Zoekresultaten

Meer kans op ziekte van Crohn met slechte voeding

De consumptie van voeding met een ontstekingsbevorderend effect geeft een significant verhoogde kans op de ziekte van Crohn. Er werden gegevens gebruikt van drie grootschalige studies waaraan in totaal meer dan 200.000 proefpersonen deelnamen. Op basis van voedingsvragenlijsten werd nagegaan in hoeverre de deelnemers ontstekingsbevorderende voeding consumeerden. Hiertoe werden achttien verschillende voedingsgroepen onderscheiden waarvan de mate waarin de voeding bijdroeg...

Zwangerschap, selenium en schildklier

Suppletie met een organisch gebonden vorm van selenium verkleint de kans op postpartum thyroïditis, een schildklierontsteking na de zwangerschap als gevolg van een autoimmuunreactie. Voor het onderzoek werden 45 zwangere vrouwen met thyroïditis en een gemiddelde leeftijd van 33 jaar geselecteerd. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. In de suppletiegroep kregen de vrouwen dagelijks 83 mcg selenium...

Rol van methionine bij autoimmuunziekten

Het reduceren van voedingsmiddelen rijk aan methionine kan de progressie van auto-immuunaandoeningen zoals multiple sclerose (MS) mogelijk vertragen. Canadese wetenschappers onderzochten het effect van het zwavelhoudende, essentiële aminozuur methionine op bepaalde immuuncellen; de T-helpercellen (Th-cellen). Methionine werd snel opgenomen door geactiveerde T-cellen en werd gebruikt voor de productie van de methyldonor S-adenosyl-L-methionine (SAM). Zodoende bleef de intracellulaire concentratie van SAM in...

Microbioom en pre-eclampsie

De productie van het korteketenvetzuur acetaat door darmbacteriën is in verband gebracht met een kleinere kans op pre-eclampsie tijdens de zwangerschap en een betere ontwikkeling van de thymus bij het nageslacht. Het effect van acetaat tijdens de zwangerschap werd onderzocht bij muizen en in een humaan experiment. Uit het humane experiment bleek dat een verminderde productie van acetaat - door fermentatie...

Multiple sclerose en visconsumptie

Minimaal eenmaal per week vis op het menu beschermt mogelijk tegen multiple sclerose (MS). MS is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag (myeline) rond de zenuwen wordt aangetast door het eigen immuunsysteem. De aandoening gaat gepaard met klachten van vermoeidheid, gevoelloosheid, een verminderd zicht en problemen met lopen. De wetenschappers onderzochten een groep van 1153 personen met een gemiddelde...

Metabolieten darmbacterie bootsen moleculen na

Wetenschappers van de Rockefeller University hebben ontdekt dat metabolieten van darmbacteriën signaalmoleculen kunnen nabootsen en zodoende het metabolisme kunnen beïnvloeden. De studie werd gepubliceerd in Nature. Darmbacteriën bevatten N-acylamidesynthase-genen en de lipiden waarvoor ze coderen zijn van invloed op de zogeheten GPCRs (G-proteïne gekoppelde receptoren ). GPCRs reguleren de fysiologie van het maagdarmstelsel. Aangezien deze receptoren een rol spelen bij...

Lagere inname micronutriënten bij MS

Vrouwen met multiple sclerose (MS) hebben een lagere inname van vijf belangrijke micronutriënten in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten. De resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Academy of Neurology. Voor de studie werd gekeken naar het eetpatroon van 27 vrouwen met MS en 30 gezonde vrouwen. Vrouwen met MS bleken een lagere inname te hebben...

Auto-immuunziekten door voedseladditieven?

Wetenschappers vermoeden een relatie tussen de inname van voedseladditieven, een verhoogde darmpermeabiliteit en een verhoogd risico van auto-immuunziekten. De incidentie van auto-immuunaandoeningen neemt evenredig toe met het aanbod van industriële voeding en voedseladditieven. Als gevolg hiervan is er binnen wetenschappelijke kringen steeds meer interesse in de relatie tussen een dysfunctie van de 'tight junctions' in de darm en de rol...

Nieuwe functie glutathion ontdekt

Wetenschappers van het Luxembourg Institute of Health (LIH) hebben een nog onbekend moleculair mechanisme ontdekt waarmee T-cellen van het immuunsysteem worden gestimuleerd. De wetenschappers onderzochten de rol van glutathion in het immuunsysteem. Glutathion wordt geproduceerd door T-cellen en staat bekend om zijn detoxificerende eigenschap. De wetenschappers ontdekten een nieuwe functie van glutathion in de T-cellen. Glutathion blijkt een centrale rol...

Herstel schildklierfunctie met selenium

Suppletie met selenium kan de schildklierfunctie herstellen van een derde van de patiënten met subklinische hypothyreoïdie als gevolg van de ziekte van Hashimoto. Bij deze autoimmuunziekte aandoening is sprake van een chronische ontsteking van de schildklier met als gevolg een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Aan de studie namen 196 patiënten met de ziekte van Hashimoto en een milde vorm...

Vitamine D en diabetes

Vitamine D-suppletie verkleint de kans op diabetes. Dit is de conclusie van een review die gepubliceerd werd in het tijdschrift Diabetes Research and Clinical Practice. In de review werd gekeken naar de huidige stand van zaken omtrent de relatie tussen vitamine D en diabetes. Uit epidemiologische studies blijkt een duidelijk verband tussen een tekort aan de vitamine en een verhoogde...

Diabetes voorkomen met korteketenvetzuren?

Acetaat en butyraat zijn korteketenvetzuren die gevormd worden onder invloed van bacteriële fermentatie in de darm. Beide vetzuren blijken te beschermen tegen diabetes type-1, zo toont een muizenstudie die uitgevoerd werd door wetenschappers van de Monash University in Australië. Diabetes type-1 ontstaat wanneer autoreactieve T-cellen de insulineproducerende cellen van de alvleesklier vernietigen. De wetenschappers toonden in een eerder experiment aan...

Andere darmflora bij MS

Personen met multiple sclerose (MS) hebben een andere samenstelling van hun darmflora, zo concluderen wetenschappers van de Mayo Clinic in de Verenigde Staten. De wetenschappers analyseerden ontlastingmonsters van 31 personen met MS en vergeleken deze met die van 36 gezonde controlepersonen. Ze zagen dat de MS-patiënten in vergelijking met de controlegroep een overvloed hadden aan Psuedomonas-, Mycoplana-, Haemophilus-, Blautia- en...

Vitamine D-tekort en astma

Een vitamine D-tekort in de vroege kinderjaren is geassocieerd met een verhoogde kans op astma. Aan de Australische studie namen kinderen deel die vanaf hun geboorte gedurende tien jaar gevolgd werden. Op een leeftijd van 6 maanden, 1, 2, 3, 4, 5 en 10 jaar werd bij de kinderen de vitamine D-spiegel bepaald en gerelateerd aan de aanwezigheid van astma,...

Invloed van breedtegraad en vitamine D bij MS

Er is een significant verband tussen klachten van multiple sclerose (MS) en de woonplaats (breedtegraad), blootstelling aan zonlicht en vitamine D-suppletie. Via internetforums werden personen met MS benaderd en gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun woonplaats, blootstelling aan zonlicht, suppletie van vitamine D en andere leefstijlfactoren. Tevens werd informatie opgevraagd over de progressie van de aandoening, de functiebeperkingen...

Vitamine D van invloed op SLE

Personen met de autoimmuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE) kunnen baat hebben bij een adequate vitamine D-spiegel. Aan de Australische studie namen 119 personen met SLE deel. In de periode van 2007 tot 2013 werd bij alle patiënten verschillende keren de vitamine D-status bepaald. Tegelijkertijd werd de ziekteactiviteit gemeten. Beide factoren werden aan elkaar gerelateerd. Bij aanvang van de studie werd...

Minder kans op MS met koffie?

Wetenschappers van de University of British Columbia hebben een verband gevonden tussen de consumptie van koffie en het risico van multiple sclerose (MS). Het dagelijks nuttigen van zes koppen koffie lijkt de kans op deze chronische aandoening te verkleinen. De onderzoekers baseerden hun bevindingen op twee studies. Een Zweedse studie maakte een vergelijking tussen 1620 volwassenen met MS en 2788...

Vitamine D en multiple sclerose

Bij personen met multiple sclerose (MS) blijkt een lage vitamine D-spiegel in het beginstadium van de ziekte een risicofactor voor een snelle progressie van de aandoening. Bij 465 patiënten met MS die deelnamen aan een studie met het medicijn interferon beta-1b werd de vitamine D-spiegel bepaald. De patiënten werden gedurende vijf jaar gevolgd. In die periode werden MRI-scans gemaakt waarmee...

Diabetes type-1 en glutenvrij

Het risico van diabetes type-1 bij het nageslacht kan drastisch worden verminderd door het volgen van een glutenvrij dieet tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Dit blijkt uit een muizenstudie. De zwangere muizen werden verdeeld in twee groepen en kregen een normaal of glutenvrij voedingspatroon tot hun nageslacht geen borstvoeding meer kreeg. Het glutenvrije dieet leidde tot een significante verlaging van...

ALS-patiënt baat bij hypercalorische sondevoeding

Patiënten met de spierziekte amyotrofische laterale sclerose (ALS) hebben baat bij calorierijke sondevoeding. Dit blijkt uit een publicatie die verscheen in The Lancet. Er werden 24 volwassenen met ALS geselecteerd voor deelname aan de studie. De patiënten hadden een te laag lichaamsgewicht en kregen reeds sondevoeding. Er werden uiteindelijk twintig patiënten willekeurig in drie groepen verdeeld. In de controlegroep (aantal...

Omega 3-visvetzuren gunstig bij syndroom van Sjogren

Suppletie met omega 3-visvetzuren vermindert klachten van droge ogen. Er namen 264 personen met droge ogen deel aan de studie. Ze kregen gedurende drie maanden tweemaal per dag een capsule met 325 mg EPA en 175 mg DHA. De deelnemers werden vergeleken met een groep van 254 personen met droge ogen die tweemaal daags een placebo kregen. Aan het begin...

Darmbacteriën voor diabetes type-1?

De interactie van darmbacteriën speelt vermoedelijk een rol bij het ontstaan van diabetes type-1. Duitse wetenschappers ontdekten een verschil in interactie van darmbacteriën bij kinderen al op zeer jonge leeftijd die wel en geen diabetes ontwikkelden. In de studie werd de darmflora vergeleken van jonge kinderen waarbij wel en geen diabetesspecifieke antilichamen in het bloed werden aangetroffen. Het betrof antilichamen tegen de...

MS: meer duidelijkheid over vitamine D

Wetenschappers ontrafelden het mechanisme waarmee vitamine D symptomen van Multiple Sclerose (MS) kan verminderen. MS is een autoimmuunaandoening waarbij T-lymfocyten de myelineschede van zenuwcellen aanvallen. De studie werd uitgevoerd bij muizen. De onderzoekers bestudeerden systematisch het effect van de actieve vorm van vitamine D (1,25-dihydroxivitamine D3) op de T-lymfocyten. Stap voor stap onderzochten ze welke invloed vitamine D had tijdens...

Vitamine D bij MS

Hoewel aangetoond is dat vitamine D een rol speelt bij multiple sclerose (MS), is nog weinig bekend over de immunomodulerende effecten van de vitamine bij deze aandoening. In een pilotstudie kregen vier gezonde vrijwilligers 5000 tot 10.000 IE vitamine D per dag. Na vijftien weken was de vitamine D-spiegel significant gestegen. Dit ging gepaard met een evenredige concentratiestijging van de...

Zonlicht voor MS-patiënten

Blootstelling aan zonlicht heeft op zich een positief effect op symptomen van multiple sclerose (MS). In de studie werden bijna tweehonderd MS-patiënten gedurende meer dan twee jaren gevolgd. Halfjaarlijks werd de vitamine D-concentratie gemeten en jaarlijks werd de cognitieve functie getest. Ook werd de mate van depressie, angst en vermoeidheid die de patiënten ervoeren bepaald. De patiënten gaven aan hoeveel...

GLA, visvetzuren en vitamines zinvol bij droge ogen

Suppletie met gammalinoleenzuur (GLA), omega 3-visvetzuren en een aantal vitamines kan symptomen van droge ogen verminderen. Aan de studie namen 38 postmenopauzale vrouwen deel met droge ogen (keratitis sicca). Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. De personen in de suppletiegroep kregen gedurende zes maanden dagelijks een supplement met een combinatie van 235 mg GLA, 100 mg EPA, 70 mg...

MS-patiënt gebaat met vetzuren en vitamines

Een combinatie van vetzuren en vitamines kan de progressie van multiple sclerose (MS) vertragen. Er werden 80 MS-patiënten in de leeftijd van 18 tot 65 jaar verdeeld in vier groepen. Patiënten die recent een terugval hadden doorgemaakt werden uitgesloten van deelname. De personen in de eerste groep kregen omega 6-vetzuren (3850 mg linolzuur en 2000 mg gammalinoleenzuur) en omega 3-vetzuren...

Darmbacteriën voorkomen auto-immuunziekten?

Darmbacteriën lijken een cruciale rol te spelen bij het ontstaan van auto-immuunziekten waaronder diabetes type-1. Dit blijkt uit een muizenstudie die onlangs werd gepubliceerd in het tijdschrift Science. In de studie kregen jonge, vrouwelijke muizen met een verhoogd risico van diabetes type-1 onschadelijke darmbacteriën van hun mannelijke soortgenoten toegediend. Dit resulteerde onder meer in een toename van de testosteronspiegel, afname...

Vitamine D beïnvloedt genexpressie

Een verbetering van de vitamine D-status heeft een direct effect op de expressie van genen die betrokken zijn bij processen gerelateerd aan kanker, auto-immuunziekten en cardiovasculaire aandoeningen. Het effect van suppletie op de genexpressie werd onderzocht bij acht gezonde personen. Drie proefpersonen kregen gedurende 2 maanden dagelijks 400 IE vitamine D, de overige vijf personen kregen dagelijks 2000 IE. In...

Geboortemaand van invloed op MS-risico

Personen geboren in de maand april hebben een verhoogde kans op het krijgen van multiple sclerose (MS). Zou er een relatie kunnen zijn met een vitamine D-tekort in de winter? De onderzoekers vergeleken eerder gepubliceerde geboortegegevens van bijna 152.000 personen met MS met de te verwachten ziekteaantallen in de geboortemaanden. Daarmee wilden de onderzoekers een relatie achterhalen tussen het geboorteland,...

Vitamine D-suppletie gunstig bij SLE

Vitamine D-suppletie heeft een gunstige invloed bij personen met systemische lupus erythematosus (SLE). In de studie kregen 20 SLE-patiënten met een lage vitamine D-status extra vitamine D toegediend. Ze kregen gedurende een maand wekelijks 100.000 IE vitamine D en vervolgens gedurende een half jaar maandelijks eenzelfde hoeveelheid. De vitamine D-spiegel was na 6 maanden significant toegenomen tot gemiddeld 100 nmol/l....

Vitamine D-tekort verergert Lupus-symptomen

Personen met de auto-immuunaandoening Lupus Erythematodes (LE) hebben ernstiger klachten bij een vitamine D-tekort. Dit blijkt uit een studie onder leiding van dr. Eric Morand van the Monash Lupus Clinic, de enige kliniek in Australië die gespecialiseerd is in de aandoening. De studie werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van the Australian Rheumatology Association. Volgens Morand hebben Australiërs een verhoogde kans...

Vitamine C bij diabetes type-1

Suppletie met vitamine C biedt patiënten met suikerziekte bescherming tegen door lichamelijke inspanning geïnduceerde oxidatieve stress. Deze conclusie werd getrokken in een Britse studie. Suikerziektepatiënten zijn, meer dan gezonde personen, gevoelig voor deze vorm van oxidatieve stress. Het zorgt bij hen voor een verhoogde vetoxidatie in het bloed en een als gevolg hiervan verminderde endotheelfunctie. Daarmee speelt het een belangrijke...

Glucosamine zinvol bij MS

N-acetylglucosamine kan een autoimmuunrespons bij multiple sclerose (MS) verhinderen. De aminosuiker, ook bestandeel van het hyaluronzuur in het bindweefsel, remt de groei en functie van abnormale T-cellen die bij MS geactiveerd worden. Bij muizen met MS werd aangetoond dat onder invloed van genetische factoren en omgevingsstimuli de vertakking van N-glycanen verandert. Dit resulteert in hyperactiviteit van T-cellen met als gevolg...

Schotland: MS door vitamine D-gebrek

Professor George Ebers van de universiteit van Oxford publiceerde recent een studie waarin een relatie werd blootgelegd tussen Multiple Sclerose (MS) en vitamine D-gebrek. De studie verklaart hiermee het hoge aantal gevallen van MS in Schotland; het land waarin de bevolking wereldwijd de laagste vitamine D-concentratie blijkt te hebben. Deze lage vitamine D-status is te wijten aan het geringe aantal...

Genvariant linkt vitamine D-tekort aan MS

Een zeldzame genetische variant in het CYP27B1-gen leidt tot een vitamine D-tekort en is gerelateerd aan multiple sclerose (MS). Amerikaanse en Canadese onderzoekers identificeerden het gen na onderzoek bij meer dan 3000 families waarvan de ouders geen MS hadden, maar wel bij een kind MS was geconstateerd. Bij 35 ouders werd een allel van het genvariant aangetroffen, terwijl het andere...

Vitamine E gunstig bij diabetes type-1

Vitamine E vermindert oxidatieve stress bij personen met diabetes type-1 en leidt tot een versterking van het antioxidatieve systeem. Een groep van 20 diabetespatiënten en 20 gezonde personen nam deel aan de studie. De diabetespatiënten kregen gedurende 3 maanden 600 mg vitamine E per dag. Voor aanvang van de studie bleek de concentratie malondialdehyde (MDA; verhoging geeft schade door vrije...

Studie naar effect van vitamine D bij MS

Bij het Academisch MS Centrum Limburg is onlangs een onderzoek gestart naar het effect van vitamine D-suppletie bij Multiple Sclerose (MS). De zogenaamde SOLAR-studie is een Europees project waaraan 348 patiënten uit 11 landen zullen deelnemen. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen toediening van een hoge dosering vitamine D met een placebo. Professor Raymond Hupperts, neuroloog in Orbis...

Veelzijdige probiotica, cruciale factor voor algehele gezondheid

Artikel uit Fit Met Voeding nr.2, 2012 [1 pagina] Het is inmiddels een ‘open deur’ dat onze darmbacteriën bescherming kunnen bieden tegen diarree. De laatste resultaten van wetenschappelijk onderzoek geven aan dat goede darmbacteriën ofwel probiotica tot veel meer in staat zijn. Tegen het eind van de jaren negentig ontdekte dr. Gerhard Pulverer van de universiteit van Keulen dat bepaalde soorten...

Vitamine E verkleint kans op ALS

Langdurig gebruik van vitamine E vermindert de kans op Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Deze neurologische ziekte gaat gepaard met een afsterven van motorische zenuwen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische cortex wat uiteindelijk leidt tot verlammingen. De resultaten van vijf cohortstudies met een totaal van meer dan een miljoen proefpersonen werden geanalyseerd. Bij 805 personen werd de diagnose...

Toename speekselproductie door visvetzuren en vitamine E

Suppletie met omega 3-vetzuren en vitamine E leidt tot een toename van de speekselproductie bij personen met het syndroom van Sjögren. Aan de studie namen 61 personen met de ziekte deel. Van hen kregen 23 een placebo bestaande uit een dagelijkse dosering van tarwekiemolie met daarin 144 mg alfalinoleenzuur en 3,6 mg vitamine E (placebogroep). De overige 38 patienten kregen...

Koperhomeostase en genetica

In een Nederlandse promotieonderzoek werd het effect van het eiwit COMMD1 in de koperhuishouding onderzocht. Het eiwit COMMD1 speelt mogelijk een belangrijke rol in het verloop van kopergerelateerde ziekten.COMMD1 blijkt in levercellen een regulerende factor te zijn bij de uitscheiding van koper. Daarnaast reguleert COMMD1 de functie van de kopertransporter ATP7A en het antioxidant SOD1. Foutjes in deze eiwitten als...

Droge ogen: eet meer visolie!

Visolie helpt tegen droge ogen. Het zijn de omega 3-vetzuren EPA en DHA in visolie en vette vissoorten zoals makreel, zalm, haring, sardines en tonijn die de ogen vochtig houden door een hogere productie van traanvocht. Dit blijkt uit een kleinschalige studie met 36 deelnemers. De deelnemers werden in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De personen in de suppletiegroep kregen...

Selenium mogelijk zinvol bij Hashimoto

Seleniumsuppletie is mogelijk zinvol bij de behandeling van de ziekte van Hashimoto. Voor de review werden relevante studies geïncludeerd waaraan in totaal 400 proefpersonen deelnamen die de ziekte van Hashimoto hadden, een autoimmuunziekte waarbij het immuunsysteem de cellen van de schildklier aanvalt. Uiteindelijk ontstaat een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie). Ze werden behandeld met de synthetische vorm van het schildklierhormoon...

Meer traanvocht door omega 3-vetzuren

Orale inname van omega 3-vetzuren verhoogt de traanvochtproductie en vermindert klachten als gevolg van droge ogen. Aan de studie namen 36 patiënten met droge ogen deel. Ze werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep en kregen gedurende 90 dagen dagelijks een supplement met 450 mg EPA, 300 mg DHA en 1000 mg lijnzaadolie of een placebo. Aan het begin en...

Zonlicht verkleint risico MS

Personen die veel tijd in de zon doorbrengen hebben minder kans op multiple sclerose (MS). De studie werd uitgevoerd bij 216 Australiërs. Er werd nagegaan aan hoeveel zonlicht de proefpersonen nu en in het verleden werden blootgesteld. Ook werd de vitamine D-status bepaald. Een hoge blootstelling aan zonlicht en een hoge vitamine D-status verlaagden het risico van MS.

Alfaliponzuur bij multiple sclerose?

De lichaamseigen antioxidant alfaliponzuur wordt momenteel wereldwijd onderzocht op medische toepasbaarheid, onder andere voor multiple sclerose (MS). Uitgangspunt hierbij is een proefdiermodel. Bij muizen en ratten is het mogelijk klinische studies uit te voeren aan experimentele allergische encefalomyelitis (EAE) dat sterke overeenkomst heeft met MS. Zo werd al in 2006 in een studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gevonden...

Vooraanstaande onderzoekers: vitamine D-inname moet omhoog

De inname van vitamine D moet volgens vooraanstaande onderzoekers drastisch omhoog op basis van hun studieresultaten waarin het verband tussen de vitamine D-concentratie en chronische aandoeningen werd onderzocht. Volgens de onderzoekers dr. Cedric Garland van de University of California, San Diego en dr. Robert Heaney van de Creighton University is een inname van 4000 tot 8000 IE vitamine D per...

Effecten UV-straling: méér dan vitamine D-synthese

Uit meerdere wetenschappelijke studies worden een lage blootstelling aan ultraviolette straling van de zon en lage bloedspiegels voor vitamine D geassocieerd met een verhoogd risico van multiple sclerose (MS). Vervolgstudies met experimentele autoimmune encefalomyelitis (EAE) in een diermodel voor MS toonden onderdrukking van ziekte door zowel ultraviolette straling als de toediening van vitamine D3. Uit deze waarnemingen werd de conclusie...

Multiple sclerose. Voeding en vitamine D

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2011 [3 pagina’s] Opmerkelijke casus De Duitse verkeersvlieger in de burgerluchtvaart Andreas Eichmann ontwikkelde in 2001 multiple sclerose (MS), na een reeks vaccinaties. Het betrof de RR-vorm van MS, met gemiddeld twee aanvallen per jaar. Nadat hij zijn voedingspatroon veranderde en uiteindelijk ook supplementen ging gebruiken, raakte hij aanvals- en nagenoeg klachtenvrij. Het verhaal van...

Vetoplosbare vitaminen bij Sjögren-syndroom

De vetoplosbare vitaminen A, D en E spelen vermoedelijk een belangrijke rol in de immuniteit bij personen met de primaire vorm van het Sjögren-syndroom. Aan de studie namen 25 patiënten met het Sjögren-syndroom en 15 gezonde controlepersonen deel. Bij de deelnemers werden de bloedspiegels van vitamine A, D en E bepaald. Daarnaast werd de concentratie bepaald van diverse immuuncellen waaronder...

Neurologische functies bij MS beter met hogere vitamine D

Neurologen van de University of Buffalo in de Verenigde Staten vonden dat lage serumwaarden voor vitamine D bij patiënten met multiple sclerose geassocieerd kunnen zijn met een sterkere progressie van fysieke beperkingen en cognitieve stoornissen. Lage serumwaarden voor vitamine D worden al langer gerelateerd aan een hoger risico voor MS, maar over een associatie met cognitieve stoornissen bij MS is...

Lood (niet) bij ALS

Verhoogde concentraties van het toxisch zwaar metaal lood in muizen lijken de progressie van de neurologische aandoening amyotrofe lateraal sclerose (ALS) af te remmen. ALS is een ernstige progressief verlopende aandoening waarbij motorische zenuwcellen in hersenen en ruggemerg uitvallen.De bevinding is verbazingwekkend aangezien lood niet alleen bewezen neurotoxisch is, maar ook een risicofactor is voor ALS. Onderzoekers stellen dan ook...

Vitamine D-tekort bij SLE-patiënten

Jonge patiënten met systemische lupus erythematodes (SLE) blijken vaker een ernstig vitamine D-tekort te hebben, vooral wanneer er tevens sprake is van overgewicht. SLE-patiënten met een tekort aan vitamine D hebben bovendien meer ziekteverschijnselen. SLE is een auto-immuunziekte waardoor in het gehele lichaam en in verschillende organen ontstekingen kunnen ontstaan. Aan de University of Texas werden 38 patiënten in de...

Vezels beschermen tegen auto-immuunziekten

Een voldoende vezelrijke voeding biedt mogelijk bescherming tegen de ontwikkeling van auto-immuunziekten, waartoe astma, artritis en diabetes type-1 behoren. Tot deze conclusie kwamen Australische wetenschappers die hun onderzoek publiceerden in het gezaghebbende Nature.Zij vonden dat voedingsvezels naast de bekende gunstige invloed op de stoelgang ook het immuunsysteem versterken waardoor de vatbaarheid voor ontstekingsaandoeningen wordt verminderd. Als voedingsvezels, zoals afkomstig van...

Laag vitamine D gehalte bij SLE

Vrouwen met Systemisch Lupus Erythematosus (SLE) blijken een lagere vitamine D concentratie in het bloed te hebben. SLE is een auto-immuunaandoening waarbij ontstekingen in diverse organen (huid, nieren, gewrichten) ontstaan als gevolg van antistoffen die zich tegen het lichaam keren. De aandoening openbaart zich meestal tussen het twintigste en veertigste levensjaar en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen....

Geen toxiciteit bij zeer hoge dosis vitamine D

Suppletie met een zeer hoge dosis vitamine D - 700.000 IE in 2 weken - is effectief en bovendien veilig bevonden voor het corrigeren van vitamine D-deficiëntie bij kinderen en jonge volwassenen met cystische fibrose (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd. Dat is de conclusie van een studie, uitgevoerd door wetenschappers van het Cystic Fibrosis Center of Chicago in de VS.Patiënten...

Vitamine C belangrijk bij diabetes type-1

Zweedse onderzoekers wijzen op het mogelijk grote belang van een voldoende hoge vitamine C-status bij patiënten met diabetes type-1. Dit om het risico van hart- en vaatziekten te verlagen. Uit de resultaten van hun onderzoek blijkt namelijk dat een lage vitamine C-status binnen deze patiëntengroep met een ongunstige stijging van verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten gepaard gaat.Het onderzoek werd...

Groente en fruit bij ALS

Veel groente en fruit eten biedt mogelijk bescherming tegen de ontwikkeling van amyotrofische lateraal sclerose (ALS). Dat blijkt uit de resultaten van een studie in Japan.ALS, ook wel de ziekte van Lo9u Gehrig genoemd, is een aandoening waarbij de zenuwcellen die spieren aansturen aangetast worden. Dit leidt tot progressieve uitval van spierfuncties.Het onderzoek betrof 153 ALS-patiënten met leeftijden van 18...

Patiënten op intensive care vaak lage vitamine D

Ernstig zieke patiënten hebben vaak een zeer lage vitamine D-bloedspiegel. Dit melden Australische wetenschappers in een brief in de New England Journal of Medicine. Zij deden dit naar aanleiding van onderzoek waarbij ze de vitamine D-status bepaalden van 42 patiënten die op de Intensive Care (IC)-afdeling verbleven. Bij maarliefst 45% van de patiënten werd een vitamine D-deficiëntie vastgesteld. Hierbij bleek...

MS: interactie vitamine D en de genen

Het is tot op heden nog niet helemaal duidelijk wat de precieze oorzaak is van MS. De resultaten van eerdere studies wijzen op een mogelijke rol van vitamine D. Zo werd gevonden dat personen die verder van de evenaar wonen een grotere kans hebben multiple sclerose (MS) te krijgen. Dit wordt in verband gebracht met een tekort aan zonlicht en...

Lage vitamine D bij vrouwen met MS

De resultaten van een Nederlandse studie, uitgevoerd aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, wijzen op een beschermend effect van vitamine D tegen de ontwikkeling van multiple sclerose (MS) bij vrouwen.Het onderzoek betrof 103 MS-patiënten en 110 gezonde controlepersonen. Bij allen werd in de zomer en in de winter bloed afgenomen ter bepaling van de bloedwaarden voor 25(OH)D en 1,25(OH)D....

Spiegels vitamine B12 en methylmalonzuur voorspellers cognitieve achteruitgang?

Eerdere studies wezen al op een verband tussen de bloedwaarden voor homocysteïne en vitamine B12 en het verlies van cognitieve functie bij het ouder worden. Uit een Amerikaanse studie blijkt nu echter dat vitamine B12 en methylmalonzuur, een meer specifieke marker voor de vitamine B12-status dan homocysteïne, betere voorspellende risicofactoren voor cognitieve achteruitgang zijn. Dit geldt vooral voor oudere personen...

Omega-3 vetzuren verlagen risico diabetes type-1

Hoewel wordt aangenomen dat bij het ontwikkelen van diabetes type-1 erfelijke factoren een belangrijke rol spelen, suggereert onderzoek dat ook voor omgevingsfactoren een rol is weggelegd. Amerikaanse onderzoekers vonden dat een voedingspatroon rijk aan omega 3-vetzuren het risico van afstoting van de insulineproducerende cellen in de pancreas bij kinderen met een verhoogd genetisch risico van diabetes type-1 verlaagt. Deze afstoting...

Casus: verband luchtwegklachten en tekort carnitine

Een tekort aan L-carnitine kan verband houden met luchtwegklachten zoals piepen en luchtweginfecties. Suppletie met L-carnitine kan symptomen verlichten. Dit blijkt uit een geval van een 9 maanden oud meisje dat klachten had van een piepende ademhaling, nachtelijk hoesten en luchtweginfecties. Daarnaast had ze bloedarmoede en een verhoogd gehalte van creatinekinase (CPK). Een echocardiogram wees uit dat sprake was van...

Chronisch vermoeidheidssyndroom een ontstekingsreactie?

Belgische onderzoekers vermoeden dat patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) baat hebben bij suppletie met stoffen die de productie van NF-kB (nuclear factor-kappa B) remmen. Hiertoe behoren curcumine, N-acetyl-cysteïne, quercetine, silymarine, alfaliponzuur en omega 3-vetzuren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de symptomen van CVS, zoals vermoeidheid, gespannen spieren, depressiviteit en een grieperig gevoel, de uitingsvormen zijn van een ontstekingsreactie in...

Diabetes mellitus

2009 Suikerziekte

Olijfolie beschermt tegen dichtslibbing

Bij personen met een verhoogde kans op hart- en vaataandoeningen blijkt dat olijfolie mogelijk dichtslibbing van de halsslagader tegengaat. Onderzoek laat zien dat een hoge inname van olijfolie samenhangt met een verminderde verdikking van de vaatwand. In totaal namen 199 patiënten met een verhoogd risico van hart- en vaatziekten deel aan de studie. Ze hadden echter geen noemenswaardige klachten. Hun...

Coënzym Q10 vermindert spierpijn door statines

Coënzym Q10 vermindert de spierpijn die samenhangt met het gebruik van statines. Statines worden veelvuldig gebruikt om een verhoogd cholesterolgehalte te verlagen. Echter, het gebruik ervan wordt tevens in verband gebracht met verschillende spiergerelateerde symptomen en ziekten. Om duidelijkheid te verkrijgen of de remmende werking die statines uitoefenen op de lichaamseigen productie van coënzym Q10 hieraan mogelijk ten grondslag ligt,...

Calcium plus vitamine D gunstig bij afvallen

Suppletie van calcium plus vitamine D tijdens een poging om af te vallen heeft gunstige effecten op het bloedlipidenprofiel. In een placebogecontroleerde dubbelblinde studie met 63 gezonde, te dikke vrouwen met een calciuminname van minder dan 800 mg per dag werd een regime van caloriebeperking van 700 Kcal per dag gedurende 15 weken uitgevoerd. De vrouwen werden ingedeeld bij één...

Ook vitamine K tegen osteoporose

Vitamine K, vitamine D en calcium versterken elkaar in hun positieve effect op de gezondheid van de botten bij oudere vrouwen. Dit concluderen Schotse onderzoekers naar aanleiding van een onderzoek onder 244 gezonde vrouwen van 60 jaar en ouder. De vrouwen werden willekeurig in vier groepen verdeeld en kregen een dagelijkse suppletie van respectievelijk een placebo, 200 mcg vitamine K1...

Energiedrankjes plus alcohol smaken naar meer

Zogeheten energiedrankjes, waarin cafeïne, taurine, glucuronolacton en B-vitaminen als bijzondere ingrediënten naast suikers voorkomen, zijn bijzonder populair onder de uitgaande jeugd. Een nieuwe trend steekt de kop op onder Italiaanse studenten. Hierin worden energiedrankjes gemengd met alcohol. In een recent onderzoek bleek 27% van de ondervraagde studenten regelmatig alcoholische energiedrankjes te gebruiken. Onderzoekers zijn verontrust over deze vorm van alcoholgebruik....

Stevige knieën met fruit en vitamine C

De inname van fruit en vitamine C heeft een gunstig effect op de structuur van de knieën. Dit bleek uit een studie onder 293 gezonde volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Zij hadden bij aanvang van de studie geen pijn of beschadigingen aan de knieën. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verkregen over het voedingspatroon. Na 10 jaar...

Relatie poging zelfdoding en lage vitaminestatus

Uit onderzoek blijkt dat personen met een geschiedenis van poging tot zelfdoding verlaagde concentraties antioxidantvitamines en carotenoïden in het bloed hebben. De studie betrof 6.680 personen met leeftijden van 17 tot 39 jaar. Bij alle deelnemers werden de concentraties vitamines en carotenoïden in het bloed bepaald en het mentale functioneren werd beoordeeld aan de hand van een diagnostisch gesprek. Na...

Vitamine C werkzaam via hormoon in vetweefsel

Dit onderzoek is de eerste humane studie die laat zien dat vitamine C mogelijk ontstekingsremmend werkt doordat het een hormoon in vetweefsel, resistine, in serum verlaagt. Aan de Universiteit van Turijn werd een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd met 80 gezonde personen. Van de deelnemers kregen 40 personen gedurende twee weken 2 gram vitamine C oraal per dag. De overige 40...

Choline, betaïne en lecithine gunstig bij cystische fibrose

Lecithine en de aan lecithine verwante stoffen choline en betaïne verbeteren de verhouding tussen homocysteïne en methionine bij kinderen met cystische fibrose. Daarnaast wordt meer glutathion aangemaakt onder invloed van deze stoffen. Uit een recente studie bleek de homocysteïneconcentratie verhoogd te zijn bij kinderen met cystische fibrose. Ook was de hoeveelheid methionine en glutathion in het bloed lager dan bij...

Vetzuren en vitamine E verkleinen kans op ALS

Een hoge inname van meervoudig onverzadigde vetzuren en vitamine E verkleint de kans op het krijgen van de dodelijke spierziekte ALS. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. Bij 132 patiënten met de niet-erfelijke vorm van ALS (amyotrofische laterale sclerose) en personen die verdacht werden van deze vorm van ALS werd een vragenlijst afgenomen...

Zwarte framboos remt kankervormen

Onderzoekers uit de hele wereld presenteerden hun bevindingen over voedingsstoffen en supplementen in de preventie van kanker. Een reeks van bekende en minder bekende componenten uit plantaardige voedingsmiddelen kwam aan de orde. Aan Ohio State University werden door dr. Gary Stoner studies met knaagdieren uitgevoerd om de effecten van gevriesdroogde zwarte framboos (black raspberry) op chemisch geïnduceerde kanker aan slokdarm...

Vitamine D van belang bij multiple sclerose

Het verdient aanbeveling om patiënten met multiple sclerose te onderzoeken op een mogelijk vitamine D-tekort en deze vitamine zo nodig aan te vullen. Dat vinden Australische onderzoekers naar aanleiding van hun studie, waarin 136 MS-patiënten met 272 gematchte gezonde proefpersonen werden vergeleken. Het vitamine D-gehalte in het bloed werd bepaald aan de hand van 25(OH)vitamine D. Ook werd de blootstelling...

Speelt vitamine D rol bij diabetes type-1?

Personen met de juveniele vorm van suikerziekte (diabetes type-1) hebben een lager gehalte van 25-hydroxyvitamine D [25(OH)D] dan gezonde personen. Mogelijk dat vitamine D een rol speelt bij deze autoimmuunziekte. Aan het Zweedse onderzoek deden patiënten mee in de leeftijd van 15 tot 34 jaar, waarbij recentelijk de diagnose diabetes type-1 was gesteld. Vergeleken met gezonde proefpersonen (96,7 nmol/l) was...

Vitamines absoluut veilig

In het jaar 2005 is er in de Verenigde Staten geen enkel sterfgeval gesignaleerd als gevolg van vitaminegebruik. Dit staat in het meest recente rapport met gezondheidsstatistieken van de US National Poisoning and Exposure Database. Het 129 pagina\'s tellende rapport wordt jaarlijks uitgegeven door de American Association of Poison Control Centers en is gepubliceerd in Clinical Toxicology. Noch als gevolg...

Antioxidantensuppletie bij diabetes type-1?

Uit onderzoek bij kinderen met diabetes type-1 blijkt dat oxidatieve stress bij deze auto-immuunziekte een belastende factor is. Dat is de belangrijkste conclusie uit een studie met 47 kinderen met diabetes type-1 en 51 gezonde, in leeftijd en geslacht overeenkomende kinderen als controlegroep. Bloedonderzoek toonde significant hogere concentraties aan van het superoxide-anion en van vitamine A bij de suikerpatiëntjes vergeleken...

Mediterrane voeding verlaagt risico hartziekten

In Zweden werd het effect van het gangbare Zweedse menu tegenover een mediterrane voeding in studie genomen. Aan twaalf mannen en vrouwen werd gevraagd de gangbare Zweedse voeding te consumeren of een mediterraan dieet gedurende vier weken om vervolgens nog eens vier weken over te schakelen op het andere dieet. Een mediterrane voeding is rijk aan de omega 3-vetzuren, waardoor...

Siliciumopname in rijst opgehelderd

Het vermogen van planten silicium uit de grond op te nemen verschilt sterk per soort. De opname varieert van 0,1 tot 10% van het drooggewicht van het bovengrondse deel van de plant. Rijst kan tot 10% van het drooggewicht van de halm aan silicium ophopen en behoort daarmee tot de hoog silicium accumulerende gewassen. De ophoping van silicium is afhankelijk...

Vitamine C in sinaasappelsap

Wanneer we sinaasappelsap in een pak of bereid uit een concentraat in de koelkast willen bewaren, dan is het beter om het eerste te gebruiken als we optimaal van het antioxidatieve effect willen profiteren. Sinaasappelsap gemaakt van een ingevroren concentraat heeft op de dag van bereiding een hoger gehalte aan vitamine C dan een kant-en-klaar gekoelde verpakking. Maar na acht...

Levertraan tegen diabetes type-1

Wanneer kinderen in hun eerste levensjaar levertraan krijgen, wordt de kans dat ze diabetes type-1 ontwikkelen met 26% verminderd. Dit is de conclusie van een Noors onderzoek onder 545 diabetespatiënten en een controlegroep van 1668 personen. De omega 3-vetzuren EPA en DHA uit levertraan zijn waarschijnlijk de reden van deze positieve effecten. Dit komt door de antiontstekingswerking van deze vetzuren....

Voorkomt vitamine D-suppletie multiple sclerose?

Vrouwen die supplementen met hierin tenminste 400 IE vitamine D slikken, hebben 40% minder kans op het ontwikkelen van multiple sclerosis (MS) dan vrouwen die deze supplementen niet slikken. Het feit dat MS meer voorkomt in landen met relatief weinig zon en dat de huid onder invloed van zonlicht vitamine D aanmaakt gaf al een vermoeden dat er een verband...

Fazant met kleurig groentenpalet

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.8, 2003 [1 pagina] Om kwart over acht 's morgens belt Ellis, vrouw van John van M. importeur van fijne lederwaren. ‘Anders was je al weg, misschien’. Na deelname aan een jachtpartij bracht hij twee fazanten mee en die liggen nu keurig schoongemaakt in de koeling. Zou ik kans zien om ....? Akkoord....

Vitamine D verhoogt maar één cytokine

Suppletie met vitamine D bij patiënten met multiple sclerose (MS) verhoogt de vitamine D-status en de concentratie van de cytokine TGF bèta-1. Dit concluderen onderzoekers van de Pennsylvania State University. In een dubbelblinde studie werden patiënten met MS willekeurig verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg vitamine D en de andere groep kreeg een placebo. Zoals verwacht was er...

LDL-oxidatie indicator MS

De oxidatie van low density lipopproteïne (LDL) dat cholesterol in het bloed vervoert, is een belangrijke factor om het verloop van multiple sclerose te bepalen. Dit is de conclusie van onderzoekers van de Hacettepe Universiteit in Ankara, Turkije. Aan het onderzoek deden 48 patiënten mee. De helft had MS en de andere helft was gezond en diende als controle. Tijdens...

Ziekte van Lou Gehrig onder oorlogsveteranen

Uit een onderzoek van het Amerikaanse Department of Veteran's Affairs blijkt dat veteranen uit de Golfoorlog een grotere kans lopen de neurologische aandoening ALS (amyotrofe laterale sclerose) te ontwikkelen dan andere oorlogsveteranen. Dr. Edward Kasarskis presenteerde deze bevindingen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Neurological Association in New York. Hij spoorde militair personeel op welke in de Golfoorlog had...

Nieuw inzicht: vrije radicalen bij Lou Gehrig ziekte

Het ontstaan van de ziekte amyotrofische lateraal sclerose (ALS, ziekte van Lou Gehrig) is dankzij onderzoek van de Amerikaanse National Institutes of Health deels opgehelderd. Bij ALS zijn de motorische zenuwcellen aangedaan, waardoor de spiermassa afneemt. De patiënten krijgen problemen met praten, slikken en ademen en sterven uiteindelijk. Dit gebeurt bij de helft van de patiënten binnen vijf jaar nadat...

MS door gerookte worst?

Mensen die in hun jeugd veel gerookte worst aten vergroten hiermee het risico op latere leeftijd de auto-immuunziekte multiple sclerose te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek in een kliniek in het Duitse Darmstadt. Onderzoeker Marcel Geilenkeuser ging met zijn collega's na wat 177 MS-patiënten en 88 gezonde controlepersonen zoal in hun jeugd aten. Er werd specifiek gekeken naar de hoeveelheid...

Werken met lood verhoogt risico ALS

Mensen die op hun werk met lood in aanraking komen, lopen hiermee een grotere kans amyotrofische lateraal sclerose (ALS) te ontwikkelen. Dit blijkt uit een recente publicatie in het tijdschrift Epidemiology. Bij ALS-patiënten treden verhardingen op in het ruggenmerg, waardoor de spiermassa afneemt. Uiteindelijk loopt de ziekte fataal af. Eerdere studies toonden aan dat blootstelling aan zware metalen mogelijk een...

Laatste nieuws: SOD-mimeticum tegen auto-immuunzieten

Een synthetische variant van het antioxidatieve enzym superoxidedismutase (SOD) bleek in een proef met muizen in staat om de schade aan bètacellen in de alvleesklier te vertragen en het afsterven van deze cellen zelfs te voorkomen. Door oxidatie tegen te gaan blijven de insulineproducerende bètacellen intact. Hiermee denken de Amerikaanse onderzoekers dat deze stof diabetes-type-1 helpt vertragen. Zij zijn zelfs...

Vitamine D-tekort bij verschillende patiëntengroepen

Ongeveer de helft van de vrouwelijke patiënten die lijden aan systemische lupus erythematodes (SLE) en fibromyalgie (FM) hebben een tekort aan vitamine D. Dit komt doordat de omzetting tot de actieve vorm van vitamine D in het lichaam geremd wordt.Er is nog weinig bekend over de relatie tussen vitamine D en beide ziekten. Mogelijk worden de patiënten vanwege hun klachten...

Magnesium bij type 1-diabetes

Patiënten met type 1-diabetes hebben vaak een tekort aan het mineraal magnesium, aldus Deense onderzoekers van het Odense University Hospital. Suppletie met magnesium heeft voor deze mensen gunstige effecten. In een publicatie in het tijdschrift Metabolism beschrijven de onderzoekers hun studie bij tien type 1- diabeten en vijf gezonde controlepersonen. Zij bekeken bij deze proefpersonen de magnesiumstatus en –inname en...

Betere bloedstolling door vitaminecombinatie

Patiënten met taaislijmziekte en een verminderd functionerende alvleesklier (pancreas insufficiëntie, PI) hebben vaak een tekort aan vitamine K, welke onder andere een rol speelt bij de bloedstolling. Een speciale vitaminecombinatie verbetert bij deze mensen bepaalde aspecten van de bloedstolling. De 72 patiënten, in de leeftijd van een half tot 46 jaar, slikten in het Hospital for Sick Childeren in het...

Creatine voor ALS patiënten

Creatine blijkt de spierkracht die patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) maximaal kunnen leveren, te vergroten. Als zodanig kan creatinesuppletie de symptomen die bij deze neuromusculaire aandoening optreden, voor een deel bestrijden. In het verleden is reeds aangetoond dat creatinesuppletie de spierkracht vergroot, niet alleen bij gezonde mensen maar ook bij patiënten met verschillende neuromusculaire aandoeningen. Onderzoekers in het Italiaanse...

Vitamine E-suppletie gaat DNA-schade tegen bij diabetes

Uit onderzoek blijkt dat vitamine E-suppletie bij diabetespatiënten DNA-schade ten gevolge van vrije radicalen tegengaat. Deze reactieve oxidatieve deeltjes kunnen DNA beschadigen in lympfocyten. Deze schade werd in dit onderzoek gemeten. Aan het onderzoek deden 30 gezonde mensen mee, 15 insuline-afhankelijke diabetespatiënten (IDDM) en 48 diabetespatiënten die niet insuline afhankelijk zijn (NIDDM). Uit het onderzoek bleek dat diabetespatiënten meer beschadigd...

Minder diabetes-type-1 met vitamine-D-suppletie voor baby’s

Baby’s en jonge kinderen die voldoende vitamine D binnenkrijgen, hebben minder kans om later type-1-suikerziekte te ontwikkelen. Dit is onderzocht in een studie bij 10.000 kinderen die in Finland geboren zijn in 1966. Er werd gevonden dat baby’s die dagelijks 2.000 IE vitamine D binnenkregen, 80% minder kans hadden om diabetes-type-1 te krijgen in de eerste dertig jaar van hun...

Nieuwe formule bij suikerziekte

Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat de combinatie van chroompicolinaat met geconjugeerd linolzuur (CLA) mogelijk helpt tegen suikerziekte en de behoefte voor insuline vermindert. Deze informatie is afkomstig van het bedrijf Nutrition 21 dat de formule heeft ontwikkeld. Glucose werd duidelijk beter opgenomen door de lichaamscellen bij gebruik van de combinatie. Dit was onderzocht door te kijken naar het...

Relatie tussen Epstein Barr virus en MS ontdekt

Vrouwen die met het Epstein Barr virus zijn geïnfecteerd in hun jeugd, hebben meer kans om later in hun leven multiple sclerose te ontwikkelen. Dit stellen dr Hernan en zijn collega's van Harvard. Over het algemeen krijgen drie tot vier mensen per 1.000 inwoners MS in de Verenigde Staten. Van de vrouwen die de ziekte van Pfeiffer hadden gehad, een...

Verlagen glycemische index goed voor HDL

Een verband is aangetoond tussen het controleren van suikerziekte, HDL-cholesterol en de glycemische index (GI) van het gegeten voedsel in type-1-diabeten. Gedurende dit onderzoek zijn 2.810 patiënten met type-1-diabetes onderzocht. Zij hielden drie dagen bij wat zij aten. Tevens werden in het bloed het cholesterolgehalte bepaald en de insulinespiegel. Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten die voedsel met...

Vitamine D immuunstimulerend bij MS

Multiple sclerose kan gezien worden als een auto-immuunziekte. Onderzoek liet zien dat extra vitamine D het immuunsysteem van MS-patiënten kan verbeteren. Door 10 mensen gedurende 6 maanden dagelijks 25 microgram vitamine D (1000 IE) te geven, steeg niet alleen de concentratie van deze vitamine in het bloed, maar ook werd de concentratie van de cytokinen in gunstige zin gemoduleerd. Cytokinen...

Minder insuline nodig door vezelrijke voeding

Zwangere vrouwen met suikerziekte die veel vezels eten, hebben minder insuline nodig. Diabetes-type-1 ontstaat meestal op jeugdige leeftijd. Deze suikerpatiënten houden hun suikerspiegels in het bloed binnen de normwaarden door insuline te spuiten. Wordt de suikerspiegel te hoog, dan ontstaan op den duur zenuwbeschadigingen, nierziekten, blindheid en, bij zwangere vrouwen, een miskraam of een vroeggeboorte van het kind. Uit het...

Bètacaroteen effectief bij cystic fibrosis

Een behandeling met bètacaroteen leidt bij patiënten met cystic fibrosis (CF) tot minder acute longproblemen dan bij een placebogroep. Volgens de Oostenrijkse dr. I. Eichler steeg na een suppletie van 3 maanden de bètacaroteenspiegel van gemiddeld 0,08 naar 0,56 mcmol/l. Een verlaging van de dosering hield de bètacaroteenspiegel op 0,32 mcmol/l.Antibiotica waren normaal gesproken nodig voor een periode van 14,5...

Geen relatie MS en vetconsumptie

Een voedingspatroon rijk aan vetten vergroot de kans op multiple sclerose (MS) niet, zo blijkt uit de gegevens van twee nieuwe onderzoeken. Uit de vragenlijsten die de deelnemers invulden en gegevens afkomstig van de Harvard University Food Composition Database bleek dat een hoge inname van verzadigde vetten evenals een lage inname van meervoudig onverzadigde vetten niets met een grotere kans...

Hoge melkconsumptie stimuleert ontstaan suikerziekte

Koemelk kan, wanneer het in grote hoeveelheden gedronken wordt, in de kindertijd tot suikerziekte leiden. Vooral kinderen waar de ziekte in de familie zit lopen risico, zo blijkt uit een Fins onderzoek. Met een broer of zus in de familie die suikerziekte heeft, blijkt een kind dat minimaal een halve liter melk per dag drinkt vijfmaal meer kans op suikerziekte...

Augustus vergroot kans op suikerziekte

De maand waarin een kind geboren is blijkt invloed te hebben op de kans dat het kind suikerziekte krijgt, zo blijkt uit nieuw Zweeds onderzoek. Dr. Ulf Samuelsson van de Linkoping University analyseerde geboortegegevens en gezondheidsgegevens van 1.250 kinderen uit Zuidoost Zweden. Deze kinderen hadden allen voor hun zestiende suikerziekte gekregen. Daarnaast legden de onderzoekers gegevens van alle andere kinderen...

Sterke mannen riskeren ontsteking handgewrichten

Mensen met veel kracht in hun handen hebben, in tegenstelling tot leeftijdgenoten die dat niet hebben, op latere leeftijd een grotere kans op osteoartritis aan hun handgewrichten. Dit ontdekten dr. Christine Chaisson van de Boston University School of Medicine, en collega’s bij onderzoek naar de relatie tussen de maximale grijpkracht en vier verschillende plaatsen voor hand-osteoartritis. De onderzoeksgroep van 453...

Suppletie met bètacaroteen gunstig bij cystische fibrose

Een verminderde werking van de alvleesklier veroorzaakt bij patiënten met cystische fibrose een verslechterde vetopname en tevens tekorten aan vetoplosbare vitamines. Vermoedelijk zorgt suppletie van bètacaroteen voor herstel van de balans tussen oxidanten en antioxidanten in het lichaam.Onderzoeker P. Rust en collega's concludeerden dit naar aanleiding van onderzoek onder 24 patiënten met cystische fibrose. Dagelijks kregen patiënten een bètacaroteen-supplement (1...

Een lage antioxidantstatus verhoogt mogelijk de kans op reuma en SLE

Onderzocht werd of de serumconcentraties van vitamine A, bètacaroteen en vitamine E lager waren bij personen die reuma of systemische lupus erythematodes (SLE) zouden krijgen in vergelijking tot mensen die deze ziekten niet kregen. In totaal deden er 20.305 mensen mee aan dit prospectieve onderzoek. De meeste deelnemers waren tussen de 45 en 54 jaar oud en hadden een goede...

Vitamine B12-metabolisme en multiple sclerose

Het feit dat door verschillende neurologen bij patiënten met multiple sclerose een vitamine B12-tekort werd gevonden, was aanleiding voor een aantal onderzoekers om de vitamine B12-status van patiënten met multiple sclerose te vergelijken met die van controlepersonen. De onderzoekers vergeleken van 29 patiënten met multiple sclerose, 31 gezonde controlepersonen en 17 patiënten met neurologische aandoeningen de volgende waarden: hemoglobine, gemiddeld...

Aminozuren in de huid afwijkend bij ALS

Een vergelijkend onderzoek naar de aminozuursamenstelling van huidbiopsieën werd uitgevoerd bij acht patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) en zeven gezonde personen. Het meest in het oog springende gegeven was de significante verlaging van de zure typen aminozuren, glutaminezuur en asparaginezuur, bij de ALS-patiënten. De huidbiopsieën waren negatief en duidelijk geassocieerd met de duur van de ziekte. De concentraties van...

Interleukine-1, zink en Vanadium beschermen tegen diabetes

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1992 [6 pagina’s] Interleukine‑1 (Il‑1) en spoorelementen zoals zink en vanadium zijn zeer nauw betrokken bij het ontstaan van overgewicht en de (auto‑immuun-)ziekte diabetes mellitus zo blijkt uit een aantal door mij gepubliceerde boeken en artikelen. Dit polypeptide-hormoon speelt een belangrijke rol bij bijna elke denkbare vorm van stress voor een lichaam. Het heeft vele...

Unieke functie voor vitamine C

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1991 [4 pagina’s] Dit artikel is het vervolg op een eerste artikel dat in Orthomoleculair nr. 5 is gepubliceerd. Dr. Cathcart beschrijft hoe het kan dat zeer hoge dosis vitamine C effectief zijn. Door een aantal artsen zijn goede resultaten bereikt met zeer hoge doses ascorbaat (vitamine C) bij de behandeling van ziekten waarbij vrije...

Een nieuw verband tussen voeding en reuma

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1985 [3 pagina’s] Het afgelopen jaar heeft een opmerkelijke doorbraak plaatsgevonden in de erkenning dat het dieet een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van auto-immuunziektes zoals arthritis. Het is al weer enige jaren geleden dat dr. Hemmings uit Engeland zijn theorie van de onvolledige eiwitafbraak ter discussie stelde. Later werden deze afbraakproducten exorphinen genoemd,...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+