Zoekresultaten

Darmmicrobiota voorspelt coeliakie

De samenstelling van de darmmicrobiota heeft een voorspellende waarde voor het ontstaan van coeliakie, naast de blootstelling aan gluten en genetische gevoeligheid. Voor het onderzoek werden vijfhonderd pasgeborenen gevolgd uit de Verenigde Staten, Italië en Spanje. De kinderen hadden een verhoogd risico op coeliakie vanwege een eerstegraads familielid met de aandoening. Tijdens de volgperiode werden diverse malen bloed- en ontlastingmonsters...

Tekort aan micronutriënten bij coeliakie

Coeliakiepatiënten hebben beduidend vaker een tekort aan vitaminen en mineralen in vergelijking met gezonde proefpersonen. Opvallend is dat deze tekorten veelal niet gepaard gaan met klassieke kenmerken van de aandoening zoals een laag lichaamsgewicht en gewichtsverlies. Wetenschappers van de Mayo Clinic voerden een retrospectieve studie uit. Er werden gegevens gebruikt van 309 coeliakiepatiënten waarbij de diagnose in de periode van...

Geboortemaand beïnvloedt coeliakierisico

De maand en regio waarin een kind geboren wordt kunnen van invloed zijn op het risico van coeliakie op jonge leeftijd. Voor de Zweedse studie werden bijna twee miljoen kinderen gevolgd in de periode van 1991 tot 2009. Het betrof kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Bij 6569 kinderen werd de diagnose coeliakie gesteld aan de hand...

Cognitie verbetert met glutenvrij dieet

Bij personen met coeliakie verbetert de cognitie en vermindert zogeheten ‘brain fog’ (onvermogen om helder te denken) onder invloed van een glutenvrij voedingspatroon. Er namen acht vrouwen en drie mannen aan de studie deel. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van dertig jaar en waren recent gediagnosticeerd met coeliakie. Ze kregen een glutenvrij dieet en werden gedurende een jaar gevolgd. Voor...

Glutenvrij dieet voorkomt heupfractuur

Voor personen met een glutenintolerantie of coeliakie is een glutenvrij dieet van belang om het risico van heupfracturen te beperken. Al langer is bekend dat coeliakiepatiënten een verhoogde kans op botbreuken hebben. Nu blijkt dat met het volgen van een glutenvrij dieet dit risico kan worden verminderd. De wetenschappers bestudeerden de gegevens van 7146 Zweedse personen waarbij in de periode...

Glutensensitiviteit: nieuwe hype of ziekte?

Steeds meer personen lijken gluten niet te kunnen verdragen hoewel de aandoening coeliakie in veel gevallen niet kan worden vastgesteld. De term ‘glutensensitiviteit’ is in de medische wereld in opkomst, maar er is nog geen consensus over het feit of dit een nieuw ziektebeeld betreft. Een glutenallergie uit zich in de meest ernstige vorm in coeliakie, een autoimmuunziekte waarbij de...

Vitamine D en K belangrijk voor kinderen met coeliakie

Kinderen met coeliakie hebben vitaminen nodig om botverweking en osteoporose te voorkomen. Dit blijkt uit een studie waaraan 43 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar deelnamen. Ze leden aan coeliakie en hadden een verminderde botmassa. De studie toonde aan dat de kinderen minder dan 50% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine K binnenkregen. Daarnaast hadden ze een vitamine...

CLA zinvol bij coeliakie?

Suppletie met geconjugeerd linolzuur (CLA) vermindert oxidatieve stress als gevolg van coeliakie. Coeliakie is een chronische darmaandoening gepaard gaande met autoimmuunreacties die worden uitgelokt door eiwitdeeltjes van gluten, gliadinen en gluteninen. Van het eiwit gliadine is in vivo aangetoond dat het belangrijke verdedigingsmechanismen in de darm kan lamleggen. CLA kan dit voorkomen doordat het de zogenaamde Nrf2 (nuclear factor erythroid...

Coeliakie: Toename door nieuwe broodbakmethode?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2012 [4 pagina’s] Nieuwe productiemethoden in ontwikkeling Volgens nieuwe inzichten heeft de toename van glutenintolerantie te maken met de modernisering van het broodbakproces. Als brood voldoende lang gist, zouden gluten geen klachten kunnen geven en zelfs door mensen met coeliakie gewoon gegeten kunnen worden. Kan dat waar zijn? Steeds meer mensen krijgen te horen dat...

Aandacht voor antioxidanten bij coeliakie

Kinderen met coeliakie zijn mogelijk gebaat bij een hogere inname van antioxidanten. De resultaten van een nieuwe studie wijzen erop dat oxidatieve stress bij deze aandoening een belangrijke rol speelt.Bij coeliakie is er sprake van een intolerantie voor gluten. Het onderzoek betrof 39 kinderen met coeliakie en 19 gezonde controlekinderen. Bij allen werd een darmbiopt ter onderzoek afgenomen.Er kwamen hierbij...

Suppletie B-vitaminen gunstig bij coeliakie

In een Zweedse studie is aangetoond dat patiënten met coeliakie mogelijk gebaat zijn bij suppletie met B-vitaminen. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering dat coeliakiepatiënten die een glutenvrij dieet volgen vaak een vitaminetekort opbouwen en zich minder gezond voelen. Bij een glutenvrij dieet worden alle granen die gluten bevatten, zoals tarwe, rogge, gerst, en spelt, gemeden. Granen vormen echter...

Coeliakiepatiënten gebaat bij suppletie B-vitaminen

Coeliakiepatiënten die een glutenvrij dieet volgen, voelen zich beter door suppletie met B-vitaminen, zo blijkt uit een Zweedse studie.Het onderzoek betrof 57 patiënten tussen de 45 en 64 jaar die al lange tijd coeliakie hadden. Zij volgden al een heel aantal jaren een strikt glutenvrij dieet. In willekeurige groepen verdeeld kregen zij gedurende 6 maanden dagelijks B-vitaminen (0,8 mg foliumzuur,...

Coeliakie voorspelt schizofrenie (2)

Coeliakie, een darmziekte als gevolg van een overgevoeligheid voor gluten, is een risicofactor voor schizofrenie. Dit is de conclusie van onderzoekers van Johns Hopkins University. Zij onderzochten 7.997 mensen ouder dan vijftien jaar die tussen 1981 en 1998 bij een psychiater onder behandeling waren voor schizofrenie. Er werd bij de patiënten, hun ouders en een controlegroep gekeken naar de voorgeschiedenis...

Tekort vitamine B12: niet herkend – niet behandeld

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 2002 [3 pagina’s] Bejaarden, mensen met maag-darmproblemen, vegetariërs, drinkers en mensen met een ernstige ziekte onder de leden behoren tot de risicogroepen, waarbij een vitamine-B12-tekort vaak onopgemerkt blijft. Bepalingen in bloedserum die worden uitgevoerd om een tekort op te sporen, kunnen geen uitsluitsel geven. Een megaloblastaire anemie als teken van een vitamine-B12-gebrek kan ook het...

Haver ook op termijn veilig voor coeliakiepatiënt

Sinds het baanbrekend werk van dr W.K. Dicke in 1950, is het schadelijk effect van tarwe, rogge en gerst bij coeliakie bekend. Voor haver bestond lange tijd twijfel over mogelijke schadelijkheid. Onderzoek door dr E.K. Janatuinen en medewerkers van de universiteit van Kuopio in Finland, in 2000 gepubliceerd, toonde geen schadelijke effecten van haver bij coeliakiepatiënten gedurende een periode van...

Vaker vitamine-B12-tekort coeliakiepatiënt

Een slechte opname van ijzer en foliumzuur vanuit de dunne darm is bij coeliakiepatiënten een bekend verschijnsel. Tekorten aan vitamine B12 blijken nu bij hen vaker voor te komen dan tot nu toe werd aangenomen. Dr Anna Dahele en collega's van de Universiteit van Edinburgh onderzochten negen patiënten met een door biopsie bevestigde coeliakie. Zij leden aan spijsverteringsstoornissen, gewichtsverlies en/of...

Coeliakie oorzaak van ijzergebrek

Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen die menstrueren en een ijzergebrek hebben, vaak aan coeliakie lijden. Voor deze studie is het bloed van 483 personen met ijzergebrek getest. 28 vrouwen en 4 mannen waren positief getest op IgA anti-endomysium antilichamen, wat kan duiden op coeliakie, ofwel overgevoeligheid voor gluten. Van de 25 mensen die een darmendoscopie ondergingen, hadden 22 vrouwen de...

Patiënten met coeliakie hebben verhoogd risico op botbreuken

Coeliakiepatiënten hebben vaker botbreuken in armen en benen vergeleken met andere mensen. Osteopenie en osteoporose zijn bekende complicaties bij patiënten met coeliakie. De algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is een opnamestoornis voor vrijwel alle voedingsstoffen door atrofie van de dunne-darm-mucosa. Speciaal de opname van calcium en vitamine D kan problematisch zijn. Dr. Julio Bai van het Hospital de Gastroenterologica in Buenos...

Haver veilig voor coeliakiepatiënten

Levensmiddelen die haver bevatten, hebben geen bijwerking ten aanzien van de aanmaak van lymfocyten en antilichamen, zo blijkt uit Fins onderzoek. Tarwe, rogge en gerst daarentegen veroorzaken bij patiënten die aan coeliakie lijden wel darmschade. Dr. M. Uusitupa van de University of Kuopio geeft verder aan dat maïs en rijst ook zonder schade de darm passeren. Voor het onderzoek werden...

Boekweit: glutenvrij alternatief

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1998 [2 pagina’s] In vervlogen tijden was boekweit ook in ons land een belangrijk voedingsgewas. De boekweitgrutten werden gekookt en als pap gegeten. Tarwe heeft in Europa boekweit geheel verdrongen. Voor coeliakiepatiënten is boekweit als glutenvrij levensmiddel een welkom alternatief. Echter, van boekweit kan gezegd worden dat het een vergeten voedingsmiddel is. Voor dit artikel...

Coeliakie speelt een rol bij neurologische aandoeningen

In een onderzoek aan het Royal Hallamshire Hospital in Sheffield (Engeland) werd het bloed onderzocht van 53 patiënten met neurologische aandoeningen waarvan de oorzaak niet bekend was. De uitslagen werden vergeleken met die van 94 patiënten met specifieke neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en multiple sclerose en met die van 12 gezonde personen. 57% van de patiënten uit...

Glutengevoeligheid vermindert botdichtheid

Coeliakie is een ziekte waarbij mensen overgevoelig reageren op gluten in bijvoorbeeld tarweproducten. Zweeds onderzoek wijst uit dat coeliakie van invloed is op de botvorming. Bij 63 patiënten tussen 17 en 79 jaar oud, bij wie net de diagnose coeliakie was gesteld, werd op verschillende plaatsen de botdichtheid gemeten. In vergelijking met controlepersonen was de botdichtheid zodanig verlaagd, dat zij...

Botdichtheid van coeliakiepatiënt reageert op magnesium

Malabsorptiesyndromen zoals glutengevoelige enteropathie of coeliakie predisponeren voor osteoporose. Hierin speelt magnesiumtekort een belangrijke rol. Magnesiumtekort verstoort de afscheiding en werking van parathormoon, PTH, hetgeen leidt tot osteopenie en toenemende fragiliteit van het skelet. Een groep van 23 coeliakiepatiënten, die een glutenvrij dieet volgden, werd onderzocht op hun magnesiumstatus. Achttien patiënten slikten gedurende drie maanden extra magnesium. Zij namen magnesiumchloride...

Haver goed verdragen bij glutenovergevoeligheid

Coeliakie is een overgevoeligheid voor gluten. Patiënten met deze ziekte krijgen irritaties aan de darmwand wanneer ze voedingsmiddelen gebruiken waarin gluten zijn verwerkt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld tarwe, maar ook andere granen die in een groot aantal voedingsmiddelen voorkomen. Daarom is een streng glutenvrij dieet bij deze ziekte geboden. Tarwe, rogge en gerst zijn verboden. Maïs en rijst bevatten geen gluten...

Wonen en onze gezondheid

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 1989 [9 pagina’s] De woning kan gezien worden als een tweede lichaam. Hij dient dan ook de eigenschappen te hebben van een gezond lichaam. De auteur, architect Wirix, beschouwt dit artikel als een bouw-biologische verkenning. Achtereenvolgens komen aan de orde: het binnenklimaat, electrobiologische aspecten en de biologische architectuur zelf. Tevens doet hij enkele praktische aanbevelingen om...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+