Zoekresultaten

In Nederland ondervoeding vaak onherkend

Ondervoeding komt veel voor bij patiënten die vaatchirurgie ondergaan of een revalidatietraject volgen in verband met COPD, maar wordt in Nederland vaak niet tijdig herkend. Dit concludeert diëtiste Lies ter Beek in haar proefschrift, verkregen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van ondervoeding is sprake wanneer een tekort aan voedingsstoffen leidt tot een veranderde lichaamssamenstelling en een verminderd fysiek en mentaal functioneren....

Verstoring zinktransport bij COPD

Japanse wetenschappers van de Kumamoto University hebben ontdekt dat bij COPD en cystische fibrose sprake is van afwijkingen van ionenkanalen. Hierdoor ontstaat een zinktekort in de luchtwegen. Het betreft een ontregelde expressie en/of functie van de ionkanalen ENaC en CFTR. Hierdoor worden onvoldoende zinkionen getransporteerd naar de epitheelcellen van de longen. Bovendien blijkt dit in verband te staan met een...

Drankje voorkomt vermagering bij COPD

Dagelijkse consumptie van een speciaal samengesteld drankje kan vermagering en cachexie bij patiënten met de longaandoening COPD voorkomen. Cachexie is een ernstige vorm van vermagering die gepaard gaat met verlies van spier- en vetmassa en algehele zwakte. Er namen 45 COPD-patiënten deel aan de studie. Ze hadden een matige tot ernstige vorm van COPD en een gemiddelde leeftijd van 69...

Vitamine D zinvol bij COPD

Bij patiënten met COPD en een vitamine D-tekort kan suppletie met de vitamine significant het risico van exacerbaties - tijdelijke verslechteringen van de luchtwegklachten - verminderen. Aan de studie namen 240 COPD-patiënten deel. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld. In de suppletiegroep kregen 122 patiënten gedurende een jaar tweemaandelijks een dosis van 120.000 IE vitamine D. De overige 118...

COPD-patiënten gebaat bij N-Acetylcysteïne

Suppletie met de antioxidant N-acetylcysteïne (NAC) verbetert de longfunctie van personen met COPD en vermindert exacerbaties, ofwel kortdurende periodes van toegenomen klachten. In de één jaar durende Chinese studie werden 120 COPD-patiënten geselecteerd met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. De helft van de patienten kreeg tweemaal per dag 600 mg NAC, de andere helft kreeg een placebo. Aan het...

Vitamine C gunstig bij COPD

Vitamine C kan spiervermoeidheid verminderen bij personen met de longaandoening COPD. Aan de studie namen tien COPD-patiënten deel. Ze kregen intraveneus 2 gram vitamine C of een zoutoplossing (placebo) toegediend. Na twee tot drie dagen ondergingen ze de andere behandeling. Na beide behandelingen voerden de deelnemers krachtoefeningen uit voor de quadriceps (vierhoofdige dijspier). Suppletie met vitamine C leidde tot een...

Bèta-1,3/1,6-d-glucaan verbetert weerstand

Dagelijkse suppletie met bèta-1,3/1,6-d-glucaan verkleint de kans op bovenste luchtweginfecties en verbetert de stemming bij vrouwen met een lichte mate van stress. Bèta-1,3/1,6-d-glucaan wordt met behulp van een gepatenteerd proces verkregen uit de gist Saccharomyces cerevisiae. Het is een polysaccharide met een immuunversterkend effect. Aan de studie namen 77 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar deel. Ze hadden...

Supplement effectief bij COPD

Een supplement met Echinacea, zink, selenium en vitamine C kan een verergering van COPD-symptomen als gevolg van een luchtweginfectie tegengaan. Aan de studie namen 108 patiënten met COPD deel. Het betrof voornamelijk mannen en hun gemiddelde leeftijd was 66 jaar. Ze werden in 3 groepen verdeeld en kregen allen gedurende 7 dagen een antibioticum.  Daarnaast kregen ze tot en met...

COPD: genen beïnvloeden pathogenese

Genen die coderen voor antioxidatieve enzymen blijken een rol te spelen bij het ontstaan en de progressie van COPD. In de review werden de meest recente bevindingen over de invloed van genen bij COPD onderzocht. COPD wordt gekenmerkt door chronische ontstekingsreacties en oxidatieve stress. Oxidatieve stress is een gevolg van een verhoogde belasting met vrije radicalen afkomstig van sigarettenrook en...

Bloemkool en broccoli goed voor longpatiënten

Bloemkool en broccoli zijn gezonde kost voor personen met COPD. In deze groenten zit namelijk de stof sulforafaan die het immuunsysteem versterkt. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD-patiënten verergeren de klachten van benauwdheid en hoesten wanneer ze een bacteriële luchtweginfectie hebben. Een dergelijke exacerbatie komt geregeld voor bij longpatiënten. Behandeling van COPD bestaat momenteel alleen...

COPD’er gebaat met vitamine D

Vitamine D-suppletie verbetert de inspanningstolerantie en spierkracht van COPD-patiënten die deelnemen aan een revalidatieprogramma. De studie werd uitgevoerd door de Universiteit van Leuven in België en werd door Miek Hornikx gepresenteerd op het congres van de American Thoracic Society in Denver. Aan de studie namen 50 patiënten met COPD deel die regelmatig een exacerbatie hadden. De patiënten volgden een driemaandelijks...

Minder kans op COPD met vitamine E

Vitamine E vermindert het risico van COPD. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door de Cornell University in de Verenigde Staten. Voor de studie werden gegevens gebruikt van de Women's Health Study waaraan bijna 40.000 vrouwen van 45 jaar en ouder deelnamen. De vrouwen kregen dagelijks 600 mg vitamine E of een placebo. Uit de resultaten bleek dat er in...

Verbeterde gezondheid met essentiële aminozuren

Suppletie met essentiële aminozuren draagt bij aan een verbetering van de gezondheid van personen met COPD die tevens aan sarcopenie lijden. Aan de studie namen 32 personen deel met COPD. De gemiddelde leeftijd was 75 jaar. Onder hen waren 25 mannen. Ze werden willekeurig verdeeld in twee groepen. De personen in de supplementgroep kregen 4 gram essentiële aminozuren per dag....

Vezels verlagen risico longaandoeningen

Een vezelrijke voeding verlaagt de kans op COPD. Voornamelijk vezels van granen blijken het risico te verlagen. Aan de prospectieve studie namen 111.580 Amerikaanse mannen en vrouwen deel. Tijdens de volgperiode van 16 jaar werd bij 832 personen de diagnose COPD gesteld. De totale inname van vezels en de vezelinname gespecificeerd naar de herkomst van granen, fruit en groenten werd...

Vitamine D-tekort bij COPD

COPD-patiënten hebben vaak een vitamine D-deficiëntie. Ook werd een verband gevonden tussen de ernst van deze chronisch-obstructieve longaandoeningen en het vitamine D-tekort. Bij 414 vijftigplussers die in het verleden gerookt hadden werd de vitamine D-concentratie bepaald. Tevens werd onderscheid gemaakt in twee varianten van het vitamine D-bindende gen, namelijk rs7041 en rs4588. Er werd een verband gelegd tussen de twee...

Kortere beademing door mineralen

Suppletie met selenium, magnesium en zink kan grote gezondheidsvoordelen hebben voor COPD-patiënten. Dankzij deze intraveneuze suppletie hoeven ernstig zieke patiënten minder lang beademd te worden. In een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek kregen 80 ernstig zieke COPD-patiënten intraveneuze suppletie met selenium, magnesium en zink of een placebo. De proefpersonen die de mineralen kregen toegediend, lagen minder lang aan de beademingsapparatuur dan de...

Sojaproducten verminderen kans COPD

Een hogere consumptie van sojaproducten verlaagt volgens Japanse wetenschappers het risico van COPD. Daarnaast verminderde de kans op kortademigheid.COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Syndrome en omvat de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. In alle gevallen is er sprake van een chronische obstructie van de longen.De wetenschappers deden hun uitspraak naar aanleiding van een onderzoek...

NAC gunstig bij ademnood na inspanning

Patiënten met chronisch obstructieve longaandoeningen (COPD) kunnen hun vermogen tot lichamelijke inspanning mogelijk verbeteren door suppletie met N-acetylcysteïne (NAC). Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek met COPD-patiënten in Israël.Eerder al werd met dierproeven vastgesteld dat NAC een gunstig effect heeft op de kleine luchtwegen.Kenmerkend voor patiënten met COPD is hyperinflatie van de longen bij inspanning. Dit betekent dat...

B-vitaminen mogelijk gunstig bij longziekten?

Patiënten met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) zijn mogelijk gebaat bij suppletie met B-vitaminen. De studie betrof 42 patiënten met deze aandoening en 29 gezonde controlepersonen. Bloedonderzoek wees uit dat de COPD-patiënten, vergeleken met de controlepersonen, significant hogere homocysteïnespiegels hadden. Ook na aanpassing van de gegevens voor roken, hartfalen, de nierfunctie en de CRP-waarde hield dit verband stand. Daarnaast...

Lage vitamine D, hoger risico bovenste luchtweginfectie

Een lage vitamine D-status verhoogt het risico van infectie van de bovenste luchtwegen.Voor het onderzoek werden de gegevens van 18.883 personen van 12 jaar en ouder, afkomstig van de Third National Health and Nutrition Examination Survey, opnieuw geanalyseerd. Van degenen met een 25(OH)D-spiegel lager dan 25 nmol/l gaf 24% een recente bovenste luchtweginfectie aan. Dit tegen percentages van 20 en...

COPD-patiënten verhoogd risico osteoporose

COPD gaat gepaard met een verhoogd risico van osteoporose en een verlaagde vitamine D-spiegel. Dit geldt niet alleen voor degenen die vanwege deze aandoening structureel gebruik maken van glucocorticosteroïden, maar ook voor degenen die dit niet doen, zo blijkt uit onderzoek.COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Syndrome en omvat de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem....

Vitamine E gunstig bij coronaire vaatziekten

Patiënten met coronaire vaatziekten zijn gebaat bij een hoog gedoseerde suppletie met vitamine E. Het verlaagt oxidatieve stress en ontstekingsreacties, zo bleek uit een onderzoek met 90 patiënten met deze aandoening. Allen werden behandeld met cholesterolverlagende medicatie en waren stabiel. In willekeurige groepen verdeeld werden ze gedurende twee jaar dagelijks gesuppleerd met ofwel 1200 IE vitamine E ofwel een placebo....

Vitamine E en B beschermen tegen borstkanker

Suppletie met vitamine E en B-complex heeft een beschermend effect tegen borstkanker. Dit geldt echter alleen voor vrouwen die met de voeding weinig van deze vitamines binnenkrijgen.Deze conclusie werd getrokken na analyse van de gegevens verkregen met de Shanghai Breast Cancer Study over de inname van voeding en supplementen (vitamine A, B, C en E) van 3454 vrouwen met borstkanker...

Vlees met nitriet en de longen

Personen die regelmatig vlees eten dat met nitriet is bewerkt, hebben een verminderde longfunctie en verhoogde kans op COPD. In een onderzoek waaraan 7.352 personen van 45 jaar of ouder deelnamen, werden de voedingsgewoonten en de longfunctie onder de loep genomen. In de analyse werd gecorrigeerd voor mogelijk storende variabelen, zoals leeftijd en roken. De longfunctie, gemeten met behulp van...

Carnitine gunstig voor COPD-patiënten

Een onderzoek liet zien dat COPD-patiënten baat hebben bij suppletie met L-carnitine. In een placebogecontroleerde studie werd aan 16 COPD-patiënten met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar 2 gram L-carnitine per dag gegeven gedurende zes weken. De suppletie bleek een positieve invloed te hebben op de ademhaling. Er trad een significante verbetering op van de spieren die bij de inademing...

Betere longfunctie met visoliecapsules

Waarschijnlijk omdat ze ontstekingen tegengaan, beschermen vetzuren in visolie tijdens inspanning tegen het vernauwen van de luchtwegen, de zogenaamde bonchoconstrictie. Dat bleek uit onderzoek met topsporters. In een dubbelblinde studie uitgevoerd door dr. Tim Mickleborough van de Indiana University werden tien atleten met luchtwegproblemen vergeleken met tien atleten zonder luchtwegaandoeningen. De helft van beide groepen (tweemaal vijf personen) kreeg gedurende...

Enterale onverzadigde vetzuren goed voor longen

Bij patiënten met het acute respiratory distress syndrome (ARDS) die enteraal een voeding kregen met daarin eicosapentaeenzuur (EPA) en gammalinoleenzuur (GLA), verminderde het aantal ontstekingsindicatoren en daarmee de doorlaatbaarheid van de longblaasjes. Dit is de conclusie van onderzoekers van de Ohio State University. In een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie kregen 43 patiënten met acute long- en ademhalingsproblemen enterale voeding met daarin...

Koolhydraten verbeteren het herstel van longpatiënten niet

Het herstel van chronische longpatiënten wordt niet versneld door een koolhydraatrijk voedingsupplement. Wel kan een dergelijk supplement door het herstel van de longen de uitvoering van oefeningen verbeteren en de gezondheidsstatus van patiënten met chronisch-obstructieve longaandoeningen (COPD) verhogen. Dit heeft dr. Michael Steiner van het Glenfield Hospital in Leicester gepubliceerd in het tijdschrift Thorax. In een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek kregen...

Minder longproblemen door groente en fruit

Bij kinderen functioneren de longen minder goed wanneer ze weinig fruit, groenten en vruchtensap gebruiken. Waarschijnlijk komt dit doordat ze dan minder van de antioxidanten vitamine A, C en E binnenkrijgen. Dit is de conclusie van onderzoekers van de University of Southern California in Los Angeles. Van 2566 kinderen die meededen aan de Children\'s Health Study, werden gegevens verzameld over...

Honderdjarigen overleven belangrijkste doodsoorzaken

Mensen die minstens 100 jaar geworden zijn overleven de risico’s voor de voornaamste doodsoorzaken. Hieronder vallen kanker, een hartinfarct en veel ziekten waarbij de leefgewoonten een rol spelen. Onder deze ouderen eisen ouderdomsgerelateerde aandoeningen zoals hartfalen en neurologische aandoeningen relatief meer slachtoffers. Dit concludeerden Amerikaanse onderzoekers van het St. Mary's Duluth Clinic Health System. Zij bekeken bijna 26.500 overlijdensakten en...

Uitlaatgassen kankerverwekkend

De uitlaatgassen van dieselvoertuigen zoals vrachtwagens en bussen veroorzaken longkanker, astma en andere ademhalingsproblemen. Dit blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. Het is voor de eerste maal dat deze uitlaatgassen als kankerverwekkend worden aangemerkt. Het rapport is gebaseerd op de uitstoot van voertuigen welke midden jaren negentig gebouwd zijn. Deze worden langzamerhand echter vervangen door nieuwere...

Vitamine C zelfde werking als antibioticum bij bronchitis

Volgens een onderzoek in The Lancet is een dosis van 1,5 gram vitamine C net zo werkzaam tegen een acute bonchitis als het antibioticum azithromycine (Zithromax).In een gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek kregen 220 patiënten met acute bronchitis vijf dagen in totaal 1,5 gram azithromycine of 1,5 gram vitamine C. Over een periode van zeven dagen werd gekeken naar verbeteringen in de...

Aminozuren voor bronchitispatiënten

Systematische suppletie met aminozuren met een vertakte keten, de zogenoemde branched-chain amino acids (BCAA's) leidt tot extra effecten wanneer bronchitispatiënten trainen om hun ademcapaciteit te verbeteren. Franse onderzoekers includeerden 60 bronchitispatiënten die in een privékliniek waren opgenomen, in hun studie. De helft van deze patiënten slikte minstens vijf weken lang BCAA's (valine, leucine en isoleucine), terwijl de overige 30 proefpersonen...

Appels en peren beschermen de longen

Antioxidanten in appels en peren helpen chronisch obstructieve longziekten (COPD) voorkomen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.Flavonoïden zoals catechinen, flavonolen en flavonen, zijn antioxidanten met eigenschappen die geassocieerd worden met een lager risico van hartziekten en bepaalde kankers. Dr Cora Tabak van het RIVM onderzocht de risicofactoren voor chronische longziekten bij bijna 14.000 volwassenen. Zij verzamelde gegevens over voedingsgewoonten, chronische symptomen...

Ademhalingsproblemen bij kinderen mogelijk door ozon in de lucht

Een verhoogde ozon concentratie is een risicofactor voor ademhalingsproblemen bij kinderen jonger dan twee jaar.Dr Richard Burnett onderzocht gedurende vijftien jaar kinderen onder de twee jaar die voor ademhalingsproblemen als astma en bronchitis moesten worden opgenomen. Hij keek vooral naar de invloed van luchtvervuiling. Zo keek hij gedurende deze periode naar de concentraties van ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide, koolstofmonooxide, waarden van...

Sigarenrokers nemen veel risico

Regelmatig sigaren roken verhoogt naast de kans op kanker ook de kans op kransvatziekten en chronisch obstructieve longaandoening (COPD), zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Dr. Carlos Iribarren en collega's deden onderzoek naar het voorkomen van kransvatziekten, hart- en herseninfarcten, COPD en kanker. Sigarenrokers blijken, vergeleken met niet-rokers, 27% meer kans op hart- en vaatziekten te hebben en 45% meer kans...

Melkeiwit verlicht symptomen COPD en cystische fibrose

Eén voedingssupplement draagt wezenlijk bij aan de verbetering van spierkracht en antioxidantwerking bij patiënten met cystische fibrose en chronisch obstructieve longaandoening (COPD). Volgens onderzoekers die spraken op de internationale conferentie van de American Lung Associaton en de American Thoracic Society is één supplement, te weten Immunocal, uitermate geschikt voor deze patiënten.Immunical is een gepasteuriseerd melkeiwit dat rijk is aan cysteïne....

Vochtigheid stimuleert astma tijdens kindertijd

Duitse onderzoekers hebben onlangs ontdekt dat vochtigheid in huizen tijdens de kindertijd een onafhankelijke risicofactor is voor ademhalingsproblemen, zoals bronchitis en astma in de puberteit. Onderzoeker dr. T. Nicolai en zijn team geven in hun publicatie aan dat er al bewijs was voor de relatie tussen vochtige huizen en ademhalingsproblemen. Er zijn echter in het verleden nog erg weinig uitgebreide...

Vitamine C preventief bij longaandoeningen

Longaandoeningen kunnen mogelijk voorkomen worden door inname van vitamine C. Dat is gepubliceerd in de American Journal of Epidemiology door Chinese onderzoekers.Ten behoeve van het onderzoek werden verspreid over 69 ongerepte gebieden van China in totaal 3.000 inwoners onderzocht. Gekeken werd onder andere naar longfunctie en vitamine-C-spiegels in het bloed. Ook werd hen middels een vragenlijst gevraagd naar eventuele ademhalingsproblemen...

Vers fruit, salades en groene groenten verbeteren longfunctie bij kinderen

Studies bij volwassenen laten zien dat het niet regelmatig consumeren van fruit en een lage vitamine-C-status de longfunctie negatief kan beïnvloeden. Of dit ook opgaat voor kinderen werd in Engeland onderzocht. Van 2650 kinderen werd, via hun ouders, het voedingspatroon vastgesteld en werd hun longfunctie (geforceerde uitgeademde volume in 1 seconde (FEV1)) bepaald. Naarmate er meer fruit werd gegeten, was...

Vitamine A tekort bij chronische longziekten

Deelnemers in dit onderzoek waren 36 mannen tussen 43 en 74 jaar: gezonde niet-rokers en rokers zonder longklachten, rokers met milde chronische longobstructie en rokers met een matig tot ernstige chronische longziekte. In vergelijking met de niet-rokers hadden de mannen met een matig tot ernstige chronische longziekte verlaagde vitamine A-concentraties in het bloed. Dit was niet het geval bij de...

Vitamine C en longfunctie

Chronische aandoeningen van de luchtwegen zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden. Roken is hierbij een grote risicofactor. Mogelijke beschermende effecten van antioxidanten werden in de afgelopen vijf jaar intensief bestudeerd. Aan het Institute of Public Health, Cambridge, Verenigd Koninkrijk, onderzochten dr A.R. Ness en collega's de relatie tussen vitamine C status en longfunctie. Een groep van 835 mannen...

Vitamine C bij astma

Vooral bij kinderen is aangetoond dat blootstelling aan sigarettenrook en infecties de kans op astma vergroten. Daarnaast is aangetoond dat een verlaagde inname van vitamine C, alsook verlaagde bloedspiegels van deze vitamine de kans op astma groter maken. In geval van astma is er altijd sprake van een ontstekingsreactie. Er zijn veel aanwijzingen waaruit blijkt dat stoffen uit de lucht,...

Magnesium bij CARA

Acute verergering van CARA komt vaak voor en is moeilijk te behandelen. Vaak worden corticosteroïden, inhalators, zuurstof of antibiotica toegediend. Van magnesiumsulfaat is bekend, dat het als bronchodilator kan werken. Een groep van 72 CARA-patiënten met acute respiratoire stoornissen kregen na een eerste gebruik van 2,5 milligram van de inhalator albuterol, hetzij 1,2 gram magnesiumsulfaat of een placebo per intraveneus...

Hogere magnesium-inname, minder luchtwegaandoeningen

De 2500 deelnemers in dit onderzoek werden gevraagd naar hun voedselinname, hun rookgedrag en het voorkomen van aandoeningen van de luchtwegen. Tevens werd hun longfunctie gemeten en werden zij getest op allergische reacties van de luchtwegen.De magnesiuminname van de personen bleek tussen de 266 en 494 mg per dag te variëren. De vrouwen hadden over het algemeen een lagere inname...

Vitamine C effectief bij acute bronchitis

Reeds een dosering van 200 mg vitamine C per dag laat een duidelijke verbetering zien van patiënten die lijden aan één of andere luchtweginfectie, zoals bronchitis of een bronchiale longontsteking. Vooral de ernstige gevallen hadden baat bij de vitamine C suppletie. De concentraties van deze vitamine in het plasma en de witte bloedcellen (speciaal voor de afweer) namen juist bij...

Vitamine B6 vermindert theofylline-bijwerkingen

Theofylline wordt veelvuldig toegepast bij astma, vooral ook bij kinderen. Eén van de bijwerkingen van theofylline is stimulering van het centrale zenuwstelsel, waardoor hoofdpijn, misselijkheid, prikkelbaarheid en tremor kan optreden. Mogelijk is het effect op het zenuwstelsel voor een deel terug te voeren op de remmende werking van theofylline op het enzym pyridoxal-kinase. Dit enzym zet vitamine B6 om in...

Vitamine C beschermt de longfunctie

In dit onderzoek werd de invloed van vitamine C op de longfunctie bestudeerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens van 2526 volwassenen die tussen 1971 en 1974 in het kader van een ander onderzoek waren verzameld. Na correctie voor een aantal variabelen vond men een positief en significant verband tussen de hoeveelheid vitamine C in de voeding en het FEV1...

Vetten uit vis beschermen longen van rokers

Rokers die veel vis eten, beschermen zich daarmee mogelijk tegen obstructieve longziekten, zoals bronchitis. Tot deze conclusie is een groep onderzoekers gekomen na een bevolkingson­derzoek onder bijna 9000 rokers en exrokers. Aan de deelnemers werd ge­vraagd hoe vaak zij vis aten en of zij aan obstructieve longziekten leden. Tevens werd hun longfunctie onderzocht. 667 van de personen meldden symptomen die...
Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+