Zoekresultaten

Dikkedarmkanker door frisdrank?

De consumptie van suikerhoudende frisdrank door jongeren en volwassenen is gerelateerd aan een hoger risico op dikkedarmkanker. Er werden gegevens gebruikt van meer dan 95.000 vrouwen die deelnamen aan de Nurses’ Health Study, een langlopend onderzoek onder verpleegkundigen in de periode van 1991 tot 2015. Iedere vier jaar werd aan de hand van voedingsvragenlijsten bekeken hoeveel suikerhoudende frisdrank de deelneemsters...

Verband suiker en darmkanker

De consumptie van suikerrijke voeding op jonge leeftijd is in verband gebracht met een hoger risico op adenomen later in het leven. Adenomen kunnen tot darmkanker leiden. Er werden gegevens gebruikt van meer dan 33.000 deelnemers aan de Nurses' Health Study II waarvan informatie voorhanden was over hun eetpatroon tijdens de adolescentie. Op basis hiervan werd de inname van fructose,...

Vitamine D gunstig bij maag- en darmkanker

Suppletie met een hoge dosis vitamine D vergroot de overlevingskans van patiënten met maagdarmkanker. Dit concluderen onderzoekers op basis van twee studies. In de SUNSHINE-studie werden 139 patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker behandeld met chemotherapie. Zeventig deelnemers kregen dagelijks 400 IE vitamine D, de overige patiënten kregen dagelijks 4000 IE vitamine D. Bij personen met de hoge dosis van de vitamine...

Luteïne, zeaxanthine en cognitie

Voor het eerst is aangetoond dat de carotenoïden luteïne en zeaxanthine niet alleen gunstig zijn voor de ogen, maar ook geassocieerd zijn met een betere cognitie. Aan de studie namen 43 ouderen deel met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar. In zowel het netvlies (retina) als het bloedserum werden de concentraties van luteïne en zeaxanthine bepaald. De ouderen werd gevraagd...

Mannose remt tumorgroei

Suppletie met de natuurlijke suiker mannose remt de groei van tumoren en bevordert het effect van chemotherapie. De suiker komt van nature voor in onder andere veenbessen en appels en wordt in supplementvorm gebruikt bij de behandeling van hardnekkige blaasontstekingen. In het experiment werden muizen met een tumor in de alvleesklier, longen of huid gesuppleerd met mannose. Tevens werd in...

Microbioom en bijwerkingen chemo

De samenstelling van het darmmicrobioom is mogelijk van invloed op het risico van diarree als gevolg van het medicijn irinotecan. Irinotecan is een cytostaticum dat gegeven wordt bij dikkedarmkanker. De inactieve vorm van irinotecan wordt per infusie toegediend waarna het in de lever wordt geactiveerd in zijn toxische vorm. Vervolgens wordt het opnieuw omgezet in de inactieve vorm waarna het...

Overlevingskans darmkanker vergroten met noten

Personen met een vergevorderd stadium van darmkanker hebben baat bij regelmatige consumptie van noten. Dit verkleint namelijk de kans op uitzaaiingen en sterfte. Aan de studie namen 826 personen deel met een vergevorderd stadium van dikkedarmkanker. De deelnemers vulden een vragenlijst in over hun eetgewoonten. Op basis hiervan werd hun notenconsumptie geschat. De proefpersonen werden gedurende 6,5 jaar gevolgd. Er...

Vitamine D remt progressie dikke darmkanker

Suppletie met een hoge dosis vitamine D remt de progressie van kanker in de dikke darm en het rectum (colorectale kanker). De studie werd gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO). De deelnemers hadden allen gemetastaseerde colorectale kanker. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de hooggedoseerde groep kregen de deelnemers gedurende twee weken...

DHA-suppletie aan zwangere, betere oplettendheid kind

Suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA) aan zwangere vrouwen heeft een positief effect op de aandacht van het nageslacht op vijfjarige leeftijd. Aan de POSGRAD-studie (Prenatal Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Child Growth and Development Study) namen 1094 Mexicaanse zwangere vrouwen deel. Ze werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. Vrouwen in de suppletiegroep kregen tussen de 18e...

Voeding en darmkankerrisico

Het Westers voedingspatroon, rijk aan vet en suikers en arm aan vezels, heeft een grote impact op het risico van dikkedarmkanker. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in Nature Communications. Het risico van dikkedarmkanker is significant groter bij Amerikanen van Afrikaanse afkomst in vergelijking met traditionele bewoners van Zuid-Afrika. Om te achterhalen of het voedingspatroon hierbij een rol...

Grotere overlevingskans bij darmkanker met koffie

De consumptie van minimaal vier kopjes koffie per dag verkleint significant de kans op een nieuwe tumor bij personen met darmkanker. Bovendien verlaagt het de sterftekans. Aan de studie namen bijna duizend personen deel met een vergevorderd stadium van darmkanker. Ze vulden tijdens of na de chemotherapie een voedingsvragenlijst in. Aan de hand van de vragenlijst werd hun inname van...

Beter geheugen met DHA

Personen met een verminderde geheugenfunctie hebben baat bij suppletie met het omega 3-visvetzuur docosahexaeenzuur (DHA). Dit blijkt uit een studie die uitgevoerd werd in Tianjin in China. Er werden 240 personen geselecteerd met geheugenproblemen. Ze waren 65 jaar of ouder en werden willekeurig in een suppletie- en placebogroep verdeeld. De deelnemers kregen gedurende een jaar dagelijks 2 gram DHA of...

Koffie voorkomt darmkanker

Het nuttigen van een paar kopjes koffie per dag blijkt de kans op dikkedarmkanker significant te verkleinen. Dit bevestigen Amerikaanse wetenschappers in het tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. De wetenschappers maakten gebruik van de gegevens van een Israëlische studie waaraan meer dan 5100 mannen en vrouwen deelnamen die recent de diagnose dikkedarmkanker hadden gekregen. Ze vergeleken de gegevens met...

Dikkedarmkanker en chemo: let op vitamine D

Patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker hebben een betere overlevingskans met een adequate vitamine D-spiegel. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology. Er werden gegevens gebruikt van de Alliance Trial waarin de effectiviteit en veiligheid van drie verschillende medicamenteuze behandelingen in combinatie met chemotherapie werd getest bij personen met uitgezaaide dikkedarmkanker....

Selenium en dikkedarmkanker

Een suboptimale seleniumstatus is geassocieerd met een verhoogd risico van dikkedarmkanker. In de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition studie werden bij 520.000 deelnemers uit tien Europese landen bloedmonsters afgenomen waarin de concentraties van selenium en selenoproteïne P (SePP) werden bepaald. Bij 966 personen werd de diagnose dikkedarmkanker gesteld. Deze groep werd vervolgens vergeleken met een controlegroep van een...

UV-straling remt tumorprogressie

UV-straling remt de progressie naar een kwaadaardige tumor. Dit blijkt uit een studie bij muizen, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Leiden. De muizen met aanleg voor de ontwikkeling van een darmtumor kregen een vitamine D-arm dieet. Vervolgens werden ze in groepen verdeeld. In een groep kregen de muizen vitamine D-suppletie gedurende zes weken, in een andere groep werden de...

Overlevingskans kanker omhoog door vitamine D

Patiënten met kanker hebben een hogere levensverwachting wanneer ze een optimale vitamine D-spiegel hebben. Dit blijkt uit een meta-analyse. Er werden 25 relevante studies geselecteerd met in totaal meer dan 17.000 kankerpatiënten. In de studies werd de relatie onderzocht tussen de vitamine D-status rond het moment van diagnosestelling en de overlevingskans. Patiënten met dikkedarmkanker en een optimale vitamine D-spiegel hadden...

Darmflora van invloed op darmkanker?

Personen met dikkedarmkanker hebben een minder diverse darmflora. Dit blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in de Journal of the National Cancer Institute. De wetenschappers analyseerden het DNA van ontlastingmonsters van 94 gezonde personen en 47 personen met dikkedarmkanker. Bij personen met dikkedarmkanker bleek de diversiteit van de darmflora significant verminderd. Ten opzichte van gezonde personen hadden ze een...

Receptor speelt cruciale rol bij darmontsteking

Wetenschappers van de Georgia Regents University hebben een receptor ontdekt die een cruciale rol speelt bij de preventie van chronische darmontstekingen en darmkanker. De receptor in de darm - bekend onder de naam Gpr109a - wordt geactiveerd onder invloed van butyraten die vrijkomen bij de fermentatie van vezels, maar kan ook geactiveerd worden onder invloed van een megadosis niacine (vitamine...

Vitamine D en dikkedarmkanker

Bij dikkedarmkanker is er een overexpressie van het enzym 1,25-dihydroxyvitamine-D-24-hydroxylase (CYP24A1). Dit heeft mogelijk een versnelde afbraak van de actieve vorm van vitamine D tot gevolg. In de huidige studie werd bekeken wat het onderliggende mechanisme hiervan kan zijn. Bij 77 van de 127 onderzochte tumoren (60%) werd een toename van CYP24A1-genkopieën gezien. Meer dan zes kopieën van CYP24A1 waren...

Appelschil gunstig bij chronische darmontsteking?

Triterpenoïden uit de appelschil zijn van invloed op de expressie van het IP-10 gen, een gen dat betrokken is bij chronische darmontstekingen. In een laboratoriumstudie werden drie typen triterpenoïden - te weten ursanische, oleanische en lupanische - uit appelschillen toegevoegd aan carcinogene darmcellen. Vervolgens werden de cellen behandeld met ontstekingsbevorderende cytokinen (TNF-α, IFN-γ, IL-1β). De expressie van het IP-10 gen...

Glucosamine en chondroïtine bij kanker?

Suppletie met glucosamine en chondroïtine kan mogelijk de kans op dikkedarmkanker verkleinen. Binnen de VITamins And Lifestyle (VITAL) studie werd een aparte analyse gedaan om het effect van glucosamine en chondroïtine op het risico van dikkedarmkanker te meten. In de periode van 2000 tot 2002 vulden meer dan 75.000 inwoners van Washington vragenlijsten in. Ze waren in de leeftijd van...

B-vitamines van invloed op darmkankerrisico

De verrijking van producten met foliumzuur in de Verenigde Staten heeft slechts tijdelijk geleid tot een verhoogd risico van darmkanker. Dit blijkt uit de Women's Health Initiative Observational Study die plaatsvond in de periode nadat foliumzuurverrijking een feit was. Aan de cohortstudie namen meer dan 88.000 postmenopauzale vrouwen deel. Ze werden gerekruteerd in de periode van 1993 tot 1998. Tijdens...

Thee beschermt tegen kanker

Vrouwen die frequent thee drinken hebben minder kans op kanker in het maagdarmstelsel. Voor de studie werden de gegevens gebruikt van de Shanghai Women's Health Study waaraan bijna 70.000 Chinese vrouwen van middelbare leeftijd en ouder deelnamen. De vrouwen rookten niet en dronken geen alcohol. Gedurende de volgperiode van 11 jaar werd 1255 keer een vorm van kanker in het...

Magnesium beschermt tegen darmkanker?

Een hoge inname van magnesium met de voeding is geassocieerd met een lager risico van dikkedarmkanker. Dit blijkt uit een patiëntcontrolestudie en een meta-analyse. In de patiëntcontrolestudie werd een vergelijking gemaakt tussen 768 personen met darmkanker en 709 gezonde personen. In de meta-analyse werden de resultaten van 9 studies meegenomen. De magnesiuminname werd geschat aan de hand van vragenlijsten. In...

Pleidooi voor foliumzuurverrijking

In Europa is foliumzuurverrijking nog steeds onderwerp van discussie. Discussiepunt is de mogelijkheid die sommige wetenschappers aanvoeren, dat deze vitamine de kans op kanker verhoogt. Op het congres van de European Society for Clinical Nutrition & Metabolism temperde dr. Rima Obeid van de Universiteit van Saarland (Duitsland) in haar presentatie deze vrees. Er is geen bewijs dat foliumzuur de kans op vooral...

Minder postoperatieve infecties met probiotica

Preoperatieve toediening van probiotica vermindert de kans op postoperatieve infecties. Voor de studie werden 60 patiënten die een colorectale resectie (darmverwijdering) moesten ondergaan verdeeld in een behandel- en placebogroep. Drie dagen voor de ingreep kregen ze oraal een probioticasupplement of een placebo toegediend. In de placebogroep werd zowel pre- als postoperatief een significant omgekeerde ratio bifidobacteriën/E. colibacteriën gezien. In de...

Genetische basis voor relatie selenium en darmkanker

Een lage inname van selenium is een risicofactor voor colorectale kanker. Nieuwe inzichten kunnen de rol van seleniumafhankelijke proteïnen bij deze vorm van kanker verklaren. In twee studies werd een verband gevonden tussen een genetische variant van het selenoproteïne S-gen en het risico van colorectale kanker. De seleniuminname blijkt van invloed op de expressie van specifieke selenoproteïnen in de dikke...

Minder kans op darmkanker door hoge visconsumptie

Een hoge visconsumptie verlaagt het risico van colorectale kanker. Dit is de conclusie van een meta-analyse waarin de gegevens van 41 studies opnieuw werden geanalyseerd. Consumptie van vis verlaagt de kans op colorectale kanker significant met 12%. De grootste risicoreductie (21%) werd gezien bij rectale kanker in vergelijking met 4% bij colonkanker. Dit was onafhankelijk van de leeftijd, alcoholgebruik, consumptie...

Gember: mogelijk kankerbeschermend

Suppletie met 2 gram gember per dag kan ontstekingsreacties in de darm verminderen en daarmee mogelijk het risico van darmkanker verkleinen. 30 gezonde proefpersonen werden willekeurig verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Voor en na de behandelperiode van 28 dagen werden darmbiopten genomen. In de suppletiegroep namen de ontstekingsreacties met 28% af na behandeling met gember. Het supplement leidde niet...

Dierstudie: multi beschermt tegen dikkedarmkanker

Ratten die regelmatig een multivitamine-mineralenpreparaat kregen, hadden significant minder kans op dikkedarmkanker. De ratten kregen gedurende 15 weken wekelijks een injectie met de kankerverwekkende stof 1,2-dimethylhydrazine. Voor de injectieserie, erna of gedurende de gehele studieperiode van 32 weken kregen de ratten dagelijks een multivitamine-mineralensupplement. In vergelijking met controleratten werd bij de geïnjecteerde ratten een verhoogde vetzuuroxidatie en verlaagde antioxidantenstatus gevonden....

Foliumzuur verlaagt risico colorectale kanker

In tegenstelling tot enkele speculatieve studies blijkt in een publicatie van de American Cancer Society dat foliumzuur het risico van colorectale kanker verlaagt. Tussen 1999 en 2007 werden gegevens verzameld van in totaal bijna 100.000 personen die deelnamen aan de Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort. De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 50 en 74 jaar.  De...

Foliumzuur en multi beschermen tegen colorectale kanker

Een hoge inname van folaat en foliumzuur verlaagt het risico van colorectale kanker. Onderzoekers van Harvard School of Public Health gebruikten de gegevens van twee grote studies, waarin meer dan 151.000 vrouwen en 51.000 mannen betrokken waren. Twee- tot vierjaarlijks werd met behulp van vragenlijsten informatie verzameld over de inname van folaat en foliumzuur. Tussen 1980 en 2004 werden 2299...

Soort groente en tumorlocatie in darm

Groenten en fruit beschermen tegen het risico van dikkedarmkanker, maar de plaats waar de groente- of fruitsoort werkzaam is in de darm blijkt te verschillen. Het onderzoeksteam analyseerde voedingsinformatie van bijna 2000 deelnemers waarvan bij 834 proefpersonen de diagnose dikkedarmkanker was gesteld. De overige 939 deelnemers waren gezond. Vervolgens werd de invloed van de groenten- en fruitconsumptie op het risico...

Dierstudie: astaxanthine remt ontstaan darmkanker

Suppletie met astaxanthine kan het ontstaan van ontstekingen en tumoren in de dikke darm voorkomen. Dit blijkt uit een Japanse dierstudie. In een eerste experiment werd het effect van 3 verschillende doseringen astaxanthine (50, 100 en 200 ppm toegevoegd aan voeding) op het ontstaan en de groei van kanker in de dikke darm veroorzaakt door azoxymethaan (AOM) en dextran-sulfaat-natrium (DSS)...

Foliumzuur verlaagt risico colorectale kanker

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.1, 2012 [1 pagina] Enkele speculatieve publicaties veroorzaakten recent een kleine paniek toen deze suggereerden dat foliumzuur – de vorm van deze B-vitamine welke in de meeste voedingssupplementen wordt gebruikt – het risico van het ontwikkelen van colorectale kanker zou verhogen. Het idee werd door artsen en nieuwsmedia overgenomen en verscheen ook op internet en begon...

Dierstudie: B-vitamines beschermen tegen darmtumoren

Van muizen die extra B-vitamines kregen toegediend hebben de nakomelingen minder kans op tumoren in de darm. De vrouwelijke muizen werden in 3 groepen verdeeld. De muizen in de deficiënte groep kregen 4 weken voor de conceptie voeding met een inadequate concentratie vitamine B2, B6, B12 en foliumzuur. De muizen in de adequate groep kregen voeding met voldoende van deze...

Optimale foliumzuur beschermt tegen adenomen

Personen met een foliumzuurspiegel groter dan 8,0 ng/ml hebben de minste kans op een goedaardig gezwel (adenoom) in de dikke darm en het rectum. Voor de studie ondergingen 1510 patiënten een colonscopie na verdenking van een afwijking in de darm. Voorafgaand aan het onderzoek werd gevraagd naar de alcoholconsumptie. Tevens werd de vitamine B12- en foliumzuurconcentratie in het bloedserum bepaald....

Minder darmkanker met foliumzuursuppletie

Enkele jaren geleden was de uitkomst van een onderzoek dat de synthetische vorm van foliumzuur bij personen met een beginnende of reeds bestaande tumor de kans op darmkanker zou verhogen. Een recente studie laat het tegenovergestelde zien.Er werden gegevens geanalyseerd van in totaal bijna 100.000 personen die deelnamen aan de Cancer Prevention Study II (CPS-II) Nutrition Cohort. De leeftijd van...

Suppletie vitamine C en E tegen darmkanker

Suppletie met de vitaminen C en E verlaagt het risico van dikkedarmkanker. Dit concluderen wetenschappers van de Harvard School of Public Health nadat zij de resultaten van dertien cohortstudies gezamenlijk hadden geanalyseerd. In totaal werden hiermee ruim 650.000 proefpersonen in het onderzoek betrokken. In de zeven tot twintig jaar dat de studies duurden, ontwikkelden per duizend deelnemers acht personen dikkedarmkanker....

Hoge vitamine D-spiegel verkleint risico dikkedarmkanker

Een hoge vitamine D-concentratie in het bloed verkleint de kans op colorectale kanker (dikkedarm- en endeldarmkanker). Voor borstkanker werd een niet-significante afname gezien. Voor prostaatkanker werd geen verband gevonden. Voor de meta-analyse werden de resultaten van 35 studies geanalyseerd. In de studies werd het verband tussen de vitamine D-concentratie en colorectale, borst- en prostaatkanker onderzocht. Voor iedere toename van de...

Vooraanstaande onderzoekers: vitamine D-inname moet omhoog

De inname van vitamine D moet volgens vooraanstaande onderzoekers drastisch omhoog op basis van hun studieresultaten waarin het verband tussen de vitamine D-concentratie en chronische aandoeningen werd onderzocht. Volgens de onderzoekers dr. Cedric Garland van de University of California, San Diego en dr. Robert Heaney van de Creighton University is een inname van 4000 tot 8000 IE vitamine D per...

Review: gunstige effecten lignanen

Lignanen afkomstig van lijnzaad bieden bescherming tegen borst-, prostaat-, dikkedarm- en huidkanker. Daarnaast zorgt de vezel uit lijnzaad voor een verlaging van de bloedglucosespiegel. Dit blijkt uit een review. De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor lijnzaad vanwege het feit dat dit zaad voor ongeveer 59% bestaat uit alfalinoleenzuur (ALA) en daarnaast lignanen waaronder secoisolariciresinol-diglycoside (SDG) bevat. SDG...

Relatie tussen vitamine D en dikkedarmkanker

Vitamine D lijkt tegen darmkanker te beschermen. Een publicatie in het British Medical Journal laat zien dat mensen met een hogere vitamine D-spiegel een kleinere kans hebben colorectale kanker te ontwikkelen. De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van de European Prospective Investigation into Cancer (EPIC) studie. Deze studie werd uitgevoerd in 10 Westerse landen met in totaal 520.000 proefpersonen....

Calcium of vitamine D bij oxidatieve schade in darm

8-OH-dG (8-hydroxy-2-deoxyguanosine) is een marker voor oxidatieve schade en is betrokken bij het ontstaan van kanker in de darm. Vitamine D en calcium verminderen 8-OH-dG en voorkomen hiermee oxidatieve beschadiging van het slijmvlies in de dikke darm en rectum. Aan de pilotstudie namen 92 patiënten deel met minimaal één adenoom in het colorectale deel van de darm. Ze werden ingedeeld...

Antioxidantencocktail tegen oxidatieve stress

Een combinatie van antioxidanten verandert bij patiënten met colorectaal adenoom markers voor oxidatieve stress en ontstekingen. De veranderingen zijn mede afhankelijk van het rookgedrag. Aan de studie namen 47 personen deel met een colorectaal adenoom. Deze pathologie wordt als voorloper gezien van een carcinoom. Ze kregen gedurende 4 maanden een supplement met antioxidanten of een placebo. Het supplement bestond uit...

Foliumzuur ter vermindering risico colorectale adenomen

Wetenschappers van Harvard School of Public Health in de VS hebben aangetoond dat suppletie met foliumzuur het risico om opnieuw colorectale adenomen te ontwikkelen mogelijk vermindert. Dit beschermende effect kwam echter alleen tot uiting onder patiënten die vooraf een lage foliumzuurstatus hadden.De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met deelname...

Zonlicht en vitamine D preventief tegen kanker?

Het bewijs groeit dat een grotere blootstelling aan zonlicht, evenals hogere bloedspiegels voor vitamine D, een mogelijk beschermend effect heeft tegen de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker. Dat concluderen Nederlandse wetenschappers naar aanleiding van een review van studies over deze onderwerpen. De bestudeerde studies betroffen zowel ecologische, als gecontroleerde interventie en prospectieve studies.In de meeste studies die onder de...

Meer lichamelijke activiteit, vermindert risico kanker

Voldoende lichaamsbeweging is mogelijk een uitstekend 'medicijn' om het risico vroegtijdig aan kanker te overlijden te verlagen. En niet alleen de duur maar ook de intensiteit van de inspanning lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen, zo is gebleken uit de resultaten van een nieuwe Finse studie. De betrokken wetenschappers stellen dat lichamelijke inactiviteit een mogelijk belangrijke factor in de...

Foliumzuur en risico dikkedarmkanker

Dat foliumzuursuppletie tijdens de vroege zwangerschap het risico van een kind met een neuraalbuisdefect verlaagt, is algemeen erkend. Dit heeft er mede toe geleid dat in de VS en Canada al in 1998 de verrijking met foliumzuur van alle ontbijtgranen als overheidsmaatregel verplicht gesteld werd. Daarnaast is er de laatste jaren de discussie wat het effect is van foliumzuur op...

Antioxidantensuppletie gunstig tegen darmkanker

Antioxidanten lijkt het risico van colorectale kanker te verlagen. Dit blijkt uit onderzoeksgegevens van een studie die gepresenteerd werd tijdens het congres van de American Association for Cancer Research. Aan het Italiaanse onderzoek namen ruim 400 patiënten tussen de 25 en 75 jaar oud deel, die in het verleden één of meer darmpoliepen hadden laten verwijderen. De proefpersonen slikten een...

Laag vitamine B6, hoger risico dikkedarmkanker

De resultaten van een nieuwe studie wijzen op de mogelijke rol van vitamine B6 bij het voorkomen van dikkedarmkanker. Gevonden werd namelijk dat een hogere plasmaconcentratie van pyridoxal-5-fosfaat, de actieve vorm van vitamine B6, met een verlaagd risico van deze aandoening verband houdt. Het onderzoek betrof 224 patiënten met dikkedarmkanker en 411 controlepersonen.Bloedonderzoek wees uit dat naarmate de bloedspiegel voor...

Vitamine D en kanker

Hoog tijd is het voor concrete stappen om de vitamine D-inname onder de bevolking aanzienlijk te laten stijgen. Dit om het aantal gevallen van diverse vormen van kanker te laten dalen. Dat concluderen Amerikaanse wetenschappers naar aanleiding van een review van verschillende types studies van vitamine D ter preventie van kanker, variërend van epidemiologische en observatiestudies, een gerandomiseerd onderzoek en...

Groente en fruit verlagen risico darmkanker

Het eten van veel groente en fruit verlaagt het risico van colorectaalkanker. Dat is de conclusie van wetenschappers van het RIVM te Bilthoven naar aanleiding van hun analyse van de gegevens van de European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Colorectaalkanker staat voor kanker aan de dikke darm of endeldarm.De studie betrof de gegevens over het voedingspatroon van 452.755...

Vitamine D en calcium verminderen risico dikkedarmkanker

Vitamine D en calcium hebben een mogelijk beschermend effect ten aanzien van de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Dat blijkt uit de resultaten van een Amerikaanse studie. Het onderzoek betrof 92 mannen en vrouwen bij wie minstens één colorectaal adenoom was vastgesteld. De aanwezigheid van colorectale adenomen is een risicofactor voor de ontwikkeling van dikkedarmkanker. In willekeurige groepen verdeeld werden de deelnemers...

Rol van methionine en B-vitaminen bij dikkedarmkanker

De inname van methionine en B-vitaminen met de voeding houdt verband met de ontwikkeling van dikkedarmkanker. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Maastricht in samenwerking met TNO Leiden.In deze studie werden de effecten van zowel methionine als de B-vitaminen foliumzuur, vitamine B2 en vitamine B6 op het risico van dikkedarmkanker onderzocht. Dit omdat deze voedingsstoffen als methyldonoren...

Coënzym Q10 verbetert sportprestaties

Suppletie met coënzym Q10 (CoQ10) leek het uithoudingsvermogen te verbeteren en oxidatieve stress te verlagen. Dat bleek uit een Amerikaans onderzoek. De studie betrof 22 aeroob getrainde en 19 ongetrainde deelnemers. In een eerste experiment kregen ze, in twee willekeurige groepen verdeeld, ofwel een eenmalige suppletie met 200 mg CoQ10 ofwel een placebo. In een tweede opvolgend experiment kreeg de...

Colon cancer

2008 Colonkanker;

Colorectal cancer, Cancer

2009 Dikke darm kanker Kanker

Colorectal cancer

2009 Colonkanker Dikke darmkanker

Colorectal cancer, Colon cancer

2009 Dikke darmkanker

Colorectal cancer

2008 Dikke darmkanker

Aminozurenpatroon in serum verstoord bij pancreatitis

Bij acute pancreatitis kan een verstoring van het aminozurenpatroon mogelijk een rol spelen. Aan het onderzoek namen 19 patiënten met acute pancreatitis deel. Gedurende 5 dagen werd bij hen het aminozurenspectrum in het bloedserum bepaald. Uit de resultaten hiervan bleek dat de concentratieniveaus van de meeste aminozuren verstoord was. Vergeleken met de concentraties na genezing (6 weken later) werden er...

Verband tussen vetzuren en manie?

Bij een lage concentratie eicosapentaeenzuur (EPA) en een hoge concentratie arachidonzuur (AA) in het bloed bleek de kans op manie bij daarvoor gevoelige personen toe te nemen. Dit blijkt uit een kleine studie waaraan 10 gezonde proefpersonen en 10 personen met acute manie deelnamen. De patiënten staakten minimaal 2 weken voor aanvang van de studie hun medicatie. De symptomen werden...

Vitamine C gunstig bij diabetes

Een dagelijkse inname van 1000 mg vitamine C verlaagt de bloedglucose en verbetert de vetsamenstelling bij personen met ouderdomsdiabetes. Het risico van complicaties als gevolg van diabetes neemt hierdoor af. Aan de studie namen 84 personen met diabetes type-2 deel. Ze werden in twee groepen verdeeld. De personen in de eerste groep kregen gedurende 6 weken dagelijks 500 mg vitamine...

Calcium tegen goedaardige darmtumoren

Calciumsuppletie beschermt de darm tegen de terugkeer van goedaardige gezwellen tot vijf jaar na actieve toediening. Dit werkt zelfs als de patiënten in de vijf jaar na het onderzoek geen extra calcium meer hebben ingenomen. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers uit een vervolgstudie onder patiënten die eerder meededen aan een calciumsuppletieonderzoek. De deelnemers hadden allemaal eerder een goedaardig gezwel in de...

Tomaten gunstig bij coronaire hartziekten

Patiënten met coronaire hartziekten (CHD) zijn gebaat bij suppletie met lycopeen afkomstig uit tomaten. Dit bleek uit een studie met 30 patiënten met CHD en 50 controlepersonen zonder geschiedenis van chronische ziekten. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 35 tot 55 jaar. Bij aanvang van de onderzoeksperiode hadden de patiënten met CHD significant lagere concentraties antioxidatieve enzymen en significant...

Visolie verkleint risico borstkanker

Het eten van vis verkleint de kans op het krijgen van borstkanker. Bij 103 vrouwen met borstkanker en 309 gezonde vrouwen werd bloed afgenomen. Hiermee werd bepaald uit welke vetten de celwanden van de rode bloedlichaampjes waren samengesteld. Het ging vooral om de omega 3-vetzuren die vooral in vis gevonden worden. De concentratie in de celmembranen is afhankelijk van de...

Psychiatrisch patiënt minder suïcidaal met omega-3 vetzuren

Onder een groep van 49 psychiatrische patiënten met suïcidale neiging en herhaalde zelfbeschadiging werd de invloed van omega 3-vetzuren onderzocht. De patiënten kregen de standaard psychiatrische zorg en werden gedurende 12 weken ingedeeld bij één van twee groepen. In groep 1 kregen 22 patiënten dagelijks 1,2 gram EPA plus 0,9 gram DHA. Groep 2 bestond uit 27 patiënten die placebo\'s...

Schildklierpatiënten vaker tekort vitamine B12

Patiënten met een auto-immune schildklierziekte laten relatief vaker een tekort aan vitamine B12 en in het bijzonder pernicieuze anemie zien. Dit blijkt uit een onderzoek met 115 patiënten met een auto-immune schildklierziekte en die een gemiddelde leeftijd hadden van 47 jaar. Bij 28% van de deelnemers werd een lage concentratie vitamine B12 in het bloed (133 picomol/l of lager) gemeten....

Synbiotica verlagen risico colorectaal kanker

Suppletie met synbiotica, een combinatie van pre- en probiotica, verlaagt het risico van colorectaal kanker. Dit was de conclusie uit een Zweeds onderzoek met 37 patiënten met colorectaal kanker en 43 patiënten bij wie darmpoliepen chirurgisch waren verwijderd. Willekeurig in twee groepen verdeeld werden de patiënten gedurende 12 weken gesuppleerd met synbiotica (inuline, oligofructose, Lactobacillus rhamnosus GG en Bifidobacterium lactis...

Vitamine D-suppletie beschermt tegen kanker

Suppletie met vitamine D verkleint de kans om kanker te krijgen aanzienlijk. Vooral borstkanker, maar ook long- en dikkedarmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd met 1179 postmenopauzale vrouwen.die alle woonden op het platteland van Nebraska. Tien jaar voor het werkelijke onderzoek begon, was bij geen van hen kanker gediagnosticeerd. Daarna werden ze in drie groepen ingedeeld. Gedurende de daaropvolgende vier jaar...

Vis verlaagt mogelijk risico colorectaalkanker

Het eten van meer vis verlaagt mogelijk het risico van colorectaalkanker en in het bijzonder van distale darmkanker. Dit bleek uit een Japans onderzoek met 782 patiënten met colorectaalkanker en 793 controlepersonen. Met interviews werd informatie verkregen over het voedingspatroon van alle deelnemers. Geen verband werd gevonden tussen de consumptie van rund- en varkensvlees, verwerkte vleesproducten, totaal vet, verzadigde vet...

Groene thee beschermt tegen colorectale kanker

Chinees onderzoek wijst uit dat regelmatig drinken van groene thee het risico van colorectale kanker mogelijk verlaagt. In een prospectieve studie werd van 69.710 vrouwen met leeftijden van 40 tot 70 jaar de consumptie van groene thee nagegaan via vraaggesprekken. Gedurende de 6 jaar dat de vrouwen werden gevolgd werden 256 gevallen van colorectale kanker gediagnosticeerd. Het bleek dat de...

Preventie van darmkanker met omega 3-vetzuren

Alleen wanneer gecorrigeerd werd voor aspirinegebruik bleek er een verband te bestaan tussen hogere bloedspiegels van omega 3-vetzuren en een verlaagde kans op het krijgen van kanker aan dikke darm of endeldarm. Een verband met omega 6-vetzuren werd eveneens waargenomen, maar dit was niet significant. De werking van de omega 3-vetzuren wordt toegeschreven aan een ontstekingsremmend effect doordat ze de...

Minder kans darmkanker door vitamine D

Amerikaanse onderzoekers concluderen uit een meta-analyse dat een inname van 1000 tot 2000 IE vitamine D3 de kans op colorectale kanker verkleint. Voor dit onderzoek gebruikten ze vijf in Pubmed gepubliceerde artikelen waarin de relatie tussen darmkanker en de serumwaarde van 25(OH)D werd onderzocht. 25(OH)D is de actieve vorm van vitamine D zoals die in het bloed voorkomt. De resultaten...

Magnesium, overgewicht en dikke darmkanker

In geval van overgewicht werd een significant verschil gevonden tussen een lage magnesiuminname en dikke darmkanker. In de Nederlandse Cohort Studie werden 58.279 mannen en 62.573 vrouwen gedurende 20 jaar gevolgd. Er werden 2328 gevallen van colorectale kanker geïdentificeerd. Er was een niet-significante associatie tussen een lage inname van magnesium en het risico van colorectale kanker. Alleen in de subgroep...

Knoflook en ui beschermen tegen kanker

Een algemene trend laat zien dat knoflook en ui beschermen tegen verschillende typen kanker. Dr. Carlotta Galeone verbonden aan het Instituto di Ricerche Farmacologiche ‘Mario Negri’ in Milaan analyseerde gegevens die over de periode 1991 tot 2004 uit Italiaanse en Zwitserse studies waren verzameld met betrekking tot kanker en de consumptie van ui en knoflook. Het betrof een case-controlstudie met...

Met pinda’s minder kans op darmkanker

Het eten van pinda’s beschermt vrouwen significant tegen colorectale kanker. De studie liet geen significant verband zien voor mannen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 12.026 mannen en 11.917 vrouwen in Taiwan. Naast de pindaconsumptie werd ook gekeken naar het eten van pickles, een typisch Engels soortement van saus, gemaakt van vezelrijke groente in zuur. Over een periode van tien jaar...

Voedingspatroon en risico dikkedarmkanker

De Westerse leefstijl is volgens een Frans onderzoek verbonden met een verhoogd risico van dikkedarmkanker. In een cohortstudie met 67.312 gezonde vrouwen plus 172 vrouwen met dikkedarmkanker, 4804 vrouwen zonder darmpoliepen en 516 vrouwen met poliepen waarvan 175 hoog risico poliepen, geven de auteurs als conclusie: \'Het Westerse voedingspatroon met veel vet, dierlijke producten en snacks en weinig groenten en...

Veroudering door ontstekingssyndroom. Het belang van N-acetylcysteïne

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.4, 2006 [7 pagina’s] Ontstekingsprocessen en oxidatieve stress zijn gemeenschappelijke kenmerken van het ontstekingssyndroom, onderdeel van de meest uiteenlopende ziektebeelden. Het ontstekingssyndroom is het gevolg van een onvoldoende energietoevoer naar de cellen die aan stress zijn blootgesteld, leidend tot een verschuiving van de cellulaire redoxpotentiaal en de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (reactive oxygen species; ROS). Een...

Salvestrolen, de ‘vitamines’ van de 21e eeuw?

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.5, 2006 [4 pagina’s] Dient zich een nieuwe klasse van essentiële voedingsstoffen aan die een specifieke werking hebben, vooral tegen kanker? Is de ontdekking van deze stoffen even belangrijk voor de 21e eeuw als die van de vitamines was voor de 20e eeuw? Wanneer de salvestrolen worden vergeleken met de vitamines, dan impliceert dit dat ze...

Drank en risico dikke darmkanker

Regelmatig een biertje of sterke drank vergroot significant het risico van dikke darmkanker. Het drinken van wijn echter verlaagt het risico. Dit zijn de conclusies van een Amerikaans onderzoek. Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van 2291 personen die voor een colonscopie werden gezien wegens bekende risicofactoren of alcoholgebruik. Wie meer dan acht glazen sterke drank of bier per week...

Fundament voor de behandeling schizofrenie

Artikel uit Fit Met Voeding nr.5, 2005 [2 pagina's] Ongeveer 150 jaar geleden ontwikkelden de Quakers in Engeland de ‘ethische behandeling van de waanzinnige’. De term ‘schizofrenie’ was nog niet bedacht. De diagnostische term was ‘waanzin’. Ze meldden een herstelpercentage van vijftig procent. De helft van hun patiënten herstelde. Ze waren in feite gasten en geen patiënten, aangezien artsen en verpleegkundigen...

Vezels tegen darmkanker

Het gebruik van producten met veel voedingsvezel, vooral volle graanproducten, ontbijtgranen en fruit, verlaagt het risico van dikke darmkanker. Dit is de conclusie van dr. Ulrike Peters van het National Institutes of Health in in de Verenigde Staten. Bij 33.971 deelnemers zonder darmpoliepen werden de voedingsgewoonten bekeken en vergeleken met 3.591 personen met tenminste één kwaadaardige tumor in de endeldarm...

Sport vereist iets extra’s

Artikel uit Fit Met Voeding nr.3, 2004 [4 pagina's] Volgens het Voedingscentrum bevat gevarieerde en gezonde voeding voldoende vitamines en mineralen. Toch vullen steeds meer Nederlanders hun voeding aan met supplementen. Ook topsporters grijpen steeds vaker naar de pot met vitaminepillen. Niet zonder reden, want het bedrijven van topsport betekent een aanslag op het lichaam en haar voorraden.

Boerenkool op zijn best

Artikel uit Fit Met Voeding nr.7, 2003 [1 pagina] Loodgrijs najaarsweer hangt over de velden. Het is overdag waterkoud en 's nachts heeft het al gevroren. Tegen zessen stopt de taxi met nicht Mirjam, pas afgestudeerd psychiater die bij ons overnacht en voor een congres in G. moet zijn. Eerder op de dag was ik in de biologische winkel van H....

Koffie tegen dikke darmkanker?

Duitse onderzoekers vonden een actieve stof in koffie, methylpyridinium, dat mogelijk beschermt tegen dikke darmkanker. Gedurende vijftien dagen testten ze de stof op ratten. De sterk antioxidatieve stof bleek het effect van bepaalde enzymen te versterken. Deze fase-II-enzymen hebben een beschermende werking tegen dikke darmkanker. De stof is aanwezig in zowel cafeïne als in cafeïnevrije koffie. Methylpyridinium wordt tijdens het...

Foliumzuur beschermt tegen colorectale kanker

Italiaanse onderzoekers vonden dat een hoge foliumzuurinname de kans op dikke darm- en endeldarmkanker verkleint. Deze kans wordt nog kleiner als de inname van foliumzuur gepaard gaat met een hoge inname van methionine en weinig alcohol. Het team van dr. Carlo La Vecchia van het Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri in Milaan deed onderzoek bij 1.953 kankerpatiënten en 4.154...

Westerse voeding en het risico van colorectale kanker

Westerse voeding verhoogt bij vrouwen het risico van dikke darmkanker, maar niet van endeldarmkanker. Dit is de conclusie van onderzoekers van het Simmons College in Boston. Van 76.402 vrouwen tussen de 38 en 63 jaar werd in 1984, 1986, 1990 en 1994 informatie verzameld over hun voedingsgewoonten. Er werd hierbij onderscheid gemaakt tussen twee voedingspatronen, namelijk westerse voeding en sobere...

Combinatietherapie goed bij colorectale kanker

Bij patiënten met endeldarmkanker waarbij de uitzaaiingen in de lever lter operatief werden verwijderd, bleek een chemotherapie gecombineerd met folinezuur effectief en werd goed door de patiënt verdragen. De chemotherapie bestond uit een hoge dosis 5-fluorouracil (5-FU) en oxaliplatine (L-OHP). Aan de Duitse studie deden twintig patiënten mee met uitzaaiingen naar de lever als gevolg van colorectale kanker. De patiënten...

Veel eten verhoogt risico dikke darmkanker

Veel calorieën, koolhydraten, eiwitten en vetten verhogen het risico van dikke darmkanker. Dit is de conclusie van wetenschappers van de University of North Carolina onder leiding van dr. Jessie Satia-About. Bij zwarten komt dikke darmkanker vaker voor dan bij andere etnische groepen die in Amerika leven. Waarom dit zo is, is onduidelijk. De studie werd daarom uitgevoerd onder 676 zwarte...

Vezels en colorectale kanker

Volgens onderzoekers van het National Cancer Institute in de Verenigde Staten hebben oudere vrouwen die voedingsvezels gebruiken nauwelijks minder kans op endeldarm- en dikke darmkanker. De onderzoekers vroegen tussen 1987 en 1998 aan 45.491 vrouwen die meededen aan het Breast Cancer Detection Demonstration Project (BCDDP) vragenlijsten in te vullen over hun voedingsgewoonten en gezondheid. Na 8,5 jaar hadden 487 vrouwen...

Vezels tegen darmkanker (2)

Het gebruik van voedingsvezels, vooral volle graanproducten, ontbijtgranen en fruit verlagen het risico van dikke darmkanker. Dit is de conclusie van dr. Ulrike Peters van het National Institutes of Health in in de Verenigde Staten. Bij 33.971 deelnemers zonder darmpoliepen werden de voedingsgewoonten bekeken en vergeleken met 3.591 personen met tenminste één kwaadaardige tumor in de endeldarm. De personen deden...

Vezels tegen darmkanker (1)

Vezelrijke voeding vermindert het risico van kanker en van het ontstaan van poliepen in de dikke en endeldarm. Dit is de conclusie van een onderzoeksteam van de MRC Dunn Human Nutrition Unit in Cambridge, Groot-Brittannië. Bij 519.978 Europeanen tussen de 25 en 70 jaar werden van 1992 tot 1998 de voedingsgewoonten bijgehouden. Zij deden allen mee aan de European Commision...

Selenium en overleving dikke darmkanker

Patiënten met dikke darmkanker met seleniumwaarden van minder dan 70 mcg/l in het serum hebben een beduidend lagere overlevingskans dan patiënten met een hogere waarde. Tijdens de 37e Medizinische Woche in Baden-Baden bracht prof. Claus-Peter Sieger van de Universtitätsklinik Lübeck de resultaten van een studie uit de jaren negentig onder de aandacht. Aan de studie namen 45 patiënten met T1/T2-tumoren...

Migraine? Let op voeding!

Artikel uit Fit Met Voeding nr.6, 2003 [4 pagina's] In dit artikel wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden om de frequentie van migraineaanvallen en de ernst ervan te verminderen. Bij veel migrainepatiënten speelt voeding een belangrijke rol. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen voor migraine. Een slechte maag- of darmfunctie, hormonale stoornissen (menstruatie, ovulatie), stress en afwijkingen in lichaamsbouw (skelet en...

Volop veelkleurige zomergroenten

Recept voor in de keuken uit Fit Met Voeding nr.5, 2003 [1 pagina] 's Morgens had ik telefoon van natuurgenezer Jan D. Of er over het mineraal rubidium de laatste tijd nog diepere inzichten te melden waren. Rubidium? Nog altijd is het niet duidelijk of dit mineraal dat zich in biologisch opzicht gedraagt als kalium, essentieel is. Officieel in ieder geval (nog)...

Glivec goedgekeurd door EU

Het medicijn Glivec (imatinib) is door de Europese Unie goedgekeurd voor de behandeling van leukemie, zo meldt de producent Novartis. Dit is de derde goedkeuring binnen veertien maanden. Het medicijn kreeg veel aandacht in de media doordat het behoort tot een nieuwe generatie medicatie tegen kanker. Ook Ortho besteedde in deze rubriek al eerder aandacht aan dit middel omdat het...

Anamu effectief tegen kanker

Dr Rabi Ann Musah ontdekte in de plant Petiveria alliacea stoffen die kankercellen kunnen doden. Het grote voordeel van deze stoffen is dat ze onderscheid maken tussen kankercellen en gezonde lichaamscellen. Petiveria alliacea is beter bekend onder de naam anamu. Deze plant komt voor in de regenwouden van Zuid-Amerika, waar deze veel gebruikt wordt - alleen of in combinatie met...

Verlaagde kans op darmkanker door foliumzuur

Een dagelijkse suppletie van 2 mg foliumzuur bleek voldoende om versnelde celdeling in de dikke darm af te remmen naar een normaal niveau bij mensen met een verhoogde kans op darmkanker. Wanneer iemand ooit poliepen in de dikke darm had laten verwijderen, werd dat aangemerkt als een verhoogd risico. Mits onbehandeld kunnen poliepen uitgroeien tot kankergezwellen. In Noord-Ierland is er...

Voldoende zonlicht voorkomt kanker

Onvoldoende ultraviolette straling kan een risicofactor zijn voor kanker in Noord-Amerika. Dit is gepubliceerd in het tijdschrift Cancer. In de Verenigde Staten bestaan grote regionale verschillen in het aantal gevallen van kanker, voornamelijk borst-, dikke darm-, ovarium- en prostaatkanker. Ook is de incidentie van blaas-, slokdarm-, nier-, long-, alvleesklier-, endeldarm- en maagkanker niet gelijk. Deze verschillen kunnen niet verklaard worden...

Risico dikke darmkanker vermindert met foliumzuur

Onderzoek laat zien dat hogere inname van foliumzuur en minder alcohol helpt om het risico van dikke darmkanker met de helft te verminderen bij mensen waarbij een familielid aan de aandoening lijdt. In de Nurses' Health Studie werden 88.000 vrouwen van 30 tot 55 jaar gedurende zestien jaar gevolgd. Zij werden elke twee jaar gevraagd naar voedingsgewoonten, gewicht, rookgedrag en...

Foliumzuur vermindert risico dikke darmkanker

Uit recent onderzoek is gebleken dat de B-vitamine foliumzuur het risico voor het ontwikkelen van dikke darmkanker bij vrouwen vermindert. De gegevens van 5.681 vrouwen die meewerkten aan een cohortstudie zijn geanalyseerd. Van deze vrouwen kregen 295 vrouwen dikke darm- of endeldarmkanker. Alle vrouwen hebben een vragenlijst ingevuld om de voedselinname vast te stellen. Dr Paul Terry van de Albert...

Foliumzuur tegen darmkanker

Foliumzuursuppletie bij patiënten met adenomen in de dikke darm zorgde voor een versneld herstel na chirurgische verwijdering van een poliep. Ook zorgde foliumzuur in een kortere periode voor minder breuken in de 5-8 exonen van het p53 gen, waardoor de kans op het krijgen van darmkanker aanzienlijk verlaagd wordt. Uit onderzoek blijkt dat foliumzuur de kans op het krijgen van...

Vitamine C en E en darmkanker

Suppletie met vitamine C of vitamine E resulteerde niet in een verlaagde kans op dikke darm- of endeldarmkanker, zelfs niet na een suppletieperiode van tien jaar of langer. Wel gaf de vitamine-C-groep een significante verlaging te zien van sterfte aan deze vormen van kanker vóór het 65e levensjaar. Ruim 700.000 mannen en vrouwen namen aan de Cancer Prevention Study II...

Melk mogelijk tegen dikke darmkanker

Een Finse studie liet zien dat naarmate men meer melk dronk, het risico van dikke darmkanker was verlaagd.Dr Ritva Jarvinen van de universiteit van Kuopio in Finland volgde gedurende 24 jaar 9959 mensen van 15 jaar en ouder en keek vervolgens naar het vóórkomen van dikke darmkanker. Degenen die de grootste hoeveelheid volle melk en ook de meeste melk dronken,...

Geen relatie tussen vetinname en dikke darmkanker

Uit een Zweeds onderzoek is gebleken dat de inname van vetzuren niet gerelateerd is aan dikke darm kanker. Er is een onderzoek gedaan naar de voedselconsumptie door middel van een vragenlijst bij 61.000 Zweedse vrouwen van 40 tot 74 jaar. Na tien jaar waren er 460 gevallen van kanker aan de dikke darm of de endeldarm gediagnosticeerd. De onderzoekers van...

Antitumor stof in zwarte thee ontdekt

Epidemiologische studies hebben aangetoond dat zwarte thee beschermt tegen kanker. Wetenschappers denken nu de stof te hebben geïdentificeerd die de antikanker werking heeft. Het gaat om het theaflavine-3'-monogallaat (TF-2). Deze stof behoort tot de polyfenolen. Vooral zou de stof werken tegen dikke-darmkanker. Bij blootstelling aan TF-2 blijken gewone cellen intact te blijven, terwijl tumorcellen te gronde gaan door apoptose. Het...

Vette vis helpt prostaatkanker voorkomen

Mannen die zelden of nooit vette vis aten, ontwikkelden twee keer vaker prostaatkanker dan mannen die dat vaak tot zeer vaak deden. Het tijdschrift de Lancet publiceerde de resultaten van recent onderzoek onder Zweedse 6272 mannen. Deze waren gedurende dertig jaar gevolgd. Vette vis, zoals makreel, haring, zalm en sardines, bevat omega 3-vetzuren. Deze stof is heilzaam voor hartziekten en...

Voedingsvezels effectief tegen kanker

Dagelijkse inname van voedingsvezels kan kanker met 40% verminderen, vooral kankers van dikke darm en endeldarm worden voorkomen. Tijdens de Europese Conferentie over voeding en kanker in Lyon werden resultaten van EPIC (Europan Prospective Investigation of Cancer and Nutrition) . In dit grootste onderzoek ooit naar het verband veroding en kanker, gefinancierd door Cancer Research Campaign, werden 400.000 mensen uit...

Soort zout van invloed bij dikke darmkanker

Dikke darmkanker is één van de hoofdoorzaken van overlijden door kanker in de Westerse wereld. Een factor welke van invloed zou kunnen zijn is de overschakeling van ruwe zoutsoorten naar geraffineerd keukenzout. Maatstaf voor klinisch onderzoek ten aanzien van het risico op dikke darmkanker is de aanwezigheid van precancereuze lesies of aberrante crypt foci (ACF's). In een studie met ratten...

Methylglyoxal, nieuw medicijn tegen kanker?

Indiase onderzoekers hebben een middel tegen kanker gevonden dat de kankercellen vernietigt zonder de gezonde cellen te beschadigen. Het is non-toxisch. Dr. Manju Ray van de Indian Association of the Cultivation of Science heeft veertig patiënten met verschillende soorten kanker behandeld met een combinatie waarvan het methylglyoxal de belangrijkste stof was. De mensen kregen dagelijks maximaal 25 mg per kilo...

Rood vlees en dikke darmkanker

Uit grote bevolkingsstudies komt een hoge consumptie van rood vlees (varkens- en rundvlees) naar voren als een dikke darmkanker verhogende kansfactor. De ermee verbonden relatief hoge inname van vet lijkt uit verdere studies niet de primaire oorzaak te zijn. Haem, de belangrijke ijzerdrager, zou eerder verdacht zijn. In zijn proefschrift: Red meat and colon cancer: a possible role for heme,...

Door maretakextract leven kankerpatiënten langer

Duitse onderzoekers hebben gevonden dat een aanvullende behandeling van kankerpatiënten met maretakextract het leven van deze patiënten kan verlengen met 40%. Patiënten met long-, borst-, endeldarm-, dikkedarm- en maagkanker zijn tussen 1973 en 1988 gevolgd. In het eerste gedeelte van de studie kregen 396 mensen maretakextract en 396 mensen niet. De twee groepen werden gematched, wat inhoudt dat ze dezelfde...

Darmkanker door te weinig koper?

Uit recent onderzoek bij dieren is gebleken dat koperrijke voedingsmiddelen als oesters, chocolade, lever, zaden en noten het risico van dikke darmkanker kunnen verminderen. Ratten die maar 2% van de dagelijks benodigde hoeveelheid koper kregen, hadden meer cellen in het voorstadium van kanker, dan ratten die een normale voeding kregen. Als gevolg van dit onderzoek kan koper toegevoegd worden aan...

Groene thee niet tegen maagkanker

In tegenstelling tot andere studies is geconcludeerd uit een onderzoek van de Tohoku University Graduates School of Medicine in Japan, dat groene thee geen bescherming biedt tegen maagkanker. Maagkanker is de tweede meest voorkomende kankersoort in de wereld. De afgelopen jaren verminderde het aantal, waarschijnlijk door het consumeren van meer groente en fruit. Een ander factor is een verlaging van...

Multi met foliumzuur beschermend tegen colonkanker

De beroemde Nurses' Health Study startte in 1976 met 121.700 vrouwelijke verpleegkundigen in de Verenigde Staten. In 1980 werd via vragenlijsten op 61 onderdelen het gebruik van voedingsmiddelen, dranken en vitaminen- en mineralensupplementen vastgelegd. Voor verdere studie naar de relatie voeding en colonkanker werden 88.756 vrouwen die vrij waren van kanker in 1980 gevolgd tot 1994. Er werden 442 vrouwen...

Magere zuivelproducten verhogen biomarkers op het risico van colonkanker

Veranderingen in het darmepitheel worden vaak waargenomen als voorstadium van colonkanker. Mogelijk dat een verhoogde calciuminname met laag-vet-melkproducten de toename en de differentiatie van de colonepitheelcellen terugdringt. Dokter Peter R. Holt van het St. Luke's-Roosevelt Hospital Center in New York en zijn collega's hebben een onderzoek gedaan met 70 volwassenen met een geschiedenis van adenomatueze poliepen in de dikke darm...

Koffie verlaagt risico op dikke darmkanker

Een meta-analyse van gepubliceerde studies naar de consumptie van koffie en de kans op het krijgen van dikke darmkanker werd uitgevoerd door dr. Edward Giovannucci van het Channing Laboratorium van de Harvard Medical School te Boston. De gecombineerde resultaten van 12 casus gecontroleerde studies toonde een inverse relatie tussen koffiedrinken en de kans op dikke darmkanker, indien een hoge versus...

Calciumrijke, vetarme zuivel preventief bij dikke darmkanker

Mensen met darmpoliepen kunnen door extra calcium uit magere zuivelproducten te eten, het risico op dikke darmkanker terugdringen. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten recent in The Journal of the American Medical Association zijn verschenen. Voor dit Amerikaanse onderzoek werden 70 patiënten geselecteerd die het afgelopen jaar poliepen hadden. 37 van hen kreeg calciumrijke, maar vetarme voeding voorgeschreven....

Meer kans op dikke darmkanker bij roken, bier drinken en weinig beweging

Dikke darmkanker komt vaker voor bij mannen die roken, bier drinken, rood vlees eten en de dagen veel zittend doorbrengen. Dit blijkt uit een 20 jaar durend onderzoek onder 17.633 mannen die daarvoor in 1966 een vragenlijst invulden. In dit Amerikaanse onderzoek werd gezocht naar statistische verbanden tussen roken, alcoholgebruik, voedingsgewoonten, bezigheden en het vóórkomen van sterfte door dikke darmkanker....

Haaienkraakbeen werkt niet bij gevorderde kanker

Mensen met kanker in een gevorderd stadium hebben geen baat bij een therapie met haaienkraakbeen, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek dat de Journal of Clinical Oncology publiceerde. Aan het onderzoek werkten 60 mensen mee die onder andere behandeld werden voor borst-, dikke darm-, endeldarm-, prostaat-, hersen- en lymfekanker (anders dan Hodgkin). Bij geen van de patiënten werkte de behandeling...

Voeding en dikkedarmkanker

Veranderingen in het voedingspatroon kunnen waarschijnlijk grote aantallen gevallen van dikke darmkanker kanker voorkomen. Zo is van een verhoogde consumptie van groenten en fruit een beschermende invloed aangetoond. Eén van de grootste casus-gecontroleerde onderzoeken naar voeding en kanker van colon en rectum, welke tot dusver werd uitgevoerd onder leiding van de Italiaanse Servizio di Epidemiologia in Aviano. In dit onderzoek...

Micronutriënten en risico dikke darmkanker

Beschermende effecten van bepaalde typen voeding tegen colorectale kanker, bijvoorbeeld van groenten en fruit, wordt gerelateerd aan specifieke micronutriënten. In dit verband worden genoemd carotenoïden, vitamine C, vitamine D, vitamine B2 en calcium. In een omvangrijke casus gecontroleerde Italiaanse studie werd de relatie tussen verschillende micronutriënten en het risico op colorectale kanker onderzocht. De deelnemers waren 1255 patiënten met colonkanker...

Vetzuren in de voeding en het verband met borst- , prostaat- en colonkanker

Uit dierproeven en ecologische studies is gebleken dat de inname van linolzuur verband houdt met het ontstaan van borstkanker. In dit onderzoek werd in diverse Europese landen gekeken of er een verband was tussen de consumptie van linolzuur en andere vetzuren en borst-, prostaat- en colonkanker. Er werd geen verband gevonden tussen de inname van omega 6-vetzuren, waarvan linolzuur de...

Overschakeling van zuivelrijke naar zuivelvrije voeding versterkt risicofactoren dikke darmkanker

Colorectale kanker behoort tot de meest voorkomende maligne aandoeningen in de Westerse wereld. Naast de beschermende werking van groenten en fruit worden er tegenstrijdige effecten gevonden voor de consumptie van zuivelproducten. In dit onderzoek werd het effect op cytotoxiciteit en genotoxiciteit van fecaal water door overschakeling van een zuivelrijke naar een zuivelvrije voeding bestudeerd. Een groep van 18 gezonde personen...

IJzer en de kans op kanker van colon en rectum

Een hogere ijzerinname en ijzeropslag in het lichaam wordt in verband gebracht met een grotere kans op kanker, met name colorectaalkanker. Daarom werd bij 550 kankerpatiënten en 549 controlepersonen via een voedingsvragenlijst informatie verzameld over de inname van ijzer uit voeding en supplementen. Aanvankelijk werd inderdaad geconstateerd dat inname van een ijzersupplement gepaard ging met een hogere kans op kanker...

Vitaminen verminderen de kans op dikkedarmkanker

Volgens dr Emily White van het Fred Hutchinson Cancer Research Center, Verenigde Staten, is een langdurig gebruik van een multivitaminenpreparaat en een vitamine E-supplement geassocieerd met een verlaagd risico op kanker aan de dikkedarm. In een retrospectief onderzoek van 444 patiënten met dikkedarmkanker en 427 controlepersonen werd de frequentie, de duur en de dagelijkse dosis van afzonderlijke vitaminen en multivitaminensupplementen...

Risicogroep colorectaalkanker eet onvoldoende groenten en fruit

Patiënten met ulceratieve colitis, colorectale poliepen en eerdere carcinomen van dikke darm en rectum hebben een verhoogde kans op kanker van dikke-darm en rectum. De onderzoekers vroegen aan 119 patiënten uit deze risicogroep, die naar het ziekenhuis kwamen voor een colonscopie en 119 controlepersonen naar de voedingsgewoonten. Met name werd geïnformeerd naar de dagelijkse consumptie van groenten en fruit. Het...

Antitumor effect van gefermenteerde zuivel in vitro

Voor darmkanker zijn remmende effecten aangetoond door melkzuurbacteriën. De beschermende rol van melkzuurbacteriën, veelal lactobacillussoorten, is gerelateerd aan hun vermogen het darmwandepitheel te koloniseren waardoor het milieu minder gunstig wordt voor tal van ziekteverwekkende micro-organismen. Daarnaast is er omvangrijke bewijsvoering voor een remmende invloed op colonkanker door de regelmatige consumptie van gefermenteerde zuivelproducten. Lactobacillussoorten verminderen de metabole activering van mutagene...

Foliumzuurtekort veroorzaakt beschadigingen in DNA

Tekorten van foliumzuur komen algemeen voor. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft 10% van de bevolking een foliumzuurtekort, gemeten via foliumzuurconcentraties in rode bloedcellen en in plasma. Onder jongeren en lagere inkomensgroepen kunnen deze tekorten oplopen tot bij 50% van de betrokkenen. Een te lage foliumzuurstatus is geassocieerd met een verhoogd risico op kanker van de dikke darm, de slokdarm...

Calciumsuppletie beïnvloedt galzuren en colonfysiologie

Onderwerp van dit onderzoek was hoe calciumsuppletie de colonfysiologie beïnvloedt. 22 proefpersonen, die eerder een colonadenocarcinoom hadden en na operatie vrij van kanker waren, kregen gedurende 16 weken 2 of 3 gram calcium in de vorm van een supplement. Het effect van calciumsuppletie op galzuren en feces werd onderzocht. Van de ontlasting werd hoeveelheid, gewicht, pH, galzuren (in water en...

Invloed tarwezemelen en calcium op excretie galzuren bij patiënten met verwijderde adenomateuze colonpoliepen

In de etiologie van colorectaal kanker spelen genetische, omgevings- en voedingsfactoren een rol. Voedingsvezels en calcium zijn stoffen die de kans op colonkanker kunnen verminderen. In deze dubbelblinde placebo gecontroleerde studie werd het dieet aangevuld met tarwezemelen (2,0 of 13,5 g/dag) en/of met calcium (250 of 1500 mg/dag). Het effect hiervan op de fecale galzurenconcentratie en -excretie werd gemeten bij...

Essentiële voedingsstoffen en colorectaal adenoom

Het merendeel van maligne tumoren in de dikke darm ontwikkelt zich uit een colorectaal adenoom. Uit enkele studies komen aanwijzingen dat een aantal essentiële voedingsstoffen, in het bijzonder foliumzuur, ijzer, calcium en antioxidantvitaminen, het risico op colorectale neoplasie kunnen beïnvloeden. In een casus gecontroleerd onderzoek aan de Universiteit van Noord?Carolina, Verenigde Staten, werden 2094 patiënten in de periode 1988 -...

Omega 3 vetzuren bij darmkanker

Darmkanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Noord-Amerika. Epidemiologische studies en experimenten met proefdieren laten zien dat hoge vetconsumptie in verband staat met colorectale kanker. Het weinig voorkomen van colonkanker onder Eskimo's wordt in verband gebracht met de hoge consumptie van vis. Studies bij dieren tonen aan dat het primaire effect van vet aangrijpt in de promotiefase van carcinogenese....

Plasma vitamineniveaus en het ontstaan van kanker

Tussen 1971 en 1973 is in Basel een cohort van 2974 mannen samengesteld, van wie toen de plasmaniveaus van de vitamines C en E, alsmede die van retinol en caroteen zijn bepaald. In de 17 jaar follow-up is de sterfte aan kanker geregistreerd en gecategoriseerd in resp. long-, prostaat-, maag-, dikke darm- en pancreaskanker. Geanalyseerd werd de relatie tussen de...

Taurine en NSAID’s beschermen mogelijk tegen kanker

Er is mogelijk een synergisme tussen taurine en NSAID's bij kankerpreventie. Enkele studies wijzen erop dat remming van de prostaglandinesynthese mogelijk beschermend werkt tegen de ontwikkeling van kanker. Zo hebben niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's, waartoe aspirine behoort) in experimenten met dieren een remmende werking laten zien op de ontwikkeling van experimenteel geïnduceerde dikke darm- en borsttumoren. NSAID's remmen de synthese...

Foliumzuur beschermt tegen darmpoliepen.

Driehonderd en tweeëndertig patiënten met adenomateuze poliepen werden vergeleken met 350 controlepersonen, met als parameter de foliumzuurstatus. Een spiegel van 160 ng/ml of meer foliumzuur in de rode bloedcellen kon in vergelijking met de lagere spiegels in verband worden gebracht met een 24% kleinere kans op het krijgen van adenomateuze poliepen (oddsratio 0,76). Plasma-foliumzuur en foliumzuurinname waren positief gerelateerd aan...

Kankersterfte en antioxidant (pro-)vitaminen in de zeven landen studie

De Zeven Landen studie omvat 12.000 personen, verdeeld over 16 groepen afkomstig uit Finland, Italië, Griekenland, voormalig Joegoslavië, Japan, Verenigde Staten en Nederland. In het kader van de Zeven Landen studie werd een ecologisch onderzoek uitgevoerd naar een verband tussen de gemiddelde inname van antioxidant (pro-)vitaminen en de sterfte aan kanker van longen, maag, colon en rectum. Voor een nauwkeurige...

Vezels, bètacaroteen, vetten en colorectale adenomen

In dit onderzoek werd nagegaan welke effecten vezels (25 gram tarwezemelen per dag), bètacaroteen ( 20 mg per dag) en vetreductie (tot 25% van de totale hoeveelheid calorieën) hadden op de progressie van colorectale adenomen. 411 mensen met (histologisch) vastgestelde adenomen namen deel aan het klinische onderzoek. Het effect van elk van de drie factoren werd steeds bestudeerd bij de...

Teunisbloemolie als adjuvans in de behandeling van gastroïntestinale kanker

De gangbare behandelingen van voortgeschreden gastrointestinale kanker middels operaties, chemokuren en bestralingen zijn overwegend teleurstellend in de behaalde resultaten. Een groep van 25 patiënten met gastroïntestinale kanker in een terminaal stadium werden behandeld met 33 ml teunisbloemolie per dag. Deze hoeveelheid komt overeen met 3000 milligram gammalinoleenzuur, GLA. Als controlegroep fungeerde een groep van 25 overeenkomstige kankerpatiënten (slokdarmkanker, maagkanker, leverkanker,...

Calcium vermindert risico op colonkanker

Bij patiënten met een verhoogd risico op dikke darmkanker is het proliferatiepatroon van het darmslijmvlies veranderd. Omdat uit klinische voorstudies is gebleken dat toediening van calcium dergelijke proliferatieve veranderingen kan verbeteren, werd het effect van calcium bekeken bij patiënten met sporadische adenomen. Het betreft een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische trial onder 193 adenoompatiënten. Gevolgd werden de proliferatiesnelheid van colorectale epitheelcellen...

Tarwezemelen beschermen tegen dikke darmkanker

Vezelrijke voeding biedt een zekere bescherming tegen tumoren in de dikke darm, omdat de passagetijd van de faeces met eventuele kankerverwekkende stoffen wordt verkort. Ook speelt de zuurgraad van de darminhoud een rol: mensen met een lage faecale pH hebben minder risico op tumoren in de dikke darm dan mensen met een hogere pH. Mensen bij wie dikke darmkanker in...

Voeding en het ontstaan van adenomen en kanker in de dikke darm

In dit onderzoek werd bestudeerd of bepaalde voedingsgewoonten van invloed waren op het ontstaan van adenomen en kanker in de dikke darm. Een vergelijking van het dieet tussen 49 patiënten met colorectaalkanker, 172 patiënten met adenomen en 362 controlepersonen toonde aan dat een hoge inname van (rauwe) vezels de kans op het ontstaan van adenomen én colorectaalkanker verkleinde. Een dieet...

Antioxidanten en kanker

Om in te schatten of antioxidanten het risico van kanker kunnen verminderen werd de epidemiologische literatuur van 1985 tot 1993 over dit verband bestudeerd. Gekeken werd naar de relatie carotenoïden, vitamine C en E en zes vormen van kanker, namelijk longkanker, kanker in de mondholte, in de keelholte of in het strottehoofd, baarmoederhalskanker, colonkanker, borstkanker en prostaatkanker. In dit onderzoek...

Voeding beschermt tegen dikke darmkanker

Een uit 127 items bestaande voedingsvragenlijst werd ingevuld door 41.837 vrouwen in de leeftijd van 55 tot 69 jaar. Het ging erom een verband vast te kunnen stellen tussen de voeding en het ontstaan van kanker. 212 gevallen van dikke darmkanker en 167.447 persoonjaren waren beschikbaar voor analyse. Er werden omkeerde verbanden gevonden tussen het ontstaan van colonkanker en alle...

IJzer en adenomen in de dikke darm

Bij 264 mannen en 98 vrouwen werd bij hoge ferritineniveau's een significant verhoogd risico gevonden voor de vorming van adenomen in vergelijking met lage ferritineniveau's. Dit gold in het bijzonder voor mensen die rookten of gerookt hadden en bij mensen bij wie colonkanker of poliepvorming vaak in de familie voorkwam.

Visolie beschermt mogelijk tegen colonkanker

In een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek kregen twaalf gezonde vrijwilligers, die geen verhoogd risico op colonkanker hadden, 4 weken een visolie- of maïsolie supplement waarna ze na een 4 weken durende 'washout' ruilden. Men vond een significante reductie van de hoeveelheid prostaglandine-E2 die vrijkwam in het incubatiemedium van een biopt na visolie suppletie vergeleken met een biopt na maïsolie supple­tie....

Soja en kanker

Een overzicht van onderzoeken naar de relatie soja en kanker toont aan dat het eten van soja-produkten hoogstwaarschijnlijk het risico op het krijgen van verschillende vormen van kanker doet verminderen. In landen als China en Japan komen borstkanker, prostaatkanker en dikke darmkanker niet veel voor. Dat kan te maken hebben met de samenstelling van de voeding in deze landen. Naast...

Kankerpreventie onderzoeken

Dit artikel geeft een algemeen overzicht van de gerandomiseerde gecontroleerde grootschalige onderzoeken naar de preventie of behandeling van kanker met voedingsstoffen, waaraan op dit moment gewerkt wordt. Onderzocht wordt onder meer de werking van voedingsstoffen bij kanker aan of in de blaas, borst, baarmoedermond, dikke darm, prostaat, hoofd, nek, longen, mond en huid. Gebruikte stoffen zijn bètacaroteen, aspirine, tamoxifen, B-transretoïnezuur,...

Preventie van dikke darmkanker door zetmeel

Voedingsdeskundigen in Cambridge menen dat een zetmeelrijke voeding, niet perse vezelrijk een belangrijke beschermende factor tegen darmkanker kan zijn. Vertaald in voedingsmiddelen zijn groene bananen, dus niet geheel rijpe bananen, en koude, gekookte aardappelen goede kandidaten. Na analyse van de voeding en het voorkomen van kanker in twaalf landen, vondenzij eensterke associatie tussen de consumptie van zetmeel en kanker aan...

Roken verhoogt de kans op colonkanker

In dit artikel worden twee onderzoeken besproken. In beide onderzoeken wordt geconcludeerd dat er een verband is tussen het aantal sigaretten dat men de afgelopen 20 jaar gerookt heeft en het ontstaan van kleine adenomen. Bovendien was er een toename van het risico op grote adenomen voor mensen die méér dan 20 jaar associatie tussen het aantal jaren dat men...

Kanker en voeding

Het onderzoek betreft een cohort van ongeveer 11.500 inwoners van een gemeenschap van gepensioneerden die bij de aanvang van het onderzoek vrij waren van kanker. In een follow-up onderzoek tussen 1981 en 1989 kregen 1335 van deze personen kanker. Na correctie voor variabelen bleek er geen aanwijzing te bestaan voor een beschermend effect van enige voedingsvariabele bij mannen. Wel werd...

Colonkanker en calcium, vitamine D en melkprodukten

In dit onderzoek werd bekeken of een hoge inname van calcium, vitamine D of melkprodukten beschermt tegen colonkanker. De gegevens van een cohort van 35.216 vrouwen uit Iowa, in de leeftijd van 55 tot 69 jaar, zonder kanker in de geschiedenis, werden geëvalueerd. In de daarop volgende 4 jaar werden 212 kankergevallen gediagnostiseerd. De resultaten van dit onderzoek waren consistent...

Colorectaal adenoom, folaat, methionine en alcohol

De voedselinname van vrouwen uit de 'Nurses' Health Study' en mannen uit de 'Health Professionals Follow-up Study' werd geschat gedurende een jaar. Adenomateuse poliepen van het linker colon of rectum werden gevonden bij 546 van de 15.984 vrouwen die tussen 1980 en 1990 een endoscopie ondergingen, en bij 331 van de 9.490 mannen die tussen 1986 en 1990 een endoscopie...

Colorectale poliepen en selenium

In dit onderzoek werden 101 patiënten geëvalueerd die een colonoscopie ondergingen. Het onderzoek concentreerde zich op 48 mannen uit deze groep die geen colorectale kanker hadden. De patiënten met een vasten plasma seleniumconcentratie onder het gemiddelde van 128 microgram per liter hadden een grotere kans op één of meer adenomateuse poliepen. In patiënten met lager selenium bleken de poliepen een...

Dikke darmkanker en calcium

Calcium is betrokken bij alle fasen van de ontwikkeling van de proliferatieve groei van epitheelcellen, inclusief de stadia van celdifferentiatie. Bij knaagdieren, heeft een verhoogde inname van calcium met de voeding een remmend effect op de hyperproliferatie van dikke darmepitheelcellen, welke veroorzaakt werd door een hogere concentratie vetzuren of galzuren in de dikke darm. In proeven waarin kankerverwekkende stoffen werden...

Dikke darmkanker en vitamine E

Vitamine E is een belangrijke antioxidant die de mutagenese en de celtransformatie afremt. Evaluatie van vijf verschillende prospectieve epidemi­ologische studies toonde aan dat, vergeleken met een groep controlepersonen, lagere serumconcentraties voor vitamine E werden gevonden bij personen die later dikke darmkanker ontwikkelden. In dit evaluatieonderzoek werden de oorspronkelijke resultaten van de vijf studies geanalyseerd met een verbeterde statistische methodiek. De...

Dikke darmkanker en vitaminen A, C en E

Twintig patiënten met dikke darmkanker kregen vitamine A in de vorm van het axerolftolpalmitaat plus 70 mg vitamine E in de vorm van het dl-a-toco­ferolacetaat en 1000 mg vitamine C per dag. 23 andere patiënten kregen een placebo. Van iedere patiënt werden zes biopsieën genomen van normaal uitziend rectaal slijmvlies, voor de verstrekkingen en na drie en zes maanden behandeling....

Dikke darmkanker en de inname van fytosterolen uit de voeding

Een toenemende consumptie van plantaardig voedsel en een gelijktijdig afnemend gebruik van vlees, is geassocieerd met een verminderd risico op kanker aan de dikke darm. In voedsel van plantaardige oorsprong komen de tot de lipiden behorende fytosterolen algemeen voor. Van vegetariërs in de Westerse wereld is bekend dat zij een lager risico op dikke darmkanker hebben. Het typerende Westerse menu...

Dikke darmkanker, adenoom en de inname van extra calcium

Bij zes personen was de dagelijkse inname van 1500 mg calciumcarbonaat gedurende een periode van 90 dagen zonder effect op de onderdrukking van thymidine-incorporatie in normaal uitziend rectumslijmvlies. Bij een tweede groep van eveneens zes personen bewerkstelligde een hogere dagelijkse inname van calciumcarbonaat, namelijk 2000 mg geduren­de een periode van 30 dagen, een significante wijziging in de proliferatie van rectaal...

Bifidobacteriën voorkomen colonkanker

De rol van bifidobacteriën en bifidogene factor Neosugar in het proces van de 1,2-dimethylhydrazine geïnduceerde coloncarcinogenese in muizen is onderzocht. Orale toediening van bifidobacteriën leidde tot kolonisatie en proliferatie in de darmen. Het voorkomen van afwijkende crypten en fossa was, 38 weken na de laatste injectie van carcinogeen in de dieren die bifidobacteriën kregen, significant lager dan in de dieren...

Dikke darmkankerpreventie door voedingsvezels

Toenemende bewijsvoering wijst erop dat het proces van kankerpromotie omkeerbaar te beïnvloeden is door het wegnemen of neutraliseren van chemisch insult. Recent verkregen bewijs ondersteunt de opvatting dat grote hoeveelheden vet in de voeding het kankerproces kunnen bevorderen, terwijl voedingsvezels het proces kunnen vertragen. Colorectale kanker is tweede op de ranglijst van alle typen kanker in de Verenigde Staten en...

Selenium, glutathion-peroxidase en kanker

Negenentwintig vrouwen van 34 tot 74 jaar oud met borstkanker, 28 patiënten van 49 tot 74 jaar met maagdarmkanker en 36 patiënten van 22 tot 74 jaar oud met colon- of rectumkanker werden in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie. 35 normale gezonde personen tussen de 20 en 74 jaar dienden als controle groep voor de maagdarm en colonrectale kanker...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+