groep van 55 patiënten, 50 mannen en 5 vrouwen, leeftijd 44...

Visolie heeft een gunstig effect bij een bypassoperatie

Tijdens een bypass-operatie wordt op de plek van een verstopte hartkransslagader een stuk ader uit een ander deel van het lichaam geplaatst. In 15 tot 30% van de gevallen treedt binnen een jaar na de operatie in de getransplanteerde ader opnieuw een verstopping op. Van de 610 patiënten die een bypass-operatie ondergingen, kreeg ongeveer de helft dagelijks 4 gram hoog...

Rol voor vitamine C bij vaatvernauwing na coronair angioplastie

Het opnieuw optreden van vaatvernauwingen in de kransslagader na percutane transluminale coronair angioplastie (PTCA) is een probleem. Antioxidanten zouden het optreden van deze vernauwingen na PTCA kunnen beperken vanwege hun reducerend effect op de vorming van atherosclerotische plaques en hun gunstig effect op wondhelingsprocessen. Vitamine C zou met name effectief kunnen zijn vanwege bescherming van LDL-cholesterol tegen oxidatieve beschadiging. In...

Vitamine E tekort bij angina pectoris

Angina pectoris is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door pijn op de borst die meestal optreedt na zware lichamelijke inspanning. In een dergelijke toestand krijgt de hartspier niet meer voldoende zuurstof doordat de bloedtoevoer naar de hartspier wordt belemmerd. Atherosclerose (aderverkalking) kan de oorzaak zijn, maar ook krampen in de kransslagaders kunnen een verminderde bloedtoevoer tot gevolg hebben. Bij deze...

Verband tussen homocysteïnespiegel, vitaminenstatus en extracraniale arteria carotisstenose

Gegevens van de Framingham Heart Study Cohort werden gebruikt om het verband tussen de plasma homocysteïneconcentratie, vitaminenstatus en de prevalentie van arteria carotisstenose te onderzoeken. Het cohort bestond uit 1041 personen, 418 mannen en 623 vrouwen, tussen 67 en 96 jaar oud. Prevalentie van een homocysteïnespiegel hoger dan 14 micromol in dit cohort was 29,3%. Bij 43% van de mannen...

Antioxidanten en atherosclerose van de arteria carotis

In dit grote onderzoek, waar 6318 vrouwen en 4989 mannen tussen de 45 en 64 jaar oud aan deelnamen, werd het verband onderzocht tussen inname van antioxidanten uit de voeding en het optreden van atherosclerose in de arteria carotis. Middels een uitgebreide vragenlijst werd het voedingspatroon in kaart gebracht, de dikte van de arteria carotis werd gemeten met B-mode ultrasound....

Vitamine E tegen coronaire hartziekten bij ouderen

Er lijkt een sterk verband te bestaan tussen hyperinsulinisme en atherosclerose. Terugbrengen van het insulinegehalte in plasma kan wellicht atherosclerose afremmen. In deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde crossoverstudie werd het effect van vitamine E onderzocht op het glucosemetabolisme en het plasmalipidenprofiel bij 30 ouderen met een lichte vorm van overgewicht, zonder diabetes, maar met stabiele angina. Bij hen werd een orale...

Vitamine E bij coronaire atherosclerose

Van 156 mannen tussen 40 en 59 jaar, die een bypass-operatie hadden ondergaan werden de voedingsgewoonten en het eventueel gebruik van voedingssupplementen opgetekend in het kader van de Cholesterol Lowering Atherosclerosis Study (CLAS). De mannen kregen ofwel colestiplo-niacine en een cholesterolverlagend dieet ofwel een placebo en een cholesterolverlagend dieet. De progressie van de coronaire atherosclerose werd angiografisch gecontroleerd. Bij mannen...

Hyperhomocysteinemie en perifere vaatvernauwing

Jonge patiënten, beneden de vijftig jaar, met perifere vaatvernauwing zoals claudicatio intermittens, hebben vaak verhoogde homocysteïnespiegels in het plasma. Homocysteïne is een hoog reactief zwavelhoudend aminozuur dat via vrije radicaalreacties schade kan toebrengen aan endotheelweefsel. Dysfunctie van endotheelweefsel is een centraal staand gegeven bij het ontstaan van vaatwandaandoeningen. Behandeling met vitamine B6 en foliumzuur kan de homocysteïnespiegels doen dalen. Een...

Vitamine E verlaagt cholesterolspiegel

Een hoog gehalte aan LDL-cholesterol kan het proces van arteriosclerose versnellen. Onderzoeken in het verleden toonden aan dat met name vitamine E het LDL-cholesterolgehalte kan verlagen. Een nieuwe studie naar de rol van vitamine E in dit proces onderzocht welke doses vitamine E nodig zijn voor een optimaal resultaat. Verschillende groepen gezonde mensen gebruikten 8 weken lang een bepaalde dosis...

Atherosclerose en vetinname

Het effect van een vetverlagend dieet, al of niet met cholestyramine, werd onderzocht bij 50 mannen met symptomatische ischemische hartziekte en een cholesterolniveau boven 232 mg/dl, en vergeleken met een groep die een standaardbehandeling kreeg. Voor aanvang van het dieet en na 39 maanden werd middels coronaire angiografie geconstateerd, dat de progressie van de ziekte zeer overtuigend geassocieerd was met...

Foliumzuur en pyridoxine bij een verhoogd homocysteïnegehalte

Uitgebreide atherosclerose komt relatief veel voor bij mensen met hyperhomocysteïnemie. Behandeling met pyridoxine en foliumzuur kan vaak een verhoogd homocysteïnegehalte normaliseren, wat bij mensen met een erfelijk verhoogd homocysteïnegehalte ook lijkt te kunnen leiden tot een vermindering van de ernst van atherosclerose. In deze studie werd bij 482 patiënten die aan hyperlipidemie leden het homocysteïnegehalte bepaald. 18 van hen (3,7%)...

Magnesium in serum en in de voeding: hart- en vaatziekten, suikerziekte en insuline: de ARIC studie

Magnesium is na kalium het belangrijkste intracellulaire mineraal. In het gehele lichaam staat het in voorkomen op de vierde plaats. Bij hart- en vaatziekten speelt magnesium een rol van betekenis. Voor hoge bloeddruk en suikerziekte is een samenhang met een lage magnesiumvoorziening aangetoond. Als onderdeel van de Atheroclerosis Risk in Communities Study (ARIC) in de Verenigde Staten, werden 15.248 personen...

Homocysteïne en atherosclerose van de arteria carotis

Het verband tussen een hoge serum-homocysteïnespiegel en de kans op atherosclerotische vernauwing van de arteria carotis werd onderzocht bij 1041 ouderen tussen 67 en 96 jaar oud (418 mannen en 623 vrouwen). Ook werden serumspiegels van de vitaminen die bij de homocysteïnemetabolisme betrokken zijn, vitamine B12, B6 en foliumzuur, gemeten. Met ultrageluid werd de grootste vernauwing van de halsslagader (extracraniaal)...

Antioxidanten voor hart en vaten

Vrije radicalen kunnen oorzakelijk betrokken zijn bij de meest algemeen voorkomende ziekten, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Een ongebalanceerd overschot aan vrije radicalen als gevolg van een tekort aan antioxidanten doet het risico op hart- en vaatziekten op verschillende manieren toenemen. Ten eerste is de ontwikkeling van de dichtslibbing van de bloedvaten verbonden met de opname van geoxideerd cholesterol...

Antioxidanten en LDL-cholesterol

Low density lipoproteins (LDL) vervoeren het merendeel van de cholesterol in het menselijk plasma. Hoge waarden van LDL-cholesterol zijn duidelijk gerelateerd aan hartziekten. Een aantal onderzoeken geven aan dat oxidatie van LDL-cholesterol in de vaatwand een belangrijke eerste stap is in het ontstaan van atherosclerose. Het opnemen van geoxideerde LDL door macrofagen is een mogelijke verklaring voor het ontstaan van...

Vitamine B12 deficiëntie, homocysteïne en arteriosclerose

In dit onderzoek werd bij de meesten van de 13 patiënten met hyperhomocysteïnemie een sterk verhoogde concentratie gereduceerd homocysteïne gevonden. De gereduceerde fractie nam exponentieel toe als een functie van de totale homocysteïne concentratie. De ratio van gereduceerd homocysteïne ten opzichte van totaal homocysteïne was positief gecorreleerd met de gereduceerde:totaal ratio voor cysteïne en cysteïnylglycine. Dit suggereert een redox evenwicht...

Inname van voedingsstoffen en toename van vaatziekten

In dit St. Thomas' Atheriosclerosis Regression-onderzoek werd gekeken naar de inname van voedingsstoffen en de verergering van kransslagaderziekten bij 50 mannen die een vet-verlagend dieet of een standaard behandeling kregen. Wanneer er over een periode van 39 maanden gekeken werd naar de progressie van de ziekte, d.m.v. angiogrammen van de coronairvaten, dan was er een duidelijke relatie met de inname...

Antioxidanten en hart- en vaatziekten

De inwerking van vrije radicalen op met name cholesterol wordt nu algemeen gezien als een belangrijke oorzaak van het dichtslibben van de bloedvaten met als gevolg op termijn bijvoorbeeld een hartinfarct. Dus niet het cholesterol als zodanig is de boosdoener, hetgeen lange tijd is gedacht en nog wel gedacht wordt, maar het oxy-cholesterol, als gevolg van inwerking van zuurstofradicalen op...

B-vitamines bij hyperhomocysteïnemie

Hyperhomocysteïnemie is in verband gebracht met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Voor coronaire hartziekten blijkt een verhoogd homocysteïne-niveau een onafhankelijke risicofactor, die mogelijk nog algemener voorkomt dan een verhoogd cholesterol. De behandeling van een te hoog homocysteïneniveau kan hierdoor van belang zijn ter voorkoming van hart- en vaatziekten. Al met een relatief geringe hoeveelheid vitamine B6, vitamine B12...

Flavonoïden beschermen tegen hart- en vaatziekten

In vitro is aangetoond dat flavonoïden de oxydatie van LDL-cholesterol remmen en de neiging tot vorming van bloedstolsels verkleinen. Op grond van deze bevindingen lijkt het waarschijnlijk dat flavonoïden bij mensen atherosclerotische processen gunstig kunnen beïnvloeden. Om dit te onderzoeken bepaalde men eerst van 28 verschillende groenten, van 12 soorten fruit en van 9 dranken het gehalte aan flavonoïden. Daarna...

Insult van de vaatwand en visolie

Dit artikel is een uitgebreide overzicht en integrale samenvatting van epidemiologische studies, dierproeven en humane klinische onderzoeken betreffende de invloed van omega 3-vetzuren bij hart- en vaatziekten door dr. S.H. Goodnight. Tot op heden zijn er relatief weinig humane klinische studies naar de effecten op hart- en vaatziekten uitgevoerd. Een uitzondering vormt de rol van omega 3-vetzuren op restenose na...

Voeding en levenswijze

310 atherosclerose patiënten kregen een interventie dieet met: een hoger percentage calorieën afkomstig van fruit, groente en complexe koolhydraten; een hogere meervoudig onverzadigde/ verzadigde vetzuur-ratio; een grotere hoeveelheid oplosbare voedingsvezel, antioxidant vitamines en mineralen; en minder verzadigd vet en cholesterol dan in de gebruikelijke voeding. Zij werden vergeleken met 311 patiënten met een controle-dieet. De interventiegroep was ook fysiek actiever...

Visolie tegen restenose

In diverse onderzoeken zijn gunstige effecten gevonden voor visolie bij patiënten die coronaire angioplastiek hebben ondergaan. Het hoge gehalte aan omega 3-vetzuren, namelijk van eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA), wordt hiervoor verantwoordelijk gehouden. Om gunstige effecten te sorteren in de preventie van restenose van coronaire angioplastiek, zijn dagelijkse doses visolie nodig die tenminste 3 gram EPA en 1 gram DHA...

Oorzaken van atherosclerose

Er bestaan acht theorieën waarin wordt getracht een verklaring te geven voor het ontstaan van atherosclerose. Er zijn theorieën waarin de nadruk wordt gelegd op de rol van: - cholesterol, - homocysteïne, - antioxidanten, - virale schade, - vrije radicalen, - veranderingen in het LDL cholesterol, - klonen en micronutriënten. Volgens de auteur is elke theorie een 'beetje waar'. In...

Preventie van atherosclerose met antioxidanten

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de rol van antioxidanten bij atherosclerose. Er zijn geneesmiddelen met een cholesterolverlagende en antioxidant werking, zoals probucol, maar uit onderzoek is gebleken dat vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en enkelvoudig verzadigde vetzuren ook de oxidatie van LDL-cholesterol kunnen voorkomen. Volgens de auteur zou in de toekomst een therapie met antioxidanten wel eens...

Selenium-status en atherogene index

De atherogene index hangt samen met het totaal cholesterol min het HDL gedeeld door het HDL cholesterol. Deze index neemt significant toe bij verlaagde seleniumconcentraties bij mannen en vrouwen van 60 jaar of ouder. Dit bleek uit een onderzoek van de bloedmonsters van 304 mannen in de leeftijd van 22 tot 87 jaar en van 223 vrouwen in de leeftijd...

Immunolokalisatie van antioxidanten in de vaatwand bij hypertensie en hyperlipidemie (konijnen)

In dit onderzoek werd het effect van SOD, glutathion-peroxidase en catalase bestudeerd in de vaatwanden van konijnen. Van deze konijnen hadden 7 een hoge bloeddruk, zonder een overmaat aan lipiden in het bloed, 8 hadden geen hoge bloeddruk, maar wel een overmaat aan lipiden in het bloed en 6 hadden zowel een hoge bloeddruk als hyperlipidemie. Deze konijnen werden vergeleken...

Antioxidant vitamines en oxidatie van LDL-cholesterol

In steeds meer onderzoek wordt bevestigd dat oxidatie van het LDL-cholesterol vooraf gaat aan atherosclerose. Van vitamine C, vitamine E en bètacaroteen werd onderzocht wat hun invloed was op de oxidatie van het LDL-cholesterol. Alle drie de vitamines bleken de oxidatie van het LDL-cholesterol te remmen. Hierbij was het effect van vitamine C het grootst, namelijk een beperking van 95%....

Chroom en de invloed op atherosclerose bij konijnen

Konijnen die een cholesterolrijke voeding kregen, werden 135 dagen lang met verschillende hoeveelheden chroom geïnjecteerd. Zij kregen respectievelijk 20 mg kaliumchromaat, 1, 5, 10 of 20 mg chroomchloride of water. Suppletie met chroom leidde tot een toename van chroom in het bloed en tegelijkertijd tot een afname van het percentage van de intima van de aorta dat was bedekt met...

Antioxidanten en cardiovasculaire ziekten

Dit is een uitstekend review artikel over de rol van de vitamines C, vitamine E en in het bijzonder bètacaroteen in cardiovasculaire preventie. De vettige strepen in de arteriewanden kunnen gedefinieerd worden als een ophoping van schuimcellen in dit gebied. Deze vettige strepen ontwikkelen zich tot plaques. Recent onderzoek suggereert dat bij hoge plasma LDL-concentraties monocyten makkelijk hechten aan en...

Antioxidant vitamines en stenose

Vrije radicalen spelen een belangrijke rol bij coronaire hartziekten, bij acute ischemie en bij de vorming van atherosclerotische plaques. Met de term 'reperfusion injury' duidt men op het verschijnsel dat na reperfusie bij een acuut hartinfarct verdere structurele en functionele schade optreedt. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door vrije radicalen. Intra- en extracellulaire vrije radicalen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van...

De invloed van antioxidanten op oxidatie van het LDL-cholesterol

De hypothese dat oxidatie van het LDL-cholesterol een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van atherosclerose wordt in steeds meer onderzoek bevestigd. Het is niet bekend hoe LDL oxidatie begint. Het LDL draagt een aantal van nature in het lichaam aanwezige antioxidanten bij zich, waaronder vitamine E, bètacaroteen en ubiquinon, die vrije radicalen kunnen vangen en een kettingreactie kunnen voorkomen...

Vitamine C en atherosclerose

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 1992 [2 pagina’s] De afgelopen vijfentwintig jaar ben ik geïnteresseerd geweest in het vergroten van mijn kennis over vitaminen en heb ik onderzoek op dit gebied uitgevoerd naast mijn onderzoeken op het gebied van de geneeskunde, chemie en moleculaire biologie.  Vijfentwintig jaar geleden werd ik geprikkeld om een vraag te beantwoorden die enigszins afwijkt van...

Carnitine, aminozuur voor de (hart)spier

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1985 [3 pagina’s] Hartziekten (als gevolg van hoge bloeddruk, myocardinale ischemie of reumatische koorts, het hartinfarct en andere vormen) zijn doodsoorzaak nummer één in de Verenigde Staten, verantwoordelijk voor ongeveer 48 procent van alle doden. Verwante ziektes (zoals hersenbloeding, hoge bloeddruk, atherosclerose en andere ziektes van de arteriën, arteriolen en capillairen) zijn daarenboven nog eens...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+