Zoekresultaten

Dysbiose darmmicrobiota bij autisme

Bij kinderen met autisme is vaker sprake van een dysbiose van de darmmicrobiota dan bij gezonde kinderen. De dysbiose staat in relatie met autistische kenmerken, zo blijkt uit de meta-analyse. In medische databanken werden relevante onderzoeken geselecteerd waarbij de samenstelling van de darmflora van autistische kinderen werd vergeleken met die van gezonde leeftijdgenoten. Er werden achttien studies geselecteerd met gegevens...

Goed letten op voeding bij autisme

Bij iedere persoon met autisme kan het verschillend zijn welk effect bepaalde voeding heeft. Door een juiste keuze te maken, kunnen autistische symptomen effectief verlicht worden. Wetenschappers bestudeerden de literatuur over het effect van voedingsinterventies bij personen met autisme. Autisme gaat vaak gepaard met maagdarmklachten zoals een verstoorde beweeglijkheid (motiliteit) van de darm, auto-immuunziekten en overgevoeligheidsreacties. Deze problemen kunnen veroorzaakt zijn...

Darmmicrobiota speelt rol bij autisme

Opnieuw is er bewijs voor een rol van de darmmicrobiota bij het ontstaan van autisme. In het experiment werden ontlastingmonsters van personen met en zonder autisme geïmplementeerd in muizen zonder darmflora (kiemvrije muizen). Onder invloed van kolonisatie van darmbacteriën van personen met autisme vertoonden de muizen autistische kenmerken zoals repetitieve gedragspatronen en een verminderde sociale interactie. Dit was niet het...

Zwangerschap: minder autisme met multi

Suppletie met vitamines en mineralen rond de conceptie verkleint de kans op autisme. Aan de studie, uitgevoerd in Californië, namen 305 zwangere vrouwen deel die reeds een kind met autisme hadden en hiermee een verhoogde kans hadden op een tweede kind met autisme. Van de pasgeborenen werd bij 241 broertjes en zusjes op driejarige leeftijd getest of ze ook een...

Coënzym Q10 bij autistische kinderen

Suppletie met coënzym Q10 verbetert maagdarmklachten en slaapproblemen bij kinderen met autisme. Aan de studie namen negentig kinderen deel met autisme. Voor en na de suppletieperiode werden de concentraties van Q10, de antioxidatieve enzymen superoxide dismutase (SOD) en glutathion peroxidase (GPx) en malondialdehyde (MDA) als biomarker voor oxidatieve stress in het bloedserum bepaald. De kinderen kregen gedurende honderd dagen 30...

Omega-3 en vitamine B12 bij autisme

Suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) en vitamine B12 kan een verstoord fosfolipidenmetabolisme bij autisme verbeteren. Een verstoord metabolisme van fosfolipiden ligt mogelijk ten grondslag aan autisme. In het experiment werden 35 ratten in vijf groepen verdeeld. De controlegroep bestond uit gezonde ratten. De andere groepen bestonden uit ratten waarbij autisme geïnduceerd werd door toediening van een neurotoxische dosis...

Vitamine D-tekort risico voor autisme

De vitamine D-status van pasgeborenen is significant gerelateerd aan het risico van autisme en een verminderd intellect, zo blijkt uit een Chinese studie. In de studie werden bijna 28.000 pasgeborenen gevolgd tot driejarige leeftijd. Bij de geboorte werd bloed afgenomen. Op basis van de criteria uit de zogenaamde DSM-5 (handboek voor de classificatie van psychische aandoeningen) werd nagegaan of sprake...

Foliumzuur verkleint autismerisico

Suppletie met foliumzuur of een multivitaminesupplement voor en tijdens de zwangerschap verkleint significant de kans op autisme bij het nageslacht. In de studie werden 45.300 Israëlische kinderen gevolgd vanaf hun geboorte (periode 2003-2008) tot begin 2015. Bij de moeders werd nagegaan of ze voor of tijdens hun zwangerschap een multivitaminesupplement of foliumzuur hadden gebruikt. Tijdens de volgperiode werd bij 572...

Vitaminetekorten bij dwangstoornis

Kinderen en jongeren met een obsessief, compulsieve stoornis (dwangstoornis) hebben veelal een tekort aan vitamine B12 en vitamine D. Aan de studie namen 52 kinderen en jongeren met een dwangstoornis deel. Tevens was er een controlegroep van 30 gezonde kinderen en jongeren. Bij de deelnemers werden de concentraties van vitamine B12, foliumzuur, vitamine D en homocysteïne bepaald. Tevens werd nagegaan...

Ontlastingtransplantatie effectief bij autisme

Een kleinschalige studie naar de effecten van ontlastingtransplantatie bij autisme toont dat transplantatie leidt tot een afname van klachten, ook op langere termijn. Wetenschappers van de Ohio State University selecteerden achttien autistische kinderen waarbij de aandoening gepaard ging met maagdarmklachten. Maar liefst 70% van de personen met autisme ervaart gastrointestinale problemen. De kinderen waren in de leeftijd van 7 tot...

Darmflora en autisme

Er is inmiddels onomstotelijk bewijs voor een relatie tussen de darmflora en autisme. Ook blijkt dat symptomen van een autisme spectrum stoornis kunnen afnemen door beïnvloeding van de darmflora. Dit concluderen Chinese wetenschappers op basis van een review. De wetenschappers selecteerden meer dan 150 studies vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw waarin onderzoek gedaan is naar de relatie...

Autisme door gebruik antidepressiva?

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een antidepressivum gebruiken, hebben een verhoogde kans op een kind met autisme. Er werd echter geen oorzakelijk verband in de studie aangetoond. De studie werd uitgevoerd in Quebec in Canada en gepubliceerd in JAMA Pediatrics. De wetenschappers volgden in de periode van 1998 tot 2009 aanstaande moeders met hun pasgeborenen. Van alle baby’s werd ongeveer...

Rol voor vitamine D bij preventie autisme?

Suppletie met de actieve vorm van vitamine D, het 1,25-dihydroxyvitamine D3 (calcitriol), voorkomt autistische kenmerken bij het nageslacht van muizen. Er werden vier verschillende groepen muizen gevormd. In twee groepen werd bij de muizen het immuunsysteem geactiveerd, bij de muizen in de andere twee groepen gebeurde dit niet. Activering van het immuunsysteem - waarbij ontstekingsbevorderende cytokinen vrijkomen, sprake is van...

Meer serotonine met vitamine D, EPA en DHA

In een eerdere publicatie in de FASEB Journal beschreven de wetenschappers Bruce Ames en Rhonda Patrick van de Children’s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) de relatie tussen vitamine D en autisme. In een nieuwe publicatie gaan ze hier verder op in. Ze vermoeden dat de neurotransmitter serotonine ‘de missing link’ is tussen de vitamine, omega 3-vetzuren en psychische stoornissen. In...

Sulforafaan zinvol voor autisten

Suppletie met sulforafaan - een stofje afkomstig uit broccolispruiten - verbetert het gedrag en de communicatie van autisten. Aan de studie namen jonge mannen in de leeftijd van 13 tot 27 jaar met een matige tot ernstige vorm van een autisme-spectrumstoornis deel. Van hen kregen er 26 gedurende achttien weken dagelijks een supplement met 50 tot 150 µmol sulforafaan. Veertien...

Autisme mede door omgevingsfactoren

Bij het ontstaan van autisme blijken omgevingsfactoren en genetische factoren beiden een even groot aandeel te hebben. Dit blijkt uit een grootschalige studie die gepubliceerd werd in JAMA. Aan de Zweedse studie namen meer dan twee miljoen kinderen deel die geboren werden in de periode van 1982 tot eind 2006. Tot eind december 2009 werd bekeken welke kinderen een autismestoornis...

Probioticum effectief bij autisme

Suppletie met een probioticum kan veranderingen in de darmfysiologie gerelateerd aan autisme corrigeren en symptomen verminderen. Dit blijkt uit een muizenstudie. De onderzoekers testten een probioticum bij muizen met een autismestoornis. Het bleek dat bij de autistische muizen teveel stoffen ‘weglekten’ door de darmwand en zodoende in de bloedbaan terecht kwamen. Suppletie met Bacteroides fragilis leidde tot een vermindering van...

Autisme: NAC aanvulling op antipsychotica

N-acetylcysteïne (NAC) kan in combinatie met het antipsychoticum risperidon prikkelbaarheid verminderen bij autistische kinderen. Er werden veertig kinderen en jongeren met een autismestoornis verdeeld in twee groepen. Ze kregen gedurende acht weken dagelijks risperidon in combinatie met 1200 mg NAC (suppletiegroep) of een placebo (placebogroep).   In de suppletiegroep nam de score van prikkelbaarheid significant af van gemiddeld 13,2 punten...

Probiotica zinvol bij autisme

Suppletie met probiotica kan maagdarmklachten bij autistische kinderen verminderen. Er namen 33 autistische kinderen met een gemiddelde leeftijd van acht jaar deel aan de studie. De kinderen kregen na drie weken gedurende zes maanden dagelijks een probioticasupplement. Iedere capsule bevatte in totaal 10 miljard bacteriën van de stammen Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus?delbruecki, Bifidobacteria longum en Bifidobacteria bifidum. Daarnaast bevatte...

Darmflora van invloed op autisme

De diversiteit van de darmflora is van invloed op het ontstaan van autisme. Dit concluderen wetenschappers in het online tijdschrift Plos ONE. Het team analyseerde de darmflora uit ontlastingmonsters van twintig gezonde kinderen en twintig patiëntjes met autisme in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. De analyse liet zien dat een verminderde diversiteit van de darmflora verband hield met...

L-carnitine gunstig bij autisme

Suppletie met L-carnitine kan symptomen van autisme verminderen. Aan de studie namen 30 autistische kinderen deel in een leeftijd van 2,5 tot 9 jaar. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen in de suppletiegroep kregen dagelijks L-carnitine in een hoeveelheid van 100 mg per kilogram lichaamsgewicht. Na 3 en 6 maanden werd de carnitineconcentratie in het bloed...

NAC zinvol bij autisme

De antioxidant N-acetylcysteïne (NAC) kan prikkelbaar gedrag verminderen van autistische kinderen. Voor de studie werden 33 autistische kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De kinderen in de suppletiegroep kregen gedurende 4 weken dagelijks 900 mg NAC, vervolgens gedurende 4 weken tweemaal per dag 900 mg NAC en tenslotte gedurende nog eens...

Glutathionsuppletie bij autistische kinderen

Bij autistische kinderen worden verlaagde concentraties van glutathion aangetroffen. Zowel orale als transdermale suppletie met glutathion blijkt zinvol om de concentraties van bepaalde - aan glutathion gerelateerde - metabolieten te verhogen. Glutathion is een antioxidatieve lichaamseigen peptide die het aminozuur cysteïne bevat en onder andere van belang is voor de synthese van taurine. In de 8 weken durende studie kregen...

Autisme: betere stofwisseling door suppletie

Suppletie met B-vitamines en magnesium vermindert de uitscheiding van zuren in de urine van autistische kinderen. Bij kinderen met autisme worden verhoogde concentraties van zogenaamde dicarboxylzuren aangetroffen in de urine. Dit duidt erop dat bepaalde stoffen in het bloed onvoldoende worden afgebroken, Mogelijk speelt een stofwisselingsstoornis een rol bij autisme. Poolse onderzoekers dienden aan 30 autistische kinderen dagelijks vitamine B2...

Voedingssupplementen verlagen risico autisme

Gebruik van voedingssupplementen vóór de zwangerschap vermindert de kans op een autistisch kind. In de periode van 2003 tot 2009 namen zo’n 700 gezinnen uit Californië deel aan de CHARGE-studie (CHildhood Autism Risks from Genetics and Environment). De kinderen waren in de leeftijd van 24 tot 60 maanden. Afhankelijk van de diagnose werden de kinderen ingedeeld naar autisme (288 kinderen),...

Glycogen storage disease type 1b

2008 Glycogeenopslagziekte;

Omega 3-vetzuren voor autistische kinderen

Een studie met 13 kinderen die autistische stoornissen hadden die gepaard gingen met heftige driftbuien, agressie of zelfverwonding, toonde opmerkelijke verbeteringen na de inname van omega 3-vetzuren in visoliecapsules. Gedurende een periode van zes weken kregen de deelnemers zeven capsules per dag met 120 mg EPA en 100 mg DHA of placebo\'s. De hyperactiviteit en het stereotypisch gedrag verminderde bij...

Melatonine voor autistische kinderen met slaapproblemen

Een onderzoek wijst in de richting van een gunstig effect van melatonine op slaapproblemen bij kinderen die lijden aan autisme spectrum stoornis (ASS). Omdat autisme vele verschijningsvormen heeft, wordt deze aandoening ook wel autisme spectrum stoornis genoemd. In een kleine placebogecontroleerde, cross-over studie met 7 van deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar, die slaapproblemen hadden, werd...

Een rol voor lood bij autisme

In een Canadese krant stond een verslag over twee kinderen bij wie de autistische en hyperactieve symptomen verdwenen na behandeling voor loodintoxicatie. De jongens kregen een chelatietherapie nadat gebleken was dat hun loodniveaus drie maal hoger waren dan normaal.
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+