Zoekresultaten

Vitamine B1-tekort bij beroerte

Meer dan de helft van de personen met een herseninfarct heeft een suboptimale vitamine B1-spiegel, zo blijkt uit een retrospectieve studie. Voor het onderzoek werden 119 personen geselecteerd die in het jaar 2018 een beroerte kregen. Bij de proefpersonen werd de vitamine B1-spiegel (thiaminespiegel) in het bloedplasma gemeten. Bij 17 personen (14%) werd een thiaminedeficiëntie vastgesteld (bloedconcentratie 2-3 nmol/l). Bij...

Na beroerte: voeding en microbiota

Bij personen die slikklachten hebben als gevolg van een beroerte (dysfagie), wordt vaak gestart met sondevoeding. Herstarten van orale voeding bij deze personen, heeft een grote invloed op de microbiota van de mond en de darm. Aan het onderzoek namen elf patiënten deel met dysfagie. De proefpersonen kregen sondevoeding waarna overgegaan werd op orale voeding. Het effect hiervan op de...

Bloedvaten: visvetzuren effectiever dan curcumine

Suppletie met omega 3-visvetzuren werkt significant gunstig op de bloedvaten voor hart en hersenen. Dit effect werd niet gezien na suppletie met curcumine. Aan het onderzoek namen 152 proefpersonen deel. Ze waren in een leeftijd van 50 tot 80 jaar en hadden overgewicht (BMI tussen 25 en 40 kg/m2). De deelnemers kregen gedurende zestien weken dagelijks 160 mg curcumine, 2000...

Korteketenvetzuren bevorderen herstel na beroerte

Korteketenvetzuren zijn via de hersen-darm-as betrokken bij het herstel na een beroerte. In het experiment werden muizen verdeeld in een suppletie- en controlegroep. In de suppletiegroep kregen de muizen gedurende vier weken korteketenvetzuren toegevoegd aan hun drinkwater. Dit gebeurde niet in de controlegroep. Vervolgens werd een herseninfarct bij de dieren geïnduceerd. De muizen waarbij de korteketenvetzuren aan het drinkwater waren...

Leucine bij revalidatie effectief

Suppletie met het essentiële aminozuur leucine verbetert in combinatie met een revalidatieprogramma de spiermassa en -kracht van ouderen met sarcopenie. Voor het onderzoek werden 44 ouderen geselecteerd die een beroerte hadden doorgemaakt en waarbij sprake was van sarcopenie. Sarcopenie is het verlies van spiermassa en -kracht met het ouder worden. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende acht weken dagelijks...

Hart langer gezond met groene thee

Het regelmatig drinken van groene thee verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Ook de algehele sterftekans nam af. Het grootschalige onderzoek werd uitgevoerd in vijftien verschillende provincies van China. Er namen in totaal meer dan honderdduizend inwoners deel. Met behulp van vragenlijsten werd informatie verzameld over hun theeconsumptie. Er werd een vergelijking gemaakt tussen personen die regelmatig thee dronken,...

Omega-3 zinvol na herseninfarct

Suppletie met omega 3-visvetzuren vermindert hersenschade na een herseninfarct, zo blijkt uit een muizenexperiment. Voor het onderzoek werden jonge (10-12 weken oud) en oude (18 maanden oud) muizen geselecteerd. Bij de muizen werd een herseninfarct uitgelokt door afsluiting van een bloedvat in het brein. Vervolgens werden de muizen in vier groepen verdeeld en kregen voeding met een normale hoeveelheid omega...

Omega-3 beschermt hart en bloedvaten

Suppletie met omega 3-visvetzuren verkleint de kans op hart- en vaatziekten en cardiale sterfte. Voor de meta-analyse werden dertien studies geselecteerd met meer dan 120.000 proefpersonen. In de studies werd een vergelijking gemaakt tussen suppletie met omega 3-visvetzuren en een placebo. Er werd gesuppleerd met omega 3-visvetzuren in een dosis van 840 mg tot 4000 mg per dag. Tijdens de...

Magnesium vermindert hart- en vaatsterfte

Een hoge consumptie van magnesium uit de voeding vermindert de kans op sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. In de Japanse studie werden bijna 60.000 gezonde personen in de leeftijd van 40 tot 79 jaar gevolgd. Met behulp van een voedingsvragenlijst werd in de periode van 1988 tot 1990 de inname van magnesium geschat. Tijdens de gemiddelde volgperiode van...

Glucosamine geassocieerd met lager cardiovasculair risico

Het gebruik van een glucosaminesupplement is geassocieerd met een lager risico van hart- en vaatziekten. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de UK Biobank. Het betrof gegevens van meer dan 466.000 proefpersonen die geen hart- en vaatziekte hadden. De deelnemers vulden bij aanvang in de periode van 2006 tot 2010 een vragenlijst in waarbij het gebruik van glucosamine werd...

Preventief aspirine achterhaald

Het advies om een lage dosis acetylsalicylzuur (aspirine) te gebruiken ter preventie van hart- en vaatziekten is herzien in de richtlijnen van de American College of Cardiology (ACC) en de American Heart Association (AHA). De organisaties baseren hun nieuwe aanbeveling op een grootschalige, klinische studie die aantoonde dat dagelijkse inname van een lage dosis aspirine (75 of 100 mg per...

Cholesterolrijke voeding en beroerte

Wie gewoon is cholesterolrijke voeding te eten, heeft hierdoor niet meer kans op een beroerte. Aan de Finse studie namen 1950 mannen deel in een leeftijd van 42 tot 60 jaar. Ze werden gevolgd vanaf de periode 1984 tot 1989. Van de meeste mannen was bekend of ze drager waren van het apolipoproteïne E fenotype 4 (ApoE4). Het ApoE4-fenotype is...

Zoetstof niet onschuldig

Dagelijkse consumptie van zoetstoffen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een hersen- en hartinfarct en zelfs sterfte. Aan het onderzoek namen bijna 82.000 vrouwen deel in een leeftijd van 50 tot 79 jaar. De vrouwen werden gedurende twaalf jaar gevolgd. De meeste vrouwen (64%) gebruikten nooit of minder dan eenmaal per week zoetstof en een klein deel...

Ontregeling darmflora na beroerte

Het doormaken van een herseninfarct heeft niet alleen impact op de hersenen zelf. Ook het ‘tweede brein’ in de buik ondervindt gevolgen, zo blijkt uit een dierstudie. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de International Stroke Conference in Honolulu, Hawaii die plaatsvond van 6 tot 8 februari. Eerdere onderzoeken hadden reeds aangetoond dat een beroerte direct invloed heeft op de samenstelling...

Vitamine D en revalidatie na herseninfarct

Vitamine D-suppletie heeft een positief effect op de balans en de activiteit van personen die halfzijdig verlamd zijn geraakt als gevolg van een herseninfarct. Bij 132 patiënten die verlamd raakten als gevolg van een beroerte werd de vitamine D-status bepaald. Bij 86 van hen werd een tekort vastgesteld. Uit deze groep werden uiteindelijk 72 proefpersonen geselecteerd die vervolgens in een...

Foliumzuur effectief bij beroertepreventie

Bij personen met hoge bloeddruk kan het risico van een beroerte (herseninfarct of -bloeding) significant worden verlaagd door suppletie met foliumzuur. Dit blijkt uit een Chinese studie. Aan de studie namen bijna 11.000 volwassenen deel met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Ze hadden allen een hoge bloeddruk en kregen de bloeddrukverlager enalapril in een dosis van 10 mg per...

Groene thee voorkomt atherosclerose

Epigallocatechine-3-gallaat (EGCG), een belangrijk bestanddeel van groene thee, gaat de vorming van plaques in bloedvaten tegen en verkleint hiermee mogelijk de kans op hart- en vaatziekten. Amerikaanse en Britse wetenschappers voerden een experiment uit om de invloed van EGCG op plaques in bloedvaten te onderzoeken. Bij een vergevorderd stadium van atherosclerose zorgt het eiwit apolipoproteïne A-1 (apoA-1) voor de vorming van...

Dagelijks een eitje beschermt hart

Wie dagelijks een ei eet heeft minder kans op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit een grootschalige Chinese studie. In de periode van 2004 tot 2008 namen meer dan een half miljoen personen deel aan de studie. Ze waren in een leeftijd tussen 30 en 79 jaar en werden gedurende negen jaren gevolgd. Aan het begin van de studie werd...

Houdt het hart gezond met vis

In 2002 gaf de American Heart Association het advies om tweemaal per week (vette) vis te eten. Sindsdien groeit het wetenschappelijk bewijs voor deze aanbeveling. Opnieuw adviseert de Amerikaanse hartstichting om vis - liefst vette vis zoals makreel, zalm, haring, tonijn, meerforel of sardientjes - tweemaal per week op het menu te zetten. De vis beschermt het hart niet alleen...

Minder kans op beroerte met foliumzuur

In landen waar de voeding niet verrijkt wordt met foliumzuur, leidt suppletie met de vitamine tot een significant lager beroerterisico. Voor de meta-analyse werd in de medische databanken Pubmed, Embase en clinicaltrail.gov gezocht naar relevante studies uit de periode van januari 1966 tot augustus 2016. De studies waren uitgevoerd in landen zónder foliumzuurverrijking. Er werden uiteindelijk dertien gerandomiseerde klinische studies...

Minder kans op beroerte met foliumzuur

Suppletie met foliumzuur verkleint de kans op een beroerte bij personen met hart- en vaatziekten. Voor de meta-analyse werden diverse medische databanken doorzocht naar relevante studies. In totaal werden elf studies met bijna 66.000 proefpersonen geselecteerd. Het betrof personen met een hart- of vaataandoening die foliumzuur al dan niet in combinatie met andere B-vitamines gesuppleerd kregen. De dosis foliumzuur varieerde...

Meer kans op dementie met lightdrank

De consumptie van frisdranken met kunstmatige zoetstoffen (lightdrank) is geassocieerd met een significant verhoogd risico van dementie, Alzheimer en een herseninfarct. Er werd gebruikgemaakt van gegevens van de Framingham Heart Study Offspring cohortstudie. Er werden 2888 personen van 45 jaar en ouder gevolgd waarbij de consumptie van frisdrank gerelateerd werd aan het risico van een herseninfarct. Tevens werd bij 1484...

Koolhydraten, niet vetten, zijn schadelijk

De consumptie van koolhydraten blijkt geassocieerd met een significant hoger sterfterisico. Vetten hebben daarentegen juist een beschermend effect. Dit blijkt uit een publicatie in de toonaangevende The Lancet. De grootschalige cohortstudie Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) werd uitgevoerd in achttien landen en er namen personen in de leeftijd van 35 tot 70 jaar deel. Ze werden gedurende zeven jaren gevolgd. Via...

Minder hartsterfte door vitamine C-rijke voeding

De kans op sterfte door een hart- of vaatziekte neemt significant af door de consumptie van voeding rijk aan vitamine C. Dit blijkt uit een Spaanse cohortstudie. In de studie werden meer dan 13.400 personen gevolgd gedurende een periode van elf jaar. Aan het begin van de studie en vervolgens tweejaarlijks werd informatie verzameld over hun voedingspatroon. Tevens werd nagegaan...

Neuroprotectief effect DHA

Het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) heeft een neuroprotectieve werking en kan mogelijk van betekenis zijn bij degeneratieve aandoeningen. Wetenschappers van de Louisiana State University in New Orleans bestudeerden voor de review wetenschappelijke literatuur over de neuroprotectieve werking van DHA. DHA komt van nature voor in het brein en de retina (netvlies). In het geval het lichaam verkeert in een onevenwichtige...

Aspirine minder onschuldig dan gedacht

Het gebruik van acetylsalicylzuur (aspirine) als bloedverdunner na een hersen- of hartinfarct geeft ouderen een veel hogere kans op een ernstige of fatale bloeding dan tot nu toe gedacht werd. Het onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet. Aan de studie namen 3166 personen deel die na het doormaken van een hartinfarct, herseninfarct of TIA werden behandeld met acetylsalicylzuur in een...

Lager ziekterisico met magnesium

Een verhoging van de inname van magnesium uit de voeding is significant in verband gebracht met een lager risico van een herseninfarct, hartfalen, diabetes en zelfs sterfte. Dit blijkt uit een meta-analyse. Wetenschappers van de Zheijang University uit China doorzochten de medische databanken PubMed, Embase en Web of Science naar relevante studies. Uiteindelijk werden veertig studies geselecteerd met in totaal...

Voorkomt DHA lupus erythematodes?

Suppletie met docosahexaeenzuur (DHA) kan de door kristallijn silica geïnduceerde autoimmuunziekte lupus erythematodes (LE) voorkomen, zo blijkt uit een muizenstudie. Voor de studie werden vrouwelijke muizen gebruikt met een genetische variant waardoor ze een verhoogde kans hadden op LE. De zes weken oude muizen werden in groepen verdeeld en kregen voeding met 0%; 0,4%; 1,2% of 2,4% DHA. Ze volgden...

Coeliakie door gluten op jonge leeftijd?

Jonge kinderen die veel gluten binnenkrijgen, hebben meer kans op de auto-immuunziekte coeliakie, zo blijkt uit een Zweedse studie. De hoeveelheid gluten blijkt een voornamere factor dan het al of niet hebben gehad van borstvoeding of het tijdstip waarop met vaste voeding wordt gestart. De basis voor de studie vormt een cohort van 8700 kinderen met een genetisch verhoogd risico...

Meer kans op hersenbloeding met lage EPA-status

Vijfenzestigplussers met een lage concentratie van het omega 3-visvetzuur EPA hebben mogelijk een verhoogde kans op een hersenbloeding. In de studie werd een vergelijking gemaakt tussen 70 personen die een tot twee maanden eerder een hersenbloeding hadden gekregen en 66 gezonde controlepersonen. In de analyse werd gekeken naar het rookgedrag van de deelnemers, de alcoholconsumptie, het cholesterolgehalte, bloeddruk en de...

Multi verkleint sterftekans bij beroerte

Suppletie met een multivitaminen -en mineralenpreparaat verkleint significant de sterftekans als gevolg van een herseninfarct -of bloeding bij personen die onvoldoende groenten en fruit eten. Aan de Japanse cohortstudie namen meer dan 72.000 mannen en vrouwen deel. De deelnemers waren in de leeftijd van 40 tot 79 jaar en bij aanvang van de studie in de periode van 1988 tot...

Cardiovasculaire bescherming met langdurig gebruik multi

Langdurig gebruik, langer dan 20 jaar, van een multivitaminepreparaat bleek fors de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. Eerder onderzoek met een kortere periode liet geen risicoreductie te zien. Dat blijkt uit de bekende Physicians Health Study I, uitgevoerd door wetenschappers van Harvard School of Public Health en het gelieerde Brigham and Women’s Hospital in Boston. De studie duurde officieel...

Droge ogen en vitamine D-spiegel

Een adequate vitamine D-status beschermt tegen droge ogen. Het droge-ogensyndroom, ook wel syndroom van Sjogren genaamd, wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van het oogoppervlakte en een afname van de traanfilm. Het gaat gepaard met pijn, roodheid, vermoeidheid en een slechter gezichtsvermogen. Aan de studie namen 50 premenopauzale vrouwen deel met een vitamine D-tekort (<50 nmol/l). Ook was er een...

Flavonoïden beschermen tegen hart- en vaatziekten

Een hoge consumptie van bepaalde flavonoïden (anthocyaninen en flavanonen) in plantaardig voedsel beschermt mannen tegen hart- en vaatziekten. Rode en blauwe vruchten (zoals bessen) zijn rijk aan anthocyaninen. Flavanonen worden vooral aangetroffen in citrusvruchten. Voor de studie werden bijna 44.000 mannen gevolgd die bij aanvang geen hart- of vaataandoening en kanker hadden. Aan de hand van voedingsvragenlijsten werd de inname...

Vitamine B1 na herseninfarct

Suppletie met een hoge dosis vitamine B1 (thiamine) kan vermoeidheid verminderen bij personen die een herseninfarct doormaakten. In een Italiaanse kliniek werd bij drie patiënten met een recent doorgemaakt herseninfarct de mate van vermoeidheid vastgesteld aan de hand van de zogenaamde Fatigue Severity Scale. In het bloed werd de thiamineconcentratie bepaald. Vervolgens werd gestart met een hoge dosis vitamine B1....

Voorkomt vitamine D hartfalen?

Suppletie met vitamine D verkleint mogelijk de kans op hartfalen bij ouderen, maar beschermt niet tegen een hart- of herseninfarct. De wetenschappers voerden twee studies uit: een gerandomiseerde klinische studie en een meta-analyse. In de Randomised Evaluation of Calcium Or vitamin D (RECORD) studie werden 5292 deelnemers verdeeld in vier groepen. Ze kregen dagelijks 800 IE vitamine D, 1000 mg...

Hersenbloeding door vitamine C-gebrek?

Mogelijk leidt een vitamine C-gebrek tot een verhoogde kans op hersenbloedingen. Wetenschappers van het Pontchaillou University Hospital in Rennes (Frankrijk) vergeleken 65 personen met een hersenbloeding met 65 gezonde proefpersonen. In het bloed werd de vitamine C-status bepaald. Van alle deelnemers werd bij 41% een adequate vitamine C-spiegel vastgesteld. Een inadequate vitamine C-spiegel werd vastgesteld bij 45% van de deelnemers, terwijl...

Dementie voorkomen met B-vitamines?

Mogelijk zijn B-vitamines gunstig ter preventie van kleine herseninfarcten en dementie. Dit stelt Raoul Kloppenborg van het Academisch Medisch Centrum in zijn proefschrift. Beschadigingen van de kleine bloedvaten in de hersenen (‘cerebral small vessel disease’) kunnen onder andere leiden tot infarcten en dementie. Op MRI-beelden worden afwijkingen in de witte stof van de hersenen gevonden, evenals kleine (lacunaire) infarcten. Maar...

Adequate omega 3-status voorkomt infarct

Ouderen met een adequate omega 3-visvetzuurstatus hebben minder kans op kleine herseninfarcten. In de Cardiovascular Health Study kregen 3660 vijfenzestigplussers tussen 1992 en 1994 een MRI-scan van de hersenen. Van hen ondergingen 2313 personen na vijf jaar opnieuw een MRI-scan. Deelnemers die in het verleden een infarct hadden doorgemaakt, werden uitgesloten van deelname. In het bloed werd de omega 3-status...

Minder kans op beroerte met B-vitamines

Suppletie met B-vitamines verkleint de kans op een beroerte door een verlaging van de homocysteïnespiegel. Dit blijkt uit een meta-analyse. De wetenschappers selecteerden veertien studies met in totaal bijna 55.000 proefpersonen. Er werd een vergelijking gemaakt tussen suppletie met een verschillende, maar adequate dosis B-vitamines waaronder vitamine B12 en foliumzuur en een placebo of een heel lage dosis B-vitamines. De...

Darmflora en atherosclerotische beroerte

Bij personen met atherosclerotische beroerte zijn karakteristieke veranderingen in het genetisch materiaal van de darmbacteriën (metagenoom) aangetroffen. Zweedse onderzoekers vergeleken een groep gezonde personen met een groep personen die een beroerte hadden gehad. Ze vonden grote verschillen in de darmflora tussen beide groepen. Zo kwam het geslacht Collinsella vaker voor bij de patiënten, terwijl Roseburia en Eubacterium talrijker aanwezig waren...

Hoge visconsumptie, minder beroerte

Een hoge visconsumptie beschermt tegen een beroerte. Dit blijkt uit een meta-analyse. In de medische databanken Medline en Embase werden 16 relevante studies geselecteerd met een totaal van meer dan 400.000 proefpersonen en een gemiddelde volgperiode van bijna 13 jaar. De kans op beroertes bleek kleiner bij een toename van de visconsumptie. Opvallend was dat dit verband alleen gezien werd...

Hoge lycopeenspiegel beschermt tegen beroerte

Mannen met een hoge bloedspiegel van lycopeen hebben minder kans op een herseninfarct. In de cohortstudie werden meer dan 1000 Finse mannen in de leeftijd van 46 tot 65 jaar gevolgd. In de analyse werd het verband tussen de serumconcentraties van carotenoïden, vitamine A, vitamine E en lycopeen en het infarctrisico onderzocht.  Tijdens de volgperiode van gemiddeld 12 jaar vonden...

Verband frisdrank en beroerte bij vrouwen

Vrouwen die dagelijks frisdrank consumeren hebben zeker 80% meer kans op een beroerte. Aan de studie namen bijna 40.000 Japanse mannen en vrouwen deel in de leeftijd van 40 tot 59 jaar. De volgperiode liep van 1990 tot 2008. Tijdens deze volgperiode kwamen in de onderzoekspopulatie 453 hartinfarcten, 859 hersenbloedingen en 1047 herseninfarcten voor. Vrouwen die bijna dagelijks frisdrank consumeerden,...

Citrusvruchten verlagen kans op beroerte

Vrouwen die veel citrusvruchten eten hebben minder kans op een herseninfarct. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van de Nurses’ Health Study waarbij bijna 70.000 vrouwen gedurende 14 jaren werden gevolgd. Vierjaarlijks vulden de vrouwen een vragenlijst in over hun voedingsgewoonten waarbij de inname van flavonoïden werd berekend. In de volgperiode werd 1800 keer een herseninfarct vastgesteld. Vrouwen met...

Minder kans op beroerte met hoge magnesiuminname

Wie veel magnesiumrijke voeding eet, heeft minder kans op een beroerte. De onderzoekers selecteerden voor de meta-analyse studies die in de afgelopen 45 jaar werden gepubliceerd. Uiteindelijk werden de resultaten van 7 studies met een totaal van bijna 250.000 proefpersonen die gemiddeld gedurende 11,5 jaar werden gevolgd opnieuw onder de loep genomen. Ongeveer 6500 proefpersonen (3%) kregen in die periode...

Cardiovasculair risico: B-vitamines toch zinvol

De discussie omtrent het effect van B-vitamines op het homocysteïnegehalte en daarmee het cardiovasculaire risico duurt voort. In enkele gerandomiseerde, klinische studies en een meta-analyse werd geen positieve bijdrage van vitamine B-suppletie op het cardiovasculaire risico gevonden. Hiermee leek het gebruik van vitamines weinig zin te hebben. Volgens dr. Spence van de University of Western Ontario en dr. Stampfer van...

Minder kans op beroerte met antioxidanten

Vrouwen zijn gebaat met een hoge inname van antioxidanten via bijvoorbeeld groenten en fruit en verkleinen hiermee de kans op een beroerte. Aan de grootschalige Zweedse studie namen bijna 37.000 vrouwen deel in de leeftijd van 49 tot 83 jaar. Bij 5680 van deze vrouwen was reeds een hart- of vaataandoening vastgesteld. De totale antioxidatieve capaciteit (TAC) werd berekend aan...

Risico van beroerte kleiner door kalium

Voeding rijk aan kalium verlaagt de kans op een beroerte, aldus onderzoek van het toonaangevende Zweedse Karolinska Instituut. De wetenschappers voerden een nieuwe analyse uit met de gezamenlijke resultaten van tien eerdere studies. In totaal hadden er bijna 270.000 proefpersonen deelgenomen aan deze studies en was 3,2% van hen gedurende de onderzoeken getroffen door een beroerte. Er bleek een significant...

Kleiner risico herseninfarct met olijfolie

Een hoge consumptie van olijfolie beschermt tegen het risico van een herseninfarct. Een groep van 7625 Fransen uit de steden Bordeaux, Dijon en Montpellier werd hiervoor gevolgd. De personen waren gezond, hadden niet eerder een herseninfarct meegemaakt en waren ouder dan 65 jaar. Daarnaast werd bij 1245 personen de concentratie van oliezuur - het enkelvoudig onverzadigd omega 9-vetzuur - in...

Een kop koffie hoort erbij

Enkele kopjes koffie per dag bieden bescherming tegen een herseninfarct en -bloeding. Voor de studie werden in totaal bijna 35.000 Zweedse vrouwen gevolgd. De vrouwen hadden aan het begin van de studie in 1997 geen kanker of hart- en vaatziekten. De koffieconsumptie werd bepaald aan de hand van een vragenlijst die bij aanvang van de studie door de vrouwen werd...

Calciumsuppletie gerelateerd aan hart- en vaatziekten

Suppletie met calcium - al dan niet in combinatie met vitamine D - veroorzaakt meer hartinfarcten dan dat het osteoporose voorkomt. Dit bleek reeds uit een studie waarbij alleen naar het effect van calciumsuppletie werd gekeken. Nu werd dit bevestigd in een studie waarbij een combinatie van calcium met vitamine D werd gebruikt. De gegevens van de Women's Health Initiative...

Effect vitamine E op beroertes tweezijdig

Vitamine E vermindert de kans op een herseninfarct met 10% terwijl het risico van een hersenbloeding met 22% toeneemt. Voor de meta-analyse werden gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies geselecteerd met een minimale follow-up periode van 1 jaar waarbij het effect van vitamine E op beroertes werd onderzocht. Er werden 9 studies in de meta-analyse meegenomen met in totaal 118.765 proefpersonen waarvan 59.357...

Mogelijk vitamine D-deficiëntie en herseninfarct

Een vitamine D-tekort leidt mogelijk tot een verhoogde sterftekans als gevolg van een herseninfarct. Daarnaast blijkt het ras van invloed op het sterfterisico. Op het congres van de American Heart Association in Chicago werden de eerste resultaten gepresenteerd van deze studie. Gedurende de studieperiode van 14 jaar stierven 176 deelnemers aan een herseninfarct. Hiervan waren 116 personen blank en 60...

B-vitamines tegen depressie na beroerte

Suppletie met B-vitamines vermindert de kans op een depressie na een herseninfarct. In de studie kregen personen die een herseninfarct hadden doorgemaakt gedurende 1 tot 10,5 jaar dagelijks een placebo of een combinatie van 2 mg foliumzuur, 25 mg vitamine B6 en 0,5 mg vitamine B12. Het doel van de studie was om het effect van suppletie te onderzoeken op...

Calciumsuppletie verhoogt kans op hartinfarct

Calciumsuppletie verhoogt de kans op een hartinfarct, maar niet op een beroerte. Dat blijkt uit de resultaten van een meta-analyse gepubliceerd in de British Medical Journal.Studies waren in deze meta-analyse opgenomen wanneer ze gerandomiseerd, placebogecontroleerd en dubbelblind waren. Suppletie van calcium bedroeg 500 mg of hoger per dag , er was geen sprake van vitamine D-suppletie en de onderzoeken werden...

Vis verkleint risico beroerte

Vrouwen die minimaal drie keer per week vis eten hebben minder kans op een beroerte. Aan de Zweedse studie namen bijna 35.000 vrouwen deel. Ze werden gedurende 10 jaar gevolgd. Aan het begin van de studie hadden ze geen kanker of hart- en vaatziekten. Tijdens de volgperiode kwam 1680 keer een herseninfarct voor. Vrouwen die minimaal drie keer per week...

DHA beperkt hersenschade van infarct

Een rattenstudie toonde therapeutische effecten na een acuut herseninfarct voor docosahexaeenzuur (DHA) mits binnen het tijdsbestek van 5 uren toegediend. In geval van een acuut herseninfarct is ontstollingstherapie de gangbare optie. Door de complexiteit van toediening en de vereiste snelle behandeling zijn de resultaten voor hoogstens 5% van de patiënten bevredigend. Aan het Neuroscience Center of Excellence van Louisiana Stae...

Visoliesuppletie gunstig na beroerte

Italiaans onderzoek heeft aangetoond dat suppletie van omega 3-vetzuren gunstig is voor de overlevingskans van mensen die een beroerte hebben gehad. In een dubbelblind onderzoek werden 72 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar die vanwege de nasleep van een beroerte in het ziekenhuis lagen, gevolgd. Deze proefpersonen werden willekeurig over vier groepen verdeeld: groep één kreeg een antioxidantensupplement,...

Effect acupunctuur na herseninfarct overtuigend

De gevolgen van een herseninfarct kunnen effectief behandeld worden met acupunctuur. Dit blijkt uit een review. Voor de review werden 7 Engelse en 2 Chinese databases doorzocht. Gezocht werd naar gerandomiseerde klinische studies waar het effect van acupunctuur bij volwassenen met een herseninfarct werd bestudeerd. De studies werden beoordeeld op kwaliteit. Uiteindelijk werden 35 Chinese en 21 Engelse studies geïncludeerd....

Omega 3-vetzuren beschermen tegen hersenbloeding en -infarct

Een hoge concentratie omega 3-vetzuren biedt bescherming tegen zowel een hersenbloeding als een herseninfarct. In het bijzonder voorkomt het een afsluiting van de kleine bloedvaten. Aan de studie namen 120 proefpersonen deel. Van deze proefpersonen hadden er 40 een hersenbloeding doorgemaakt, 40 een herseninfarct en 40 personen waren gezond. In het bloed werd de concentratie omega 3-vetzuren bepaald in de...

Vitamine B3 na ischemsiche beroerte

Ratten met een ischemsiche beroerte toonden opmerkelijk herstel na toediening van vitamine B3 in de vorm van niacine. Onder invloed van vitamine B3 groeiden in de rattenhersenen nieuwe bloedvaatjes en nieuwe zenuwcellen, waardoor een aanmerkelijk herstel van neurologische functies kon worden geregistreerd. De gunstige resultaten met de ratten zijn aanleiding voor humane klinische studies met vitamine B3. Onder leiding van...

Flavonolen beschermen tegen beroerte

Wie meer flavonolen met zijn voeding binnenkrijgt, heeft een kleinere kans op het krijgen van een beroerte. Flavonolen worden vooral gevonden in rode of gele vruchten, in groenten en in pure chocola.Wetenschappers van de Universiteit van Wageningen onderzochten hoe groot dit beschermende effect van flavonolen precies is. Zij combineerden de gegevens en resultaten van zes wetenschappelijke onderzoeken met ruim 111.000...

Chocolade goed voor hart en vaten

Chocolade verlaagt het risico van hart- en vaataandoeningen. Dit komt mede doordat chocolade een bloeddrukverlagend effect heeft. Aan de studie namen 19.357 personen deel in de leeftijd van 35 tot 65 jaar. Ze leden niet aan een hart- of herseninfarct en gebruikten geen bloeddrukverlagende medicijnen. Aan het begin van de studie werd informatie verzameld over het voedingspatroon, waaronder de inname...

Flavonolen verminderen kans op herseninfarct

Flavonolen verminderen de kans op een herseninfarct. Flavonolen zijn bioactieve stoffen die gevonden worden in plantaardig voedsel en thee. Voor de meta-analyse werden de gegevens geanalyseerd van zes prospectieve cohortstudies. In totaal namen 111.067 personen deel aan de studies. De proefpersonen hadden voor deelname aan de studie geen hart- of hersenaandoening. Ze werden gedurende 6 tot 28 jaar gevolgd. In...

Homocysteïne, foliumzuur en vitamine B12 na beroerte

In de uren na het optreden van een atherotrombotische beroerte stijgen bloedspiegels van homocysteïne en cysteïne en dalen de bloedspiegels van foliumzuur, vitamine B12 en gereduceerd glutathion. Dit duidt op activering van processen die bij cellulaire stress en reparatie van weefselschade betrokken zijn, zo concluderen Italiaanse wetenschappers.Al eerder was duidelijk dat er tijdens een ischemische beroerte, als gevolg van weefselbeschadiging,...

Vrouwelijke suikerpatiënten minder kans op hartinfarct met noten

Noten beschermen vrouwen met diabetes type-2 tegen het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit een studie waarin 6.309 vrouwen met diabetes type-2 gedurende 22 jaar werden gevolgd.Aan de hand van voedselvragenlijsten werd gekeken hoeveel pindakaas, pinda's en noten de vrouwen gemiddeld aten. Een portie pinda's en noten woog 16 gram en een portie pindakaas 28 gram.De studie liet...

Dierstudie: ginseng beschermt hersenen

Uit een dierstudie bleek dat ginseng het herstel bevordert na een herseninfarct. In de studie werd het effect van ginsenoside Rb1 (GRb1) - een eiwit uit de ginsengwortel - onderzocht op mannelijke ratten met een herseninfarct. De resultaten laten zien dat GRb1 leidt tot een toename van nieuwe neuronen en een sneller herstel na een doorgemaakt infarct. De concentratie van...

Dagelijks thee, minder kans op beroerte

Dagelijkse consumptie van groene of zwarte thee beschermt mogelijk tegen het optreden van een beroerte. Dat was de conclusie van een meta-analyse welke de gegevens van negen studies over dit onderwerp betrof. Het ging in totaal om de gegevens van 194.965 deelnemers van wie 4378 waren getroffen door een beroerte. Het drinken van 3 of meer koppen thee per dag...

Lage magnesiumspiegel verhoogt risico beroerte

Amerikaanse wetenschappers concluderen naar aanleiding van hun onderzoek dat een lage magnesiumspiegel tot een verhoogd risico van een beroerte leidt. Dit deels via de relatie tussen een lage magnesiumspiegel en het optreden van hoge bloeddruk en suikerziekte.Het onderzoek betrof 14.221 mannen en vrouwen van 45 tot 64 jaar oud. Gedurende de volgperiode van 15 jaar werden er 577 beroertes gerapporteerd....

Porphyria

2009 Porfyrie;

Voedingssupplementen tegen dyspepsie en gastritis

Behandeling met een combinatiepreparaat van curcumine, lactoferrine, N-acetyl-carnitine (NAC) en een maagzuurremmer verbetert de symptomen van dyspepsie en ontsteking van het maagslijmvlies (gastritis). Dit bleek uit een studie met 25 patiënten met functionele dyspepsie die Helicobacter pylori-positief waren. Ze kregen gedurende 1 week tweemaal daags 30 mg curcumine, 100 mg lactoferrine, 600 mg NAC en 20 mg pantoprazol. Slechts 3...

Slechtste producten ter wereld

Consumers International maakte onlangs bekend wie de winnaars zijn van de International Bad Products Award 2007. De hoofdprijs is gegaan naar Takeda Pharmaceuticals voor het adverteren van Rozerem, slaaptabletten voor kinderen. Rozerem werd in advertenties aangeprezen met foto\'s van kinderen in klaslokalen en in schoolbussen zonder vermelding van enige bijwerkingen. Onvermeld bleef bovendien dat de veiligheid van Rozerem voor gebruik...

Crohnpatiënten vaak vitamine B12-deficiënt

Patiënten met de ziekte van Crohn hebben vaak een vitamine B12-deficiëntie. Dit bleek uit een studie met 201 Crohnpatiënten en 40 controlepatiënten met colitis ulcerosa. Bij patiënten met de ziekte van Crohn werd in 18,4% van de gevallen een vitamine B12-deficiëntie gemeten met 5% in de controlegroep. Onder de Crohnpatiënten die eerder een ileale resectie hadden ondergaan, was het risico...

Gammatocoferol voorkomt trombose

Suppletie met gammatocoferol, een vorm van vitamine E, kan trombose voorkomen door zijn gunstige invloed op de vetsamenstelling en de activiteiten van de bloedplaatjes. In een dubbelblinde studie werden 39 personen in 3 groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 5 weken dagelijks 100 mg gammatocoferol. De personen in de tweede groep kregen 200 mg gammatocoferol. In...

Antioxidanten gunstig na herseninfarct

Suppletie van antioxidanten met of zonder B-vitaminen, binnen 12 uur na een beroerte, helpt oxidatieve schade te beperken. Aan het onderzoek namen 96 patiënten met een acuut herseninfarct deel. Ze werden ingedeeld bij één van vier groepen. Groep 1 kreeg antioxidanten, een dagelijkse inname van 800 IE vitamine E en 500 mg vitamine C. Groep 2 kreeg B-vitaminen, 5 mg...

Minder kans op beroerte dankzij foliumzuur

Sinds vanaf 1998 granen en brood in Canada en de Verenigde Staten verrijkt worden met foliumzuur is het aantal doden door beroertes in die landen significant gedaald. In een studie, gepubliceerd in The Lancet, waarin de gegevens van acht onderzoeken werden geanalyseerd, bleek het gebruik van foliumzuur het risico van een beroerte met 18% te doen dalen. Als de foliumzuursuppletie...

Homocysteïne vergroot kans op hartvaatziekte

Een verhoogd homocysteïnegehalte vergroot het risico van hart- en vaatziekten en sterfte bij patiënten met een ischemische hartkwaal. Een verlaagde concentratie van vitamine B12 in het bloed bleek dit gunstige effect niet te hebben. Van vitamine B12 is bekend dat het het homocysteïne kan verlagen en op deze wijze mogelijk ook de kans op hart- en vaatziekten. In dit onderzoek...

Borstvoeding beschermt tegen HIV-besmetting

Baby\'s van met HIV besmette moeders hebben bescherming tegen postnatale HIV-besmetting wanneer zij gedurende langere tijd (5 tot 6 maanden) uitsluitend borstvoeding krijgen. Dit blijkt uit onderzoek in Zuid-Afrika. Wanneer de baby\'s al vroeg koemelk en vast voedsel krijgen, neemt het risico van besmetting toe. Volgens de onderzoekers zou het advies over borstvoeding op basis van deze onderzoeksgegevens moeten worden...

Minder darmpoliepen bij hoge seleniumspiegel?

Een verhoogde inname van selenium kan het risico van goedaardige poliepen in de darm helpen verlagen. Er is wel verondersteld dat een verminderde apoptose verbonden is met meer poliepen in de darm, die een voorstadium kunnen betekenen voor dikkedarmkanker. Bovendien is verondersteld dat selenium zijn werking tegen kanker dankt aan de bevordering van apoptose. Bij een onderzoek met 451 personen...

Meta-analyse: geen bewijs dat supplementen hart- of vaatziekten voorkomen

In de American Journal of Clinical Nutrition werd een meta-analyse gepubliceerd van dubbelblind placebogecontroleerde onderzoeken met voedingssupplementen op de voortgang van atherosclerose. De conclusie was dat deze meta-analyse liet zien dat er geen bewijs is dat voedingssupplementen een hartinfarct, een beroerte of overlijden als gevolg van een of andere hart- of vaatziekte helpen voorkomen. In de meta-analyse waren zestien klinische...

Salvestrolen tegen kanker? Achtergronden en werkingsmechanisme

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [3 pagina’s] Wat is er mooier dan stoffen die werken tegen kanker, geen nare bijwerkingen hebben én die gevonden worden in heerlijke natuurproducten, zoals groente en fruit? In dit artikel leest u de eerste stappen op een weg die mogelijk belangrijke aspecten van het kankervraagstuk kan oplossen. De toepassing van de klassieke cytostatica is...

Zwemster Edith van Dijk over eten en drinken

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2005 [4 pagina's] Op 17 december sluit lange afstandzwemster Edith van Dijk (32) haar imposante zwemcarrière af met het NK 1500 meter. Nog één keer zal ze tot het uiterste gaan, en dan is het voorbij na zestien jaar topsport. Al die tijd hielden een gevarieerd voedingspatroon én suppletie de motor gaande. In het Amsterdamse...

Ik ga me daar een uur in de keuken staan

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2004 [1 pagina] In H's proeflokaal te G. ging het gesprek over bijzondere gerechten . De vorige avond had ik een uit Noord‑Spanje afkomstig gerecht gemaakt: aspergesoep met hazelnoten. Het vergde enig 'keukenwerk', maar het resultaat was er naar. Het recept had ik van een Baskische kok in de buurt van Biarritz, alweer een aantal...

Foliumzuur niet tegen hartaanvallen

Suppletie met foliumzuur bij hartpatiënten, die ook statines kregen, verlaagde het homocysteïnegehalte, maar het voorkwam geen hartaanvallen, beroertes of overlijden. Tot deze bevinding kwam de Nederlandse cardioloog dr. Anho Liem. Volgens de arts is homocysteïne wel een risicofactor van hartziekten, maar fungeert het eerder als symptoom dan als de oorzaak. In het onderzoek werden 593 hartpatiënten gevolgd die gedurende drie...

Vet geen invloed op beroerte

De totale inname van vet of cholesterol heeft geen invloed op het risico van een beroerte. Ook kon geen relatie gevonden worden met de afzonderlijke vetzuren. Dit is de conclusie van onderzoekers van Harvard. In 1986 werden 43.732 mannen tussen de 40 en 75 jaar oud zonder hart- en vaatziekten en diabetes onderzocht. Er werd gekeken naar de inname van...

N-acetylcysteïne vermindert hartaandoeningen

In een groep patiënten met een terminale nierfunctiestoornis verminderde acetylcysteïne het aantal cardiovasculaire incidenten significant. Dit is de bevinding van onderzoekers van de Vrije Universiteit van Berlijn. Dergelijke patiënten hebben een toegenomen oxidatieve stress en een verhoogde kans op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten. Acetylcysteïne is een antioxidant die mogelijk een gunstig effect heeft. In een placebogecontroleerde studie...

Magnesiumsulfaat bij lacunaire beroerte

Wanneer magnesiumsulfaat wordt gegeven binnen twaalf uur na een beroerte vermindert dit de kans op overlijden of invaliditeit alleen bij patiënten die een lacunaire beroerte hebben gehad. Aan de Intravenous Magnesium Efficacy in Stroke (IMAGES) studie onder leiding van dr. Kennedy Lees van de University of Glasgow deden 2386 patiënten mee. De patiënten kregen binnen twaalf uur na een beroerte...

Vitaminen voorkomen geen beroerte

In een groep patiënten die al eens een beroerte hadden gehad, beschermde een verlaging van de homocysteïnespiegel door een combinatie van vitamine B6, vitamine B12 en foliumzuur niet tegen het krijgen van een tweede beroerte, een hartinfarct of sterfte. Deze vitaminen verlaagden wel de homocysteïnespiegel. De interventie duurde twee jaar. De onderzoekers vonden ook, dat iemand met een verhoogde homocysteïnespiegel...

Geen ephedra meer in Amerika

In Amerika is ephedra nu verboden. Het heeft geleid tot hartaanvallen en beroertes. De FDA heeft reeds 16.500 klachten over middelen met ephedra gekregen en er zijn nu 155 mensen aan overleden. Hierdoor vormen de ephedraproducten die vooral als afslankmiddel worden gebruikt, een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid.

Sinaasappel geeft kanker minder kans

Iedere dag een sinaasappel zorgt ervoor dat kanker minder kans krijgt. Citrusvruchten verminderen het risico van mond-, keel- en maagkanker met wel de helft. Tevens vermindert één extra citrusvrucht per dag naast de dagelijkse aanbeveling van vijf stuks fruit en groente het risico van beroerte met 19%. Dit concluderen Australische onderzoekers van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)...

Geen hormonen bij hoge bloeddruk

Vrouwen met hoge bloeddruk hebben als gevolg van hormoonsubstitutietherapie (HST) een verhoogde kans op een beroerte. Vrouwen met een normale bloeddruk die deze therapie volgen, hebben dit risico niet. Dit is de conclusie van dr. Ellen Lokkegaard uit Kopenhagen. Bij 13.122 vrouwen van 44 jaar en ouder werd in een studie die in 1993 was gestart, na vijf jaar gekeken...

Cranberry’s tegen beroerte

Natuurlijke bestanddelen in cranberry's beschermen zenuwcellen tegen de schade veroorzaakt door een beroerte. Dit zei dr. Catherine Neto van de Universiteit van Massachusetts-Dartmouth op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Chemical Society. In een laboratoriumexperiment werd bij gekweekte zenuwcellen uit de hersenen van ratten een beroerte gesimuleerd. De cellen werden daarna behandeld met een geconcentreerd cranberry-extract. Het bleek dat 43...

Meer kans op beroerte met lage vitamine B6

Met lage concentraties in het bloed van pyridoxal-5-fosfaat, de actieve vorm van vitamine B6, is de kans op een beroerte verhoogd. Hoge homocysteïneconcentraties verhogen deze kans niet. De verwachting was dat een hoge homocysteïnespiegel wel zou zijn geassocieerd met een hogere kans. Dit blijkt uit een onderzoek van dr. Kelly van het Massachusetts ziekenhuis in Boston. In het onderzoek werden...

Ginseng verbetert geheugen na beroerte

Suppletie met ginseng verbetert het geheugen na een beroerte meer dan medicatie met Duxil, zo blijkt uit Chinees onderzoek. De resultaten werden gepresenteerd bij de 28ste International Stroke Conference. Aan het onderzoek van dr. Jinzhou Tian van de universiteit van Peking deden 40 patiënten mee die een aantal kleine beroertes gehad hadden. Alle patiënten hadden last van dementie, geheugenverlies en...

Vis eten voorkomt beroerten

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mannen die één tot drie keer vis per maand eten, 43% minder kans hebben om een ischemische beroerte te krijgen dan mannen die dit minder dan één keer per maand eten. Bij het eten van grotere hoeveelheden vis per maand neemt de kans op een ischemische beroerte tot 46% af. Het team van dr Ka...

Voorkom een (tweede) beroerte: deel 4.

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2002 [4 pagina’s] Aangezien een eerdere beroerte een groot risico is voor een tweede, is het belangrijk de nadruk te leggen op preventieve maatregelen. Naast deze onmiskenbare risicofactor - een eerdere beroerte - zijn een hartinfarct (vooral vergrote kans op beroerte in de eerste maand direct daarna), oudere leeftijd, diabetes, hoge bloeddruk, en roken erkende...

Vitamine C beschermt tegen beroerte

Mannen met concentraties vitamine C in hun bloed die lager zijn dan gemiddeld lopen een ruim twee maal zo grote kans getroffen te worden door een beroerte dan anderen. Een hoge bloeddruk en overgewicht verhogen dit risico nog eens extra. Aan de universiteit van het Finse Kuopio werd bij een kleine 2500 mannen in de leeftijd van 42 tot 60...

Minder hart- en vaatziekten door homocysteïne te verlagen

Uit onderzoek is gebleken dat er een causale relatie bestaat tussen een verhoogde homocysteïnespiegel in het bloed en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Dr David Wald van het Southampton General Hospital in Engeland heeft een meta-analyse gedaan om te kijken of er een causale relatie bestaat tussen homocysteïne en hart- en vaatziekten. Hij vond 72 studies over een...

Alcohol in bier goed tegen hart- en vaatziekten

Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat matige bierconsumptie de kans op hart- en vaatziekten verkleint. Dit komt doordat de alcohol in bier de concentraties van de risicofactoren C-reactief eiwit en fibrinogeen in het bloed verlaagt. Uit onderzoek is bekend dat verhoogde concentraties C-reactief eiwit in het bloed de kans op aderverkalking vergroot. Een verhoging van fibrinogeen in het bloed wordt...

Aanmaak nieuwe hersencellen mogelijk

Uit Zweeds onderzoek blijkt dat ratten die een beroerte hebben gehad nieuwe hersencellen aanmaken op de plek waar de oude cellen afgestorven zijn. Het lijkt er dus op dat de hersenen een zelfreparatiemechanisme bezitten. Onduidelijk is echter nog of de nieuwe cellen de taken van de afgestorven cellen overnemen. Dr Andreas Arvidsson van het Lund University Hospital in Zweden heeft...

Kalium tegen beroerte

Mensen die minder kalium binnenkrijgen, lopen meer kans getroffen te worden door een beroerte. Mensen die plaspillen gebruiken moeten tevens de concentratie kalium in het bloed in de gaten houden: een lagere concentratie leidt tot een groter risico van een beroerte. In het tijdschrift Neurology doet dr Deborah Green verslag van haar studie onder 5600 vrijwilligers van 65 jaar en...

Groenten en fruit tegen hart- en vaatziekten

Mensen die dagelijks minstens drie porties groenten en fruit eten, verlagen hiermee de kans hart- en vaatziekten te ontwikkelen of te overlijden. Onder leiding van dr Lydia Bazzano onderzocht men aan de Tulane University in New Orleans de invloed van verschillende voedingsmiddelen op de ontwikkeling van een aantal hart- en vaatziekten. Zij analyseerden de gegevens van ruim 96.000 mensen tussen...

Inosine helpt hersenherstel na beroerte

Een cerebraal infarct of beroerte leidt vaak tot onherstelbaar verlies van lichaamsfuncties. Niet in de laatste plaats is dit het gevolg van de slechts beperkte capaciteit van anatomisch herstel van de hersenen. Kweekproeven met hersencellen lieten stimulerende invloeden zien van de lichaamseigen stof inosine. In vervolgonderzoek met ratten blijkt het purinenucleoside inosine (niet te verwarren met inositol) gedeeltelijk herstel na...

Antioxidanten en hart- en vaatziekten

Supplementen met antioxidatieve vitaminen zijn niet in staat hart- en vaatziekten te voorkomen. Dit schrijft het Journal of Internal Medicine. De Zweed dr Kjell Asplund van het Academisch Ziekenhuis in Stockholm trok deze conclusie nadat hij een groot aantal onderzoeken bekeken had. Hij keek hiermee naar het beschermende effect van antioxidanten, in de voeding of als supplement, tegen hart- en...

Foliumzuur tegen hart- en vaatziekten

Hoe groter de hoeveelheid foliumzuur is die men met voedingsmiddelen binnenkrijgt, hoe kleiner de kans is dat men hart- en vaatziekten ontwikkelt of getroffen wordt door een beroerte. Deze conclusie van een onderzoek onder een kleine 10.000 mensen werd gepubliceerd in Stroke. Tussen 1971 en 1975 hielden de proefpersonen 24 uur lang precies bij wat zij aten, waarna berekend werd...

Wijn beschermt ouderen tegen beroerte

Uit onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen tussen 60 en 70 jaar die één of twee glazen wijn per dag drinken, minder kans hebben op een beroerte. Gedurende tien jaar werden 5.200 mannen en vrouwen gevolgd. 196 mannen en 245 vrouwen kregen een ischemische beroerte. Er werd door dr Luc Djousse van de Boston University School of Medicine in Massachusetts...

Hormonale substitutietherapie bij oudere vrouwen

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2002 [7 pagina’s] Eén van de grootste en best opgezette studies naar de effecten van hormonale suppletietherapie (HST) bij vrouwen na de overgang is onlangs voortijdig stopgezet. Dit was te lezen in het nummer van 17 juli van de Journal of the American Medical Association. De HST-behandeling bleek de kans op borstkanker, een hartaanval, beroerte...

Gebruik Ma Huang niet zonder risico

Het gebruik van Ma Huang verhoogt het risico van hart- en vaatproblemen, zelfs bij gezonde mensen die zich aan de aanbevolen dosis houden. Het Chinese kruid Ma Huang, een bron van efedrine dat de hartfrequentie verhoogt en de bloeddruk doet stijgen, is vooral te vinden in afslankproducten. Uit de gegevens van de Amerikaanse Food and Drug Administration bleek dat er...

Luteïne tegen hart- en vaatziekten

Luteïne is een antioxidant die volgens nieuw onderzoek kan voorkomen dat de slagaderen verharden en vernauwen. Hiermee is luteïne mogelijk één van de vele antioxidanten die hart- en vaatziekten of een beroerte helpen voorkomen. Gedurende een studie zijn 480 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd onderzocht. Dr James Dwyer en zijn collega’s van de University of Southern California vonden dat...

Voorkom een (tweede) beroerte: deel 1.

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2001 [6 pagina’s] Suppletie, medicijnen en nieuwe risicofactoren Eens een beroerte gehad, dan is de kans groot dat er nog één volgt. Ook TIA’s zijn erkende risicofactoren. Dat betekent dat preventieve maatregelen wellicht nog belangrijker zijn wanneer zich al een beroerte of een TIA heeft voorgedaan dan wanneer men zich algemeen tegen een dergelijke aandoening wil...

Al weinig vitamine C verlaagt sterfte

Fruit met een hoog gehalte aan vitamine C vermindert het risico van overlijden door hartziekten en beroerten, stellen Britse wetenschappers. Al een kleine verhoging van de vitamine-C-concentratie in het bloed doet de kans op overlijden met 20% verlagen. Het nemen van één keer per dag meer groente of fruit, kan al tot deze resultaten leiden. Het onderzoek werd verricht door...

Voorkom een (tweede) beroerte: deel 3.

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 2001 [5 pagina’s] Aangezien een eerdere beroerte een groot risico is voor een tweede, is het belangrijk de nadruk te leggen op preventieve maatregelen. Naast deze onmiskenbare risicofactor - een eerdere beroerte - zijn een hartinfarct (vooral vergrote kans op beroerte in de eerste maand direct daarna), oudere leeftijd, diabetes, hoge bloeddruk en roken erkende...

Vitamine C en groente verminderen kans op beroerte

Mensen die een hoge concentratie vitamine C in het bloed hebben en veel groente eten, hebben minder kans op een beroerte. De studie is gedaan aan de Medical Research Institute of Tokyo Medical en Dental University. Dit is de eerste studie die een omgekeerd evenredig verband laat zien tussen het risico van een beroerte en vitamine C in het bloed...

Aspirine werkt tegen beroerte, vitamine E nauwelijks

Vaak wordt aspirine ingezet tegen hartziekte en beroerte. De werking van het alternatief vitamine E valt tegen, zo blijkt uit een Italiaans onderzoek. Dr. Maria Roncaglioni, die het onderzoek leidde, toonde aan dat een aspirine per dag voor een bijna 50% kleinere kans op overlijden door een hartaanval of beroerte zorgde. Van een dagelijkse dosis vitamine E daarentegen konden de...

Aspirine werkt, vitamine E nauwelijks

Vaak wordt aspirine ingezet tegen hartziekte en beroerte. De werking van het alternatief vitamine E valt tegen, zo blijkt uit een Italiaans onderzoek. Dr Maria Roncaglioni, die het onderzoek leidde, toonde aan dat een dagelijkse lage dosis aspirine voor een bijna 50% kleinere kans op overlijden door een hartaanval of beroerte zorgde. Van een dagelijkse dosis vitamine E daarentegen konden...

Wijn vermindert beroerte bij jonge vrouwen

Uit onderzoek is gebleken dat het drinken van één of twee glazen wijn tijdens de maaltijd de kans op een beroerte bij vrouwen vermindert. Deze studie is gedaan bij 224 vrouwen, van 15 tot 44 jaar, die een ischemische beroerte hadden gehad en 392 vrouwen die geen beroerte hadden gekregen. Er werd gevraagd naar alcoholconsumptie en leefstijl. De onderzoekers concludeerden...

Beroerte: lagere waarden foliumzuur en vitamine B12

Mensen die een beroerte hebben gehad, hebben significant lagere waarden van foliumzuur en vitamine B12 in het bloed dan gezonde mensen. Dr. Yilmaz heeft 50 mensen met een beroerte onderzocht. De helft van deze mensen had een herseninfarct gehad, de andere helft had een bloeding. Bij deze mensen werd de concentratie foliumzuur en vitamine B12 in het bloed gemeten. Deze...

Vis voorkomt beroerte

Vis eten blijkt voor vrouwen de kans op een beroerte te verkleinen, zo blijkt uit onderzoeksresultaten gepubliceerd in the Journal of the American Medical Association. Vrouwen die vijfmaal of vaker per week vis eten hebben 52% minder kans op een beroerte, vergeleken met vrouwen die slechts eenmaal per maand vis eten. Voor twee- tot viermaal per week, eenmaal per week...

Vitamine E voorkomt beroerte

Vitamine E voorkomt hoogstwaarschijnlijk de kans op een beroerte bij mannen met een hoge bloeddruk, zo blijkt uit een Fins onderzoek. Bij een normale bloeddruk trad er geen kleinere kans op een herseninfarct op. Mannen met suikerziekte bleken ook extra baat te hebben bij een vitamine-E-suppletie. Voor bètacaroteen vonden de onderzoekers een grotere kans op een hersenbloeding en een iets...

Lage vitamine C-spiegel, grotere kans op beroerte

Hoe meer vitamine C in het bloed des te kleiner is de kans op een beroerte, zo blijkt uit een langdurig Japans onderzoek. De kans op een beroerte was zelfs 70% lager vergeleken met de groep die de minste vitamine C in het bloed had. Duidelijk is niet of vitamine C alleen, een combinatie van voedingsstoffen in groenten of een...

Vitamine E bij hartinfarct en beroerte?

Vitamine E vermindert de hoeveelheid CRP, een eiwitindictor voor hart- en vaatziekten. Zowel bij diabetici als niet-diabetici werd de kans op kransvatziekten minder. De aanwezigheid van het eiwit duidt op een drie- tot viermaal grotere kans op een eerste hartaanval of beroerte. Dr. Sridevi Devaraj en dr. Ishwarlal Jialal toonden aan dat een vitamine-E-suppletie in drie onderzoeksgroepen leidde tot een...

Combinatie vitamine E en multi houdt vaten fitter

Multivitamines gecombineerd met vitamine E vermindert de kans op hartziekte en beroerte, zo blijkt uit een onderzoek van Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta. Al met al bleek de kans op overlijden door een beroerte of hartziekte 15% lager bij een vergelijking tussen mensen die de vitaminecombinatie slikten en mensen die geen vitamines innamen. Van alle onderzochte antioxidanten...

Tomaat krachtig hartmedicijn

Tomaten helpen volgens Britse onderzoekers het voorkómen van bloedpropjes. Hartziekten en beroertes worden op deze manier tegengegaan. Deze eigenschap komt vooral uit de kern van de tomaat. De geleiachtige vloeistof rond de pitjes voorkomt dat bloedplaatjes samenklonteren tot een propje. Tomaten hebben hierdoor een werking die vergelijkbaar is met aspirine. Ze veroorzaken echter geen krampen en zeker geen maagbloedingen. Aardbei,...

Vitamineslikkers overlijden minder snel aan hart- en vaatziekten en beroerte

Een dagelijkse portie multivitamine, aangevuld met vitamine A, vitamine C of vitamine E lijkt de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten of een beroerte aanzienlijk te verminderen, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Gek genoeg vergroot deze dagelijkse gewoonte wel de kans op overlijden aan kanker bij mannelijke rokers. Volgens Margaret Watkins van de Centers for Disease Control and...

Vitamine E; krachtig antioxidant vermindert diabetescomplicaties

Een hoge inname van vitamine E werkt hoogstwaarschijnlijk mee bij het voorkomen van hartziekten en beroerte onder diabetici. Dr. Ishwarlal Jialal en dr. Sridevi Devaraj toonden aan dat een grotere weefselverbranding, veroorzaakt door witte bloedlichaampjes, met vitamine E te verminderen was. Jialal had ook in eerdere onderzoeken al aangetoond dat vitamine E een rol kon spelen bij het voorkomen van...

Groter risico beroerte door pilgebruik

Het gebruik van de anticonceptiepil, zelfs de lichte soorten, verhoogt de kans op een beroerte, aldus onderzoekers van de University of California. Het gaat hier om een lichte verhoging binnen een groep die toch al een laag risico loopt, voegt dr. Claiborne Johnston toe. Vertaald naar bevolkingsniveau zou dit 4,1 beroertes per 100.000 niet-rokende vrouwen met een normale bloeddruk betekenen....

Warme zomerdag? Houd het hoofd koel!

Hitte is 's zomers regelmatig de aanzet tot plotseling overlijden. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta hebben daarom een lijst met tips opgesteld om onnodige risico's te vermijden. Volgens de CDC zijn het vooral ouderen die bezwijken door de hitte. Daarnaast hebben mannen een groter risico dan vrouwen en zijn zwarten een grotere risicogroep dan blanken....

Aspirine minder onschuldig dan gedacht

Het bekende aspirientje, door velen vaak dagelijks geslikt om hart- en vaatziekten te voorkomen, blijkt minder gezond dan algemeen wordt aangenomen. Volgens Britse onderzoekers profiteren mannen met een lage bloeddruk meer van aspirine dan mannen met een hogere bloeddruk. Met name de kans op beroertes en kransvatziekte vermindert. De kans op bloedingen bestaat echter altijd. Bij een hogere bloeddruk verdwijnt...

‘Snoep verstandig…..’ voorkomt beroertes

Met één appel per dag is de kans op een beroerte kleiner dan bij het niet eten van appels, zo blijkt uit een onderzoeksrapport dat in de European Journal of Clinical Nutrition verscheen.Mannen die meer dan 54 gram en vrouwen die meer dan 71 gram appels per dag aten hadden een kleinere kans op een beroerte dan de groep die...

Risico hartziekte na één bloeddrukmeting te bepalen

Uit één enkele bloeddrukbepaling onder patiënten met hoge bloeddruk kan bepaald worden of er kans is op hartaanvallen en hart- en vaatziekten. Dr. William Tierney van de Indiana University in Indianapolis ontdekte dat bij 2.900 mensen in de onderzoeksgroep met een verhoogde bloeddruk dat een vergrote kans op een hartaanval, kransvatziekten en nieraandoeningen aanwezig was in de 5 jaar daarop....

Hoge ijzerspiegel bijzonder risicovol bij beroerte

De kans op ernstige hersenschade na een beroerte is groter wanneer de patiënt een hoge ijzerspiegel heeft, zo blijkt uit Spaans onderzoek. Hoofdonderzoeker dr. Antoni Davalos raadt patiënten die een verhoogde kans op een beroerte hebben aan om goed te letten op de ijzerconsumptie. Aan de Hospital Universitari Doctor Josep Trueta in Girona voerde Davalos een onderzoek uit onder 100...

Vitamine C verdikt vaatwanden en zou daarmee kans op infarct en beroerte vergroten

Vitamine C in hoge dosering verdikt mogelijk de bloedvatwand, waardoor uiteindelijk een hartaanval of beroerte kan ontstaan. Vitamine C uit voeding is niet riskant, aldus dr. James Dwyer van de University of Southern California. Deze ontdekking komt in navolging van een reeks resultaten die de positieve werking van vitamine C juist laten zien. Voor zijn onderzoek, waarvan de resultaten ook...

Vitamine E suppletie voorkomt beroerte niet

Vitamine E en bètacaroteensuppletie zorgen niet voor een duidelijk kleinere kans op een (fatale) beroerte. Dit is gebleken uit Fins onderzoek onder ruim 28.000 mannelijke rokers.Dr. Jaana Leppala van de University of Helsinki onderzocht rokers in de leeftijd van 50 tot 69 jaar in het kader van de Finnish Alphatocopherol, Betacarotene Cancer Prevention Study.De deelnemers kregen dagelijks een vitamine E...

Suppletie met vitamine E en bètacaroteen en beroerte

Vitamine E-suppletie verkleinde de kans op een herseninfarct (verstopping), maar vergrootte de kans op een hersenbloeding. Bètacaroteensuppletie verhoogde kans op een cerebrale bloeding. Dit is gebleken uit Fins onderzoek onder ruim 28.000 mannelijke langdurige rokers. Dr. Jaana Leppala van de University of Helsinki onderzocht de rokers in de leeftijd van 50 tot 69 jaar in het kader van de Finnish...

‘Shaken, not stirred, please’

Een martini is het beste geschud (shaken) te drinken, zoals James Bond, alias agent 007, hem drinkt. Canadese onderzoekers ontdekten dat de geschudde martini's in het lichaam beter oxidatiereacties tegengaan dan de geroerde (stirred) martini's. Hierdoor vermindert de kans op hart- en vaatziekten, een beroerte en grijze staar, aldus dr. John Trevithick in de British Medical Journal.. Trevithick begeleidde studenten...

Energiesupplement eist slachtoffer

Een 33-jarige atleet uit Frankrijk heeft een herseninfarct gekregen na het nemen van hoge doses energiesupplement met MaHuang-extract en creatinemonohydraat. De Franse dr. K Vahedi van het Hopital Lariboisiere in Parijs reageert verontrust op het nieuws. Hij hoopt dat dit voorval de sportwereld wakkerschudt en maatregelen laat treffen.De man die dagelijks 2 uur trainde was bodybuilder en was vrij van...

Hoge dosis vitamine C beschermt bloedvaten

Vitamine C voorkomt hoogstwaarschijnlijk dat een te hoge homocysteïnespiegel bloedvaten beschadigt waardoor atherosclerose optreedt. Volgens dr. William Haynes blijkt homocysteïne niet alleen de grote bloedvaten te beschadigen, maar ook de kleine vaten die de bloeddruk regelen. Het lijkt erop dat vitamine C binnen enkele uren de vrije radicalen die door de homocysteïne veroorzaakt worden, wegneemt. Methionine komt veel voor in...

Gezonde levensstijl versterkt hartconditie

En gezonde levensstijl vermindert de kans op hartritmestoornissen, een hartinfarct en een beroerte met circa 82%, zo blijkt uit de jongste resultaten uit de bekende Nurses' Health Study. Dr. Frank Hu van de Harvard University in Boston analyseerden de eetgewoonten en lifestylegegevens van vrouwen tussen 34 en 59 over een periode van 14 jaar. Tijdens de volgperiode bleek er in...

Pijnboomextract natuurlijk alternatief voor aspirine

Franse pijnbomen zijn de bron van een nieuw voedingssupplement dat werkt tegen kransvatziekte. Het supplement, Pycnogenol genaamd is een extract van de schors van Franse pijnbomen. Dr. Ronald Watson van de University of Arizona School of Medicine in Tucson deed onderzoek met dit nieuwe natuurlijke alternatief tegen hart- en vaatzieken. Een groep van 38 "gezonde" rokers kreeg 100-120 mg Pycnogenol...

Meer groene groente voorkomt beroerte

Een hoge inname van groene groenten en citrusfruit leidt tot een lagere kans op een beroerte, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dr. Kaumudi Joshipura van de Harvard University in Boston analyseerde met zijn team gegevens van 75.596 vrouwen (Nurses' Health Study) in de leeftijd van 34 tot 59 jaar en van 38.683 mannen van 40 tot 75 jaar (Health Professionals'...

Link schildklierwerking en verhoogde homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels die verband houden met een vertraagde schildklierwerking en de kans op een beroerte vormen een risicofactor voor een versnelde vorm van atherosclerose. Aan de Cleveland Clinic werd onderzoek gedaan naar de invloed van een L-thyroxine-behandeling op verhoogde homocysteïnespiegels bij patiënten met een vertraagde schildklierwerking. De onderzoeksgroep bestond uit 4 mannen, die allen te hoge homocysteïnespiegels (gem. 15,1 mcmol/l)...

Lage calciumspiegel mogelijk oorzaak beroerte

Extra calcium verlaagt het risico van een beroerte, zo blijkt uit nieuwe analyses van gegevens uit de Nurses' Health Study. Onderzoeker dr. Meir Stampfer onderzocht het voorkomen van beroertes onder de verpleegkundigen die deel uitmaakten van de bekende Nurses' Health Study tussen 1980 en 1994.Hij ontdekte dat een hoge inname van calcium uit voeding of supplementen te maken had met...

Omega 3-vetzuur verlaagt risico hartaanval

Een dagelijkse dosering van 1 gram omega 3-meervoudig onverzadigd vetzuur, uit vette vis, vermindert de kans op een hartaanval onder mensen die al eens een hartaanval gehad hebben aanzienlijk. In een Italiaans onderzoek kregen 11.324 van deze patiënten dagelijks 1g n-3 meervoudig onverzadigd vetzuur, 300 mg vitamine E, beide of niets over een periode van 3,5 jaar. Dr. Roberto Marchioli...

Atherosclerose en beroerte risico’s hoge homocysteïnespiegel

Verhoogde homocysteïnespiegels door een verminderde schildklierwerking vormen waarschijnlijk een risicofactor voor een versnelde artherosclerose, zo blijkt uit nieuw onderzoek.In onderzoek van dr. Wiam Hussein werd gecontroleerd of een l-thyroxine-behandeling homocysteïnespiegels lieten dalen bij 14 patiënten met een verminderde schildklierwerking.Aan het begin van het onderzoek hadden 4 mannen homocysteïnespiegels van gemiddeld 15,1 mcmol/l en 10 vrouwen 11,65 mcmol/l. De mannen uit...

Polsdruk ook risicofactor beroerte

De druk van de polsslag vormt een risicofactor voor de kans op een beroerte en overlijden bij ouderen die hoge bloeddruk hebben. Onderzoeker dr. Michael O"Rourke stelde de druk van de polsslag vast bij 4.700 patiënten die allen een te hoge bloeddruk hadden. Verder maakte hij gebruik van gegevens uit het Systolic Hypertension in the Elderly Program. Het bleek dat...

Sterftecijfer daalt in de V.S.

De sterftecijfers voor acht van de vijftien belangrijkste oorzaken van overlijden in de Verenigde Staten zijn gedaald tussen 1996 en 1997. De levensverwachting van de gemiddelde Amerikaan stijgt daarmee tot 76,5 jaar, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Deze sterftedaling komt volgens de CDC voort uit de lagere sterfte van HIV besmette...

Licht verhoogde homocysteïnespiegels al riskant voor beroerte

Onderzoekers van de University of Maryland School of Medicine ontdekten dat het aminozuur homocysteïne de kans op een beroerte onder jonge vrouwen verhoogt. Vitamine-B-tekorten of een genetische bepaling zorgen zeer waarschijnlijk voor hogere concentraties homocysteïne in het bloed, aldus dr. Steven Kittner. Jonge vrouwen met de hoogste homocysteïnespiegels hadden een tweemaal grotere kans op een beroerte dan vrouwen die lage...

Antioxidanten niet bijzonder preventief ten aanzien van beroerte

Antioxidanten zoals vitamine C, vitamine E en caroteen verminderen de kans op een beroerte niet, zo blijkt uit een groot onderzoek onder 43.000 mannen. Toch zijn er wel voordelen aangetoond, maar veelvuldige consumptie van deze voedingsstoffen geeft slechts zeer lichte voordelen, aldus de onderzoekers. Uit onze resultaten is gebleken dat het gebruik van vitamine-E- en vitamine-C-supplementen de kans op een...

Vitamine E beschermt zelfs bij lage dosering tegen beroerte

Zelfs de vitamine E-supplementen met de laagste doseringen beschermen tegen een beroerte, zo bleek uit onderzoek dat onlangs op de bijeenkomst van de American Academy of Neurology in Toronto gepresenteerd werd. Wetenschappers legden uit dat hun onderzoek aantoonde dat vitamine E-supplementen de kans op een beroerte met 53% verminderen. De mensen die al eens een beroerte hadden gehad, bleken met...

Minder sterfgevallen door kransvatziekten bij hoge flavonoïden-inname

Flavonoïden verminderen hoogstwaarschijnlijk de kans op overlijden door kransvatziekten, zo blijkt uit onderzoek onder bijna 35.000 vrouwen. Dr. Laura Yochum van de University of Minnesota in Minneapolis probeerde met haar team verbanden te vinden tussen de inname van flavonoïden uit voeding, kransvatziekten en overlijden als gevolg van beroertes. Ze analyseerde hiervoor gegevens van 34.492 vrouwen uit de Iowa Women's Health...

Lichte hoge bloeddruk op veertigste risicovol op zeventigste

Mannen van middelbare leeftijd die een hoge bloeddruk hebben, lopen een grotere kans op het sneller aftakelen van de hersenen en een vergrote kans op een beroerte op jarige leeftijd. Dit concluderen dr. Charles DeCarli van de Kansas University Medical Center en een internationaal team uit onderzoek onder 414 mannen. De mannen lieten zich voor het eerst tussen 1969 en...

Weekendfeestjes verhogen mogelijk kans op beroerte

Flink drinken op feestjes of in de vakantie kan door de invloed op de bloeddruk mogelijk een beroerte veroorzaken. Dit ontdekten Scandinavische wetenschappers bij een onderzoek onder 20 jonge mannen. De vrijwilligers zouden één weekend geen alcohol tot zich nemen. Het weekend daarop moesten ze vanaf 6 uur 's avonds twaalf drankjes (2.2 g/kg alcohol) in zes uur tijd naar...

Hersenbloedingen door te lage cholesterolspiegels

Cholesterolspiegels lager dan 180 mg/dl (4,65 mmol/l) vormen een risicofactor voor een hersenbloeding. Dit is het resultaat van onderzoek dat dr. David Tirschwell en collega’s presenteerden op de American Heart Association Conference on Stroke and Cerebral Circulation. Trischwell ontdekte dat mensen met minder dan 180 mg cholesterol per dl bloed een vergrote kans op het krijgen van een beroerte hadden....

Homocysteïnespiegel risicofactor voor beroerte

Wanneer de homocysteïnespiegel in het bloed verhoogd is, dan bestaat er een grotere kans op een herseninfarct en dichtslibbing van de hersenvaten na een beroerte. Het onderzoek naar homocysteïnespiegels van 78 mannen die een beroerte gehad hadden en 140 ziekenhuispatiënten werd verricht door een internationaal team onder leiding van dr. Jun-Hyun Yoo. In de laatste groep werden ook nog 55...

Vitamine C beschermer van bloedvaten

Amerikaanse onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat lage concentraties antioxidanten in het bloed de kans op hart- of herseninfarcten vergroot. Volgens hoofdonderzoeker Joel A. Simon van het San Francisco VA Hospital vormen tekorten aan bijvoorbeeld vitamine C een belangrijke, maar tot nu toe nog onderschatte risicofactor voor hart- en vaatziekten. Om verbanden te vinden tussen vitamine-C-spiegels en de kans op hart-...

American Heart Association adviseert: meet homocysteïne!

De American Heart Association pleit ervoor dat personen met een hoog risico op hart- en vaatziekten specifiek hun homocysteïnespiegels moeten laten bepalen. Het gaat om mensen die zelf al een of andere hart- of vaatziekte hebben of bij wie het in de naaste familie zit. Aanleiding is de stroom van onderzoeken van de laatste tijd die aantonen dat hoge homocysteïnespiegels...

Homocysteïne vergroot risico fatale hartaanval

Een hoog gehalte aan homocysteïne in het bloed van oudere mannen betekent een grotere kans op kransslagaderziekten en op aandoeningen aan hersenvaten. Dit is het resultaat van Nederlands onderzoek dat dr. Coen D. A. Stehouwer van de Vrije Universiteit in Amsterdam verrichtte. Stehouwers team observeerde een groep van 878 mannen in de leeftijd van 64 tot 84 jaar over een...

Ouderen veelvuldig te hoge homocysteïnespiegels

Oudere mannen die (te) hoge concentraties homocysteïne in hun bloed hebben, lopen het risico om eerder een beroerte of hartaanval te krijgen dan hun leeftijdgenoten. Dit blijkt uit onderzoek dat de Nederlander dr. Coen Stehouwer met zijn collega's uitvoerde onder 900 mannen van 64 tot 84 jaar. Stehouwers' team mat homocysteïneconcentraties op 2 tijdstippen, waartussen een tijdsspanne zat van 10...

Wijn drinken tegen beroerte

Deense onderzoekers hebben eens te meer bevestigd dat wijn stoffen bevat die ons beschermen tegen het krijgen van een beroerte. Dit publiceerden zij in het tijdschrift Stroke.De Denen hielden 16 jaar lang gegevens over beroertes en alcoholconsumptie bij van 13.329 landgenoten die ouder dan 45 waren. Uit het onderzoek, dat geleid werd door Dr. Thomas Truelsen van het Academisch Ziekenhuis...

Beroerte bij jonge vrouwen na cocaïne of amfetamine gebruik

Het gebruik van cocaïne of amfetamine verhoogt de kans op een ischemisch of hemorrhagisch herseninfarct. Cocaïne of amfetamine kan stoornissen veroorzaken in de doorbloeding van de hersenen en cognitieve tekorten in psychologische tests. Bekend is dat cocaïne of amfetaminen tot snelle intracraniale verhoging van de bloeddruk kunnen leiden. Hiermee neemt het risico van een beroerte sterk toe. In een casus...

Overgewicht bedreigt gebit

Mensen die lijden aan overgewicht hebben een verhoogd risico op aandoeningen van het tandvlees, zoals periodontose of tandwortelvliesontsteking. Hierdoor is eveneens de kans op tandverlies verhoogd. Het was al bekend dat overgewicht de kans op hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes verhoogt. Daar kan het resultaat van dit Japans onderzoek nu aan worden toegevoegd. De Japanners onderzochten 241 mannen en...

Hartinfarct en mentale achteruitgang dezelfde risicofactoren

Factoren die hart- en herseninfarcten bevorderen spelen ook een rol bij mentale achteruitgang op latere leeftijd. Volgens onderzoeker dr. Merrill Elias gaat het om zwaarlijvigheid, roken, hoge bloedruk en diabetes. Door deze risicofactoren te vermijden blijft de geest op latere leeftijd mogelijk beter in vorm. Elias baseert zijn uitspraken op gegevens uit een onderzoek uit de periode 1976-1978 toen 1.799...

Beetje lichaamsbeweging: bijna helft minder kans op beroerte

Mannen die regelmatig aan lichaamsbeweging doen en daarbij wekelijks tussen de 2000 en 3000 calorieën verbranden, verminderen hun risico om een beroerte te krijgen met 46% ten opzichte van mannen die minder bewegen. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek. De mannen die minder fors trainden en tussen de 1000 en 2000 calorieën per week verbrandden, verminderden het risico eveneens. In dit...

Water goed tegen hartaanvallen en beroertes

Water verlaagt het risico op hartaanvallen en beroertes. Een onderzoek onder 34.000 zevendedag-adventisten in Amerika bracht aan het licht dat het drinken van minimaal 5 glazen water per dag de kans op een hart- of herseninfarct met maar liefst 50% verminderde. De onderzoekers vermoeden dat water het bloed minder stroperig maakt en de dichtheid verlaagt. Hierdoor nemen de kansen op...

Extra kalium, magnesium en volkoren bij hoge bloeddruk

Een kaliumrijk voedingspatroon zorgt bij mannen van middelbare leeftijd die een te hoge bloeddruk hebben, voor een kleinere kans op een beroerte. Volgens Amerikaanse onderzoekers blijken ook volkorenproducten en magnesiumrijke voeding deze eigenschap te bezitten. Vanaf 1986 onderzochten dr. Alberto Ascherio en zijn team 43.738 mannen in de leeftijd van 40 tot 75 jaar. Tijdens de 8 jaar daarna kregen...

Zoete tussendoortjes vergroten kans op beroerte

Er bestaat een verband tussen het krijgen van een beroerte en een regelmatig gebruik van zoete tussendoortjes. Mensen boven de 57 jaar die zes of meer zoete tussendoortjes per week gebruiken, hebben een drie keer grotere kans op het krijgen van een beroerte, concludeert Jaap Buis. Hij beveelt ouderen aan om hun snoepgewoonten te wijzigen, omdat preventie tot nog toe...

Antioxidanten en de kans op een beroerte

In de Chicago Western Electric Study werden gemiddeld 30 jaar lang 1843 mannen van middelbare leeftijd gevolgd, die aanvankelijk gezond waren. Het optreden van een beroerte met al of niet dodelijke afloop werd in deze deelstudie nader bestudeerd. In totaal 222 mannen kregen een beroerte, waarvan 76 met fatale afloop. Tevens werd de inname van bètacaroteen en vitamine C uit...

Zout en hoge bloeddruk

De relatie tussen zoutconsumptie en bloeddruk is niet alleen relevant voor mensen met hypertensie, maar voor de hele populatie. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat in een cohort van 350.000 mannen boven de 35 jaar, slechts 18% een optimale bloeddruk had. Voorts bleek dat met het toenemen van de zoutconsumptie het risico op overlijden als gevolg van een hartinfarct, beroerte...

Suppletie met vitaminen en mineralen en de kans op hypertensie en CVA

In China namen 3318 mannen en vrouwen (40-69 jaar), afkomstig van het platteland, deel aan een dubbelblind onderzoek, waarbij de helft dagelijks een multi innam en de andere helft een placebo. De multi bevatte 26 vitaminen en mineralen in een dosering van gemiddeld 2 tot 3 keer de Amerikaanse RDA (Recommended Dietary Allowance). Na een periode van 6 jaar werd...

De invloed van calcium en melk op het optreden van een beroerte

Er zijn aanwijzingen dat calcium uit voeding beschermt tegen een hoge bloeddruk. Dit onderzoek richt zich op de vraag of de inname van calcium de kans op een beroerte door trombo-embolie verlaagt. Bij de aanvang van het onderzoek werd de calciuminname uit voeding en de melkconsumptie vastgesteld bij 3150 mannen tussen 55 en 68 jaar. Vervolgens werden de gegevens in...

Vis voor het hart

Zoals extra bewegen niet lijkt bij te dragen aan het verkleinen van het risico op een beroerte, zo blijkt het eten van veel vis niet bij te dragen aan het voorkomen van hart- en vaatziekten. Eén tot twee keer per week vis lijkt even beschermend te werken als vijf tot zes keer per week. Vis bevat veel meervoudigonverzadigde vetzuren, en...

Fruit en groenten verlagen risico beroerte

De Framingham Studie, begonnen in 1948 met 5209 gezonde mannen en vrouwen, bestudeert risicofactoren voor hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. In het kader van deze studie werden 832 mannen van hun 45e tot hun 65e levensjaar gevolgd voor wat betreft hun consumptie van groenten en fruit en het optreden van enige vorm van beroerte. Als criteria werden het aantal...

Foliumzuur in serum en het risico op beroerte

Diverse epidemiologische studies tonen een verband tussen verhoogde homocysteïnespiegels en hart- en vaatziekten. Lage concentraties foliumzuur in het serum gaan samen met verhoogde homocysteïnespiegels. Uit deze en soortgelijke onderzoeksresultaten komt telkens naar voren dat een verhoogde homocysteïnespiegel opgevat moet worden als een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.In de NHANES 1 studie werden 2006 personen gedurende dertien jaar medisch gevolgd....

Visconsumptie en beroerte

Evaluatie van de beroemde Zutphen-studie uit 1970 en latere jaren, laat een gunstig effect zien van de regelmatige consumptie van vis op de incidentie van beroerte. Bestudeerd werd een groep van 552 mannen, die in 1970 een leeftijd hadden van 50 tot 69 jaar. In de periode 1970 - 1985 werd deze groep gevolgd voor wat betreft hun eetgewoonten, in...

Fibrinogeen, een risicofactor bij hart- en vaatziekten

Dit is een overzichtsartikel over de rol van fibrinogeen, een onafhankelijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Werkingsmechanismen zijn effecten op de vaatwand, bloedstolling, vervormbaarheid van bloedcellen, plaatjesaggregatie en acute fase reacties. Factoren die de fibrinogeen-concentraties kunnen verhogen zijn sigaretterook, leeftijd, donkere huidskleur, vrouwelijk geslacht, menopauze, orale anticontraceptiva ('de pil'), overgewicht, diabetes, hypertensie, hyperlipoproteïnemie, lichamelijke inactiviteit, stress en ontstekingsprocessen. Fibrinogeen-concentraties kunnen...

Kanker, ischemische hartziekte, beroerte en antioxidanten

In een 12 jaar durend mortaliteits follow-up onderzoek onder 2974 deelnemers aan de 'Basel study' werd de hypothese getest dat lage plasmaconcentraties van antioxidant vitamines (vitamines A, vitamine C, vitamine E en caroteen) geassocieerd zijn met een verhoogde sterfte door kanker en atherosclerose. Onder de 2974 deelnemers waren 204 kankergevallen, 132 sterfgevallen door ischemische hartziekte en 31 doden door cerebrovasculaire...

Worteltjes, spinazie en beroerte

In deze studie werden 87.000 verpleegsters onderzocht die vijf of meer porties wortelen per week aten. Gevonden werd dat zij een 68 procent lager risico liepen op een beroerte dan vrouwen die slechts één of minder porties per maand aten. Vrouwen die één portie spinazie per dag aten, hadden een 43 procent lagere kans op een beroerte. Zowel worteltjes als...

Ischemische hartziekten, beroerte en antioxidanten

Essentiële antioxidanten, namelijk vitamine C, vitamine E en bètacaroteen, werden in het plasma gemeten in een twaalf jaar durende, basale, prospectieve studie waaraan 2974 mannen deelnamen. In de periode van twaalf jaar overleden 553 mannen. 132 van hen stierven aan ischemische hartziekten en 31 aan cerebrovasculaire aandoeningen. De concentraties vitamine E en vitamine A in het plasma waren bij deze...

Ischemische hartziekten, beroerte en antioxydanten

Essentiële antioxidanten, namelijk vitamine C, vitamine E en bètacaroteen, werden in het plasma gemeten in een twaalf jaar durende, basale, prospectieve studie waaraan 2974 mannen deelnamen. In de periode van twaalf jaar overleden 553 mannen. 132 van hen stierven aan ischemische hartziekten en 31 aan cerebrovasculaire aandoeningen. De concentraties vitamine E en vitamine A in het plasma waren bij deze...

Visconsumptie en cerebrovasculaire aandoening

Op het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie werden de gunstige effecten van regelmatige visconsumptie op het risico op cerebrovasculaire aandoening gepresenteerd. Bij een groep van 552 Nederlandse mannen, tussen de 50 en 69 jaar, bleek tenminste één vismaaltijd per week een opmerkelijke verlaging van het risico op cerebrovasculaire aandoening te geven. In dit onderzoek kregen van de 552,...

Hyperhomocysteïnemie bij beroerte

Lichte hyperhomocysteïnemie wordt vaak geconstateerd bij patiënten met cerebrovasculaire aandoening. In dit onderzoek werd hyperhomocyteïnemie gevonden bij 57 patiënten uit een groep van 142 die een beroerte hadden overleefd. Ter vergelijking: bij 4 patiënten uit 66 controlepersonen was dit het geval. De concentraties homocysteïne in het plasma waren verhoogd bij patiënten met ziekten van de halsader, lacunair cerebraal infarct en...

Vitamine A en E bij beroerte

Dit onderzoek evalueerde 80 patiënten, die opgenomen werden wegens een plotseling optredend focaal neurologische insufficiëntie, die langer dan drie uur duurde. De insufficiëntie werd veroorzaakt door acute ischemie in het gebied van de middelste hoofdader. Het onderzoek van de patiënten geschiedde binnen 24 uur na aanvang van de aandoening. Patiënten die een vitamine A-spiegel in het serum hadden boven de...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+