Zoekresultaten

Vitamine A en B voorkomen ijzertekort prematuren

Een combinatie van B-vitamines en vitamine A kan effectief bloedarmoede tegengaan bij te vroeg geboren baby’s. Voor het onderzoek werden 150 prematuren verdeeld in drie groepen. In de eerste groep kregen de baby’s vitamine A toegediend in combinatie met erytropoëtine (EPO). EPO is een hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. In de tweede groep kregen de prematuren B-vitamines...

Zink bij kinderen met sikkelcelanemie

Linus Pauling postuleerde al in de vijftiger jaren dat zink een positief effect heeft bij sikkelcelanemie. Onderzoek gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition liet nu zien dat de groei van kinderen met deze ziekte significant verbeterde door suppletie met zink. Dr Babette Zemel van de Children’s Hospital of Philadelphia voerde het onderzoek uit. Gedurende een jaar kregen 38...

IJzersuppletie en bloedarmoede tijdens de zwangerschap

Al dertig jaar wordt ijzersuppletie aangeraden als behandeling voor bloedarmoede tijdens de zwangerschap. Het doel van deze overzichtsstudie van dr N.L. Sloan was om uit te vinden hoe effectief deze ijzersuppletie was. Alle ijzersuppletiestudies die tussen 1966 en 1998 gepubliceerd waren, werden meegenomen in de meta-analyse. Gekeken werd naar de verandering in hemoglobineconcentraties in het bloed van de aanstaande moeders....

Vitamine E vermindert oxidatieve stress

Thalassemiepatiënten blijken baat te hebben bij suppletie met vitamine E, aldus onderzoek aan de universiteit van Palermo. De suppletie verbetert de balans tussen antioxidatieve en oxidatieve processen in het bloed. Mensen met thalassemie zijn door een erfelijke afwijking minder goed in staat hemoglobine aan te maken. Hierdoor ontstaat een lichte vorm van bloedarmoede. In het kader van het onderzoek slikten...

Nieuwe behandeling bloedarmoede

Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee bloedarmoede bij kinderen behandeld kan worden. Volgens de American Journal of Clinical Nutrition heeft de nieuwe methode minder nadelige bijwerkingen dan de gangbare behandeling, terwijl beide methoden even effectief zijn. Traditioneel krijgen kinderen met bloedarmoede ijzersulfaatdruppels voorgeschreven. Nadeel van deze druppels is dat ze een metaalachtige smaak afgeven en vlekken op de tanden...

Vaker vitamine-B12-tekort coeliakiepatiënt

Een slechte opname van ijzer en foliumzuur vanuit de dunne darm is bij coeliakiepatiënten een bekend verschijnsel. Tekorten aan vitamine B12 blijken nu bij hen vaker voor te komen dan tot nu toe werd aangenomen. Dr Anna Dahele en collega's van de Universiteit van Edinburgh onderzochten negen patiënten met een door biopsie bevestigde coeliakie. Zij leden aan spijsverteringsstoornissen, gewichtsverlies en/of...

Coeliakie oorzaak van ijzergebrek

Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen die menstrueren en een ijzergebrek hebben, vaak aan coeliakie lijden. Voor deze studie is het bloed van 483 personen met ijzergebrek getest. 28 vrouwen en 4 mannen waren positief getest op IgA anti-endomysium antilichamen, wat kan duiden op coeliakie, ofwel overgevoeligheid voor gluten. Van de 25 mensen die een darmendoscopie ondergingen, hadden 22 vrouwen de...

Orale vitamine B12 therapie effectief

Naar schatting lijden 10 tot 15 procent van de bejaarden aan vitamine-B12-tekort. Deze tekorten vormen doorgaans een goed te behandelen oorzaak voor dementie, op voorwaarde dat het tekort in een vroeg stadium wordt opgemerkt. Ernstige of langdurige tekorten kunnen resulteren in algehele malaise en macrocytaire anemie. Vaak worden injecties van vitamine B12 gegeven, maar ook een orale therapie is effectief....

IJzersulfaat doet verhoogde vrije radicalenvorming in de darm ontstaan

Bij ferriprieve anemie wordt tegenwoordig algemeen een gecheleerde vorm van ijzer voorgeschreven. Ferrofumaraat is hiervoor het middel van de eerste keus. In het verleden waren staalpillen op basis van ferro- of ijzersulfaat, een anorganische vorm van ijzer, de beproefde remedie Een bezwaar hiertegen is dat de opname vanuit de darm slechter is en mogelijk vrije-radicalenreacties van het type Haber-Weiss en...

Eliminatie maagbacterie keerpunt bloedarmoede

Behandeling van een maaginfectie door Helicobacter pylori kan gunstige gevolgen hebben voor een bestaande bloedarmoede door ijzertekort. Recent epidemiologisch onderzoek gaf al aanwijzingen voor een verband tussen H.pylori-infectie en bloedarmoede.Een groep van 30 patiënten met chronische maagonsteking werd gedurende een week behandeld met een combinatie van drie antibiotica om de maagbacterie te elimineren.Alle patiënten leden aan een ferriprieve anemie. Het...

IJzertekort als oorzaak tomatenverslaving

Een 66-jarige vrouw at al twee maanden zes tot tien tomaten per dag. Uiteindelijk ging zij met klachten van vermoeidheid en kortademigheid naar de specialist. Deze stelde bloedarmoede door ijzertekort vast, welke gevolgd was op het langdurig gebruik van aspirine wegens reumatische gewrichtspijnen. Na behandeling met erythrocietenconcentraat, ijzertabletten en maagzuurbinders herstelde de patiënte snel en verdween de hang naar tomaten.Patiënten...

Bloedarmoede veroorzaakt inhouden adem

IJzertekorten blijken in sommige gevallen verantwoordelijk voor het inhouden van de adem bij jonge kinderen, zo blijkt uit een Turks onderzoek. Dr. Hilal Mocan onderzocht of er een verband bestond tussen bloedarmoede en het inhouden van de adem bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 40 maanden. In totaal werden 91 kinderen die regelmatig hun adem inhielden nader onderzocht....

Vitamine B12 status en bloedarmoede bij ouderen

Serum vitamine-B12-niveaus dalen met de leeftijd en geven zo aanleiding tot deficiëntieverschijnselen zoals bloedarmoede en verscheidene neuropsychiatrische aandoeningen. Van de 472 ouderen die aan dit onderzoek deelnamen, waren er 56 met een verlaagde vitamine B12-status (< 175 mmol/ml). Van deze 56 ouderen hadden er 19 tevens een ijzer-gebrek. De 37 ouderen met alleen een vitamine B12-gebrek, hadden een verhoogd erytrocyt-volume...

IJzersuppletie bij geringe deficiëntie verbetert geheugen

Suppletie met ijzer bij een suboptimale serumferritinespiegel, terwijl er geen sprake is van anemie, leidt tot verbetering van het verbale leerproces en geheugen. Dit heeft een Amerikaans onderzoek onder schoolmeisjes uitgewezen. Jonge vrouwen en meisjes in de puberteit hebben vaak een ijzertekort door een verhoogde behoefte in de groei en ijzerverlies door de menstruatie. Daarbij krijgen ze dikwijls onvoldoende ijzer...

Hoge seleniumniveaus bij thalassemiepatiënten.

Bestudering van de seleniumniveaus in het serum van 80 bètathalassemie patiënten en vergelijking van de gevonden waarden met die van 80 controlepersonen leverde de volgende bevindingen op: Bij de thalassemiepatiënten waren de seleniumniveaus significant hoger dan bij de gezonde controlepersonen. De vrouwen in de patiëntengroep hadden de hoogste concentraties. In beide groepen nam de selenium concentratie in het serum toe...

Sikkelcelanemie en onopgemerkt vitamine-B12-tekort

Chronische pijnen en vage neurologische klachten komen algemeen voor bij zowel lijders aan sikkelcelanemie als bij personen met een vitamine B12 tekort. Patiënten met sikkelcelanemie kunnen lijden aan vitamine-B12-tekort zonder de klassieke symptomen. Een groep van 85 patiënten met ernstige sikkelcelanemie en 100 gezonde bloeddonors als controlepersonen werden onderzocht op hun vitamine-B12-status. Van de 85 patiënten met sikkelcelanemie hadden er...

Bloedarmoede

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1995 [5 pagina’s] Wanneer iemand bloedarmoede of anemie heeft, dan wil dat zeggen dat het aantal rode bloedlichaampjes en/of dat de hemoglobine-concentratie is verlaagd. Rode bloedlichaampjes, of erythrocyten, worden gevormd in het beenmerg (bij de foetus in milt en lever) uit kernbevattende voorstadia. Dit wordt vooral hormonaal gereguleerd. De voornaamste functie van erytrocyten is het...

Foliumzuur, vitamine B12 en anemie bij te vroeg geboren baby’s

184 te vroeg geboren baby's (< 36 weken), die bij de geboorte minder dan 1800 gram wogen werden in dit onderzoek opgenomen. Vlak na de geboorte hadden de baby's standaard hoeveelheden ijzer en vitamine E toegediend gekregen. De patiëntjes werden in 4 groepen verdeeld. Groep 1 kreeg 0,1 mg foliumzuur; groep 2 kreeg 100 mg vitamine B12, intramusculair; groep 3...

Hemolytische anemie bij cystische fibrose door vitamine E gebrek

In dit rapport worden 3 casussen beschreven van ondervoede kinderen met cystische fibrose. De ondervoeding had hemolytische anemie tot gevolg toen de kinderen nog maar zes weken oud waren. Orale suppletie met 50 I.E. vitamine E (alfatocoferylacetaat), 1 tot 2 maal per dag, gaf een verbetering wat betreft de stabiliteit van het hematogram. De auteurs concluderen dat hemolytische anemie bij...

Lagere dosis ijzer effectiever dan hogere dosis

Vrouwen krijgen vaak relatief hoge doseringen ijzer (100 - 200 milligram elementair ijzer) om de lichaamsvoorraad te verhogen. Bij een dergelijke hoge dosering wordt gastro-intestinale intolerantie al gauw een probleem. Finse onderzoekers volgden 3 verschillende groepen premenopauzale, niet-zwangere vrouwen om te bestuderen of een lage dosis ijzer ook effectief was bij de correctie van bloedarmoede. Alle deelnemers hadden aan het...

Pseudo-leukemie bij tekorten aan vitamine B12 en foliumzuur

Tekorten aan vitamine B12 en foliumzuur kunnen resulteren in megaloblastaire anemie. In zeldzame gevallen veroorzaakt het pancytopenie of algehele vermindering van alle soorten cellen in het bloed. Dit artikel maakt melding van drie casusstudies van pancytopenie, welke geassocieerd waren met tekorten van foliumzuur en/of vitamine B12 bij oudere patiënten. Onderzoek van het beenmerg gaf als uitslag voor twee van de...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+