Zoekresultaten

Vitamine C beschermt tijdens kankerbehandeling

Intraveneuze toediening van vitamine C kan gezonde lichaamscellen beschermen tijdens chemotherapie en bestraling. Voor een review werden studies geselecteerd waarin het effect van vitamine C-infusie bij kankertherapie was onderzocht. Uit de onderzoeken blijkt dat intraveneuze toediening van een hoge dosis vitamine C effectief gezonde lichaamscellen kan beschermen tijdens chemotherapie en bestraling. Dit is het geval wanneer een minimale vitamine C-spiegel van...

Vasten gunstig bij chemotherapie

Vasten verbetert het effect van chemotherapie, terwijl gezonde cellen minder beschadigd raken. Dit blijkt uit een studie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het onderzoek werd gepubliceerd in Nature Communications. Voor de DIRECT-studie werden 131 vrouwen geselecteerd met niet-uitgezaaide borstkanker (stadium II/III). De vrouwen hadden geen diabetes of ondergewicht (BMI >18 kg/m2). Gedurende drie dagen vóór en tijdens de...

Vitamine E en pentoxifylline effectief bij bestraling

Toediening van het medicijn pentoxifylline in combinatie met vitamine E vermindert de ernst van complicaties als gevolg van bestralingen van het hoofd/halsgebied. Aan het onderzoek namen zestig patiënten deel met kanker in het hoofd- en/of halsgebied. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld en ondergingen 30 tot 35 bestralingen met of zonder toediening van pentoxifylline in combinatie met vitamine E....

mtDNA beschermt celkern DNA

Wetenschappers hebben een nieuwe functie van het mitochondriaal DNA (mtDNA) ontdekt die een rol speelt bij de bescherming van het DNA in de celkern. Ook speelt het een rol bij resistentie tegen chemotherapie. mtDNA wordt overgedragen van de moeder op het kind. Uit het experiment blijkt dat schade aan mtDNA leidt tot een respons die ervoor zorgt dat het DNA...

Omega-3 beschermt zenuwen bij chemotherapie

Suppletie met omega 3-vetzuren verkleint de kans op neuropathieën bij personen die chemotherapie ondergaan. In medische databanken werden studies geselecteerd waarbij het effect en de veiligheid van omega 3-vetzuren voor bescherming van de perifere zenuwen was onderzocht na toediening van chemotherapie waaronder oxaliplatine en paclitaxel. Het betrof gerandomiseerde gecontroleerde studies. Er werden uiteindelijk vijftien relevante onderzoeken geselecteerd. Na analyse van...

Chemotherapie en microbioom

Toediening van het cytostaticum paclitaxel heeft een verandering van de darmmicrobiota tot gevolg. Bovendien verliest de darm zijn integriteit en worden de immuuncellen van het brein (microglia) geactiveerd. Dit kan de vermoeidheid en de zogenaamde ‘hersenmist’ verklaren waarvan veel personen na chemotherapie last hebben. Het onderzoek werd uitgevoerd bij muizen. Een deel van de muizen kreeg zes injecties met paclitaxel,...

Chemo; probioticum voorkomt diarree

Suppletie met het probioticum Clostridium butyricum (C. butyricum) vermindert diarree als gevolg van chemotherapie. Er namen 41 patiënten met longkanker deel die chemotherapie kregen. De proefpersonen werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld en kregen gedurende drie weken dagelijks een supplement met C. butyricum of een placebo. Aan het begin en einde van de suppletieperiode werden bloed- en ontlastingsmonsters...

Lactoferrine na chemo

Suppletie met het melkeiwit lactoferrine verbetert het reuk- en smaakvermogen en daarmee mogelijk de eetlust van patiënten die chemotherapie ondergingen. Aan de studie namen negentien patiënten deel met een veranderd reuk- en smaakvermogen als gevolg van chemotherapie. Ook was er een controlegroep van twaalf gezonde personen. De deelnemers kregen gedurende dertig dagen drie tabletten per dag met 250 mg lactoferrine....

Mitochondriale dysfunctie door chemo

Vrouwen met borstkanker, die chemotherapie krijgen, hebben kans op dysfunctie van de mitochondriën en een verminderde spieromvang. Mogelijk dat een antioxidant dit kan tegengaan. Aan de studie namen dertien vrouwen met borstkanker deel die na een operatie werden behandeld met chemotherapie. Bij de vrouwen werd de functie van de mitochondriën alsook de spieromvang gemeten en vergeleken met een controlegroep van...

Dierstudie: omega-3 zinvol bij chemotherapie

De omega 3-visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) kunnen het neurotoxische effect van chemotherapie tegengaan. Dit blijkt uit een review van wetenschappers van de Ohio State University. Maar liefst 30% van de vrouwen met borstkanker krijgt te maken met neurotoxiciteit als gevolg van chemotherapie. Dit kan zich uiten in een slechter geheugen, verminderd spraakvermogen en een lagere verwerkingssnelheid. De klachten...

B-vitamines bij neurotoxiciteit?

Suppletie met B-vitamines kan klachten van neuropathie als gevolg van chemotherapie verlichten. Preventief hebben de vitamines nauwelijks effect. Aan de studie namen 71 patiënten met kanker deel. Ze ondergingen allen chemotherapie (vincristine, oxaliplatine of taxanen) en kregen een vitamine B-supplement of een placebo. Bij aanvang van de studie en na 12, 24 en 36 weken werd door een neuroloog vastgesteld...

Vitamine C voorkomt sterfte door bestraling

Suppletie met vitamine C voor, tijdens en na bestraling voorkomt ernstige schade aan de ingewanden en verkleint de kans op overlijden. Dit blijkt uit een muizenstudie. Voor het experiment werden muizen in verschillende groepen verdeeld. Ze ondergingen alle bestraling van de buik met 13 gray. Een deel van de muizen kreeg dagelijks gedurende drie dagen voorafgaand aan de bestraling een...

Vitamine C en doxycycline: toxisch voor kankerstamcel

Een combinatietherapie bestaande uit de toediening van het antibioticum doxycycline gevolgd door vitamine C blijkt toxisch voor kankerstamcellen. Kankerstamcellen zijn in staat een nieuwe maligniteit te initiëren. De cellen zijn verantwoordelijk voor de tumorgroei, progressie en metastasering en zijn vaak meer resistent tegen therapieën dan andere kankercellen. Het laboratoriumexperiment werd uitgevoerd door wetenschappers van de University of Salford's Biomedical Research...

Omega-3 tegen bijwerkingen chemo

Toediening van omega 3-vetzuren aan patiënten die chemotherapie ondergaan, verkleint het risico van stomatitis (maagontsteking) en diarree en beschermt de lever. Dit blijkt uit een Japanse studie. Aan de studie namen 61 patiënten deel met een slokdarmcarcinoom. Ze ondergingen allen chemotherapie en werden willekeurig in een suppletie- en controlegroep verdeeld. De patiënten in de suppletiegroep kregen gedurende vijftien dagen 900...

Resistente bacteriën door chemotherapie

Wetenschappers van de Flinders University in Australië stellen dat chemotherapie bijdraagt aan de ontwikkeling van resistente bacteriën. Mogelijk dat als gevolg hiervan de sterftekans van kankerpatiënten is verhoogd. In het tijdschrift 'Trends in Microbiology' beschreven de wetenschappers hun theoretisch model. In eerste instantie is sprake van een gezonde darm met een evenwichtige darmflora die ervoor zorgt dat pathogene bacteriën weinig...

Vitamine C effectief bij straling

Toediening van een hoge dosis vitamine C verbetert de overlevingskans van muizen die worden blootgesteld aan radioactieve straling. De muizen werden volledig blootgesteld aan radioactieve straling (7 tot 8 Gray). Vervolgens kregen ze vitamine C met een infuus toegediend in een dosis variërend van 1 tot 4,5 gram per kilogram lichaamsgewicht. Ze kregen het infuus direct na de blootsteling of...

Spierverlies tijdens chemo

Tijdens chemotherapie neemt de spiermassa significant af. Uit Nederlands onderzoek blijkt nu dat een sterke afname van de spiermassa gerelateerd is aan een geringere overlevingskans. Voor de studie werden 67 personen geselecteerd met uitgezaaide dikkedarmkanker. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 66 jaar. Voor en tijdens de chemotherapie werd de spiermassa gemeten. Tijdens de drie maanden durende chemotherapie nam de...

Dikkedarmkanker en chemo: let op vitamine D

Patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker hebben een betere overlevingskans met een adequate vitamine D-spiegel. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology. Er werden gegevens gebruikt van de Alliance Trial waarin de effectiviteit en veiligheid van drie verschillende medicamenteuze behandelingen in combinatie met chemotherapie werd getest bij personen met uitgezaaide dikkedarmkanker....

Dierstudie: ubiquinol beschermt tegen radioactieve straling

De actieve vorm van coënzym Q10 (ubiquinol) beschermt het maagdarmstelsel tegen schadelijke effecten van radioactieve straling. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society for Radiation Oncology (ASTRO). In het experiment werden muizen gedurende vier uur blootgesteld aan radioactieve straling in een dosis van 13 gray nadat ze wel of geen coënzym Q10-suppletie (ubiquinon of ubiquinol) toegediend...

Dierstudie: ubiquinol beschermt tegen radioactieve straling

De actieve vorm van coënzym Q10 (ubiquinol) beschermt het maagdarmstelsel tegen schadelijke effecten van radioactieve straling. De resultaten werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society for Radiation Oncology (ASTRO). In het experiment werden muizen gedurende vier uur blootgesteld aan radioactieve straling in een dosis van 13 gray nadat ze wel of geen coënzym Q10-suppletie (ubiquinon of ubiquinol) toegediend...

Vitamine D-tekort bij leukemie

Bij patiënten met acute leukemie is vaak sprake van een vitamine D-tekort. Dit tekort verergert na behandeling met chemotherapie. Voor de studie werden 86 patiënten geselecteerd met acute leukemie. Het betrof de vormen acute lymfatische leukemie (ALL) en acute myeloïde leukemie (AML). Het merendeel van de patiënten was van het mannelijke geslacht en de gemiddelde leeftijd was 24 jaar. Meer...

Vitamine C samen met chemo bij ovariumkanker

Een hoge dosis vitamine C intraveneus toegediend aan patiënten met eierstokkanker vermindert bijwerkingen van chemotherapie. Dit blijkt uit een publicatie in het tijdschrift Science Translational Medicine. Bovendien is het veilig en effectief.  De wetenschappers onderzochten de anti-tumorwerking van vitamine C niet alleen in een laboratorium met humane tumorcellen en bij muizen, maar ook bij vrouwen met eierstokkanker. Intraveneuze toediening bleek een voldoende...

Vitamine C bij chemo: minder moe

Vitamine C kan ernstige vermoeidheid als gevolg van chemotherapie verminderen. Dit blijkt uit een casestudie van een 45-jarige vrouw met borstkanker. In mei van het jaar 2009 werd bij de vrouw borstkanker vastgesteld. Ze kreeg een chirurgische ingreep, gevolgd door bestraling. In februari 2013 werd een deel van de lymfeklieren verwijderd. Vanaf april kreeg ze diverse chemotherapieën (doxorubicine/cyclofosfamide in april/mei...

Visolie zinvol bij kanker

Patiënten met kanker kunnen baat hebben bij visolie. Dit concludeert diëtiste /onderzoeker Barbara van der Meij in haar proefschrift.  Van der Meij bestudeerde de beschikbare literatuur over de effecten van voeding met extra omega 3-vetzuren bij patiënten met kanker. Zij keek daarbij naar gewichtsverlies, de kwaliteit van leven, complicaties en overlijden. Daarnaast onderzocht van der Meij de gegevens over het...

Visolie en genisteïne tegen bijwerking

Suppletie met visolie en genisteïne vermindert bijwerkingen van het medicijn methotrexaat. Methotrexaat wordt toegepast bij de behandeling van sommige soorten kanker en bij reuma. In de studie kregen jongvolwassen ratten gedurende vijf dagen injecties met methotrexaat in een dosis van 0,75 mg per kilogram lichaamsgewicht. Daarnaast kregen ze dagelijks visolie (0,5 ml per 100 gram lichaamsgewicht), genisteïne uit soja (2...

Vitamine C-therapie bij kanker

Intraveneuze behandeling met een hoge dosis vitamine C vermindert ontstekingsreacties bij kanker. In de Riordan Clinic ondergingen 45 patiënten met verschillende typen kanker een intraveneuze behandeling met vitamine C in een dosering van 7,5 gram tot 50 gram. Het infuus werd gegeven nadat de patiënten reguliere behandelingen hadden ondergaan. Bij 75% van de patiënten werd na infusie een verbetering van...

Probiotica beschermen darmen bij bestraling

Suppletie met het probioticum Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) beschermt de darmwand tegen bestraling. Bij 8-weken oude muizen werd 3 dagen voor blootstelling aan straling van 12 Gray oraal een probioticum met LGG toegediend. De mate van apoptose (celdood) werd 6 uur na de bestraling bepaald. De schade aan crypten (uitsparingen) in de darmen waar nieuwe epitheelcellen worden gemaakt werd 48...

Vitamine C- en E-suppletie bij borstkanker

Suppletie met vitamine C en E herstelt de oxidatieve/antioxidatieve balans bij vrouwen met borstkanker die chemotherapie ondergaan. Voor de studie werden 40 onbehandelde borstkankerpatiënten geselecteerd. Bij de patiënten werd de activiteit van verschillende antioxidatieve enzymen gemeten, evenals de concentratie van malondyaldehyde (MDA) en gereduceerd glutathion (indicatoren voor oxidatieve stress). De uitkomsten werden vergeleken met een gezonde controlegroep. In de lymfocyten...

Hersentumor door röntgenfoto’s bij tandarts?

Blootstelling aan straling van dentale röntgenfoto’s is geassocieerd met een verhoogd risico van hersenvliestumoren. Voor de studie werden 1433 patiënten geïncludeerd waarbij tussen hun 20ste en 79ste jaar een hersenvliestumor was vastgesteld. Er werden ook 1350 personen geselecteerd voor de controlegroep van dezelfde leeftijd, ras en woonomgeving. Gedurende hun leven hadden de patiënten tot twee keer meer dentale röntgenfoto’s gekregen...

Vitamine C bij borstkankertherapie

Toediening van intraveneuze vitamine C aan borstkankerpatiënten optimaliseerde de standaard kankertherapie door vermindering van de bijwerkingen die met kwaliteit van leven te maken hadden. Dit was de conclusie van een Duits onderzoeksteam van een onderzoek ter vaststelling van de praktische implicaties van vitamine C-toediening gelijktijdig met chemotherapie en bestraling. Het betrof patiënten in hun eerste jaar na operatie. Vijftien verschillende...

Nieuwe tumoren door CT-scan

Oudere mannen met teelbalkanker hebben een verhoogde kans op een tweede tumor wanneer frequent een CT-scan wordt gemaakt. Teelbalkanker kan op drie manieren worden behandeld nadat het kwaadaardige gezwel in de testikels is weggehaald. Allereerst is er de mogelijkheid om chemotherapie te volgen. Ten tweede kunnen de lymfeklieren worden verwijderd. Tenslotte bestaat de mogelijkheid voor actieve screening waarbij 15 CT-scans...

Lycopeen vermindert gevolgen chemotherapie

De antioxidant lycopeen kan bijwerkingen van chemotherapie verminderen. Dit blijkt uit een review. Medicijnen die de groei van kankercellen tegengaan stimuleren de productie van vrije radicalen die mede debet zijn aan bijwerkingen zoals nefrotoxiciteit en hartritmestoornissen van het medicijn cisplatine of longfibrose van bleomycine. Lycopeen kan - door zijn antioxidatieve en ontstekingsremmende werking - deze bijwerkingen tegengaan.

Selenium zinvol tijdens bestraling

Seleniumsuppletie voor patiënten die vanwege baarmoeder- of baarmoederhalskanker bestraald worden, heeft gunstige effecten. Een dagelijkse dosering van 300 tot 500 mcg gedurende de behandeling verbeterde de seleniumstatus van de patiënten met een deficiëntie en verminderde het aantal en de hevigheid van diarreeaanvallen als gevolg van de bestraling. De suppletie verbeterde de kwaliteit van leven niet.

Gember vermindert bijwerkingen chemotherapie

Poeder van de gemberwortel vermindert misselijkheid en braken bij chemotherapie. Patiënten met bottumoren die chemotherapie kregen werden verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Naast de cytostatica cisplatine en doxorubicine werden ze dagelijks behandeld met 1 tot 2 gram gemberpoeder of een placebo gedurende een cyclus van 30 chemobehandelingen. De hoeveelheid gember werd gerelateerd aan het lichaamsgewicht waarbij zware patiënten de...

NAC zinvol bij chemotherapie

N-acetylcysteïne (NAC) voorkomt leverintoxicatie als gevolg van cytostaticagebruik. Dit blijkt uit een dierstudie.In de studie werden 24 mannelijke ratten verdeeld in drie groepen: een controlegroep, een groep ratten die een eenmalige dosering van het cytostaticum doxorubicine kregen toegediend en een groep ratten die eenmalig doxorubicine en gedurende 10 dagen NAC kregen toegediend. De ratten die behandeld werden met NAC hadden...

Antioxidantencocktail tegen radioactieve straling?

De nieuwsuitzendingen over de radioactieve straling van de Fukushima kerncentrale zijn zorgwekkend, maar ook in het dagelijks leven worden we regelmatig blootgesteld aan radioactieve straling. Denk aan de zon, scanapparatuur op luchthavens en medische procedures zoals mammografieën en CT-scans. Onderzoekers van de University of Toronto zijn bezig met de ontwikkeling van een antioxidantencocktail die bescherming biedt tegen radioactieve straling. TIME...

Grapefruitsap bij chemotherapie

Flavonoïden uit grapefruitsap verminderen misselijkheid en braken bij personen die met chemotherapie worden behandeld. Aan de studie namen 77 kankerpatiënten deel die matige tot zware chemokuren ondergingen. Ze werden in een behandel- en placebogroep verdeeld. De personen ondergingen in totaal 4 chemokuren en kregen gedurende een week 120 ml grapefruitsap of een placebo voor iedere maaltijd. Ze hielden gedurende 7...

Aromataseremmers bij borstkanker en vitamine D

Vrouwen met borstkanker die behandeld worden met aromataseremmers blijken veelal een vitamine D-tekort te hebben. Aan de studie namen 232 vrouwen deel met een vroeg stadium van borstkanker. De vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 63 jaar en werden behandeld met aromataseremmers. Bij de vrouwen werd aan het begin van de studie de calciuminname en vitamine D-concentratie bepaald. Daarnaast werd...

Antioxidanten zinvol tijdens bestraling

Suppletie met antioxidanten tijdens bestralingstherapie vermindert schadelijke bijwerkingen. Daarnaast blijkt dat er tijdens bestraling een aanpassing van het lichaam plaatsvindt aan de straling. Aan de studie namen 40 vrouwen met baarmoederhalskanker deel. Ze kregen postoperatieve bestralingstherapie en werden willekeurig in twee groepen verdeeld. De vrouwen in de suppletiegroep kregen tijdens de bestraling en gedurende 1 week erna driemaal per dag...

Antioxidanten tijdens chemo gunstig voor leukemiepatiëntjes

Kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) hebben baat bij suppletie met antioxidanten tijdens hun chemotherapie. Gelijktijdige toediening van 400 IE vitamine E en 600 mg N-acetylcysteïne (NAC) vermindert de toxiciteit van de behandeling. Dit blijkt uit onderzoek onder veertig kinderen bij wie recent ALL was vastgesteld. De helft van de groep kreeg gelijktijdig met de chemotherapie een supplement met vitamine...

Vitamine E voorkomt bijwerking cisplatina

Vitamine E beschermt tegen neurotoxiciteit als gevolg van het cytostaticum cisplatina. Aan de studie namen 108 patiënten deel die behandeld werden met het medicijn. De personen werden willekeurig in twee groepen verdeeld en kregen tot 3 maanden na de chemotherapie 400 mg vitamine E per dag of een placebo. De ernst van neurotoxiciteit werd bepaald aan de hand van een...

Leverbescherming met mariadsitel tijdens chemo bij leukemie

Suppletie met mariadistel beschermt de lever van kinderen die voor hun acute lymfoblastische leukemie (ALL) behandeld worden met chemokuren. Dit was het resultaat van een studie van dr. Kara Kelly en collega's van Columbia University Medical Center in New York bij 50 kinderen met ALL met een chemokuur. Hiervan kregen 24 kinderen gedurende twee maanden supplementen met mariadistelextract, de overigen...

Vermoeidheid en minder carnitine na chemotherapie

Het aminozuur carnitine blijkt een rol te spelen bij de vermoeidheid die kinderen met kanker vaak ervaren. Dit vonden onderzoekers van het Texas Children's Hospital in Houston. Kinderen met kanker worden vaak geplaagd door vermoeidheid. Dit kan mede het gevolg zijn van abnormaliteiten in de ATP-aanmaak door een tekort aan carnitine. De wetenschappers onderzochten 67 jonge kankerpatiënten voorafgaand aan en...

Magnesium tegen nierschade door cisplatin

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met magnesium de nierschade die wordt veroorzaakt door cisplatin vermindert. Cisplatin wordt als cytostaticum gebruikt bij chemotherapie tegen kanker en is bekend om de niertoxiciteit. Het onderzoek werd uitgevoerd met 40 patiënten met epitheliale eierstokkanker. Zij werden behandeld met standaard chemotherapie, bestaande uit driewekelijkse chemokuren met paclitaxel (135 mg/m2/24 uur) plus cisplatin (75 mg/m2). De...

Rol van methionine en B-vitaminen bij dikkedarmkanker

De inname van methionine en B-vitaminen met de voeding houdt verband met de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met TNO Leiden.In deze studie werden de effecten van zowel methionine als de B-vitaminen foliumzuur, vitamine B2 en vitamine B6 op het risico van dikkedarmkanker onderzocht. Dit omdat deze voedingsstoffen als methyldonoren...

Muscle strength

2009 Spierkracht

Antidepressieve effecten van omega 3-vetzuren

Omega 3-vetzuren hebben mogelijk significante antidepressieve eigenschappen. Dat was de conclusie naar aanleiding van een meta-analyse van studies waarin de relatie tussen suppletie met omega 3-vetzuren en depressie werd onderzocht. Er werden 10 dubbelblinde, placebogecontroleerde studies in de meta-analyse opgenomen. De behandelperiodes waarin suppletie met omega 3-vetzuren plaatsvond was vier weken of langer. Uit analyse van alle resultaten samengevoegd bleek...

Nano-effecten van nanodeeltjes

Door de American Physiological Society werd een conferentie georganiseerd over de rol van nanotechnologie in relatie tot ziekten. Onderzoekers dr. Virginia M. Miller en dr. John C. Lieske van de Mayo Clinic College of Medicine gaven beschouwingen over een mogelijke causale rol van nanodeeltjes bij hart- en vaatziekten, nierstenen, galstenen en tandvleesaandoeningen. Dr. Miller voert met behulp van de modernste...

Ouderen gezonder met vitamine E-suppletie

Extra inname van vitamine E versterkt het immuunsysteem van oudere mannen en vrouwen. Vitamine E heeft daarmee een gunstig effect op de gezondheid van ouderen. Dit heeft een studie aangetoond waarbij ouderen dagelijks 200 mg vitamine E kregen toegediend gedurende een periode van 3 maanden. De groep ouderen werd vergeleken met een controlegroep van gezonde volwassenen. Gemeten is het effect...

Probiotica en cystische fibrose

Het probioticum Lactobacillus GG (LGG) vermindert mogelijk longexacerbaties en ziekenhuisopnames bij patiënten met cystische fibrose. Dit concluderen onderzoekers na een crossover-studie bij 38 kinderen met cystische fibrose. De jonge patiënten werden verdeeld in twee groepen en kregen gedurende zes maanden een supplement met LGG of orale rehydratievloeistof (ORS). Daarna werd de behandeling omgedraaid voor nog eens zes maanden. De groep...

Vitamine K kan terugkerende leverkanker voorkomen

Een groep van 60 patiënten die vrij waren van tumoren in de lever na lokale hittebehandeling of chirurgische ingreep werd behandeld met vitamine K2. Alle patiënten testten positief op hepatitis C-virus-antilichamen. Zij werden ingedeeld bij een groep van 30 patiënten die 45 mg vitamine K2 per dag kregen gedurende een periode van 12 maanden of een controlegroep van 30 patiënten....

Vitamine B1 vertraagt atherosclerose bij verstoorde suiker

Patiënten met een verstoorde glucosestofwisseling zoals bij verminderde glucosetolerantie en vormen van suikerziekte, hebben een verhoogd risico van hart- en vaatziekten. Vitamine B1 blijkt een cruciale rol in de stofwisseling van glucose te spelen. In een studie met 10 patiënten met verminderde glucosetolerantie, 10 patiënten met diabetes type-2 en 10 gezonde patiënten werden de effecten van de intraveneuze toediening van...

Propionyl-L-carnitine verbetert vaatverwijdingsfunctie

Bij mensen met perifere arteriële aandoeningen heeft oxidatieve stress een negatieve invloed op de vaatverwijdingsfunctie. Deze verbetert door behandeling met propionyl-L-carnitine (PLC). In een onderzoek bij 25 patiënten met perifere arteriële aandoeningen (Peripheral Artery Disease; PAD) en een controlegroep van 40 personen, werden de vaatverwijdingsfunctie (flow-mediated dilation (FMD)), het nitriet/nitraat-gehalte en de biomarker voor oxidatieve stress (8-OHdG) beoordeeld. Bij de...

Gember tegen misselijkheid

Vrouwen die een gynaecologische laparoscopie ondergaan, kunnen gember innemen om misselijkheid zes uur na de operatie significant te verminderen. Dit blijkt uit een placebo-gecontroleerd onderzoek aan de Universiteit van Bangkok onder 60 patiënten die een gynaecologische laparoscopie nodig hadden. Dertig patiënten (gembergroep) kregen 3 capsules met 0,5 gram gember per capsule één uur voor de operatie. De overige dertig patiënten...

Multi tijdens zwangerschap geeft gezonde baby

Wanneer de aanstaande moeder tijdens haar zwangerschap een multipreparaat neemt, is het risico dat het kind een of andere aangeboren afwijking heeft significant lager dan wanneer de moeder tijdens de zwangerschap geen multipreparaat neemt. Dit blijkt uit een meta-analyse uitgevoerd door een groep Canadese onderzoekers. Ze doorzochten een aantal databases met daarin medische onderzoeken, zoals Medline, PubMed, EMBASE, Toxline, Healthstar...

Multi verlaagt CRP

Vitamine E, vooral in combinatie met andere micronutriënten, vermindert het onderliggende ontstekingsproces van atherosclerose door C-reactief proteïne (CRP) te verlagen. Dit blijkt uit een cross-sectioneel onderzoek bij ruim 2.000 vrouwen en 2.000 mannen tussen 25 en 74 jaar. Deze populatie suppleerde met de voedingsstoffen vitamine E, C, B-complex en/of selenium. Er bleek bij vrouwen een verband met lagere waardes van...

Acupunctuur gunstig bij IVF

Behandeling met acupunctuur verbetert de kans op een zwangerschap en de geboorte van een gezond kind bij vrouwen die een in vitro fertilisatie hebben ondergaan.Dit was de conclusie van een systematische review en meta-analyse van studies waarin het effect van acupunctuur bij vrouwen die IVF ondergingen, werd onderzocht. Er werden 7 onderzoeken geanalyseerd met in totaal 1366 vrouwen. In alle...

Voedingssuppletie gunstig bij TBC

Suppletie met vitamines en selenium verbetert de resultaten van de behandeling van patiënten met tuberculose. Deze conclusie werd getrokken door onderzoekers van Harvard School of Public Health in de VS naar aanleiding van hun recente onderzoek. De placebogecontroleerde studie betrof 887 patiënten met long-TBC in Dar Es Salaam, Tanzania. Van deze groep waren 471 patiënten seropositief, de rest niet. Naast...

Voedingssupplementen nuttig tegen tekorten

Uit Amerikaans onderzoek met 4384 personen ouder dan 51 jaar blijkt dat degenen die regelmatig voedingssupplementen gebruiken een grotere kans hebben voldoende vitamines en mineralen binnen te krijgen vergeleken met degenen die dit niet doen. Minder dan de helft van de in de studie opgenomen volwassenen was een regelmatige supplementgebruiker. Een significant kleiner percentage van deze personen bleek tekorten aan...

Natriumseleniet adjuvans chemotherapie

Hoge doses selenium in de vorm van natriumseleniet bij chemotherapie in patiënten met non-Hodgkin lymfoom geven verlichting van cytotoxische bijwerkingen. In een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met 30 patiënten met non-Hodgkin lymfoom werd alleen chemotherapie of chemotherapie plus 0,2 mg natriumseleniet per kilo lichaamsgewicht per dag getest. Deze hoeveelheid natriumseleniet komt ongeveer overeen met de helft aan selenium. Bij alle patiënten...

Noten, gezonde tussendoortjes

Artikel uit Fit Met Voeding nr.4, 2007 [4 pagina’s] De lekkere ‘tussentrek’ wordt vaak gestild met koeken, zoutjes of andere snacks. Een handjevol gemengde noten is echter vele malen gezonder en óók lekker. Wat maakt noten zo heilzaam? En is er ook een keerzijde? Noten zijn gezond omdat ze over het algemeen goede vetten bevatten, een bron zijn van eiwitten én...

Vitamine E tegen bijwerkingen chemotherapie

Inname van een hoge dosis vitamine E beschermt patiënten met kanker tegen neuropathie als gevolg van chemotherapie. Aan de studie deden 30 patiënten mee die een chemotherapiebehandeling ondergingen. Veertien van deze patiënten kregen 600 mg vitamine E per dag gedurende de chemobehandelingen en nog drie maanden erna. De andere groep diende als controlegroep en kreeg geen vitamine E. Na deze...

Homocysteïne verbonden met ernst van hartfalen

In een gecontroleerde studie met 159 patiënten die aan congestief hartfalen leden en 119 controlepersonen werd een positieve correlatie gevonden tussen een verhoogde homocysteïnespiegel en de ernst van de ziekte. Patiënten en controlepersonen werden gemiddeld 4,13 jaar gevolgd. De gemiddelde homocysteïnespiegels waren significant hoger bij de patiënten met congestief hartfalen (15,80 micromol per liter) vergeleken met controlepersonen (10,90 micromol per...

Veroudering door ontstekingssyndroom. Het belang van N-acetylcysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2006 [7 pagina’s] Ontstekingsprocessen en oxidatieve stress zijn gemeenschappelijke kenmerken van het ontstekingssyndroom, onderdeel van de meest uiteenlopende ziektebeelden. Het ontstekingssyndroom is het gevolg van een onvoldoende energietoevoer naar de cellen die aan stress zijn blootgesteld, leidend tot een verschuiving van de cellulaire redoxpotentiaal en de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species; ROS). Een...

Salvestrolen, de ‘vitamines’ van de 21e eeuw?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [4 pagina’s] Dient zich een nieuwe klasse van essentiële voedingsstoffen aan die een specifieke werking hebben, vooral tegen kanker? Is de ontdekking van deze stoffen even belangrijk voor de 21e eeuw als die van de vitamines was voor de 20e eeuw? Wanneer de salvestrolen worden vergeleken met de vitamines, dan impliceert dit dat ze...

Veroudering te lijf met antioxidanten

Artikel uit Fit Met Voeding nr.8, 2005 [4 pagina's] Wie wel eens tv kijkt, kan de indruk krijgen dat het bij ‘anti-ageing’ draait om Botox, ‘collageeninjecties’ en chemische ‘peeling’. Kortom: om de verworvenheden van de verjongingsindustrie, waarvan Connie Breukhoven dé icoon is. Het sleutelwoord is echter: vrije radicalen. En de remedie: antioxidanten. We willen allemaal jong blijven, of lijken. Sommigen onder...

Glutaminesuppletie bij beenmergtransplantatie

Suppletie met glutamine heeft een gunstig effect op patiënten die een beenmergtransplantatie in combinatie met zware chemotherapie hebben ondergaan. Na suppletie hebben patiënten een betere stifstofresorptie en minder last van infecties en slijmvliesontstekingen. Glutamine is een aminozuur dat in het lichaam verschillende functies vervult. Het zorgt onder andere voor herstelwerkzaamheden bij weefselschade. Het ondersteunt de immuunreactie en is een bouwstof...

Selenium bij chemotherapie

Dr Stephan Wey, specialist voor interne geneeskunde en natuurgeneeskunde te Hamburg, behandelt kankerpatiënten die een chemokuur of bestraling ondergaan aanvullend met selenium. In de periode van de chemokuur of de bestraling geeft hij zijn patiënten 1000 microgram, later 300 microgram selenium per dag in de vorm van natriumseleniet. Doel van de seleniumtoediening is gezonde lichaamscellen te beschermen tegen de schadelijke...

Naast chemo en bestraling ook voedingssupplementen!

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2001 [4 pagina’s] Gegevens uit de vele humane studies van de afgelopen jaren hebben sterke aanwijzingen opgeleverd voor de preventie van kanker door voeding. Zo is men er tegenwoordig over eens dat groente en fruit een belangrijke factor is bij het voorkomen van deze ziekte. Uit zeer veel studies blijkt ook dat lage bloedspiegels van...

Antioxidantrijk supplement verlicht effecten chemotherapie

Amrit, een nieuw kruidensupplement, is hoogstwaarschijnlijk erg geschikt om de bijwerkingen van een chemotherapie op te vangen. Volgens de onderzoeker dr. Hari Sharma wordt de behandeling een stuk draaglijker zonder de werking ervan te beperken. Het supplement zorgde voor een groter gevoel van welbehagen onder kankerpatiënten. Misselijkheid, overgeven, diarree, slapeloosheid en anorexia verminderden en het algemene energieniveau kreeg een stevige...

Staan vitamines chemotherapie in de weg?

Vitamine A en vitamine E werken mogelijk een chemotherapie tegen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens dr. Rudolph Salganik werken de vitamines prima bij gezonde mensen, maar staan ze de werking van een chemokuur in de weg. Deze vitamines met antioxidantwerking beschermen naast de gewone lichaamscellen ook de kankercellen, waardoor het moeilijker is om ze uit te schakelen. Het DNA...

Melatonine voorkomt celbeschading

Uit de resultaten van een klein onderzoek is gebleken dat extra melatonine tijdens chemotherapie mogelijk de onnodige beschadiging van cellen voorkomt. De werking van melatonine werd getest door dr. Lissoni en zijn team van het S. Gerardo Hospital in Milaan. Hiervoor werd willekeurig aan 80 kankerpatiënten (35 long-, 31 borst-, 14 maag-darmkanaal-kanker) wel of geen melatonine (20 mg/dag) naast de...

Geneeskrachtige planten van Nepal

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1998 [6 pagina’s] De Himalaya wordt in de Veda reeds als de 'geheime hemel' van de geneeskrachtige planten genoemd. Inderdaad heeft de Himalaya de meest gevarieerde wilde flora ter wereld. Nepal wordt dan ook met recht aangeduid als het centrum van de biodiversiteit. De 7000 bloeiende plantensoorten en 1500 medicinaal gebruikte geneeskrachtige planten maken Nepal...

Glutamine vermindert darmtoxiciteit van chemotherapeutica

Glutamine, het aminozuur dat in het lichaam het meest voorkomt, speelt een belangrijke rol bij de fysiologie van het darmepitheel. Bij leukemie toegepaste chemotherapie heeft diarree en darminfecties als belangrijke complicaties. In deze studie werd het effect van oraal toegediend glutamine (18 g/dag; 27-39 dagen) op het optreden van darmcomplicaties na chemotherapie bestudeerd bij 11 patiënten. Glutamine bleek het optreden...

Vitamine E zeer effectief bij slijmvliesontsteking door chemotherapie

Slijmvliesontsteking (mucositis) is een frequent voorkomende complicatie van chemotherapie. Het slijmvlies wordt in eerste instantie rood en vertoont door het loslaten van cellen na enige tijd zweervorming. Deze verwondingen gaan weer vanzelf over. Na het einde van de chemokuur duurt het echter nog wel twee tot drie weken voordat het mondslijmvlies genezen is. In deze tussentijd kunnen de zweren bacterieel...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+