Zoekresultaten

Diabetesmedicijn gunstig bij baarmoederhalskanker

Vrouwen met baarmoederhalskanker die voor hun diabetes het medicijn metformine gebruiken, hebben significant minder kans om te overlijden. Er werden vrouwen van 66 jaar en ouder geselecteerd waarbij in de periode van 1997 tot 2010 de diagnose baarmoederhalskanker was gesteld. De relatie tussen het gebruik van metformine en sterfte als gevolg van baarmoederhalskanker werd onderzocht. Van de 181 vrouwen met...

Foliumzuursuppletie en cervicale dysplasie

Foliumzuursuppletie vergroot de kans op genezing bij vrouwen met cervicale intra-epitheliale dysplasie (CIN), ook wel cervicale dysplasie genoemd. CIN is een premaligne afwijking van de cellen van de baarmoederhals. Het wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), dat seksueel overgedragen wordt. Aan de studie namen 58 vrouwen deel met CIN (eerste stadium). Ze waren in de leeftijd van 18 tot...

Selenium: preventief bij baarmoederhalskanker

Suppletie met selenium is zinvol bij een voorstadium van baarmoederhalskanker. Aan de studie namen 58 vrouwen deel. Ze hadden cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN), een voorstadium van baarmoederhalskanker. De vrouwen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen gedurende zes maanden dagelijks 200 mcg selenium (als gist) of een placebo. In de suppletiegroep trad bij een significant groter percentage vrouwen een...

Antioxidantsuppletie bij baarmoederhalskanker

Suppletie met antioxidanten kan oxidatie van eiwitten verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren van vrouwen met baarmoederhalskanker. Voor de studie werden 103 vrouwen met baarmoederhalskanker geselecteerd die behandeld werden met radiotherapie al dan niet in combinatie met het cytostaticum cisplatine. De vrouwen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen antioxidanten toegediend, te...

Vitamine E en C werkzaam na bestraling

Ontsteking van slijmvlies van het rectum en anus (proctitis) door radiotherapie verbetert of geneest door gebruik van vitamine E en C. De traditionele behandeling met ontstekingsremmende middelen geeft tot nu toe onbevredigende resultaten. Kanker van prostaat, baarmoederhals en baarmoeder worden vaak behandeld met radiotherapie. Ook naburige, gezonde cellen worden beschadigd, vrije radicalen komen daardoor vrij en kunnen proctitus veroorzaken. Deze...

Anticonceptiepil en roken stimuleren ontstaan baarmoederhalskanker

Het gebruik van dé pil in combinatie met roken zorgt voor een vergrote kans op baarmoederhalskanker, zo concludeert een internationaal team van onderzoekers. Dr. Nathalie Ylitalo van het Karolinska Institute in Stockholm geeft aan dat het menselijk papillomavirus waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Eerdere onderzoeken voegden roken en anticonceptiepillen hieraan toe. Vaak ook ontstonden hierbij...

Longkanker nummer één

Momenteel zijn er grote verschuivingen ten aanzien van het voorkomen van kanker in de wereld, zo geeft dr. Michael Thun aan op een conferentie voor betrokken organisaties. Voorop staat hierbij een toename in het aantal gevallen van longkanker. Sinds 1980 is longkanker al dé nummer één van de fatale kankersoorten. Verder is er wereldwijd een daling in het aantal gevallen...

Antioxidanten beschermen tegen gevolgen van wrattenvirus

Antioxidanten beschermen vrouwen die wrattenproblemen hebben in het genitale gebied (veroorzaakt door HPV-virus) tegen verspreiding van het virus in de richting van de baarmoederhals. Hierdoor wordt ontstaan van baarmoederhalskanker tegengegaan. Aan het onderzoek in het Albert Einstein College of Medicine in New York deden 378 vrouwen mee die baarmoederhalskanker hadden en een controlegroep van 366 gezonde vrouwen. De onderzoekers ontdekten...

Bètacaroteentherapie cervixaandoeningen

Cervixcarcinoom of baarmoederhalskanker is één van de meest voorkomende en dodelijke tumoren in de Westerse wereld. Toepassing van screeningsprogramma's via de Papanicolaou uitstrijkjes kunnen pre-invasieve cervicale intra-epitheliale neoplasieën (CIN's) opsporen. Uit diverse epidemiologische studies is een associatie gevonden tussen een lage voorziening van bètacaroteen met de voeding en CIN. Een groep van 30 patiënten met gedocumenteerde CIN stadium I en...

Baarmoederhalskanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 1995 [5 pagina’s] Baarmoederhalskanker is na borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen onder de 45 jaar. In een vroeg stadium zijn er nauwelijks of geen klachten. Preventie door van tijd tot tijd een uitstrijkje te laten verrichten is daarom aan te bevelen. Ook is er een aantal risicofactoren die de kans op...

Preventie van cervicale dysplasie m.b.v. antioxidanten

Dit artikel geeft een overzicht van onderzoeken met betrekking tot de relatie tussen antioxidanten en baarmoederhalskanker en de interactie met het humaan papillomavirus. De auteurs concluderen dat antioxidanten uit de voeding een oorzakelijke en beschermende rol hebben in de etiologie en biologie van baarmoederhalskanker. Een lage inname van vitamine A en bètacaroteen en een gebrek aan het intracellulaire retinol bindend...

Antioxidanten en kanker

Om in te schatten of antioxidanten het risico van kanker kunnen verminderen werd de epidemiologische literatuur van 1985 tot 1993 over dit verband bestudeerd. Gekeken werd naar de relatie carotenoïden, vitamine C en E en zes vormen van kanker, namelijk longkanker, kanker in de mondholte, in de keelholte of in het strottehoofd, baarmoederhalskanker, colonkanker, borstkanker en prostaatkanker. In dit onderzoek...

Regressie cervicale dysplasie door retoïnezuur

Plaatselijke toepassing van een vitamine A derivaat, het all-trans-retoïnezuur (0,375 milligram retoïnezuur per 100 gram crème, 4 opeenvolgende dagen) had bij 43% van de 151 vrouwen met CIN (cervicale intra-epithele nieuwvorming) II (matige dysplasie) complete histologische regressie tot gevolg (bij 27% in de placebogroep ook). Er werd geen verschil tussen een behandeling met retoïnezuur en een placebo waargenomen bij vrouwen...

Foliumzuur en darmkanker

Uit onderzoeksresultaten wordt steeds duidelijker dat een verlaagde foliumzuurstatus in het lichaam het risico op onder andere darmkanker doet toenemen. Bekend is dat een lage foliumzuurstatus de kans op neoplasie verhoogt en volgens de auteur van dit artikel gebeurt dit al bij minimale veranderingen in de foliumzuurstatus. In onderzoek met diermodellen is een oorzaak en gevolg relatie bevestigd tussen een...

Bètacaroteen-tekort bij cervixaandoeningen

Van een groep van 105 vrouwen werden de baarmoederhalscellen onderzocht op morfologische kenmerken. Tevens werden de concentraties bètacaroteen gemeten in het plasma en in de cellen van de baarmoederhals. Vervolgens werd bij 24 vrouwen, die dagelijks 30 milligram bètacaroteen innamen, het bètacaroteengehalte in de baarmoederhalscellen gemeten. Vrouwen met intra-epithele neoplasie van de baarmoederhals of met baarmoederhalskanker hadden significant verlaagde concentraties...

Baarmoederhalskanker en ijzer in de voeding

Een serum ferritine-gehalte in het hoogste kwartiel biedt bescherming tegen het ontstaan van baarmoederhalskanker. Dit was de conclusie uit een onderzoek waaraan 102 vrouwen meededen. Er werd tevens een verband gevonden tussen de inname van ijzer via de voeding en het risico van kanker. Het betrof in dit onderzoek vrouwen met een laag inkomen. Eerder uitgevoerd onderzoek toonde al aan...

Lage antioxidantstatus bij cervixkanker

Bloedmonster afkomstig van 238 vrouwen met baarmoederhalskanker in verschillende stadia werden vergeleken met 55 bloedmonsters afkomstig van controlepersonen. Gevonden werd een opvallende afname van de aktiviteit van glutathion, catalase en SOD bij de vrouwen met baarmoederhalskanker in stadium II, III en IV; de aktiviteit van glutathion peroxidase en glutathion reductase waren significant verlaagd bij de vrouwen met cervixkanker stadium III...

Voedingsgewoonten als risicofactor voor baarmoederhalskanker

Bij Amerikaanse Indianen die aan de zuidkust van Amerika wonen, komt meer cervixkanker voor dan op andere plaatsen in Amerika. In een onder­zoek werd het voedingspatroon van 42 vrouwen met lichte afwijkingen van de baarmoederhals (cervixdysplasie) en dat van 58 vrouwen zonder afwijkingen van de cervix met elkaar vergeleken. Ofschoon er geen signifi­cante verschillen tussen beide groepen waren met betrekking...

Baarmoederhalskanker, foliumzuur, vitamine C en carotenoïden

Risicofactoren voor baarmoederhalskanker worden in de praktijk gerelateerd aan de resultaten van uitstrijkjes, waarin cervicale intraepithele neoplasie (NIC) wordt gediagnostiseerd. Bekende risicofactoren omvatten het hebben van geslachtsverkeer met veel wisselende partners en mogelijk geldt hetzelfde voor vrouwen die gehuwd zijn met mannen die in het verleden vaak van partner wisselden. Daarnaast zijn roken, infecties met humaan papillomavirus en voedingsfactoren van...

Haaiekraakbeen remt vorming bloedvaten in tumoren

Acht terminale kankerpatiënten met een levensverwachting van drie tot zes maanden kregen per dag 30 gram haaiekraakbeen (91% eiwit) toegediend. Zeven vrouwen kregen 15 gram rectaal met een retentie-enema en 15 gram als een waterige suspensie in de vaginaholte. Een man kreeg 30 gram in de vorm van twee retentie-enemas. De enemas bleven minimaal 30 minuten in situ. Van de...

Bètacaroteen tegen de (verdere) ontwikkeling van cervixcarcinoom

Baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) is de meest voorkomende dodelijke tumor in de Westerse wereld. Jaarlijks krijgen ongeveer 13.500 vrouwen cervixcarcinoom en jaarlijks overlijden hier 6000 vrouwen aan. Door diverse vroege opsporingssprogramma's waaronder uitstrijkjes van de baarmoedermond, neemt het aantal vrouwen dat uiteindelijk cervixcarci­noom krijgt wat af. De eerste stap in de ontwikkeling van kanker wordt gevormd door de omzetting van een kankerverwekkende...

Foliumzuur en cervicale dysplasie

Onderzoekers van de University of Alabama (VS) hebben gevonden, dat een verlaagde foliumzuurvoorziening de kans op afwijkingen aan de baarmoederhals vergroot. Hun bevindingen werd gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift JAMA (Journal of the American Medical Association). Cervicale dysplasie, een abnormale ontwikkeling van de baarmoederhals, wordt algemeen gezien als een voorstadium van baarmoederhalskanker. In de Westerse wereld komt baarmoederhalskanker veel voor en...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+