Zoekresultaten

Meer kans op ziekte van Crohn met slechte voeding

De consumptie van voeding met een ontstekingsbevorderend effect geeft een significant verhoogde kans op de ziekte van Crohn. Er werden gegevens gebruikt van drie grootschalige studies waaraan in totaal meer dan 200.000 proefpersonen deelnamen. Op basis van voedingsvragenlijsten werd nagegaan in hoeverre de deelnemers ontstekingsbevorderende voeding consumeerden. Hiertoe werden achttien verschillende voedingsgroepen onderscheiden waarvan de mate waarin de voeding bijdroeg...

Lage vezelinname bij chronische darmziekten

Personen met een inflammatoire darmaandoening zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben vaak een te lage vezelconsumptie. In het onderzoek werd bij personen met een inflammatoire darmaandoening aan de hand van een vragenlijst de vezelinname uit de voeding bepaald. Het betrof 92 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. Slechts 38% van de deelnemers kreeg dagelijkse voldoende...

Immuuntherapie: vitamine D verkleint risico op bijwerking colitis

Personen die behandeld worden middels immuuntherapie met het medicijntype checkpointremmers hebben minder kans op dikkedarmontsteking (colitis) wanneer ze vitamine D suppleren. Bij deze vorm van immuuntherapie kunnen afweercellen gemakkelijker kankercellen herkennen en vernietigen. Voor het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van 213 personen die in de periode van mei 2011 tot oktober 2017 voor een melanoom behandeld waren met de...

Mediterraan goed voor darmflora

Een voedingspatroon rijk aan vis, fruit, groenten, noten, wijn, granen en peulvruchten zoals het Mediterraan voedingspatroon, stimuleert de groei van gunstige darmbacteriën die een ontstekingsremmend effect hebben. Een dergelijk eetpatroon is vooral goed voor personen met darmaandoeningen. Wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) maakten gebruik van gegevens van voedingsgewoonten en darmmicrobiota van gezonde personen en personen met de...

Vitamine D bij chronische darmontstekingen

Suppletie met vitamine D kan achteruitgang voorkomen van een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Dit blijkt uit een meta-analyse. Uit verschillende medische databanken werden achttien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd waaraan in totaal meer dan negenhonderd proefpersonen deelnamen. Het betrof studies waarbij het effect van vitamine D op inflammatoire darmaandoeningen werd vergeleken met een placebo. In...

Darmbacterie noodzakelijk voor immuunregulerende cellen

De darmbacterie Lactobacillus reuteri blijkt samen met tryptofaan noodzakelijk voor de omzetting van intraepitheliale CD4+ T-cellen in immuunregulerende cellen. Dit blijkt uit een muizenexperiment. De dunne darm bevat specifieke lymfocyten (DP-IEL) die een immuunregulerende werking hebben. Ze worden gevormd uit intestinale CD4+ T-cellen. DP-IEL worden niet aangetroffen in steriele muizen. Dit suggereert dat microben een rol spelen bij de vorming...

Vitamine D bij chronische darmontsteking

Een adequate vitamine D-spiegel verkleint de kans op ziekteverschijnselen na een behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Aan de studie namen 521 personen deel met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De patiënten werden behandeld met medicatie tegen Tumor Necrose Factor-alfa (TNF-alfa) om ontstekingsreacties tegen te gaan. Van de deelnemers was de vitamine D-status bekend bij...

Metabolieten darmbacterie bootsen moleculen na

Wetenschappers van de Rockefeller University hebben ontdekt dat metabolieten van darmbacteriën signaalmoleculen kunnen nabootsen en zodoende het metabolisme kunnen beïnvloeden. De studie werd gepubliceerd in Nature. Darmbacteriën bevatten N-acylamidesynthase-genen en de lipiden waarvoor ze coderen zijn van invloed op de zogeheten GPCRs (G-proteïne gekoppelde receptoren ). GPCRs reguleren de fysiologie van het maagdarmstelsel. Aangezien deze receptoren een rol spelen bij...

Resveratrol effectief bij colitis ulcerosa

Suppletie met resveratrol kan de ziekteactiviteit verminderen en de levenskwaliteit verbeteren bij personen met colitis ulcerosa. Aan de studie namen 56 proefpersonen deel met colitis ulcerosa. Ze hadden milde tot matige klachten van de darmaandoening en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Ze kregen gedurende zes weken dagelijks een capsule met 500 mg resveratrol of een placebo. Voor...

Curcumine effectief bij colitis ulcerosa

Suppletie met curcumine, de kleurstof uit de geelwortel (Curcuma longa), kan mogelijk de progressie van colitis ulcerosa vertragen. In het experiment werden 32 muizen verdeeld in groepen. Het betrof een controlegroep van gezonde muizen, een groep muizen met colitis ulcerosa die geen behandeling kreeg en een groep muizen met de aandoening die behandeld werd met curcumine dan wel mesalazine. Mesalazine...

Resveratrol zinvol bij colitis ulcerosa

Resveratrol, een  falvonoïde uit de schil van blauwe druiven, kan de ziekteactiviteit verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren bij personen met de chronische darmziekte colitis ulcerosa. Er namen 65 personen met een milde tot matige vorm van colitis ulcerosa deel aan de studie. Ze werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. In de suppletiegroep kregen de deelnemers gedurende...

Coeliakie door gluten op jonge leeftijd?

Jonge kinderen die veel gluten binnenkrijgen, hebben meer kans op de auto-immuunziekte coeliakie, zo blijkt uit een Zweedse studie. De hoeveelheid gluten blijkt een voornamere factor dan het al of niet hebben gehad van borstvoeding of het tijdstip waarop met vaste voeding wordt gestart. De basis voor de studie vormt een cohort van 8700 kinderen met een genetisch verhoogd risico...

Vitamine B2 stimuleert gunstige darmbacterie

Dagelijkse suppletie met vitamine B2 (riboflavine) vergroot het aandeel van de gunstige Faecalibacterie prausnitzii in de darm. Dit blijkt uit het proefschrift van Sadabad die promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn promotiestudie onderzocht Sadabad welke therapieën zinvol zijn voor personen met chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Bij personen met deze aandoeningen is de darmflora...

N-acetyl-D-glucosamine zinvol bij chronische darmontsteking

Suppletie met N-acetyl-D-glucosamine (NAG) kan symptomen verlichten bij personen met chronische darmontstekingen. Er namen 34 personen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa deel aan de studie. Ze kregen gedurende vier weken dagelijks 6 gram NAG. Aan het begin en einde van de studie registreerden de deelnemers hun klachten.  Bij 88% van de deelnemers werd een verlichting van klachten...

Coeliakie door gluten op jonge leeftijd?

Jonge kinderen die veel gluten binnenkrijgen hebben meer kans op de autoimmuunaandoening coeliakie, zo blijkt uit een Zweedse studie. De hoeveelheid gluten die kinderen binnenkrijgen blijkt een voornamere factor dan het al of niet hebben gehad van borstvoeding of het tijdstip waarop met vaste voeding wordt gestart. De basis voor de studie vormt een cohort van 8700 kinderen met een...

Azijn zinvol bij colitis ulcerosa

Behandeling met azijn of zijn actieve bestanddeel azijnzuur is zinvol bij colitis ulcerosa. Dit blijkt uit een experiment met muizen. Muizen die colitis ulcerosa hadden kregen in hun voeding 5% azijn of 0,3% azijnzuur. Deze toediening leidde tot een significante afname van de ziekteactiviteit, een beter behoud van het lichaamsgewicht en een kortere dikke darmlengte. Verder leidde de toediening van...

Aluminium: schadelijk voor de darm

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat aluminium een schadelijk effect heeft op de darm en mogelijk chronische darmontstekingen in de hand werkt. Het menselijk lichaam wordt in toenemende mate blootgesteld aan aluminium. Niet alleen vanuit voedseladditieven en kookgerei, maar ook door de inname van bepaalde medicijnen, inentingen en luchtvervuiling. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft een maximale toelaatbare blootstelling...

Darmflora, ontstekingen en metabool syndroom

Het microbioom van de darm speelt een cruciale rol bij het ontstaan van het metabool syndroom. Dit blijkt uit een experiment met muizen. De wetenschappers vergeleken muizen afkomstig van hetzelfde nest. De muizen verschilden alleen van elkaar doordat bij een deel van hen het TLR5-gen (Toll-like receptor 5 gen) ontbrak in de epitheelcellen of de dendrietcellen van de darm. Muizen...

Receptor speelt cruciale rol bij darmontsteking

Wetenschappers van de Georgia Regents University hebben een receptor ontdekt die een cruciale rol speelt bij de preventie van chronische darmontstekingen en darmkanker. De receptor in de darm - bekend onder de naam Gpr109a - wordt geactiveerd onder invloed van butyraten die vrijkomen bij de fermentatie van vezels, maar kan ook geactiveerd worden onder invloed van een megadosis niacine (vitamine...

Groene thee-polyfenolen even effectief als medicijn

Suppletie met polyfenolen afkomstig van groene thee is even effectief bij chronische darmontstekingen als een behandeling met het reguliere medicijn sulfasalazine. Dit blijkt uit een dierstudie. Bij een groep muizen werden colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn geïnduceerd. De muizen - die symptomen van beide chronische darmaandoeningen vertoonden - werden behandeld met polyfenolen, epigallocatechinegallaat (EGCG, de werkzame stof in...

Hoge dosis vitamine B1 colitis ulcerosa en Crohn

Suppletie met vitamine B1 (thiamine) gaat vermoeidheid als gevolg van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa tegen. Er namen 8 patiënten met colitis ulcerosa en 4 personen met de ziekte van Crohn deel aan de studie. Aan de hand van een scorelijst werd de mate van vermoeidheid bepaald. In het bloed werden de thiamine- en thiaminepyrofosfaatconcentraties gemeten. Alle patiënten...

Ontlastingtransplantatie

Een besmetting met de bacterie Clostridium difficile kan bestreden worden met transplantatie van ontlasting. Dit blijkt uit een studie die gepresenteerd werd tijdens het jaarcongres van de Infectious Diseases Society of America. De studie werd uitgevoerd bij 49 patiënten die verbleven in het Henry Ford Hospital van Detroit. De patiënten kregen humane ontlasting toegediend via een colonscopie of een sonde....

Probiotica in behandelprotocol IBD

De complexe interactie tussen de humane genen die coderen voor immuunfuncties en het darmslijmvlies met zijn darmflora wordt momenteel beschouwd als de sleutel tot de pathofysiologie van chronisch inflammatoire darmziekten (IBD). Dit gegeven heeft ertoe geleid dat er binnen behandelrichtlijnen een plaats is voor probiotica. Probiotica kan de darmflora wijzigen met mogelijk een gunstig effect op de chronische ontstekingsreacties bij...

Behandeling chronische darmziekten met melkzuurbacteriën?

Bepaalde melkzuurbacteriën hebben een ontstekingsremmende werking en kunnen mogelijk in de toekomst ingezet worden bij de behandeling van ontstekingsziekten in de darm. In een experiment met muizen toonden de onderzoekers aan dat de melkzuurbacterie Lactobacillus paracasei een enzym produceert dat selectief ontstekingsprocessen kan tegengaan. Het enzym - dat bekend is onder de naam ‘lactocepine’ -  vermindert zogenaamde chemokinen die fungeren...

Gember: mogelijk kankerbeschermend

Suppletie met 2 gram gember per dag kan ontstekingsreacties in de darm verminderen en daarmee mogelijk het risico van darmkanker verkleinen. 30 gezonde proefpersonen werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Voor en na de behandelperiode van 28 dagen werden darmbiopten genomen. In de suppletiegroep namen de ontstekingsreacties met 28% af na behandeling met gember. Het supplement leidde niet...

Dierstudie: astaxanthine remt ontstaan darmkanker

Suppletie met astaxanthine kan het ontstaan van ontstekingen en tumoren in de dikke darm voorkomen. Dit blijkt uit een Japanse dierstudie. In een eerste experiment werd het effect van 3 verschillende doseringen astaxanthine (50, 100 en 200 ppm toegevoegd aan voeding) op het ontstaan en de groei van kanker in de dikke darm veroorzaakt door azoxymethaan (AOM) en dextran-sulfaat-natrium (DSS)...

Verhoogd homocysteïne bij colitis ulcerosa

Patiënten met colitis ulcerosa blijken vaak een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed te hebben. De melatoninespiegel is daarentegen verlaagd, zo blijkt uit Chinees onderzoek. Wetenschappers verzamelden de gegevens van 112 mensen met colitis ulcerosa (CU) en 110 gezonde controlepersonen. De CU-patiënten hadden een significant hogere homocysteïnespiegel en een significant lagere melatoninespiegel dan de controlepersonen. Ook werd in het bloed van...

Omega 3-vetzuren tegen colitis ulcerosa

Een hoge inname van omega 3-vetzuren beschermt tegen colitis ulcerosa. Vooral DHA blijkt een beschermend effect te hebben. Aan de cohortstudie namen 25.639 proefpersonen deel in de leeftijd van 45 tot 74 jaar. De proefpersonen hielden gedurende een week hun voedingspatroon bij. Met behulp van een computerprogramma werd een schatting gemaakt van de kwantiteit van voedingsstoffen. Tijdens de volgperiode van...

Probioticarapport van AAP

De American Academy of Pediatrics (AAP) publiceerde een ‘clinical report review' over pro- en prebioticagebruik bij kinderen. Probiotica zijn supplementen en voedingsmiddelen die levende micro-organismen bevatten met een positieve invloed op de darmflora. Onder prebiotica worden de onverteerbare voedingsvezels verstaan die de groei en activiteit van de darmflora stimuleren.Uit de resultaten van studies blijkt dat probiotica bij kinderen de ziekteduur...

Vitamine D veilig en effectief bij ziekte van Crohn

Vitamine D kan ingezet worden ter voorkoming en als behandeling van de ziekte van Crohn. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van de McGill University en de Université de Montréal. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot de ziekte van Crohn. Personen van het noordelijk halfrond hebben een verhoogde kans op de ziekte doordat ze minder zonlicht...

Hypertension

2009 Hypertensie

Lecithine bij colitis ulcerosa

Bij colitis ulcerosa is lecithine mogelijk een nieuwe therapie-optie. Op een gastroenterologencongres werden de voorlopige resultaten van een placebogecontroleerde studie met 60 patiënten met chronisch actieve colitis ulcerosa gepresenteerd. De patiënten (niet van steroïden afhankelijk) namen drie maanden lang 6 gram van een lecithinepreparaat met vertraagde afgifte of een placebo. Bij 16 patiënten in de lecithinegroep (53%) was sprake van...

Homocysteïne verhoogd bij colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa is een darmziekte met wisselende ontstekingen aan de dikke darm. In een studie met 30 patiënten, waarvan 15 met een actieve vorm, en 21 gezonde controlepersonen bleek de colitis geassocieerd met verhoogde homocysteïnespiegels. Het verschil in plasmaspiegels tussen de patiënten en de gezonde personen was significant: 10,8 mmol/l tegen 6,8 mmol/l. Bovendien hadden patiënten met de actieve vorm...

Darmpatiënten oppassen voor vitamine B6-tekort

Patiënten met een ontstekingsziekte in de darm hebben vaak een vitamine B6-tekort. Dit verhoogt de kans op trombose bij deze patiënten, omdat een lage vitamine B6-spiegel een risicofactor voor deze aandoening is. Dit is de conclusie van dr. S. Saibeni van de Universiteit van Milaan in Italië. Naast een directe relatie tussen trombose en een vitamine B6-tekort, bestaat er ook...

Klinisch onderzoek tarwegrassap

Tarwegrassap uit ontkiemde tarwe werd 35 jaar geleden ontwikkeld en aanbevolen door Ann Wigmore als remedie tegen chronische ontstekingen aan de darm en bij kanker. Hoewel in de loop van jaren door velen gebruikt, bestond er tot voor kort geen enkele gecontroleerde klinische studie omtrent de geneeskundige werking. In een samenwerkingsproject van verschillende medische afdelingen van de Hebrew University in...

Chlorella tegen chronische aandoeningen

Inname van Chlorella pyrenoidosa verlicht de klachten en verbetert de kwaliteit van leven bij patiënten met fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. De Amerikaanse onderzoekers dr Merchant en dr Andre bestudeerden het effect van de alg Chlorella pyrenoidosa op fibromyalgie, hoge bloeddruk en ulcerative colitis. Deze eencellige alg komt voor in zoet water en is rijk aan hoogwaardige eiwitten, vitaminen...

Probiotica tegen darmziekten

Dr Ross Butler uit Adelaide heeft een test ontwikkeld waarmee hij de effectiviteit van probiotica kan meten in urine en uitademingslucht. Nadat gezonde volwassenen twee dagen yoghurt hadden gekregen, bleek uit de urinetest dat de darmen minder permeabel waren geworden. Dit is positief, aangezien permeabele darmen ('leaky gut') kunnen leiden tot allergie en diarree.Een andere open studie die op het...

Boeren minder, kantoorwerkers meer darmontstekingen

Tot ontstekingsziekten van de darm behoren de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Voor deze darmontstekingen waarvan de oorzaak onbekend is, werd onderzocht in hoeverre er verband bestaat met het beroep van de patiënt.Uit het gegevensbestand van het National Center for Health Statistics in de staat New Mexico in de VS werd over de periode 1991 - 1996 het aantal...

Veelbelovende resultaten met probiotica

Goedaardige darmbacteriën, zogenaamde probiotica, zijn hoogstwaarschijnlijk erg geschikt bij het in de hand houden van ontstekingen aan de dunne darm. Deze aandoening, die ook wel pouchitis genoemd wordt, treedt regelmatig op na een operatie voor colitus ulcurosa. Hierbij ontstaat koorts, bloedingen en darmkrampen. Ook wordt de darmflora flink aangetast. Antibiotica werken vaak niet afdoende. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat...

Vitamine D bij Crohn?

Om de ziekte van Crohn aan te pakken, helpen vitamine D-supplementen wellicht, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Tekorten aan vitamine D zouden de darmziekte verergeren. Toch blijft het onduidelijk of dit vitaminengebrek nu de oorzaak of juist het gevolg van de ziekte van Crohn is. Dr. Margherita Cantornas van de Pennsylvania State University onderzocht muizen met symptomen van...

Darmontsteking en voedingsfactoren

Colitis ulcerosa, een langdurige ontsteking van het dikke-darm-slijmvlies blijkt veel voor te komen bij een hoge inname van vitamine B6, enkelvoudig onverzadigde vetzuren (EOVs) en meervoudig onverzadigde vetzuren (MOVs), zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Onderzoekster dr. Bertine Geerling van de Universiteit van Maastricht tast nog wel in het duister of het hier om een risicofactor gaat of dat slechts de...

Goedaardige darmparasieten bij ziekte van Crohn?

Een experimentele behandeling met parasitaire wormpjes gaf gunstige resultaten bij een kleine groep patiënten die lijden aan darmontstekingsziekten. Onderzoekers van de universiteit van Iowa Verenigde Staten onder leiding van prof Joel Weinstock zijn van mening dat de toename van darmonstekingsziekten bij de Westerse bevolking volgde op een sterke daling van infecties met darmparasieten. Zeventig jaar geleden had 4 procent van...

Veranderde antioxidantconcentraties bij kinderen met inflammatoire darmziekten

De auteurs van de hier besproken studie vermoeden dat chronische schade aan het maagdarmkanaal bij ontstekingsziekten van de darmen veroorzaakt wordt door een dysbalans tussen oxidatieve stress en beschermende antioxidantsystemen. Om te bepalen of de antioxidatieve defensie veranderd is bij kinderen met inflammatoire darmziekten, werden de plasmaconcentraties van antioxidanten bepaald bij 12 kinderen met de ziekte van Crohn en bij...

Glutathion bij chronische ontstekingsziekten in de darm

Verhoogde productie van vrije radicalen kan verlaagde glutathion(GSH)-niveaus tot gevolg hebben bij patiënten met chronische ontstekingsziekten in de darm zoals colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dit werd onderzocht in darmbiopten van patiënten met deze aandoeningen en ook van een controlegroep. Hieruit bleek dat zowel bij colitis ulcerosa patiënten als bij patiënten met de ziekte van Crohn de GSH-niveaus...

Risicogroep colorectaalkanker eet onvoldoende groenten en fruit

Patiënten met ulceratieve colitis, colorectale poliepen en eerdere carcinomen van dikke darm en rectum hebben een verhoogde kans op kanker van dikke-darm en rectum. De onderzoekers vroegen aan 119 patiënten uit deze risicogroep, die naar het ziekenhuis kwamen voor een colonscopie en 119 controlepersonen naar de voedingsgewoonten. Met name werd geïnformeerd naar de dagelijkse consumptie van groenten en fruit. Het...

Zinksuppletie bij chronische ontstekingen

De laatste jaren is er een toename van studies naar de effecten van spoorelementen en mineralen op chronische ontstekingen van onbekende oorzaak. Met name zink is interessant omdat zink van groot belang is voor het immuunsysteem. Dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek bestudeerde het effect van suppletie met zinkorotaat op chronische pancreatitis (22 patinten), colitis ulcerosa (16 patiënten) en de ziekte van...

Oxidatieve stress in Inflammatory Bowel Disease

Ontstekingsziekten van de darm (IBD) worden gekarakteriseerd door een chronische ontsteking die elk deel van de darm (ziekte van Crohn) of een bepaald gedeelte van de darm (colitis ulcerosa in dikke darm) kan aantasten. Bij de behandeling van deze aandoeningen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van antioxidanten. Deze studie laat zien dat in darmbiopten in geval van de ziekte van Crohn...

Allergische colitis bij kinderen

Hoewel allergische colitis bij volwassenen ook voorkomt, worden baby's het vaakst getroffen door deze aandoening. De ziekte kenmerkt zich door ontstekingen in het rectum en de dikke darm die veroorzaakt worden door immuunreacties op bepaalde voedingsmiddelen. Deze ontstekingen gaan gepaard met rectale bloedingen die gunstig en snel reageren op eliminatie van het allergene voedingsmiddel of voedingsmiddelen.Voedingsmiddelen die het vaakst allergische...

Korte-keten vetzuren belangrijk voor darmfunctie

Korte-keten vetzuren ontstaan door de fermentatie van onverteerbare polysacchariden (vezels) door darmbacteriën. De belangrijkste 3 vetzuren, acetaat, propionaat en butyraat, stimuleren de absorptie van natrium en vloeistof door de darm en oefenen een prolifererend effect uit op darmcellen. Deze ver­bindingen bevorderen de adaptieve respons op dunne darmresectie bij colonanastomose. Acetaat vergroot de bloedcirculatie in de darm en verhoogt de darmmotiliteit....

Visolie bij colitis ulcerosa

Het aanvullen van de voeding van patiënten met colitis ulcerosa met visolie kan voor hen een gunstig effect hebben op de ontstekingen in de darm en daarmee ook leiden tot gewichtstoename, zo is gebleken uit een onderzoek van dr. W.F. Stenson. Aanvulling van de voeding van de patiënten met visolie (eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur) gedurende vier maanden bleek de vorming van...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+